Retslisten
Retslisten har alene vejledende karakter og offentligøres med forbehold for ændringer.
Sorteret efter : dato | retsinstans | retssal
Dato Sag Processprog Retssal
fredag 07/12/2018
09:30
Dom
T-664/14
Statsstøtte
Belgien mod Kommissionen
Retten - Tredje Udvidede Afdeling
FR Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
fredag 07/12/2018
09:30
Dom
T-280/17
GE.CO.P. mod Kommissionen
Retten - Tredje Afdeling
IT Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
fredag 07/12/2018
09:30
Dom
T-378/17
Immaterialrettigheder
La Zaragozana mod EUIPO - Heineken Italia (CERVISIA)
Retten - Tredje Afdeling
EN Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
fredag 07/12/2018
09:30
Dom
T-471/17
Immaterialrettigheder
Edison mod EUIPO (EDISON)
Retten - Tredje Afdeling
IT Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF
fredag 07/12/2018
09:30
Mundtlig forhandling
T-562/17
Immaterialrettigheder
dm-drogerie markt mod EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Retten - Tredje Afdeling
EN Grøn sal
Stævning (EUT/EFT) HTML / PDF