Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 20/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-745/20
Θεσμικό δίκαιο
Symphony Environmental Technologies και Symphony Environmental κατά Κοινοβουλίου κ.λπ.
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 20/03/2023
15:00
Προφ. διαδ.
C-605/21
Ανταγωνισμός
Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 21/03/2023
09:30
Απόφαση
C-100/21
Μεταφορές
Mercedes-Benz Group (Responsabilité des constructeurs de véhicules munis de dispositifs d’invalidation)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Τρίτη 21/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-178/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-58/22
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-86/22
Papier Mettler Italia
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-96/22
Φορολογία
Companhia de Distribuição Integral Logista Portugal
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-825/19
T-826/19
Tazzetti κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Απόφαση
T-72/20
Οικονομική πολιτική
Satabank κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Απόφαση
T-366/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Coinbase κατά EUIPO - bitFlyer (coinbase)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Απόφαση
T-617/21
Διανοητική ιδιοκτησία
B&Bartoni κατά EUIPO - Hypertherm (Électrode à insérer dans une torche)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Απόφαση
T-650/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Casa International κατά EUIPO - Interstyle (casa)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Απόφαση
T-750/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Beauty Biosciences κατά EUIPO - Société de Recherche Cosmétique (BIO-BEAUTÉ)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-760/21
DCM Film Distribution κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Απόφαση
T-5/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Puma κατά EUIPO - Brooks Sports (Représentation d’une bande avec un angle aigu)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Απόφαση
T-21/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
NY κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-57/22
Γεωργία και αλιεία
Ουγγαρίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
HU Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Απόφαση
T-113/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Colombani κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Απόφαση
T-306/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Fun Factory κατά EUIPO - I Love You (love you so much)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-315/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Yayla Türk κατά EUIPO - Marmara Import-Export (Sütat)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/03/2023
09:30
Απόφαση
T-408/22
Διανοητική ιδιοκτησία
adp Merkur κατά EUIPO - psmtec (SEVEN SEVEN 7)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Απόφαση
C-640/20 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PV κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Απόφαση
C-70/21
Επιτροπής κατά Grèce (Valeurs limites – PM10)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Απόφαση
C-365/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Exception au principe ne bis in idem)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Απόφαση
C-412/21
Φορολογία
Dual Prod
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-514/21
C-515/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Levée du sursis)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Απόφαση
C-574/21
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
02 Czech Republic
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-590/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Charles Taylor Adjusting
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Απόφαση
C-653/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Syndicat Uniclima
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Απόφαση
C-662/21
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
Booky.fi
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-726/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
INTER CONSULTING
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-829/21
C-129/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Stadt Frankfurt am Main (Renouvellement d’un permis de séjour dans le deuxième État membre)
Stadt Offenbach am Main (Renouvellement d’un permis de séjour dans le deuxième État membre)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-832/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Beverage City Polska
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-11/22
Κρατικές ενισχύσεις
Est Wind Power
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ET Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-21/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
OP (Choix du droit d’un État tiers pour la succession)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-83/22
Tuk Tuk Travel
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-90/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Gjensidige
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-87/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
TT (Déplacement illicite de l’enfant)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-125/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Notion d’atteintes graves)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-180/22
Φορολογία
Mensing II
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-209/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Rayonna prokuratura Lovech, TO Lukovit (Fouille corporelle)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-226/22
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Nexive Commerce κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-231/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
État belge (Données traitées par un journal officiel)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-271/22
C-272/22
C-273/22
C-274/22
C-275/22
Κοινωνική πολιτική
Keolis Agen
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-513/20
T-514/20
Κρατικές ενισχύσεις
Asempre κατά Επιτροπής
Uno κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-45/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Weider Germany κατά EUIPO - Den i Nosht (YIPPIE!)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-261/22
Διανοητική ιδιοκτησία
mBank κατά EUIPO - European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-541/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Sanity Group κατά EUIPO - AC Marca Brands (Sanity Group)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 24/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-339/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Chocolates Lacasa Internacional κατά EUIPO - Esquitino Madrid (Conguitos)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 27/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-629/21
Εμπορική πολιτική
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 28/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-261/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
GN (Motif de refus fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 28/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-450/21
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 28/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-630/21
Εμπορική πολιτική
Çolakoğlu Metalurji και Çolakoğlu Dış Ticaret κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 28/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-667/21
Οικονομική πολιτική
BAWAG PSK κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 28/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-293/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PB κατά CRU
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FR Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 28/03/2023
14:30
Προφ. διαδ.
T-516/21
Γεωργία και αλιεία
Ιταλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-260/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Seven.One Entertainment Group
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-333/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Ligue des droits humains (Vérification du traitement des données par l’autorité de contrôle)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-500/17 RENV
Εμπορική πολιτική
Hubei Xinyegang Special Tube κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-660/19 RENV
Universität Bremen κατά REA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-868/19
Nouryon Industrial Chemicals κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-142/21
Κρατικές ενισχύσεις
Wizz Air Hungary κατά Commission (Blue Air ; COVID-19 και aide au sauvetage)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-344/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Plusmusic κατά EUIPO - Groupe Canal + (+music)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-400/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
ZR κατά EUIPO
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-505/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-535/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-545/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-555/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-575/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products και Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-576/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products και Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-577/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products και Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-578/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products και Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-588/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products και Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-26/22
CIMV κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-109/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Schneider κατά EUIPO - Frutaria Innovation (frutania)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-199/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Perfetti Van Melle κατά EUIPO (Représentation d’un récipient cylindrique de lignes ondulées)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-308/22
Διανοητική ιδιοκτησία
celotec κατά EUIPO - Decotec Printing (DECOTEC)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/03/2023
09:30
Απόφαση
T-436/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Machková κατά EUIPO - Aceites Almenara (ALMARA SOAP)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-715/20
Κοινωνική πολιτική
X (Absence de motifs de résiliation)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Απόφαση
C-34/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Απόφαση
C-338/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Délai de transfert – Traite des êtres humains)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Απόφαση
C-556/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Απόφαση
C-612/21
Φορολογία
Gmina O.
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Απόφαση
C-616/21
Φορολογία
Gmina L.
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Απόφαση
C-618/21
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
AR e.a. (Action directe contre l’assureur)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Απόφαση
C-651/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
М. Ya. M. (Renonciation à la succession d’un cohéritier)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-758/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair και Airport Marketing Services
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Απόφαση
C-5/22
Green Network (Injonction de remboursement de frais)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-27/22
Volkswagen Group Italia και Volkswagen Aktiengesellschaft
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-106/22
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Xella Magyarország
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-134/22
Κοινωνική πολιτική
G GmbH
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-143/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
ADDE κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-162/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-186/22
Sad Trasporto Locale
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Απόφαση
C-269/22
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
IP e.a. (Établissement de la matérialité des faits au principal - II)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-321/22
Provident Polska
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Απόφαση
C-343/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
PT (Injonction de payer de droit suisse)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 30/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-451/22
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
RTL Nederland και RTL Nieuws
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-646/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Personnes s’identifiant aux valeurs de l’Union)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-53/21
T-55/21
T-56/21
T-58/21
T-59/21
T-60/21
T-61/21
T-62/21
Ανταγωνισμός
EVH κατά Επιτροπής
Stadtwerke Leipzig κατά Επιτροπής
TEAG κατά Επιτροπής
Stadtwerke Hameln Weserbergland κατά Επιτροπής
eins energie in sachsen κατά Επιτροπής
Naturstrom κατά Επιτροπής
EnergieVerbund Dresden κατά Επιτροπής
GGEW κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο πενταμελές τμήμα
DE Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-606/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Doctipharma
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-207/22
C-267/22
C-290/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Lineas – Concessões de Transportes
Global Roads Investimentos
NOS-SGPS
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-326/22
Z. (Droit d’obtenir un duplicata du contrat de crédit)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-63/21
T-64/21
T-65/21
Ανταγωνισμός
Stadtwerke Frankfurt am Main κατά Επιτροπής
Mainova κατά Επιτροπής
enercity κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο πενταμελές τμήμα
DE Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-166/21
Κρατικές ενισχύσεις
Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/04/2023
09:30
Απόφαση
T-749/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Gerhard Grund Gerüste κατά EUIPO - Josef Grund Gerüstbau (Josef Grund Gerüstbau)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/04/2023
09:30
Απόφαση
T-74/22
Siemens κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-415/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Κύπρου κατά EUIPO - Fontana Food (GRILLOUMI)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/04/2023
09:30
Απόφαση
T-491/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Zitro International κατά EUIPO - e-gaming (Smiley portant un chapeau haut de forme)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/04/2023
15:00
Προφ. διαδ.
T-481/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Constantinou και Chrysanthou κατά EUIPO - Kolios (HALLOUMAKI)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-25/21
Ανταγωνισμός
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-144/21
Θεσμικό δίκαιο
Κοινοβουλίου κατά Commission (Autorisation d’une substance extrêmement préoccupante)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-228/21
C-254/21
C-297/21
C-315/21
C-328/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ministero dell’Interno (Brochure commune – Refoulement indirect)
Ministero dell'Interno (Brochure commune – Refoulement indirect)
Ministero dell’Interno (Brochure commune – Refoulement indirect)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-329/21
Βιομηχανική πολιτική
DIGI Communications
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-413/21 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Συμβουλίου κατά El-Qaddafi
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-548/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-558/21 P
Global Silicones Council κ.λπ. κατά Επιτροπής κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-559/21 P
Global Silicones Council κ.λπ. κατά ECHA κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-580/21
EEW Energy from Waste
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-602/21
Επιτροπής κατά Pologne (Bruit dans l’environnement)
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-621/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-650/21
Κοινωνική πολιτική
Landespolizeidirektion Niederösterreich και Finanzamt Österreich
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-770/21
Τελωνειακή ένωση
OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-772/21
Οικονομική πολιτική
Brink's Lithuania
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-775/21
C-826/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Blue Air Aviation
UPFR
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-815/21 P
Ανταγωνισμός
Amazon.com κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-819/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatsanwaltschaft Aachen
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-830/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Syngenta Agro
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-52/22
Κοινωνική πολιτική
BVAEB (Adaptation des pensions de retraite)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-116/22
Επιτροπής κατά Allemagne (Protection des zones spéciales de conservation)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-122/22 P
Θεσμικό δίκαιο
Dyson κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-219/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
QS (Révocation du sursis)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-246/22
Μεταφορές
Staatsanwaltschaft Köln και Bundesamt für Güterverkehr (Transport de conteneurs vides)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-263/22
Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-282/22
Φορολογία
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-307/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
FT (Copies du dossier médical)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-340/22
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Cofidis
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Απόφαση
C-348/22
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-374/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Commissaire général aux réfugiés και aux apatrides (Unité familiale)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-613/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
XH κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-688/21
Οικονομική πολιτική
BNP Paribas Public Sector κατά CRU
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-566/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Sports Group Denmark κατά EUIPO (ENDURANCE)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-541/20
Μεταφορές
Λιθουανίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Détachement et temps de travail)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-542/20
Μεταφορές
Λιθουανίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-543/20
Μεταφορές
Βουλγαρίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Temps de travail)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-544/20
Μεταφορές
Βουλγαρίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Détachement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-545/20
Μεταφορές
Βουλγαρίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-546/20
Μεταφορές
Ρουμανίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Temps de travail)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-547/20
Μεταφορές
Ρουμανίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-548/20
Μεταφορές
Ρουμανίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Détachement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-549/20
Μεταφορές
Κύπρου κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-550/20
Μεταφορές
Κύπρου κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Détachement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-551/20
Μεταφορές
Ουγγαρίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-552/20
Μεταφορές
Μάλτας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-553/20
Μεταφορές
Πολωνίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Temps de travail)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-554/20
Μεταφορές
Πολωνίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-555/20
Μεταφορές
Πολωνίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Détachement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/04/2023
15:00
Προφ. διαδ.
T-324/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Ecoalf Recycled Fabrics κατά EUIPO (BECAUSE THERE IS NO PLANET B)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-541/20
Μεταφορές
Λιθουανίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Détachement et temps de travail)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-542/20
Μεταφορές
Λιθουανίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-543/20
Μεταφορές
Βουλγαρίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Temps de travail)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-544/20
Μεταφορές
Βουλγαρίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Détachement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-545/20
Μεταφορές
Βουλγαρίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-546/20
Μεταφορές
Ρουμανίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Temps de travail)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-547/20
Μεταφορές
Ρουμανίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-548/20
Μεταφορές
Ρουμανίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Détachement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-549/20
Μεταφορές
Κύπρου κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-550/20
Μεταφορές
Κύπρου κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Détachement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-551/20
Μεταφορές
Ουγγαρίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-552/20
Μεταφορές
Μάλτας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-553/20
Μεταφορές
Πολωνίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Temps de travail)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-554/20
Μεταφορές
Πολωνίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Établissement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-555/20
Μεταφορές
Πολωνίας κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Paquet mobilité – Détachement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-270/22
T-272/22
Pumpyanskiy κατά Συμβουλίου
Pumpyanskaya κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/04/2023
14:30
Προφ. διαδ.
T-291/22
Pumpyanskiy κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:00
Προφ. διαδ.
C-235/22
Ιθαγένεια της Ένωσης
Ministerio Fiscal (Extradition d’un britannique vers les États-Unis)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-283/22
Μεταφορές
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
SK Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-557/20
Θεσμικό δίκαιο
CRU κατά CEPD
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-546/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Rochem Group κατά EUIPO - Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-547/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Rochem Group κατά EUIPO - Rochem Marine (R.T.S. Rochem Technical Services)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-548/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Rochem Group κατά EUIPO - Rochem Marine (ROCHEM)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-549/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Rochem Group κατά EUIPO - Rochem Marine (ROCHEM)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-681/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Alves Casas κατά EUIPO - Make-Up Art Cosmetics (mccosmetics NY)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-757/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Activa - Grillküche κατά EUIPO - Targa (Appareil pour griller)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-794/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Wenz Kunststoff κατά EUIPO - Mouldpro (MOULDPRO)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-39/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
OA κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-35/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Kaminski κατά EUIPO - Polfarmex (SYRENA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-137/22
Γεωργία και αλιεία
Κάτω Χωρών κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-147/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret κατά EUIPO - Yadex International (pinar KURUYEMIŞ)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-148/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret κατά EUIPO - Yadex International (pinar KURUYEMIŞ)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-153/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Volkswagen κατά EUIPO - XTG (XTG)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Απόφαση
T-154/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Volkswagen κατά EUIPO - XTG (XTG)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-193/22
OT κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-210/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Procter & Gamble κατά EUIPO (Safeguard)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-414/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Colombani κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/04/2023
14:30
Προφ. διαδ.
T-473/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Gürok Turizm ve Madencilik κατά EUIPO - Darvas (LΛΛVΛ)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/04/2023
09:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-701/21 P
C-739/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Mytilinaios κατά DEI και Επιτροπής
Επιτροπής κατά DEI
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-537/20
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
L Fund
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-340/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Natsionalna agentsia za prihodite
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-352/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
A1 και A2 (Assurance d'un bateau de plaisance)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-492/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-491/21
Ιθαγένεια της Ένωσης
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-528/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
M.D. (Interdiction d’entrée en Hongrie)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-537/21 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PL κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-549/21 P
Θεσμικό δίκαιο
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-655/21
Διανοητική ιδιοκτησία
G. ST. T. (Proportionnalité de la peine en cas de contrefaçon)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-677/21
Φορολογία
Fluvius Antwerpen
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-681/21
Κοινωνική πολιτική
BVAEB (Montant de la pension de retraite)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-686/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Legea
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-694/21 P
Brunswick Bowling Products κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-746/21 P
Ανταγωνισμός
Altice Group Lux κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-782/21 P
Aeris Invest κατά BCE
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-807/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Deutsche Wohnen
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-827/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Banca A (Application de la directive fusion dans une situation interne)
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Προτάσεις
C-45/22
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Service fédéral des Pensions
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-70/22
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Viagogo
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-102/22 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HC κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-107/22
Τελωνειακή ένωση
X και Inspecteur van de Belastingdienst Douane
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-192/22
Κοινωνική πολιτική
Bayerische Motoren Werke
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Απόφαση
C-372/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
CM (Droit de visite d’un enfant ayant déménagé)
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-762/21
Διανοητική ιδιοκτησία
C&C IP UK κατά EUIPO - Tipico Group (t)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/04/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-265/22
Διανοητική ιδιοκτησία
PSCC 2012 κατά EUIPO - Starwood Hotels & Resorts Worldwide (LA BOTTEGA W)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF