Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 05/07/2022
09:00
Προφ. διαδ.
C-470/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles και lutte contre la contrefaçon)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 05/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-507/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Migadakis κατά ENISA
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 05/07/2022
14:00
Προφ. διαδ.
T-294/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Joules κατά EUIPO - Star Gold (Jules Gents)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
09:00
Προφ. διαδ.
C-365/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Réserve au principe ne bis in idem)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
C-349/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
HYA e.a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
C-449/21
Ανταγωνισμός
Towercast
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-490/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Vanhoudt κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-592/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Kakuzo κατά EUIPO - Rauch Fruchtsäfte (Kakuzo)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-280/18
Οικονομική πολιτική
ABLV Bank κατά CRU
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-388/19
Θεσμικό δίκαιο
Puigdemont i Casamajó και Comín i Oliveres κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-179/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
JP κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-246/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Aerospinning Master Franchising κατά EUIPO - Mad Dogg Athletics (SPINNING)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-278/20
Εμπορική πολιτική
Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture και Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-631/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
MZ κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-20/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
VI κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-129/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Colombani κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-250/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Zdút κατά EUIPO - Nehera e.a. (nehera)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-288/21
Διανοητική ιδιοκτησία
ALO jewelry CZ κατά EUIPO - Cartier International (ALOve)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-408/21
HB κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-478/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Les Éditions P. Amaury κατά EUIPO - Golden Balls (BALLON D'OR)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
11:00
Απόφαση
T-664/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
YF κατά AECP
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/07/2022
15:00
Προφ. διαδ.
T-323/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Castel Frères κατά EUIPO - Shanghai Panati (Représentation de caractères chinois)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
C-576/20
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Pensionsversicherungsanstalt (Périodes d’éducation d’enfants à l’étranger)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
C-696/20
Φορολογία
Dyrektor Izby Skarbowej w W. (Qualification erronée d’opérations en chaîne)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
C-7/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
LKW WALTER
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
C-13/21
Μεταφορές
Pricoforest
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
C-24/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
PH (Interdiction régionale de mise en culture d’OGM)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-42/21 P
Ανταγωνισμός
Lietuvos geležinkeliai κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-83/21
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Airbnb Ireland και Airbnb Payments UK
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-88/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Immatriculation des véhicules signalés)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-166/21
Φορολογία
Επιτροπής κατά Pologne (Exonération de l’accise sur l’alcool utilisé pour la fabrication de médicaments)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
C-194/21
Φορολογία
Staatssecretaris van Financiën (Forclusion du droit à déduction)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-213/21
C-214/21
Italy Emergenza
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-257/21
C-258/21
Κοινωνική πολιτική
Coca-Cola European Partners Deutschland
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
C-261/21
Ανταγωνισμός
F. Hoffmann-La Roche κ.λπ.
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
C-264/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-296/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
A (Circulation d’armes à feu neutralisées)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
C-308/21
Μεταφορές
SATA International – Azores Airlines (Défaillance du système de ravitaillement en carburant)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-348/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
HYA e.a. (Impossibilité d’interroger les témoins à charge)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-351/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Beobank
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-372/21
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Απόφαση
C-377/21
Zone de secours Hainaut – Centre
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-404/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
INPS και Repubblica italiana
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
C-555/21
UniCredit Bank Austria
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
C-639/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Geos και Geos International Consulting
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-517/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Grieger κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-618/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WV κατά CdT
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-621/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Lemken κατά EUIPO (Bleu ciel)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/07/2022
14:30
Προφ. διαδ.
T-610/21
Διανοητική ιδιοκτησία
L'Oréal κατά EUIPO - Heinze (K K WATER)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 08/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-505/21
T-535/21
T-545/21
T-555/21
T-575/21
T-576/21
T-577/21
T-578/21
T-588/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products (Installation pour la distribution des fluides)
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products (Installations pour la distribution de fluides)
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products και Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 11/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
C-124/21 P
Ανταγωνισμός
International Skating Union κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 11/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-34/21
T-87/21
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair κατά Commission (Lufthansa; Covid-19)
Condor Flugdienst κατά Commission (Lufthansa; Covid-19)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 11/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-365/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
TJ κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 11/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-611/21
T-612/21
Διανοητική ιδιοκτησία
ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk κατά EUIPO - ESSAtech (Appareil de télécommande [sans fil] (Accessoire pour -))
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 11/07/2022
14:30
Προφ. διαδ.
C-333/21
Ανταγωνισμός
European Superleague Company
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 11/07/2022
15:00
Προφ. διαδ.
T-512/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Epsilon Data Management κατά EUIPO - Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 12/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
C-333/21
Ανταγωνισμός
European Superleague Company
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 12/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-142/21
Κρατικές ενισχύσεις
Wizz Air Hungary κατά Commission (Blue Air; Covid-19 και aide au sauvetage)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 12/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-440/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
TM κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 12/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-524/21
Saure κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 12/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-639/21
Διανοητική ιδιοκτησία
CB κατά EUIPO - China Construction Bank (CCB)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-495/21
C-496/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Bundesrepublik Deutschland (Gouttes nasales)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-514/21
C-515/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Levée du sursis)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-346/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Hecht Pharma κατά EUIPO - Gufic BioSciences (Gufic)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-864/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
AI κ.λπ. κατά ECDC
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-886/19
Ανταγωνισμός
Design Light & Led Made in Europe και Design Luce & Led Made in Italy κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-150/20
Κρατικές ενισχύσεις
Tartu Agro κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
ET Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-165/20
Ρήτρα διαιτησίας
JC κατά EUCAP Somalia
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-194/20
Θεσμικό δίκαιο
JF κατά EUCAP Somalia
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-457/20
Ρήτρα διαιτησίας
VeriGraft κατά Eismea
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-629/20
Γεωργία και αλιεία
Delifruit κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-768/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Standard International Management κατά EUIPO - Asia Standard Management Services (The Standard)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-147/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Gugler France κατά EUIPO - Gugler (GUGLER)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-176/21
Διανοητική ιδιοκτησία
CCTY Bearing Company κατά EUIPO - CCVI International (CCTY)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-227/21
Ανταγωνισμός
Illumina κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-251/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Tigercat International κατά EUIPO - Caterpillar (Tigercat)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-283/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Pejovič κατά EUIPO - ETA živilska industrija (TALIS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-284/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Pejovič κατά EUIPO - ETA živilska industrija (RENČKI HRAM)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-286/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Pejovič κατά EUIPO - ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-287/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Pejovič κατά EUIPO - ETA živilska industrija (SALATINA)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-369/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Unimax Stationery κατά EUIPO - Mitsubishi Pencil (uni)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-438/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
TL κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-543/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Purasac κατά EUIPO - Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-573/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Brand Energy Holdings κατά EUIPO (RAPIDGUARD)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-634/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Rimini Street κατά EUIPO (WE DO SUPPORT)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-641/21
Διανοητική ιδιοκτησία
dennree κατά EUIPO (BioMarkt)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
11:00
Απόφαση
T-677/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
TL κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/07/2022
14:30
Προφ. διαδ.
T-720/21
Διανοητική ιδιοκτησία
G.J. Riedel κατά EUIPO - Brew Dog (Punk)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/07/2022
09:00
Προφ. διαδ.
C-338/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Délai de transfert – Traite des êtres humains)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/07/2022
09:00
Προφ. διαδ.
C-556/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Suspension du délai de transfert en appel)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-59/18
C-182/18
Θεσμικό δίκαιο
Ιταλίας κατά Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Comune di Milano κατά Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-106/19
C-232/19
Θεσμικό δίκαιο
Ιταλίας κατά Συμβουλίου και Parlement (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Comune di Milano κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-176/19 P
Ανταγωνισμός
Επιτροπής κατά Servier κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-201/19 P
Ανταγωνισμός
Servier κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-743/19
Θεσμικό δίκαιο
Κοινοβουλίου κατά Conseil (Siège de l’Autorité européenne du travail)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-128/20
Μεταφορές
GSMB Invest
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-134/20
Μεταφορές
Volkswagen
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-145/20
Porsche Inter Auto και Volkswagen
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-159/20
Γεωργία και αλιεία
Επιτροπής κατά Danemark (AOP Feta)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-439/20 P
C-441/20 P
Εμπορική πολιτική
Επιτροπής κατά Jiangsu Seraphim Solar System
Συμβουλίου κατά Jiangsu Seraphim Solar System και Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-436/20
ASADE
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-500/20
Μεταφορές
ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-680/20
Ανταγωνισμός
Unilever Italia Mkt. Operations
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-682/20 P
Ανταγωνισμός
Les Mousquetaires και ITM Entreprises κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-690/20 P
Ανταγωνισμός
Casino, Guichard-Perrachon και Achats Marchandises Casino κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-36/21
Γεωργία και αλιεία
Sense Visuele Communicatie en Handel
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-110/21 P
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Universität Bremen κατά REA
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-116/21 P
C-117/21 P
C-118/21 P
C-138/21 P
C-139/21 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Επιτροπής κατά VW
Επιτροπής κατά BT
Επιτροπής κατά RN
Συμβουλίου κατά BT
Συμβουλίου κατά VW
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-127/21 P
Ανταγωνισμός
American Airlines κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-158/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Puig Gordi κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-168/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Procureur général près la cour d'appel d'Angers
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-207/21 P
Επιτροπής κατά Pologne (Protocole n° 36)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-237/21
Ιθαγένεια της Ένωσης
Generalstaatsanwaltschaft München (Demande d’extradition vers la Bosnie-Herzégovine)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-247/21
Φορολογία
Luxury Trust Automobil
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-274/21
C-275/21
EPIC Financial Consulting
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-311/21
Κοινωνική πολιτική
TimePartner Personalmanagement
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-332/21
Φορολογία
Quadrant Amroq Beverages
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-354/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Registrų centras
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-366/21 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Picard κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-371/21 P
Ρήτρα διαιτησίας
SGI Studio Galli Ingegneria κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-392/21
Inspectoratul General pentru Imigrări (Acquisition de lunettes par un travailleur)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-401/21 P
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
Ρουμανίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
C-522/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Απόφαση
C-572/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
CC (Transfert de la résidence habituelle de l’enfant vers un État tiers)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-31/22 P(I)
Κρατικές ενισχύσεις
Atlas Copco Airpower και Atlas Copco κατά Magnetrol International και Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-32/22 P(I)
Κρατικές ενισχύσεις
Anheuser-Busch Inbev και Ampar κατά Magnetrol International και Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-74/22 P(I)
Κρατικές ενισχύσεις
Soudal και Esko-Graphics κατά Magnetrol και Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προτάσεις
C-242/22 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
TL
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-33/21
Γεωργία και αλιεία
Ρουμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-39/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PP κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-175/21
RH κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-553/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Agrarfrost κατά EUIPO - McCain (Forme d'un smiley)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 15/07/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-604/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WP κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-184/20
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-273/20
C-355/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-279/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-332/20
Roma Multiservizi και Rekeep
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-411/20
Ιθαγένεια της Ένωσης
Familienkasse Niedersachsen-Bremen
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-501/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
M P A (Résidence habituelle – État tiers)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-588/20
Ανταγωνισμός
Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-720/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-19/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-267/21
Φορολογία
Uniqa Asigurări
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-294/21
Φορολογία
Navitours
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-310/21 P
Aquind κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-319/21
Γεωργία και αλιεία
Agecontrol
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-422/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ministero dell'Interno (Retrait des conditions matérielles d’accueil)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour