Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 25/03/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-418/18 P
Θεσμικό δίκαιο
Puppinck κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Απόφαση
C-377/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Ισπανίας κατά Κοινοβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Απόφαση
C-621/16 P
Θεσμικό δίκαιο
Επιτροπής κατά Ιταλίας
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-70/17
C-179/17
Abanca Corporación Bancaria
Bankia
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-95/18
C-96/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
van den Berg και Giesen
Franzen
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Απόφαση
C-129/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Προτάσεις
C-249/18
Τελωνειακή ένωση
CEVA Freight Holland
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-508/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-509/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-82/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-119/07
T-207/07
Κρατικές ενισχύσεις
Ιταλίας κατά Επιτροπής
Eurallumina κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Απόφαση
T-480/17
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Απόφαση
T-582/17
Boshab κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Απόφαση
T-725/17
Clestra Hauserman κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Απόφαση
T-787/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Parfümerie Akzente κατά EUIPO (GlamHair)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Απόφαση
T-105/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Deray κατά EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-464/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Grupo Bimbo κατά EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-620/16
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Γερμανίας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-680/16 P
August Wolff και Remedia κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-236/17 P
Εμπορική πολιτική
Canadian Solar Emea κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-237/17 P
Εμπορική πολιτική
Canadian Solar Emea κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-545/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Pawlak
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-578/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Hartwall
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-681/17
slewo
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-716/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
A
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-201/18
Φορολογία
Mydibel
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-280/18
Flausch κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-500/17
Εμπορική πολιτική
Hubei Xinyegang Special Tube κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
T-265/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Biernacka-Hoba κατά EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-405/16 P
Κρατικές ενισχύσεις
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-427/17
Επιτροπής κατά Irlande (Système de collecte και de traitement des eaux usées)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-482/17
Βιομηχανική πολιτική
Τσεχικής Δημοκρατίας κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-487/17
C-488/17
C-489/17
Verlezza κ.λπ.
Scaglione
MAD
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-569/17
Επιτροπής κατά Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-637/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Cogeco Communications
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-680/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Vethanayagam κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-60/18
Tallinna Vesi
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ET Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-101/18
Idi
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-144/18 P
Εμπορική πολιτική
River Kwai International Food Industry κατά AETMD
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-143/18
Romano
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-163/18
Μεταφορές
Aegean Airlines
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-171/18
Κοινωνική πολιτική
Safeway
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-172/18
Διανοητική ιδιοκτησία
AMS Neve κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-203/18
C-374/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Deutsche Post και Leymann
UPS Deutschland κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-210/18
Μεταφορές
WESTbahn Management
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-275/18
Φορολογία
Vinš
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-433/16
Ανταγωνισμός
Pometon κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-527/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Tàpias κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-251/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Robert Bosch κατά EUIPO (Simply. Connected.)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-252/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Robert Bosch κατά EUIPO (Simply. Connected.)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-562/17
Διανοητική ιδιοκτησία
dm-drogerie markt κατά EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-829/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Coesia κατά EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-53/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-259/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg κατά EUIPO - EuroChem Agro (Unifoska)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-276/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Julius-K9 κατά EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-279/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Alliance Pharmaceuticals κατά EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 29/03/2019
09:30
Απόφαση
T-611/17
Διανοητική ιδιοκτησία
All Star κατά EUIPO - Carrefour Hypermarchés (Forme d'une semelle de chaussure)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 29/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-261/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Roxtec κατά EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 01/04/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-261/18
Επιτροπής κατά Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/04/2019
09:00
Προτάσεις
C-543/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Επιτροπής κατά Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 02/04/2019
09:00
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-582/17
C-583/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
H.
R.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 02/04/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-263/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Nederlands Uitgeversverbond και Groep Algemene Uitgevers
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-129/07
T-130/07
Κρατικές ενισχύσεις
Ιρλανδίας κατά Επιτροπής
Aughinish Alumina κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/04/2019
09:30
Απόφαση
T-300/16
Εμπορική πολιτική
Jindal Saw και Jindal Saw Italia κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/04/2019
09:30
Απόφαση
T-301/16
Εμπορική πολιτική
Jindal Saw και Jindal Saw Italia κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/04/2019
09:30
Απόφαση
T-492/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Fleig κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Απόφαση
C-617/17
Ανταγωνισμός
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-654/17 P
Κρατικές ενισχύσεις
Bayerische Motoren Werke κατά Επιτροπής και Freistaat Sachsen
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-659/17
Κρατικές ενισχύσεις
Azienda Napoletana Mobilità
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-722/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Reitbauer κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Απόφαση
C-139/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
CJ κατά ECDC
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Απόφαση
C-266/18
AQUA MED
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-466/17
Ανταγωνισμός
Printeos κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-95/18
Θεσμικό δίκαιο
Gollnisch κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-412/18
Διανοητική ιδιοκτησία
mobile.de κατά EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Απόφαση
T-468/18
Διανοητική ιδιοκτησία
NSC Holding κατά EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Απόφαση
T-555/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Medrobotics κατά EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
C-501/17
Μεταφορές
Germanwings
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
C-558/17 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
OZ κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
C-699/17
Allianz Vorsorgekasse
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-47/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Riel
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-56/18 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Gmina Miasto Gdynia και Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-104/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-364/18
C-365/18
Ενέργεια
Eni
Shell Italia
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-389/18
Φορολογία
Brussels Securities
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-910/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Hesse κατά EUIPO - Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-911/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Wedl & Hofmann κατά EUIPO - Hesse (TESTA ROSSA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-5/17
Sharif κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-108/17
ClientEarth κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-779/17
Διανοητική ιδιοκτησία
United Wineries κατά EUIPO - Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-804/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Stada Arzneimittel κατά EUIPO (Représentation de deux arches opposées)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-202/18
Bruel κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-357/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Luz Saúde κατά EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-373/18
Διανοητική ιδιοκτησία
ABB κατά EUIPO (FLEXLOADER)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-479/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Multifit κατά EUIPO (Premiere)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 08/04/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-192/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-251/18
Εμπορική πολιτική
Trace Sport
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-363/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Organisation juive européenne και Vignoble Psagot
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Απόφαση
T-182/15
Sopra Steria Group κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Απόφαση
T-259/15
Close και Cegelec κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-571/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
UG κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-47/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
UZ κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-113/18
T-114/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Miles-Bramwell Executive Services κατά EUIPO (FREE)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Απόφαση
T-277/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zitro IP κατά EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
14:00
Απόφαση
T-319/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Aldridge κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
14:00
Απόφαση
T-371/17
Ανταγωνισμός
Qualcomm και Qualcomm Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
14:00
Προφ. διαδ.
T-391/17
Θεσμικό δίκαιο
Ρουμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
RO Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
15:30
Προφ. διαδ.
T-253/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
VY κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-709/17 P
Εμπορική πολιτική
Επιτροπής κατά Kolachi Raj Industrial
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Tulliallan Burlington κατά EUIPO
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
C-214/18
Φορολογία
PSM „K”
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-255/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
State Street Bank International
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
C-282/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
The Green Effort κατά EUIPO
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-291/18
Φορολογία
Grup Servicii Petroliere
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
RO null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-386/18
Αλιευτική πολιτική
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-121/15
Κρατικές ενισχύσεις
Fortischem κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
T-492/15
Κρατικές ενισχύσεις
Deutsche Lufthansa κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
T-51/17
Γεωργία και αλιεία
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
T-229/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-331/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Steifer κατά CESE
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
T-303/18 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
AV κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-378/18
Διανοητική ιδιοκτησία
NHS κατά EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-482/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
XF κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:00
Προτάσεις
C-198/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
CeDe Group
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SV null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 11/04/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-379/18
Μεταφορές
Deutsche Lufthansa
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-324/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Gavanozov
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-473/17
C-546/17
Ενέργεια
Repsol Butano
DISA Gas
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-479/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Guardian Europe κατά Union européenne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-483/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Tarola
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-638/17
Φορολογία
Skonis ir kvapas
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
LT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Οικονομική πολιτική
BCE κατά Trasta Komercbanka κ.λπ.
Επιτροπής κατά Trasta Komercbanka e.a. και BCE
Trasta Komercbanka κ.λπ. κατά BCE
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-683/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Cofemel
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-688/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Bayer Pharma
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-690/17
Διανοητική ιδιοκτησία
ÖKO-Test Verlag
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-691/17
Φορολογία
PORR Építési Kft.
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-19/18 P
Θεσμικό δίκαιο
VG κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-208/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Petruchová
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
CS null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-288/18
Τελωνειακή ένωση
X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-295/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
PT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-396/18
Μεταφορές
Cafaro
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-464/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ryanair
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-619/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-502/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Missir Mamachi di Lusignano κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-223/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Adapta Color κατά EUIPO - Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-224/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Adapta Color κατά EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-225/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Adapta Color κατά EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-226/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Adapta Color κατά EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-467/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Barata κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-636/17
PlasticsEurope κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-655/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Inditex κατά EUIPO - Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-765/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Kiku κατά OCVV - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-323/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Fomanu κατά EUIPO - Fujifilm Imaging Germany (Représentation d'un papillon)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-458/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Multifit κατά EUIPO (real nature)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-477/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Užstato sistemos administratorius κατά EUIPO - DPG Deutsche Pfandsystem (Représentation d'une bouteille avec une flèche)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-340/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Gibson Brands κατά EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
15:30
Προφ. διαδ.
T-741/17
Trasys International και Axianseu - Digital Solutions κατά AESA
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF