Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 27/09/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-604/18
Ανταγωνισμός
Google και Alphabet κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 27/09/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-630/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
MW κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 27/09/2021
15:00
Προφ. διαδ.
C-479/21 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Governor of Cloverhill Prison κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 28/09/2021
09:30
Προφ. διαδ.
C-278/20
Θεσμικό δίκαιο
Επιτροπής κατά Espagne (Violation du droit de l'Union par le législateur)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 28/09/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-604/18
Ανταγωνισμός
Google και Alphabet κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 28/09/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-242/19
Εμπορική πολιτική
Giant Electric Vehicle Kunshan κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-604/18
Ανταγωνισμός
Google και Alphabet κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-341/18
Ανταγωνισμός
Nec κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-342/18
Ανταγωνισμός
Nichicon Corporation κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-343/18
Ανταγωνισμός
Tokin κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-344/18
Ανταγωνισμός
Rubycon και Rubycon Holdings κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-363/18
Ανταγωνισμός
Nippon Chemi-Con Corporation κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-447/18
Κρατικές ενισχύσεις
TUIfly κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-448/18
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-619/18
TUIfly κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-279/19
Εξωτερικές σχέσεις
Front Polisario κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-344/19
T-356/19
Εξωτερικές σχέσεις
Front Polisario κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-384/19
Ρήτρα διαιτησίας
Κοινοβουλίου κατά Axa Assurances Luxembourg κ.λπ.
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-569/19
AlzChem Group κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-60/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Enosi Mastichoparagogon Chiou κατά EUIPO (MASTIHACARE)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-116/20
Γεωργία και αλιεία
Società agricola Vivai Maiorana κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-528/20
Θεσμικό δίκαιο
Kočner κατά Europol
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
SK Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
11:00
Απόφαση
T-592/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Univers Agro κατά EUIPO - Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 29/09/2021
14:30
Προφ. διαδ.
T-520/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Heitec κατά EUIPO - Hetec Datensysteme (HEITEC)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Απόφαση
C-130/19
Θεσμικό δίκαιο
κατά Pinxten
Δικαστήριο - Ολομέλεια
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Προτάσεις
C-139/20
Ενέργεια
Επιτροπής κατά Pologne (Taxation des produits énergétiques)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Απόφαση
C-186/20
Φορολογία
Hydina SK
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
SK Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Προφ. διαδ.
C-237/20
Κοινωνική πολιτική
Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procédure de pre-pack)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Προτάσεις
C-247/20
Ιθαγένεια της Ένωσης
Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Assurance maladie complète)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Προτάσεις
C-257/20
Δίκαιο των εταιριών
„Viva Telecom Bulgaria“
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Προτάσεις
C-283/20
Εξωτερικές σχέσεις
EULEX-KOSOVO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Απόφαση
C-285/20
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Απόφαση
C-296/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Commerzbank
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Απόφαση
C-299/20
Φορολογία
Icade Promotion
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Προτάσεις
C-332/20
Roma Multiservizi και Rekeep
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Προτάσεις
C-389/20
Κοινωνική πολιτική
TGSS (Chômage des employés de maison)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Προτάσεις
C-483/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Commissaire général aux réfugiés και aux apatrides (Unité familiale – Protection déjà accordée)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-604/18
Ανταγωνισμός
Google και Alphabet κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/09/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-456/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
LA κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/09/2021
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-335/18
T-327/19
T-338/18
Mubarak κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Mubarak κατά Συμβουλίου
Saleh Thabet κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 01/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-604/18
Ανταγωνισμός
Google και Alphabet κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 01/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-549/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Magic Box Int. Toys κατά EUIPO - KMA Concepts (SUPERZINGS)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 05/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-4/20
Ρήτρα διαιτησίας
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 05/10/2021
14:30
Προφ. διαδ.
T-546/20
Sopra Steria Benelux και Unisys Belgium κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Γνωμοδότηση
Avis 1/19
Εξωτερικές σχέσεις
Convention d’Istanbul
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-59/18
C-182/18
Θεσμικό δίκαιο
Ιταλίας κατά Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Comune di Milano κατά Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-50/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
Sigma Alimentos Exterior κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-51/19 P
C-64/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
World Duty Free Group κατά Επιτροπής
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-52/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
Banco Santander κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-53/19 P
C-65/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
Banco Santander και Santusa κατά Επιτροπής
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-54/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
Axa Mediterranean κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-55/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
Prosegur Compañía de Seguridad κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-106/19
C-232/19
Θεσμικό δίκαιο
Ιταλίας κατά Συμβουλίου και Parlement (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Comune di Milano κατά Κοινοβουλίου και Conseil (Siège de l’Agence européenne des médicaments)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-174/19 P
C-175/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
Scandlines Danmark και Scandlines Deutschland κατά Επιτροπής
Stena Line Scandinavia κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-458/19 P
ClientEarth κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-487/19
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
W. Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire και des affaires publiques de la Cour suprême – nomination)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-538/19
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate και Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-544/19
Φορολογία
ECOTEX BULGARIA
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-561/19
Θεσμικό δίκαιο
Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-666/19 P
Εμπορική πολιτική
Changmao Biochemical Engineering κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-668/19
Επιτροπής κατά Italie (Système de collecte και traitement des eaux urbaines résiduaires)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-717/19
Φορολογία
Boehringer Ingelheim
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-743/19
Θεσμικό δίκαιο
Κοινοβουλίου κατά Conseil (Siège de l’Autorité européenne du travail)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-881/19
Tesco Stores ČR
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-882/19
Ανταγωνισμός
Sumal
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-13/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Top System
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-35/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
A (Franchissement de frontières en navire de plaisance)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-119/20
Γεωργία και αλιεία
Lauku atbalsta dienests (Aides au démarrage d’entreprises agricoles)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-136/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
LU (Recouvrement d’amendes de circulation routière)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-245/20
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Autoriteit Persoonsgegevens
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-272/20 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Veit κατά BCE
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-290/20
Ενέργεια
Latvijas Gāze
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-338/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-342/20
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exonération des fonds d’investissement contractuels)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-348/20 P
Ενέργεια
Nord Stream 2 κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-368/20
C-369/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Landespolizeidirektion Steiermark (Durée maximale du contrôle aux frontières intérieures)
Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (Durée maximale du contrôle aux frontières intérieures)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-385/20
Caixabank
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-408/20 P
Θεσμικό δίκαιο
Poggiolini κατά Κοινοβουλίου
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-431/20 P
Θεσμικό δίκαιο
Tognoli κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-451/20
Μεταφορές
Airhelp (Retard de vol de réacheminement)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-489/20
Τελωνειακή ένωση
Kauno teritorinė muitinė
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 06/10/2021
09:30
Απόφαση
C-613/20
Μεταφορές
Eurowings
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-827/17
Aeris Invest κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-15/18
OCU κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-351/18
Οικονομική πολιτική
Ukrselhosprom PCF και Versobank κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-584/18
Οικονομική πολιτική
Ukrselhosprom PCF και Versobank κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-745/18
Κρατικές ενισχύσεις
Covestro Deutschland κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-167/19
Κρατικές ενισχύσεις
Tempus Energy Germany και T Energy Sweden κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-196/19
Κρατικές ενισχύσεις
AZ κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-233/19
T-234/19
Κρατικές ενισχύσεις
Infineon Technologies Dresden κατά Επιτροπής
Infineon Technologies κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-238/19
Κρατικές ενισχύσεις
Wepa Hygieneprodukte κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-518/19
Γεωργία και αλιεία
Sipcam Oxon κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-628/19
Teva κατά Επιτροπής και EMA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-7/20
Global Translation Solutions κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-43/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
AV και AW κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-88/20
Θεσμικό δίκαιο
Rivière κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-121/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
IP κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-124/20
Διανοητική ιδιοκτησία
M κατά S. Indeutsch International / EUIPO - 135 Kirkstall (Représentation de chevrons entre deux lignes parallèles)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-254/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Kondyterska korporatsiia "Roshen" κατά EUIPO - Krasnyj Octyabr (Représentation d'un homard)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-342/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Indo European Foods κατά EUIPO - Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-372/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Dermavita Company κατά EUIPO - Allergan Holdings France (JUVEDERM)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-397/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Allergan Holdings France κατά EUIPO - Dermavita Company (JUVEDERM)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-404/20
Global Translation Solutions κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-417/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Esteves Lopes Granja κατά EUIPO - IVDP (PORTWO GIN)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-505/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Guo κατά EUIPO - Sand Cph (sandriver)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-519/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
LP κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-635/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Dermavita Company κατά EUIPO - Allergan Holdings France (JUVÉDERM VYBRANCE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-636/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Dermavita Company κατά EUIPO - Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLUMA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-637/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Dermavita Company κατά EUIPO - Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLITE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-668/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
NZ κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-3/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Power Horse Energy Drinks κατά EUIPO - Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
11:00
Απόφαση
T-32/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Daw κατά EUIPO (Muresko)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/10/2021
14:30
Προφ. διαδ.
T-246/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Aerospinning Master Franchising κατά EUIPO - Mad Dogg Athletics (SPINNING)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-474/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
LD κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-515/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Puma κατά EUIPO - Caterpillar (SPEEDCAT)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/10/2021
14:30
Προφ. διαδ.
T-511/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Zardini κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 08/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-708/20
Διανοητική ιδιοκτησία
TrekStor κατά EUIPO (e.Gear)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 12/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-291/20
T-292/20
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-848/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HS κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
11:00
Απόφαση
T-646/16 P RENV-RX
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Simpson κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
11:00
Απόφαση
T-153/19
Γεωργία και αλιεία
European Union Copper Task Force κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
11:00
Απόφαση
T-1/20
Διανοητική ιδιοκτησία
M. I. Industries κατά EUIPO - Natural Instinct (INSTINCT)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
11:00
Απόφαση
T-12/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Schneider κατά EUIPO - Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
11:00
Απόφαση
T-22/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
IB κατά EUIPO
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
11:00
Απόφαση
T-219/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
JK κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
11:00
Απόφαση
T-429/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Sedus Stoll κατά EUIPO - Kappes (Sedus ergo+)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
11:00
Απόφαση
T-436/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Sedus Stoll κατά EUIPO - Kappes (Sedus ergo+)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
11:00
Απόφαση
T-523/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Setarcos Consulting κατά EUIPO (Blockchain Island)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
11:00
Απόφαση
T-591/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Unimax Stationery κατά EUIPO - Mitsubishi Pencil (UNI-MAX)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
11:00
Απόφαση
T-712/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Škoda Investement κατά EUIPO - Škoda Auto (Représentation d'une flèche avec aile)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/10/2021
14:30
Προφ. διαδ.
T-327/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Group Nivelles κατά EUIPO - Easy Sanitary Solutions (Siphon de douche)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
NL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Απόφαση
C-186/18
Διανοητική ιδιοκτησία
José Cánovas Pardo
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Απόφαση
C-583/19 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Bernaldo de Quirós κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Απόφαση
C-662/19 P
Οικονομική πολιτική
NRW. Bank κατά CRU
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Απόφαση
C-683/19
Ενέργεια
Viesgo Infraestructuras Energéticas
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-45/20
C-46/20
Φορολογία
Finanzamt N (Communication de l’affectation)
Finanzamt G (Communication de l’affectation)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-83/20
Οικονομική πολιτική
BPC Lux 2 κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Απόφαση
C-231/20
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Landespolizeidirektion Steiermark e.a. (Machines à sous)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Απόφαση
C-233/20
Κοινωνική πολιτική
job-medium
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Απόφαση
C-244/20
Κοινωνική πολιτική
INSS (Pension de veuvage fondée sur le concubinage)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Απόφαση
C-360/20
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
RO null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Απόφαση
C-373/20
Γεωργία και αλιεία
Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-452/20
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Agenzia delle dogane e dei monopoli και Ministero dell'Economia e delle Finanze
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-556/20
Φορολογία
Schneider Electric κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-428/21 PPU
C-429/21 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Openbaar Ministerie (Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-864/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
AI κ.λπ. κατά ECDC
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-144/20
Εμπορική πολιτική
Guangxi Xin Fu Yuan κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
C-353/20
Μεταφορές
Skeyes
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
C-587/20
Κοινωνική πολιτική
HK κατά Danmark και HK/Privat
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DA null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-325/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Unger Marketing International κατά EUIPO - Orben Wasseraufbereitung (Purificateurs d'eau)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-191/16
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-240/18
Ανταγωνισμός
Polskie Linie Lotnicze "LOT" κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-296/18
Ανταγωνισμός
Polskie Linie Lotnicze "LOT" κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-671/18
T-140/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
ZU κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-434/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Rosca κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-790/19
Εμπορική πολιτική
Novolipetsk Steel κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-823/19
Διανοητική ιδιοκτησία
JMS Sports κατά EUIPO - Inter-Vion (Élastique pour cheveux en spirale)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-112/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Intis κατά EUIPO - Televes (TELEVEND)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-210/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Square κατά EUIPO ($ Cash App)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-211/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Square κατά EUIPO ($ Cash App)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-351/20
Διανοητική ιδιοκτησία
St. Hippolyt κατά EUIPO - Raisioaqua (Vital like nature)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-352/20
Διανοητική ιδιοκτησία
St. Hippolyt κατά EUIPO - Elephant (Strong like nature)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-559/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Yadex International κατά EUIPO - Sütas Süt Ürünleri (PINAR Süzme Peynir)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-560/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Yadex International κατά EUIPO - Sütas Süt Ürünleri (PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-596/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Roller κατά EUIPO - Flex Equipos de Descanso (DORMILLO)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-597/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Roller κατά EUIPO - Flex Equipos de Descanso (Dormillo)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-599/20
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
YG κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/10/2021
11:00
Απόφαση
T-617/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Standardkessel Baumgarte Holding κατά EUIPO (Standardkessel)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-144/19 P
Ανταγωνισμός
Lupin κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-151/19 P
Ανταγωνισμός
Επιτροπής κατά Krka
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-164/19 P
Ανταγωνισμός
Niche Generics κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-166/19 P
Ανταγωνισμός
Unichem Laboratories κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-176/19 P
Ανταγωνισμός
Επιτροπής κατά Servier κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-197/19 P
Ανταγωνισμός
Mylan Laboratories και Mylan κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-198/19 P
Ανταγωνισμός
Teva UK κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-201/19 P
Ανταγωνισμός
Servier κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-207/19 P
Ανταγωνισμός
Biogaran κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/10/2021
09:30
Απόφαση
C-894/19 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Κοινοβουλίου κατά UZ
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 21/10/2021
09:30
Απόφαση
C-80/20
Φορολογία
Wilo Salmson France
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
RO null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 21/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-267/20
Ανταγωνισμός
Volvo και DAF Trucks
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 21/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-432/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Landeshauptmann von Wien (Perte du statut de résident de longue durée)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 21/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-463/20
Namur-Est Environnement
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 21/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-589/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Calzaturificio Emmegiemme Shoes κατά EUIPO - Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-144/19 P
Ανταγωνισμός
Lupin κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-151/19 P
Ανταγωνισμός
Επιτροπής κατά Krka
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-164/19 P
Ανταγωνισμός
Niche Generics κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-166/19 P
Ανταγωνισμός
Unichem Laboratories κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-176/19 P
Ανταγωνισμός
Επιτροπής κατά Servier κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-197/19 P
Ανταγωνισμός
Mylan Laboratories και Mylan κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-198/19 P
Ανταγωνισμός
Teva UK κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-201/19 P
Ανταγωνισμός
Servier κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/10/2021
09:00
Προφ. διαδ.
C-207/19 P
Ανταγωνισμός
Biogaran κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 25/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-715/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Degode κατά EUIPO - Leo Pharma (Skinovea)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-684/19
T-704/19
Ενέργεια
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal κατά ACER
FGSZ κατά ACER
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
HU Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/10/2021
11:00
Απόφαση
T-268/17
Ρήτρα διαιτησίας
Entreprise commune Clean Sky 2 κατά Revoind Industriale di Pindaru Gelu
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/10/2021
11:00
Απόφαση
T-269/17
Ρήτρα διαιτησίας
Entreprise commune Clean Sky 2 κατά Revoind Industriale di Pindaru Gelu
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/10/2021
11:00
Απόφαση
T-270/17
Ρήτρα διαιτησίας
Entreprise commune Clean Sky 2 κατά Revoind Industriale di Pindaru Gelu
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/10/2021
11:00
Απόφαση
T-271/17
Ρήτρα διαιτησίας
Entreprise commune Clean Sky 2 κατά Revoind Industriale di Pindaru Gelu
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/10/2021
11:00
Απόφαση
T-318/17
Ρήτρα διαιτησίας
Entreprise commune Clean Sky 2 κατά Revoind Industriale di Pindaru Gelu
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/10/2021
11:00
Απόφαση
T-411/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WM κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/10/2021
11:00
Απόφαση
T-356/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Jiruš κατά EUIPO - Nile Clothing (Racing Syndicate)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/10/2021
09:30
Απόφαση
C-650/19 P
Θεσμικό δίκαιο
Vialto Consulting κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 28/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
C-352/20
Ελευθερία εγκαταστάσεως
HOLD Alapkezelő
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-421/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Acacia
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 28/10/2021
09:30
Απόφαση
C-462/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
ASGI κ.λπ.
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 28/10/2021
09:30
Προτάσεις
C-498/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
BMA Nederland
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 28/10/2021
09:30
Προφ. διαδ.
T-280/18
Οικονομική πολιτική
ABLV Bank κατά CRU
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF