Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 06/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-758/18
Οικονομική πολιτική
ABLV Bank κατά CRU
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-247/19
T-318/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Thunus κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/07/2020
14:30
Προφ. διαδ.
C-824/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-389/19 P
Επιτροπής κατά Σουηδίας
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-345/19
...
T-346/19
T-364/19
T-365/19
T-366/19
T-372/19
T-373/19
T-374/19
T-375/19
T-385/19
T-389/19
T-390/19
T-391/19
T-392/19
T-393/19
T-394/19
T-397/19
T-398/19
T-403/19
T-404/19
T-406/19
T-407/19
T-409/19
T-410/19
T-411/19
T-412/19
T-413/19
T-414/19
T-415/19
T-416/19
Θεσμικό δίκαιο
Santini κατά Κοινοβουλίου
...
Ceravolo κατά Κοινοβουλίου
Moretti κατά Κοινοβουλίου
Capraro κατά Κοινοβουλίου
Sboarina κατά Κοινοβουλίου
Cellai κατά Κοινοβουλίου
Gatti κατά Κοινοβουλίου
Wuhrer κατά Κοινοβουλίου
Pisoni κατά Κοινοβουλίου
Mazzone κατά Κοινοβουλίου
Coppo Gavazzi κατά Κοινοβουλίου
Muscardini κατά Κοινοβουλίου
Vinci κατά Κοινοβουλίου
Mantovani κατά Κοινοβουλίου
Catasta κατά Κοινοβουλίου
Zecchino κατά Κοινοβουλίου
Novati κατά Κοινοβουλίου
Paciotti κατά Κοινοβουλίου
Fantuzzi κατά Κοινοβουλίου
Lavarra κατά Κοινοβουλίου
Cocilovo κατά Κοινοβουλίου
Speroni κατά Κοινοβουλίου
Di Meo κατά Κοινοβουλίου
Di Lello Finuoli κατά Κοινοβουλίου
Lombardo κατά Κοινοβουλίου
Contu κατά Κοινοβουλίου
Dupuis κατά Κοινοβουλίου
Frittelli κατά Κοινοβουλίου
Laroni κατά Κοινοβουλίου
Filippi κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-346/19
Θεσμικό δίκαιο
Ceravolo κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-364/19
Θεσμικό δίκαιο
Moretti κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-365/19
Θεσμικό δίκαιο
Capraro κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-366/19
Θεσμικό δίκαιο
Sboarina κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-372/19
Θεσμικό δίκαιο
Cellai κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-373/19
Θεσμικό δίκαιο
Gatti κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-374/19
Θεσμικό δίκαιο
Wuhrer κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-375/19
Θεσμικό δίκαιο
Pisoni κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-385/19
Θεσμικό δίκαιο
Mazzone κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-389/19
Θεσμικό δίκαιο
Coppo Gavazzi κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-390/19
Θεσμικό δίκαιο
Muscardini κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-391/19
Θεσμικό δίκαιο
Vinci κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-392/19
Θεσμικό δίκαιο
Mantovani κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-393/19
Θεσμικό δίκαιο
Catasta κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-394/19
Θεσμικό δίκαιο
Zecchino κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-397/19
Θεσμικό δίκαιο
Novati κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-398/19
Θεσμικό δίκαιο
Paciotti κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-403/19
Θεσμικό δίκαιο
Fantuzzi κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-404/19
Θεσμικό δίκαιο
Lavarra κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-406/19
Θεσμικό δίκαιο
Cocilovo κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-407/19
Θεσμικό δίκαιο
Speroni κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-409/19
Θεσμικό δίκαιο
Di Meo κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-410/19
Θεσμικό δίκαιο
Di Lello Finuoli κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-411/19
Θεσμικό δίκαιο
Lombardo κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-412/19
Θεσμικό δίκαιο
Contu κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-413/19
Θεσμικό δίκαιο
Dupuis κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-414/19
Θεσμικό δίκαιο
Frittelli κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-415/19
Θεσμικό δίκαιο
Laroni κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-416/19
Θεσμικό δίκαιο
Filippi κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-417/19
Θεσμικό δίκαιο
Viola κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-418/19
Θεσμικό δίκαιο
Mussa κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-420/19
Θεσμικό δίκαιο
Nobilia κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-421/19
Θεσμικό δίκαιο
Segre κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-422/19
Θεσμικό δίκαιο
De Luca κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-425/19
Θεσμικό δίκαιο
Ventre κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-426/19
Θεσμικό δίκαιο
Musoni κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-427/19
Θεσμικό δίκαιο
Frantova κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-429/19
Θεσμικό δίκαιο
Iacono κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-430/19
Θεσμικό δίκαιο
Bonsignore κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-431/19
Θεσμικό δίκαιο
Azzolini κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-432/19
Θεσμικό δίκαιο
Gawronski κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-435/19
Θεσμικό δίκαιο
Chiaramello κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-436/19
Θεσμικό δίκαιο
Aita κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-438/19
Θεσμικό δίκαιο
Novelli κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-439/19
Θεσμικό δίκαιο
Mantovani κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-440/19
Θεσμικό δίκαιο
Mattina κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-441/19
Θεσμικό δίκαιο
La Russa κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-442/19
Θεσμικό δίκαιο
Carollo κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-444/19
Θεσμικό δίκαιο
Locatelli κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-445/19
Θεσμικό δίκαιο
Chiesa κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-446/19
Θεσμικό δίκαιο
Castellina κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-448/19
Θεσμικό δίκαιο
Costanzo κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-449/19
Θεσμικό δίκαιο
Dell'Alba κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-450/19
Θεσμικό δίκαιο
Gallenzi κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-451/19
Θεσμικό δίκαιο
Gemelli κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-452/19
Θεσμικό δίκαιο
Napoletano κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-453/19
Θεσμικό δίκαιο
Panusa κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-454/19
Θεσμικό δίκαιο
Musotto κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-463/19
Θεσμικό δίκαιο
Cervetti κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-465/19
Θεσμικό δίκαιο
Florio κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-519/19
Θεσμικό δίκαιο
Forte κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-602/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Eugène Perma France κατά EUIPO - SPI Investments Group (NATURANOVE)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-695/19
Θεσμικό δίκαιο
Falqui κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/07/2020
14:30
Προφ. διαδ.
T-515/18
Ανταγωνισμός
Fakro κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-336/19
Γεωργία και αλιεία
Centraal Israëlitisch Consistorie van België κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-602/15 RENV
Ρήτρα διαιτησίας
Jenkinson κατά Συμβουλίου κ.λπ.
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-236/17
T-596/17
Balti Gaas κατά Επιτροπής και INEA
Balti Gaas κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-758/14 RENV
Ανταγωνισμός
Infineon Technologies κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-332/15
Ocean Capital Administration κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-110/17
Εμπορική πολιτική
Jiangsu Seraphim Solar System κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-203/18
Οικονομική πολιτική
VQ κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-429/18
BRF και SHB Comercio e Industria de Alimentos κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-490/18
Neda Industrial Group κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-576/18
Οικονομική πολιτική
Crédit agricole κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-577/18
Οικονομική πολιτική
Crédit agricole Corporate and Investment Bank κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-578/18
Οικονομική πολιτική
CA Consumer Finance κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-661/18
Securitec κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-748/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Glimarpol κατά EUIPO - Metar (Outil pneumatique)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-20/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Pablosky κατά EUIPO - docPrice (mediFLEX easystep)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-21/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Pablosky κατά EUIPO - docPrice (mediFLEX easySTEP)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-38/19
Γεωργία και αλιεία
Πορτογαλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-138/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WH κατά EUIPO
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-186/19
Zubedi κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-305/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Welmax + κατά EUIPO - Valmex Medical Imaging (welmax)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-328/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Scorify κατά EUIPO - Scor (SCORIFY)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-533/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Artur Florêncio & Filhos, Affsports κατά EUIPO - Anadeco Gestion (sflooring)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-605/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
EP κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-633/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Essential Export κατά EUIPO - Shenzhen Liouyi International Trading (TOTU)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-659/19
Διανοητική ιδιοκτησία
FF Group Romania κατά EUIPO - KiK Textilien und Non-Food (_kix)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-686/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Euroapotheca κατά EUIPO - General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-696/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Teva Pharmaceutical Industries κατά EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-697/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Teva Pharmaceutical Industries κατά EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben.)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-729/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Dinamo κατά EUIPO (Favorit)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/07/2020
11:00
Απόφαση
T-800/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Austria Tabak κατά EUIPO - Mignot & De Block (AIR)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-452/18
Ibercaja Banco
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-575/18 P
Τσεχικής Δημοκρατίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
CS Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-673/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Santen
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-698/18
C-699/18
Raiffeisen Bank
BRD Groupe Societé Générale
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-716/18
Φορολογία
AJFP Caraş-Severin και DGRFP Timişoara
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-56/19 P
Εμπορική πολιτική
RFA International κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-70/19 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Επιτροπής κατά HM
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-76/19
Τελωνειακή ένωση
Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya « Mitnitsi »
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-81/19
Banca Transilvania
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-86/19
Μεταφορές
Vueling Airlines
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-104/19
Εμπορική πολιτική
Donex Shipping and Forwarding
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-199/19
Δίκαιο των εταιριών
RL (Directive lutte contre le retard de paiement)
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-241/19 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Haswani κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-257/19
Μεταφορές
Επιτροπής κατά Irlande (Organisme d’enquête maritime)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-264/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Constantin Film Verleih
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-272/19
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Land Hessen
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-297/19
Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-342/19 P
De Masi και Varoufakis κατά BCE
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-343/19
Verein für Konsumenteninformation
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-374/19
Φορολογία
Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Απόφαση
C-391/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
Unipack
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-463/19
Κοινωνική πολιτική
Syndicat CFTC
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-484/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Lexel
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-526/19
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Entoma
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-543/19
Τελωνειακή ένωση
Jebsen & Jessen
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-667/19
Βιομηχανική πολιτική
A.M. (Étiquetage des produits cosmétiques)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-673/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
M e.a. (Éloignement vers un État membre)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-735/19
Δίκαιο των εταιριών
Euromin Holdings (Cyprus)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 09/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-161/18
Κρατικές ενισχύσεις
Braesch κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 10/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-549/18
Hexal κατά EMA
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 10/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-17/19
Θεσμικό δίκαιο
Moi κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 10/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-574/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products και Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 10/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-643/19
T-664/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Dermavita κατά EUIPO - Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)
Allergan Holdings France κατά EUIPO - Dermavita (JUVEDERM ULTRA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 13/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-611/18
Pharmaceutical Works Polpharma κατά EMA
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 13/07/2020
14:30
Προφ. διαδ.
C-481/19
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Consob
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-505/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-561/19
Θεσμικό δίκαιο
Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-166/19
Bronckers κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-378/16 P
Inclusion Alliance for Europe κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-517/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Addis
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-584/17 P
Ρήτρα διαιτησίας
ADR Center κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-311/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Facebook Ireland και Schrems
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-485/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Groupe Lactalis
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-549/18
Επιτροπής κατά Roumanie (Lutte contre le blanchiment de capitaux)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-550/18
Επιτροπής κατά Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-606/18 P
Ανταγωνισμός
Nexans France και Nexans κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-610/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
AFMB κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-658/18
Κοινωνική πολιτική
Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-682/18
C-683/18
Διανοητική ιδιοκτησία
YouTube
Cyando
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-686/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Adusbef κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-714/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
ACTC κατά EUIPO
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-761/18 P
Leino-Sandberg κατά Κοινοβουλίου
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-764/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Orange España
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-63/19
Φορολογία
Επιτροπής κατά Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-73/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Movic κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-80/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
E. E. (Compétence juridictionnelle και loi applicable aux successions)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-97/19
Τελωνειακή ένωση
Pfeifer & Langen
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-129/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-133/19
C-136/19
C-137/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
État belge (Regroupement familial – Enfant mineur)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-147/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-160/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
Comune di Milano κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-193/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Migrationsverket
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-224/19
C-259/19
Caixabank
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-249/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
JE (Loi applicable au divorce)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-253/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Novo Banco
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-352/19 P
Γεωργία και αλιεία
Région de Bruxelles-Capitale κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-372/19
Ανταγωνισμός
SABAM
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-411/19
WWF Italia Onlus κ.λπ.
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-424/19
Φορολογία
UR (Assujettissement des avocats à la TVA)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-427/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Bulstrad Vienna Insurance Group
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-496/19
Τελωνειακή ένωση
Antonio Capaldo
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-584/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-619/19
Land Baden-Württemberg (Communications internes)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προτάσεις
C-656/19
Φορολογία
BAKATI PLUS
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Απόφαση
C-686/19
Soho Group
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 16/07/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-195/20 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principe de spécialité)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF