Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-508/21 P
C-509/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Dansk Erhverv
IGG κατά Dansk Erhverv
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Απόφαση
T-275/19
Οικονομική πολιτική
PNB Banka κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Απόφαση
T-301/19
Οικονομική πολιτική
PNB Banka κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Απόφαση
T-330/19
Οικονομική πολιτική
PNB Banka κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Απόφαση
T-230/20
Οικονομική πολιτική
PNB Banka κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Απόφαση
T-537/20
Γεωργία και αλιεία
Λιθουανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
LT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Απόφαση
T-130/21
Ανταγωνισμός
CCPL κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Απόφαση
T-487/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Neoperl κατά EUIPO (Représentation d´un insert sanitaire cylindrique)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Απόφαση
T-623/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Puma κατά EUIPO - Vaillant (Puma)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Απόφαση
T-738/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Bora Creations κατά EUIPO (essence)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Απόφαση
T-747/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach κατά EUIPO - Neng (Fohlenelf)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-24/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Bensoussan κατά EUIPO - Lulu's Fashion Lounge (LOULOU STUDIO)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 07/12/2022
09:30
Απόφαση
T-159/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Sanetview κατά EUIPO - 2boca2catering (Las Cebras)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 08/12/2022
09:00
Προφ. διαδ.
C-638/22 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Απόφαση
C-460/20
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Google (Déréférencement d’un contenu prétendument inexact)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-692/20
Φορολογία
Επιτροπής κατά Royaume-Uni (Marquage fiscal du gazole)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Απόφαση
C-694/20
Φορολογία
Orde van Vlaamse Balies κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Απόφαση
C-180/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalités du traitement de données – Enquête pénale)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Απόφαση
C-247/21
Φορολογία
Luxury Trust Automobil
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Απόφαση
C-348/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
HYA e.a. (Impossibilité d’interroger les témoins à charge)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Απόφαση
C-378/21
Φορολογία
Finanzamt Österreich (TVA facturée par erreur à des consommateurs finals)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-516/21
Φορολογία
Finanzamt X (Outillages και machines fixés à demeure)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Απόφαση
C-600/21
Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique και du Centre Ouest
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Απόφαση
C-625/21
GUPFINGER Einrichtungsstudio
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-686/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Legea
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Απόφαση
C-731/21
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Caisse nationale d’assurance pension
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Απόφαση
C-769/21
BTA Baltic Insurance Company
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
C-106/22
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Xella Magyarország
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Απόφαση
C-492/22 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
CJ (Décision de remise différée en raison de poursuites pénales)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 08/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-583/22 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Confusion de peines)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Παρασκευή 09/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-581/21
T-582/21
T-583/21
Skryba κατά Συμβουλίου
Rubnikovich κατά Συμβουλίου
Bakhanovich κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 12/12/2022
14:30
Προφ. διαδ.
T-27/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Innovaciones Cosmético Farmacéuticas κατά EUIPO - Benito Oliver (th pharma)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 12/12/2022
15:00
Προφ. διαδ.
T-759/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Société des produits Nestlé κατά EUIPO - The a2 Milk Company (A2)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 13/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-239/21
Dana Astra κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 13/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-376/21
Instituto Cervantes κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 13/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-65/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PS κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 13/12/2022
14:30
Προφ. διαδ.
T-74/22
Siemens κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
C-142/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
The Minister for Justice and Equality (Demande de consentement – Effets du mandat d’arrêt européen initial)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-586/14 RENV II
Εμπορική πολιτική
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-111/20
Εμπορική πολιτική
PT Wilmar Bioenergi Indonesia κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-126/20
Κρατικές ενισχύσεις
Autoridad Portuaria de Bilbao κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-138/20
Εμπορική πολιτική
PT Ciliandra Perkasa κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-143/20
Εμπορική πολιτική
PT Pelita Agung Agrindustri και PT Permata Hijau Palm Oleo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-526/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Devin κατά EUIPO - Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-533/20
Ρήτρα διαιτησίας
Green Power Technologies κατά Entreprise commune «Technologies numériques clés»
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-687/20
Εμπορική πολιτική
Jinan Meide Casting κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-753/20
Ρήτρα διαιτησίας
Green Power Technologies κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-762/20
T-763/20
T-764/20
Εμπορική πολιτική
Sinopec Chongqing SVW Chemical κ.λπ. κατά Επιτροπής
Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material κατά Επιτροπής
Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry και Inner Mongolia Mengwei Technology κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-74/21
Ανταγωνισμός
Teva Pharmaceutical Industries και Cephalon κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-182/21
PKK κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-296/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
SU κατά AEAPP
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-312/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
SY κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-358/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Hotel Cipriani κατά EUIPO - Altunis (CIPRIANI FOOD)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-440/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
TM κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-490/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Vanhoudt κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-530/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Pierre Lannier κατά EUIPO - Pierre Lang Trading (PL)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-553/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Agrarfrost κατά EUIPO - McCain (Forme d'un smiley)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-636/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Eurol κατά EUIPO - Pernsteiner (eurol LUBRICANTS)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Απόφαση
T-18/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret κατά EUIPO - Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-133/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Katjes Fassin κατά EUIPO (THE FUTURE IS PLANT-BASED)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/12/2022
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-562/21
T-590/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Worldwide Brands κατά EUIPO - Guangdong Camel Apparel (CAMEL CROWN)
Guangdong Camel Apparel κατά EUIPO - Worldwide Brands (CAMEL CROWN)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-40/20
C-173/20
Κοινωνική πολιτική
Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a. (Chercheurs universitaires)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-468/20
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Fastweb e.a. (Périodicités de facturation)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Απόφαση
C-470/20
Κρατικές ενισχύσεις
Veejaam και Espo
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ET Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-615/20
C-671/20
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
YP e.a. (Levée d’immunité και suspension d’un juge)
M. M. (Levée d’immunité και suspension d’un juge)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-50/21
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Prestige and Limousine
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Απόφαση
C-88/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Immatriculation des véhicules signalés)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-124/21 P
Ανταγωνισμός
International Skating Union κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-137/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Κοινοβουλίου κατά Commission (Exemption de visa pour les ressortissants des États-Unis)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-181/21
C-269/21
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
G. (Nomination des juges de droit commun en Pologne)
BC και DC (Nomination des juges de droit commun en Pologne)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-204/21
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Pologne (Indépendance και vie privée des juges)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-212/21 P
C-223/21 P
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά ClientEarth
Επιτροπής κατά ClientEarth
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-255/21
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Reti Televisive Italiane
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Απόφαση
C-311/21
Κοινωνική πολιτική
TimePartner Personalmanagement
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-333/21
Ανταγωνισμός
European Superleague Company
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Απόφαση
C-366/21 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Picard κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-426/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Ocilion IPTV Technologies
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-487/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Österreichische Datenschutzbehörde και CRIF
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-545/21
ANAS
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-570/21
YYY. (Notion de consommateur)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Απόφαση
C-577/21
Ελευθερία εγκαταστάσεως
HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-579/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Pankki S
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-618/21
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
AR e.a. (Action directe contre l’assureur)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-700/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-753/21
C-754/21
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Instrubel
Montana Management
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προτάσεις
C-772/21
Οικονομική πολιτική
Brink's Lithuania
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Απόφαση
C-23/22
Κρατικές ενισχύσεις
Caxamar
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-762/20
T-763/20
T-764/20
Εμπορική πολιτική
Sinopec Chongqing SVW Chemical κ.λπ. κατά Επιτροπής
Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material κατά Επιτροπής
Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry και Inner Mongolia Mengwei Technology κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/12/2022
09:30
Προφ. διαδ.
T-172/21
Ανταγωνισμός
Valve κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-617/17 RENV
Θεσμικό δίκαιο
Vialto Consulting κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-537/18
Vialto Consulting κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-250/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Tradición CZ κατά EUIPO - Rivero Argudo (TRADICIÓN CZ, S.L.)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-626/20
Κρατικές ενισχύσεις
Landwärme κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-187/21
Firearms United Network κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-330/21
Κοινωνική πολιτική
EWC Academy κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-554/21
Διανοητική ιδιοκτησία
European Lotto and Betting κατά EUIPO - Tipp24 Services (Cash4Life)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-644/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Pharmadom κατά EUIPO - Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-702/21
Κρατικές ενισχύσεις
Ekobulkos κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-777/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Trend Glass κατά EUIPO (ECO STORAGE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-4/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Puma κατά EUIPO - DN Solutions (PUMA)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-43/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Sanrio κατά EUIPO - Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-44/22
Διανοητική ιδιοκτησία
International Masis Tabak κατά EUIPO - Philip Morris Brands (Représentation d´un paquet de cigarettes)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/12/2022
09:30
Απόφαση
T-129/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Simba Toys κατά EUIPO - Master Gift Import (BIMBA TOYS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-125/20
Επιτροπής κατά Espagne (Valeurs limites – NO2)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-530/20
Προσέγγιση των νομοθεσιών
EUROAPTIEKA
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-83/21
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Airbnb Ireland και Airbnb Payments UK
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-115/21 P
Θεσμικό δίκαιο
Junqueras i Vies κατά Κοινοβουλίου
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-148/21
C-184/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Louboutin (Usage d’un signe contrefaisant sur un marché en ligne)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-237/21
Ιθαγένεια της Ένωσης
Generalstaatsanwaltschaft München (Demande d’extradition vers la Bosnie-Herzégovine)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-246/21 P
Θεσμικό δίκαιο
Κοινοβουλίου κατά Moi
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-279/21
Εξωτερικές σχέσεις
Udlændingenævnet (Examen linguistique imposé aux étrangers)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-288/21 P
Universität Koblenz-Landau κατά EACEA
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-332/21
Φορολογία
Quadrant Amroq Beverages
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-383/21
C-384/21
Sambre & Biesme
Commune de Farciennes
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-392/21
Inspectoratul General pentru Imigrări (Acquisition de lunettes par un travailleur)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-404/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
INPS και Repubblica italiana
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-553/21
Φορολογία
Shell Deutschland Oil
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-656/21
Φορολογία
IM GESTÃO DE ATIVOS κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-20/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Les Entreprises du Médicament
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-68/22 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά KL
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 22/12/2022
09:30
Απόφαση
C-98/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Eurelec Trading
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou