Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 09/11/2020
14:30
Προφ. διαδ.
C-194/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
État belge (Éléments postérieurs à la décision de transfert)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/11/2020
09:30
Απόφαση
C-644/18
Επιτροπής κατά Italie (Valeurs limites – PM10)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 10/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-401/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Πολωνίας κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-578/19
Kuoni Travel
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 10/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-177/19
Exxonmobil Petroleum & Chemical κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-185/19
Public.Resource.Org και Right to Know κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/11/2020
09:30
Απόφαση
C-809/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
EUIPO κατά John Mills
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 11/11/2020
09:30
Απόφαση
C-61/19
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Orange Romania
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 11/11/2020
09:30
Απόφαση
C-287/19
DenizBank
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 11/11/2020
09:30
Απόφαση
C-300/19
Κοινωνική πολιτική
Marclean Technologies
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 11/11/2020
09:30
Απόφαση
C-433/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ellmes Property Services
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 11/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-585/19
Κοινωνική πολιτική
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 11/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-414/20 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
MM
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-119/17 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Alba Aguilera κ.λπ. κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-15/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Skyliners κατά EUIPO - Sky (SKYLINERS)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/11/2020
11:00
Απόφαση
T-25/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
AD κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/11/2020
11:00
Απόφαση
T-173/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
AV και AW κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/11/2020
11:00
Απόφαση
T-820/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Totalizator Sportowy κατά EUIPO - Lottoland Holdings (Lottoland)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/11/2020
11:00
Απόφαση
T-25/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Deutsche Post κατά EUIPO - Pošta Slovenije (Représentation d'un cor stylisé)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Απόφαση
C-42/19
Φορολογία
Sonaecom
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Απόφαση
C-382/19 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Pethke κατά EUIPO
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-400/19
Γεωργία και αλιεία
Επιτροπής κατά Hongrie (Marges bénéficiaires)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Απόφαση
C-427/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Bulstrad Vienna Insurance Group
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Απόφαση
C-446/19 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Fleig κατά SEAE
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-515/19
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Eutelsat
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Απόφαση
C-676/19 P
Θεσμικό δίκαιο
Gollnisch κατά Κοινοβουλίου
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-703/19
Φορολογία
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-729/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Department of Justice for Northern Ireland
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Απόφαση
C-734/19
Φορολογία
ITH Comercial Timişoara
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Απόφαση
C-796/19
Μεταφορές
Επιτροπής κατά Autriche (Autorité de sécurité ferroviaire)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Απόφαση
C-842/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Επιτροπής κατά Belgique (Revenus immobiliers étrangers)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 12/11/2020
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-354/20 PPU
C-412/20 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 12/11/2020
14:30
Προφ. διαδ.
T-56/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Bezos Family Foundation κατά EUIPO - SNCF Mobilités (VROOM)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 13/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-853/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Tehrani κατά EUIPO - Blue Genes (Earnest Sewn)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 16/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-718/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Ordre des barreaux francophones και germanophone e.a. (Mesures préventives en vue d’éloignement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 16/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-575/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Hill Mansilla κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 16/11/2020
14:30
Προφ. διαδ.
C-719/19
Ιθαγένεια της Ένωσης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Effets d’une décision d’éloignement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 16/11/2020
15:00
Προφ. διαδ.
T-252/19
Pech κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/11/2020
09:00
Προφ. διαδ.
C-741/19
Θεσμικό δίκαιο
République de Moldavie
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/11/2020
14:30
Προφ. διαδ.
T-678/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Health Product Group κατά EUIPO - Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/11/2020
09:30
Απόφαση
C-77/19
Φορολογία
Kaplan International colleges UK
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 18/11/2020
09:30
Απόφαση
C-147/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 18/11/2020
09:30
Απόφαση
C-299/19
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Techbau
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 18/11/2020
09:30
Απόφαση
C-371/19
Φορολογία
Επιτροπής κατά Allemagne (Remboursement de TVA – Factures)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 18/11/2020
09:30
Απόφαση
C-463/19
Κοινωνική πολιτική
Syndicat CFTC
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 18/11/2020
09:30
Απόφαση
C-519/19
DelayFix
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 18/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-544/19
Φορολογία
ECOTEX BULGARIA
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 18/11/2020
11:00
Απόφαση
T-271/10 RENV II
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
H κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/11/2020
11:00
Απόφαση
T-814/17
Ανταγωνισμός
Lietuvos geležinkeliai κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/11/2020
11:00
Απόφαση
T-735/18
Ενέργεια
Aquind κατά ACER
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/11/2020
11:00
Απόφαση
T-377/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Topcart κατά EUIPO - Carl International (TC CARL)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/11/2020
11:00
Απόφαση
T-378/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Topcart κατά EUIPO - Carl International (TC CARL)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/11/2020
11:00
Απόφαση
T-574/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Tinnus Enterprises κατά EUIPO - Mystic Products και Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/11/2020
11:00
Απόφαση
T-643/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Dermavita κατά EUIPO - Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/11/2020
11:00
Απόφαση
T-664/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Allergan Holdings France κατά EUIPO - Dermavita (JUVEDERM ULTRA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/11/2020
11:00
Απόφαση
T-21/20
Διανοητική ιδιοκτησία
LG Electronics κατά EUIPO - Staszewski (K7)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/11/2020
14:00
Προφ. διαδ.
T-693/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Kerry Luxembourg κατά EUIPO - Ornua (KERRYMAID)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/11/2020
14:30
Προφ. διαδ.
T-93/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Albert Darboven Holding κατά EUIPO (WINDSOR-CASTLE)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/11/2020
09:00
Προφ. διαδ.
T-47/19
Κρατικές ενισχύσεις
Dansk Erhverv κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Απόφαση
C-663/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
B S και C A [Commercialisation du cannabidiol (CBD)]
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Απόφαση
C-93/19 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
SEAE κατά Hebberecht
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Απόφαση
C-238/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Service militaire και asile)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-388/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Autoridade Tributária e Aduaneira (Impôt sur les plus-values immobilières)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Απόφαση
C-454/19
Ιθαγένεια της Ένωσης
Staatsanwaltschaft Heilbronn
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-480/19
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Revenus versés par des OPCVM)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-504/19
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Banco de Portugal κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-505/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-511/19
Κοινωνική πολιτική
Olympiako Athlitiko Kentro Athinon
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Απόφαση
C-775/19
Τελωνειακή ένωση
5th AVENUE Products Trading
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-900/19
One Voice και Ligue pour la protection des oiseaux
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-901/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesrepublik Deutschland (Notion de “menaces graves και individuelles”)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-416/20 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Generalstaatsanwaltschaft Hamburg
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-317/19
Γεωργία και αλιεία
AMVAC Netherlands κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/11/2020
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-695/17
T-704/17
Θεσμικό δίκαιο
Ιταλίας κατά Επιτροπής
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-692/15 RENV
T-455/17
Θεσμικό δίκαιο
HTTS κατά Συμβουλίου
Bateni κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-781/16
Εμπορική πολιτική
Puma κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-455/17
Θεσμικό δίκαιο
Bateni κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/11/2020
14:30
Προφ. διαδ.
T-132/18
Εμπορική πολιτική
Roland κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 23/11/2020
14:30
Προφ. διαδ.
C-821/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Hongrie (Incrimination de l’aide aux demandeurs d’asile)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/11/2020
09:30
Απόφαση
C-59/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Wikingerhof
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τρίτη 24/11/2020
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-225/19
C-226/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister van Buitenlandse Zaken
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τρίτη 24/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-341/19
Κοινωνική πολιτική
MH Müller Handel
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/11/2020
09:30
Απόφαση
C-445/19
Κρατικές ενισχύσεις
Viasat Broadcasting UK
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τρίτη 24/11/2020
09:30
Απόφαση
C-510/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Openbaar Ministerie (Faux en écritures)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 24/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-24/19
Κρατικές ενισχύσεις
INC και Consorzio Stabile Sis κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
09:30
Απόφαση
C-823/18 P
Ανταγωνισμός
Επιτροπής κατά GEA Group
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 25/11/2020
09:30
Απόφαση
C-49/19
Βιομηχανική πολιτική
Επιτροπής κατά Portugal (Financement des obligations de service universel)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 25/11/2020
09:30
Απόφαση
C-269/19
Banca B.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 25/11/2020
09:30
Απόφαση
C-302/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour les titulaires d’un permis unique)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 25/11/2020
09:30
Απόφαση
C-303/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour les résidents de longue durée)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 25/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-361/19
Γεωργία και αλιεία
De Ruiter
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 25/11/2020
09:30
Απόφαση
C-372/19
Ανταγωνισμός
SABAM
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 25/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-795/19
Κοινωνική πολιτική
Tartu vangla
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ET Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 25/11/2020
09:30
Απόφαση
C-799/19
Κοινωνική πολιτική
Sociálna poist’ovňa
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
SK Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 25/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-830/19
Γεωργία και αλιεία
Région wallonne (Aide aux jeunes agriculteurs)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-71/19
BMC κατά Entreprise commune Clean Sky 2
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-107/19
Θεσμικό δίκαιο
ACRE κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-166/19
Bronckers κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-309/19
Διανοητική ιδιοκτησία
BRF Singapore Foods κατά EUIPO - Tipiak (Sadia)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-310/19
Διανοητική ιδιοκτησία
BRF Singapore Foods κατά EUIPO - Tipiak (SADIA)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-362/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
UI κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-802/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Kisscolor Living κατά EUIPO - Teoxane (KISS COLOR)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-862/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Brasserie St Avold κατά EUIPO (Forme d'une bouteille foncée)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-874/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Impera κατά EUIPO - Euro Games Technology (Flaming Forties)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-875/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Impera κατά EUIPO - Euro Games Technology (Flaming Forties)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-882/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Kerangus κατά EUIPO (ΑΠΛΑ!)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/11/2020
11:00
Απόφαση
T-57/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Group κατά EUIPO - Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
BG Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-572/18 P
Τελωνειακή ένωση
thyssenkrupp Electrical Steel και thyssenkrupp Electrical Steel Ugo κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 26/11/2020
09:30
Απόφαση
C-787/18
Φορολογία
Sögård Fastigheter
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 26/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-174/19 P
C-175/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
Scandlines Danmark και Scandlines Deutschland κατά Επιτροπής
Stena Line Scandinavia κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-307/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Obala i lučice
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 26/11/2020
09:30
Προτάσεις
C-851/19 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
DK κατά SEAE
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 26/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-517/19
Homoki κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
HU Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-586/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PL κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/11/2020
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-854/19
T-855/19
T-856/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Franz Schröder κατά EUIPO - RDS Design (MONTANA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 27/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-378/20
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 27/11/2020
14:30
Προφ. διαδ.
T-379/20
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 30/11/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-282/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO-Filotas Bellas & Yios (Halloumi)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 30/11/2020
15:00
Προφ. διαδ.
T-70/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Metamorfoza κατά EUIPO - Tiesios kreivės (MUSEUM OF ILLUSIONS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 01/12/2020
09:00
Απόφαση
C-815/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Federatie Nederlandse Vakbeweging
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 01/12/2020
09:00
Προφ. διαδ.
C-791/19
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Pologne (Régime disciplinaire des juges)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/12/2020
11:00
Απόφαση
T-178/19
Kalai κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/12/2020
11:00
Απόφαση
T-247/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Thunus κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/12/2020
11:00
Απόφαση
T-318/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Thunus κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/12/2020
11:00
Απόφαση
T-639/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Sánchez Romero Carvajal Jabugo κατά EUIPO - Embutidos Monells (5MS MMMMM)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/12/2020
11:00
Απόφαση
T-687/19
Διανοητική ιδιοκτησία
inMusic Brands κατά EUIPO - Equipson (Marq)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/12/2020
11:00
Απόφαση
T-26/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Forex Bank κατά EUIPO - Coino UK (FOREX)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/12/2020
11:00
Απόφαση
T-35/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Monster Energy κατά EUIPO - Nanjing aisiyou Clothing (Représentation d'une griffure)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/12/2020
11:00
Απόφαση
T-152/20
Διανοητική ιδιοκτησία
BSH Hausgeräte κατά EUIPO (Home Connect)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/12/2020
14:30
Προφ. διαδ.
T-178/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Bavaria Weed κατά EUIPO (BavariaWeed)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Απόφαση
C-461/18 P
Εμπορική πολιτική
Changmao Biochemical Engineering κατά Distillerie Bonollo κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-650/18
Θεσμικό δίκαιο
Ουγγαρίας κατά Κοινοβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Απόφαση
C-44/19
Φορολογία
Repsol Petróleo
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Απόφαση
C-62/19
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Star Taxi App
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Απόφαση
C-72/19 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Saleh Thabet κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Απόφαση
C-145/19 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Mubarak κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Απόφαση
C-311/19
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
BONVER WIN
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Απόφαση
C-320/19
Ingredion Germany
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-337/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Βελγίου και Magnetrol International
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Απόφαση
C-352/19 P
Γεωργία και αλιεία
Région de Bruxelles-Capitale κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-470/19
Friends of the Irish Environment
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-559/19
Επιτροπής κατά Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-705/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
Axpo Trading
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-739/19
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
An Bord Pleanála
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Απόφαση
C-767/19
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Επιτροπής κατά Belgique (Marchés de l’électricité και du gaz naturel)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-826/19
Μεταφορές
Austrian Airlines
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-8/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
L.R. (Demande d’asile rejetée par la Norvège)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/12/2020
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-355/18
T-554/19
Θεσμικό δίκαιο
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/12/2020
14:30
Προφ. διαδ.
T-580/19
Borborudi κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 04/12/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-388/20
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 07/12/2020
14:30
Προφ. διαδ.
C-930/19
Ιθαγένεια της Ένωσης
État belge (Droit de séjour en cas de violence domestique)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 07/12/2020
14:30
Προφ. διαδ.
T-644/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Linde Material Handling κατά EUIPO - Verti Aseguradora (VertiLight)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 07/12/2020
15:00
Προφ. διαδ.
T-504/19
Οικονομική πολιτική
Crédit lyonnais κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 08/12/2020
09:00
Απόφαση
C-620/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Ουγγαρίας κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 08/12/2020
09:00
Απόφαση
C-626/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Πολωνίας κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 08/12/2020
09:00
Προφ. διαδ.
C-213/19
Επιτροπής κατά Royaume-Uni (Lutte contre la fraude à la sous-évaluation)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 08/12/2020
09:00
Προτάσεις
C-383/19
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 08/12/2020
09:00
Απόφαση
C-584/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 08/12/2020
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-52/19
T-630/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
AH κατά Eurofound
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 08/12/2020
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-302/19
T-303/19
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/12/2020
09:30
Απόφαση
C-132/19 P
Ανταγωνισμός
Groupe Canal + κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 09/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-815/19
Natumi
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 09/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-414/20 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
MM
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 09/12/2020
11:00
Απόφαση
T-714/18
Ρήτρα διαιτησίας
Adraces κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/12/2020
11:00
Απόφαση
T-722/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Repsol κατά EUIPO - Basic (BASIC)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/12/2020
11:00
Απόφαση
T-620/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Ace of spades κατά EUIPO - Krupp και Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/12/2020
11:00
Απόφαση
T-621/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Ace of spades κατά EUIPO - Krupp και Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/12/2020
11:00
Απόφαση
T-622/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Ace of spades κατά EUIPO - Krupp και Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/12/2020
11:00
Απόφαση
T-705/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
GV κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/12/2020
11:00
Απόφαση
T-819/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Man and Machine κατά EUIPO - Bim Freelance (bim ready)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/12/2020
11:00
Απόφαση
T-858/19
Διανοητική ιδιοκτησία
easyCosmetic Swiss κατά EUIPO - UWI Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/12/2020
11:00
Απόφαση
T-30/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Promed κατά EUIPO - Centrumelektroniki (Promed)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/12/2020
11:00
Απόφαση
T-190/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Almea κατά EUIPO - Sanacorp Pharmahandel (Almea)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/12/2020
14:00
Προφ. διαδ.
T-465/20
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Απόφαση
C-488/18
Φορολογία
Golfclub Schloss Igling
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Απόφαση
C-160/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
Comune di Milano κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Απόφαση
C-347/19
Επιτροπής κατά Espagne (Efficacité énergétique)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-458/19 P
ClientEarth κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Απόφαση
C-616/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Demande de protection internationale en Irlande)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-617/19
Granarolo
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Απόφαση
C-620/19
Προσέγγιση των νομοθεσιών
J & S Service
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Απόφαση
C-735/19
Δίκαιο των εταιριών
Euromin Holdings (Cyprus)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Απόφαση
C-774/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Personal Exchange International
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
SL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-784/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
TEAM POWER EUROPE
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-950/19
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-416/20 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Generalstaatsanwaltschaft Hamburg
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 10/12/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-611/19
Θεσμικό δίκαιο
Iniciativa-Derecho de la UE, derechos de las minorías y democratización de las instituciones españolas κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/12/2020
14:30
Προφ. διαδ.
T-355/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
CE κατά Επιτροπής των Περιφερειών
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-597/18 P
C-598/18 P
C-603/18 P
C-604/18 P
Θεσμικό δίκαιο
Συμβουλίου κατά K. Chrysostomides & Co. κ.λπ.
Συμβουλίου κατά Bourdouvali κ.λπ.
K. Chrysostomides & Co. κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Bourdouvali κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 16/12/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-28/20
Μεταφορές
Airhelp
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
SV null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-236/17
T-596/17
Balti Gaas κατά Επιτροπής και INEA
Balti Gaas κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-93/18
Ανταγωνισμός
International Skating Union κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-187/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
VP κατά Cedefop
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-207/18
PlasticsEurope κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-430/18
Ανταγωνισμός
American Airlines κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-438/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pareto Trading κατά EUIPO - Bikor και Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-515/18
Ανταγωνισμός
Fakro κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-541/18
Εμπορική πολιτική
Changmao Biochemical Engineering κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-635/18
Θεσμικό δίκαιο
Industrial Química del Nalón κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-636/18
Θεσμικό δίκαιο
Tokai erftcarbon κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-637/18
Θεσμικό δίκαιο
Bawtry Carbon International κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-638/18
Θεσμικό δίκαιο
Deza κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-639/18
Θεσμικό δίκαιο
SGL Carbon κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-645/18
Θεσμικό δίκαιο
Bilbaína de Alquitranes κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-176/19
3V Sigma κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-189/19
Haikal κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-286/19
Azarov κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-535/19
Διανοητική ιδιοκτησία
H.R. Participations κατά EUIPO - Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-665/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Cinkciarz.pl κατά EUIPO (€$)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-736/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HA κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-859/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Alkemie Group κατά EUIPO - Mann & Schröder (ALKEMIE)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-860/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Alkemie Group κατά EUIPO - Mann & Schröder (ALKEMIE)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-883/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Gustopharma Consumer Health κατά EUIPO - Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-3/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Forbo Financial Services κατά EUIPO - Windmöller (Canoleum)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/12/2020
11:00
Απόφαση
T-118/20
Διανοητική ιδιοκτησία
Voco κατά EUIPO (Forme d’un emballage)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-808/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-824/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-128/19
Κρατικές ενισχύσεις
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-130/19
Θεσμικό δίκαιο
κατά Pinxten
Δικαστήριο - Ολομέλεια
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-216/19
Γεωργία και αλιεία
Land Berlin (Droits au paiement liés à la PAC)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-316/19
Προνόμια και ασυλίες
Επιτροπής κατά Slovénie (Archives de la BCE)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
SL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-336/19
Γεωργία και αλιεία
Centraal Israëlitisch Consistorie van België κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-342/19 P
De Masi και Varoufakis κατά BCE
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-346/19
Φορολογία
Bundeszentralamt für Steuern
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-398/19
Ιθαγένεια της Ένωσης
Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l'Ukraine)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-404/19 P
Γεωργία και αλιεία
Γαλλίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-410/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
The Software Incubator
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-431/19 P
C-432/19 P
Κρατικές ενισχύσεις
Inpost Paczkomaty κατά Επιτροπής
Inpost κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-439/19
Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
LV null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-449/19
Φορολογία
WEG Tevesstraße
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-475/19 P
C-688/19 P
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-490/19
Γεωργία και αλιεία
Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-570/19
Μεταφορές
Irish Ferries
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-597/19
Διανοητική ιδιοκτησία
M.I.C.M.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-601/19 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
BP κατά FRA
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-656/19
Φορολογία
BAKATI PLUS
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-667/19
Βιομηχανική πολιτική
A.M. (Étiquetage des produits cosmétiques)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-709/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Vereniging van Effectenbezitters
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-742/19
Κοινωνική πολιτική
Ministrstvo za obrambo
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
SL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-801/19
Φορολογία
Franck
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
HR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-844/19
Φορολογία
technoRent International κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Απόφαση
C-849/19
Επιτροπής κατά Grèce (Habitats dans la région biogéographique méditerranéenne)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προτάσεις
C-896/19
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Repubblika
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
MT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-30/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Volvo κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 17/12/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-716/19
Εμπορική πολιτική
Interpipe Niko Tube και Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF