Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 20/05/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-371/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sky κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 20/05/2019
14:30
Απόφαση
T-104/18
Fundación Tecnalia Research & Innovation κατά REA
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 20/05/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-286/18
Azarov κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 21/05/2019
09:30
Απόφαση
C-235/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Επιτροπής κατά Hongrie (Usufruits sur terres agricoles)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τρίτη 21/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-94/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
Chenchooliah
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 21/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-542/18 RX-II
Θεσμικό δίκαιο
Réexamen Simpson κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 21/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-543/18 RX-II
Θεσμικό δίκαιο
Réexamen HG κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-156/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Köln-Aktienfonds Deka
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-10/18 P
Ανταγωνισμός
Marine Harvest κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Απόφαση
C-226/18
Τελωνειακή ένωση
Krohn & Schröder
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-236/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
GRDF
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-329/18
Φορολογία
Altic
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Απόφαση
T-604/15
Δίκαιο των εταιριών
Ertico - ITS Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Απόφαση
T-197/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Andrea Incontri κατά EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Απόφαση
T-791/16
Κρατικές ενισχύσεις
Real Madrid Club de Fútbol κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-417/18
Θεσμικό δίκαιο
CdT κατά EUIPO
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
C-634/17
ReFood
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
C-658/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
WB
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-703/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Krah
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
C-720/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bilali
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
C-52/18
Fülla
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-239/18
Γεωργία και αλιεία
Saatgut-Treuhandverwaltung
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-270/18
Φορολογία
UPM France
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-280/18
Flausch κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-383/18
Lexitor
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-384/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Επιτροπής κατά Belgique (Comptables)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-432/18
Γεωργία και αλιεία
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-631/16
Θεσμικό δίκαιο
Remag Metallhandel και Jaschinsky κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-107/17
Θεσμικό δίκαιο
Steinhoff κ.λπ. κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-222/17
Ανταγωνισμός
Recylex κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-370/17
Ανταγωνισμός
KPN κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-837/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Negru κατά EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-3/18
T-4/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Holzer y Cia κατά EUIPO - Annco (ANN TAYLOR)
Holzer y Cia κατά EUIPO - Annco (AT ANN TAYLOR)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-310/18
Κοινωνική πολιτική
EPSU και Willem Goudriaan κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-312/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Dentsply De Trey κατά EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-364/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Arçelik κατά EUIPO (MicroGarden)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-439/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sintokogio κατά EUIPO (ProAssist)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 27/05/2019
09:30
Απόφαση
C-509/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
PF (Procureur général de Lituanie)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Δευτέρα 27/05/2019
09:30
Απόφαση
C-82/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
PI (Parquet de Zwickau)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 04/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-609/17
C-610/17
Κοινωνική πολιτική
TSN
AKT
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τρίτη 04/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-18/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Glawischnig-Piesczek
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 04/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-482/18
Φορολογία
Google Ireland
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Απόφαση
C-38/17
GT
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-641/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
College Pension Plan of British Columbia
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Απόφαση
C-142/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Skype Communications
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-189/18
Φορολογία
Glencore Agriculture Hungary
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-234/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
„AGRO IN 2001“
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-394/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
I.G.I.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-544/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
HM Revenue & Customs
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Απόφαση
T-433/15
Θεσμικό δίκαιο
Bank Saderat κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Απόφαση
T-616/17 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Siragusa κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-14/18
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Απόφαση
T-229/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Biolatte κατά EUIPO (Biolatte)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Απόφαση
T-272/18
Διανοητική ιδιοκτησία
EBM Technologies κατά EUIPO (MobiPACS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Απόφαση
T-273/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Bernaldo de Quirós κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-659/17
Κρατικές ενισχύσεις
Azienda Napoletana Mobilità
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-13/18
C-126/18
Φορολογία
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-33/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
V
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-58/18
Schyns
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-223/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Deichmann κατά EUIPO
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-233/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Haqbin
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-264/18
P.M. κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-302/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières και suffisantes)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-341/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-361/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Weil
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-503/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Barnett κατά CESE
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-399/17
Θεσμικό δίκαιο
Dalli κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-539/17
Ρήτρα διαιτησίας
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά Syrie
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-540/17
Ρήτρα διαιτησίας
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά Syrie
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-541/17
Ρήτρα διαιτησίας
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά Syrie
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-542/17
Ρήτρα διαιτησίας
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά Syrie
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-543/17
Ρήτρα διαιτησίας
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά Syrie
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-588/17
Ρήτρα διαιτησίας
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά Syrie
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-589/17
Ρήτρα διαιτησίας
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά Syrie
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-590/17
Ρήτρα διαιτησίας
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά Syrie
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-591/17
Ρήτρα διαιτησίας
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά Syrie
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-614/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Bonnafous κατά EACEA
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-778/17
Κρατικές ενισχύσεις
Autostrada Wielkopolska κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-43/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Rietze κατά EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-191/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Rietze κατά EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-192/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Rietze κατά EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-209/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Porsche κατά EUIPO - Autec (Véhicules motorisés)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-210/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Porsche κατά EUIPO - Autec (Voitures)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-220/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Torrefazione Caffè Michele Battista κατά EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-221/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Torrefazione Caffè Michele Battista κατά EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-300/18
T-301/18
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-449/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Ortlieb Sportartikel κατά EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-515/17 P
C-561/17 P
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Uniwersytet Wrocławski κατά REA
Πολωνίας κατά Uniwersytet Wrocławski και REA
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 11/06/2019
09:30
Απόφαση
T-478/16
Frank κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/06/2019
09:30
Απόφαση
T-462/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
TO κατά AEE
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/06/2019
09:30
Απόφαση
T-138/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
De Esteban Alonso κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-492/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zhadanov κατά EUIPO (Scanner Pro)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/06/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-404/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zhadanov κατά EUIPO (PDF Expert)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
C-628/17
Orange Polska
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
C-705/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Hansson
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
SV Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
C-43/18
CFE
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
C-185/18
Φορολογία
Oro Efectivo
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-222/18
VIPA
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
C-321/18
Terre wallonne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-405/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
AURES Holdings
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-442/18 P
BCE κατά Espírito Santo Financial (Portugal)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-622/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Cooper International Spirits κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
T-167/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
RV κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-337/17
Ανταγωνισμός
Air France-KLM κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
T-583/17
Διανοητική ιδιοκτησία
EOS Deutscher Inkasso-Dienst κατά EUIPO - IOS Finance EFC (IOS FINANCE)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
T-291/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Biedermann Technologies κατά EUIPO (Compliant Constructs)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
T-346/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Advance Magazine Publishers κατά EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-664/17
Κοινωνική πολιτική
Ellinika Nafpigeia
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-22/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
TopFit και Biffi
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-75/18
Φορολογία
Vodafone Magyarország
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-193/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Google
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-203/18
C-374/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Deutsche Post και Leymann
UPS Deutschland κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-261/18
Επιτροπής κατά Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-317/18
Κοινωνική πολιτική
Correia Moreira
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-363/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Organisation juive européenne και Vignoble Psagot
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-364/18
C-365/18
Ενέργεια
Eni
Shell Italia
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-377/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-420/18
Φορολογία
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-450/18
Κοινωνική πολιτική
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-505/18
Κρατικές ενισχύσεις
COPEBI
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-523/18
Βιομηχανική πολιτική
Engie Cartagena
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-248/17 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
CC κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-338/17
Ανταγωνισμός
Air France κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-75/18
Διανοητική ιδιοκτησία
MPM-Quality κατά EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
CS Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-74/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Visi κατά one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-225/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Manéa κατά CdT
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-244/18
Synergy Hellas κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-299/18
Strabag Belgium κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-357/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Luz Saúde κατά EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-366/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pet King Brands κατά EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-392/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Innocenti κατά EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-398/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pielczyk κατά EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-453/18
T-454/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Biasotto κατά EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto κατά EUIPO - Oofos (OO)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-500/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Puma κατά EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-652/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Porus κατά EUIPO (oral Dialysis)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 17/06/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-211/18
Φορολογία
Idealmed III
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Απόφαση
C-591/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Αυστρίας κατά Γερμανίας
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-152/18 P
C-153/18 P
Οικονομική πολιτική
Crédit mutuel Arkéa κατά BCE
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-558/18
C-563/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-607/15
Εμπορική πολιτική
Yieh United Steel κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Απόφαση
T-624/15
Κρατικές ενισχύσεις
European Food κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Απόφαση
T-694/15
Κρατικές ενισχύσεις
Micula κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Απόφαση
T-704/15
Κρατικές ενισχύσεις
Micula κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Απόφαση
T-828/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Quadri di Cardano κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-434/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Vans κατά EUIPO (ULTRARANGE)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Απόφαση
T-569/18
Διανοητική ιδιοκτησία
W. Kordes' Söhne Rosenschulen κατά EUIPO (Kordes' Rose Monique)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
C-612/16
Εμπορική πολιτική
C & J Clark International
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
C-607/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Memira Holding
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
SV Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
C-608/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Holmen
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
SV Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
C-660/17 P
Ανταγωνισμός
RF κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
C-41/18
Meca
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-93/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
Bajratari
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-532/18
Μεταφορές
Niki Luftfahrt
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-578/18
Ενέργεια
Energiavirasto
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-353/15
Κρατικές ενισχύσεις
NeXovation κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-373/15
Κρατικές ενισχύσεις
Ja zum Nürburgring κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-179/16 RENV
Διανοητική ιδιοκτησία
L'Oréal κατά EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-180/16 RENV
Διανοητική ιδιοκτησία
L'Oréal κατά EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-181/16 RENV
Διανοητική ιδιοκτησία
L'Oréal κατά EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-182/16 RENV
Διανοητική ιδιοκτησία
L'Oréal κατά EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-183/16 RENV
Διανοητική ιδιοκτησία
L'Oréal κατά EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-307/17
Διανοητική ιδιοκτησία
adidas κατά EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-326/17
Ανταγωνισμός
Air Canada κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-28/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Marriott Worldwide κατά EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-213/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Brita κατά EUIPO (Forme d'un robinet)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-479/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Multifit κατά EUIPO (Premiere)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
C-458/15
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
K.P.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
C-1/18
Τελωνειακή ένωση
Oribalt Rīga
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
C-72/18
Κοινωνική πολιτική
Ustariz Aróstegui
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
C-100/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Línea Directa Aseguradora
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-192/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-213/18
Μεταφορές
Guaitoli κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-276/18
Φορολογία
KrakVet Marek Batko
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
C-291/18
Φορολογία
Grup Servicii Petroliere
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
C-404/18
Κοινωνική πολιτική
Hakelbracht κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-454/18
Ενέργεια
Baltic Cable
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
SV Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
T-578/17
Κρατικές ενισχύσεις
a&o hostel and hotel Berlin κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
T-389/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Nonnemacher κατά EUIPO - Ingram (WKU)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
T-390/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Nonnemacher κατά EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-428/18
Διανοητική ιδιοκτησία
McDreams Hotel κατά EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/06/2019
15:00
Προφ. διαδ.
T-424/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Puma κατά EUIPO - Carrefour (Représentation de lignes croisées)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 21/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-67/18
Γεωργία και αλιεία
Probelte κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/06/2019
14:30
Απόφαση
C-573/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Popławski
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Δευτέρα 24/06/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-66/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Επιτροπής κατά Hongrie (Enseignement supérieur)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/06/2019
14:30
Απόφαση
C-619/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τρίτη 25/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-19/18
Γεωργία και αλιεία
Λιθουανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
C-723/17
Craeynest κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
C-729/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Επιτροπής κατά Ελλάδας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-16/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Dobersberger
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Tulliallan Burlington κατά EUIPO
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
C-159/18
Μεταφορές
Moens
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
C-247/18 P
Κοινωνική πολιτική
Ιταλίας κατά Commission (Vérifications nécessaires)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-255/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
State Street Bank International
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-386/18
Αλιευτική πολιτική
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-396/18
Μεταφορές
Cafaro
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
C-407/18
Addiko Bank
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
SL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
T-466/16
Οικονομική πολιτική
NRW. Bank κατά CRU
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-350/17
Ανταγωνισμός
Singapore Airlines και Singapore Airlines Cargo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
T-474/17
Γεωργία και αλιεία
Πορτογαλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
T-617/17
Θεσμικό δίκαιο
Vialto Consulting κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-21/18
Γεωργία και αλιεία
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
T-651/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Balani Balani κ.λπ. κατά EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
11:00
Προφ. διαδ.
C-427/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
SEAE κατά Alba Aguilera κ.λπ.
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-689/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Executive Selling κατά EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-228/18
Ανταγωνισμός
Budapest Bank κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
C-597/17
Φορολογία
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie κ.λπ.
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-274/18
Κοινωνική πολιτική
Schuch-Ghannadan
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-379/18
Μεταφορές
Deutsche Lufthansa
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-445/18
Γεωργία και αλιεία
Vaselife International και Chrysal International
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-468/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
R (Compétence responsabilité parentale και obligation alimentaire)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
C-518/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-585/18
C-624/18
C-625/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
T-20/17
Κρατικές ενισχύσεις
Ουγγαρίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
HU Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
T-135/18
Θεσμικό δίκαιο
Szegedi κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
HU Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
T-268/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Luciano Sandrone κατά EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
T-385/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Aldi κατά EUIPO - Crone (CRONE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-700/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Kalypso Media Group κατά EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 28/06/2019
09:30
Απόφαση
T-741/16
Εμπορική πολιτική
Changmao Biochemical Engineering κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 28/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-334/17
Ανταγωνισμός
Cargolux Airlines κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 28/06/2019
09:30
Απόφαση
T-64/18
Θεσμικό δίκαιο
Alfamicro κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 28/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-361/18
Διανοητική ιδιοκτησία
APEDA κατά EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 28/06/2019
09:30
Απόφαση
T-377/18
Intercept Pharma και Intercept Pharmaceuticals κατά EMA
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 01/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-738/16
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
La Quadrature du Net κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-274/14
Κρατικές ενισχύσεις
Banco de Santander
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-240/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Constantin Film Produktion κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-738/16
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
La Quadrature du Net κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-323/17
Ανταγωνισμός
Martinair Holland κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-31/18
Izuzquiza και Semsrott κατά Frontex
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-325/17
Ανταγωνισμός
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
C-644/17
Εμπορική πολιτική
Eurobolt
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
C-668/17 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Viridis Pharmaceutical κατά EUIPO
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
C-242/18
Φορολογία
UniCredit Leasing
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
C-316/18
Φορολογία
The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-389/18
Φορολογία
Brussels Securities
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-465/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Comune di Bernareggio
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
T-573/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PT κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SV Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-340/17
Ανταγωνισμός
Japan Airlines κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
T-602/17
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-545/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
YL κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
C-377/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Επιτροπής κατά Γερμανίας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
C-393/17
Kirschstein
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
C-622/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Baltic Media Alliance
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
C-624/17
Tronex
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
C-99/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
FTI Touristik κατά EUIPO
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-323/18
Φορολογία
Tesco-Global Áruházak
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-477/18
C-478/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
T-598/17
Γεωργία και αλιεία
Ιταλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-163/18
T-164/18
T-165/18
T-166/18
T-167/18
T-168/18
T-169/18
Amisi Kumba κατά Συμβουλίου
Kampete κατά Συμβουλίου
Kahimbi Kasagwe κατά Συμβουλίου
Ilunga Luyoyo κατά Συμβουλίου
Kanyama κατά Συμβουλίου
Numbi κατά Συμβουλίου
Kibelisa Ngambasai κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-498/18
Διανοητική ιδιοκτησία
ZPC Flis κατά EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-170/18
T-171/18
T-172/18
T-173/18
T-174/18
T-175/18
T-176/18
T-177/18
Kande Mupompa κατά Συμβουλίου
Boshab κατά Συμβουλίου
Akili Mundos κατά Συμβουλίου
Ramazani Shadary κατά Συμβουλίου
Mutondo κατά Συμβουλίου
Ruhorimbere κατά Συμβουλίου
Mende Omalanga κατά Συμβουλίου
Kazembe Musonda κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 05/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-343/17
Ανταγωνισμός
Cathay Pacific Airways κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 05/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-241/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Bruno κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 08/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-457/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Σλοβενίας κατά Croatie
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Δευτέρα 08/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-211/18
Vanda Pharmaceuticals κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-311/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Facebook Ireland και Schrems
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:00
Προτάσεις
C-414/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Iccrea Banca
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-342/17
Ανταγωνισμός
Deutsche Lufthansa κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Απόφαση
T-746/17
Διανοητική ιδιοκτησία
TrekStor κατά EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jump)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-748/17
T-770/17
Διανοητική ιδιοκτησία
TrekStor κατά EUIPO - Beats Electronics (iBeat)
Beats Electronics κατά EUIPO - TrekStor (iBeat)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Απόφαση
T-749/17
Διανοητική ιδιοκτησία
TrekStor κατά EUIPO - Beats Electronics (i.Beat jess)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Απόφαση
T-53/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-295/18
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Απόφαση
T-397/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Hugo's Hotel κατά EUIPO - H'ugo's (HUGO’S BURGER Bar)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-547/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Teeäär κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-22/18
Γεωργία και αλιεία
Βουλγαρίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
BG Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
15:00
Προφ. διαδ.
T-592/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Wywiał-Prząda κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-649/17
Amazon EU
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-273/18
Φορολογία
Kuršu zeme
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
LV null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-345/18 P
Εμπορική πολιτική
Caviro Distillerie κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-467/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Rayonna prokuratura Lom
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-628/18
Διανοητική ιδιοκτησία
E.J. Papadopoulos κατά EUIPO - Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/07/2019
14:00
Προφ. διαδ.
T-227/18
Ανταγωνισμός
Microsemi Europe και Microsemi κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-103/18
C-429/18
Κοινωνική πολιτική
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-380/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-381/18
C-382/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-395/18
Tim
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-398/18
C-428/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Bocero Torrico
Bode
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-400/18
Φορολογία
Infohos
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-421/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-447/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
SK null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-469/18
C-470/18
Φορολογία
Belgische Staat
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-522/15
Ανταγωνισμός
CCPL κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-523/15
Ανταγωνισμός
Italmobiliare κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-530/15
Ανταγωνισμός
Huhtamäki και Huhtamaki Flexible Packaging Germany κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-582/15
Ανταγωνισμός
Silver Plastics και Johannes Reifenhäuser κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-805/16
Ρήτρα διαιτησίας
IPPT PAN κατά Επιτροπής και REA
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-838/16
Θεσμικό δίκαιο
BP κατά FRA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-888/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
BP κατά FRA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-185/17
PlasticsEurope κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-324/17
Ανταγωνισμός
SAS Cargo Group κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-559/18
T-560/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Atos Medical κατά EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Pansements médicaux)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-298/18
Κοινωνική πολιτική
Grafe και Pohle
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 11/07/2019
10:00
Προφ. διαδ.
C-452/18
Ibercaja Banco
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-591/18 P
Ανταγωνισμός
Brugg Kabel και Kabelwerke Brugg κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-94/15 RENV
Γεωργία και αλιεία
Binca Seafoods κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-762/15
Ανταγωνισμός
Sony και Sony Electronics κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-763/15
Ανταγωνισμός
Sony Optiarc και Sony Optiarc America κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-772/15
Ανταγωνισμός
Quanta Storage κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-1/16
Ανταγωνισμός
Hitachi-LG Data Storage και Hitachi-LG Data Storage Korea κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-8/16
Ανταγωνισμός
Toshiba Samsung Storage Technology και Toshiba Samsung Storage Technology Korea κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-289/17
Κρατικές ενισχύσεις
Keolis CIF κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-291/17
Κρατικές ενισχύσεις
Transdev κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-292/17
Κρατικές ενισχύσεις
Région Île-de-France κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-309/17
Κρατικές ενισχύσεις
Optile κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-330/17
Κρατικές ενισχύσεις
Ceobus κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-344/17
Ανταγωνισμός
Latam Airlines Group και Lan Cargo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-738/17
Κρατικές ενισχύσεις
STIF-IDF κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-54/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Fashion Energy κατά EUIPO - Retail Royalty (1st AMERICAN)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-372/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Colombani κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-412/18
Διανοητική ιδιοκτησία
mobile.de κατά EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-467/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Audimas κατά EUIPO - Audi (AUDIMAS)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-257/18
Κρατικές ενισχύσεις
Iberpotash κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 15/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-507/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF