Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 15/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-507/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-40/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Fashion ID
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie και Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-469/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Funke Medien NRW
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-476/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Pelham κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-516/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Spiegel Online
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-556/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Torubarov
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-589/17
Τελωνειακή ένωση
Prenatal
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-620/17
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-654/17 P
Κρατικές ενισχύσεις
Bayerische Motoren Werke κατά Επιτροπής και Freistaat Sachsen
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-659/17
Κρατικές ενισχύσεις
Azienda Napoletana Mobilità
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-680/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Vethanayagam κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-715/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-718/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-719/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-16/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Dobersberger
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-38/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Gambino και Hyka
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-124/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Red Bull κατά EUIPO
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-209/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Επιτροπής κατά Autriche (Ingénieurs civils, agents en brevets και vétérinaires)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-354/18
Μεταφορές
Rusu
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-359/18 P
EMA κατά Shire Pharmaceuticals Ireland
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-360/18
Γεωργία και αλιεία
Cargill Deutschland
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-385/18
Κρατικές ενισχύσεις
Arriva Italia κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-388/18
Φορολογία
B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-418/18 P
Θεσμικό δίκαιο
Puppinck κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-421/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-436/18 P
Εμπορική πολιτική
Shanxi Taigang Stainless Steel κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-432/18
Γεωργία και αλιεία
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-433/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Aktiva Finants
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-435/18
Ανταγωνισμός
Otis Gesellschaft κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-460/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HK κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-451/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Tibor-Trans
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-468/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
R (Compétence responsabilité parentale και obligation alimentaire)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-481/18
Επιτροπής κατά Italie (Tissus και cellules d’origine humaine)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-555/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar