Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 18/06/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-349/17
Κρατικές ενισχύσεις
Eesti Pagar
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ET Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Απόφαση
C-15/16
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Baumeister
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Απόφαση
C-181/16
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Gnandi
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Προτάσεις
C-191/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
ING-DiBa Direktbank Austria
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-497/17
Γεωργία και αλιεία
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-741/15
Κρατικές ενισχύσεις
British Aggregates κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Απόφαση
T-362/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Tillotts Pharma κατά EUIPO - Ferring (XENASA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Απόφαση
T-408/16
HX κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Απόφαση
T-859/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Damm κατά EUIPO - Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-44/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Camomilla κατά EUIPO - CMT (CAMOMILLA)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Απόφαση
T-86/17
Θεσμικό δίκαιο
Le Pen κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Απόφαση
T-89/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Erwin Müller κατά EUIPO - Novus Tablet Technology Finland (NOVUS)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Απόφαση
T-413/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Karl Storz κατά EUIPO (3D)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-424/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Fruit of the Loom κατά EUIPO - Takko (FRUIT)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
09:30
Απόφαση
C-108/17
Φορολογία
Enteco Baltic
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 20/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-127/17
Μεταφορές
Επιτροπής κατά Πολωνίας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-194/17 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Pandalis κατά EUIPO
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
09:30
Προτάσεις
C-256/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Sandd
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 20/06/2018
09:30
Προτάσεις
C-379/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Società Immobiliare Al Bosco
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 20/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-416/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Επιτροπής κατά Γαλλίας
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-449/17
Φορολογία
A & G Fahrschul-Akademie
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
09:30
Απόφαση
T-104/15
KV κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-306/15
T-484/15
KV κατά EACEA
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-247/17
Azarov κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
09:30
Απόφαση
T-657/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Anabi Blanga κατά EUIPO - Polo/Lauren (HPC POLO)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
11:00
Προφ. διαδ.
C-236/17 P
Εμπορική πολιτική
Canadian Solar Emea κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
14:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-202/10 RENV II
T-203/10 RENV II
Κρατικές ενισχύσεις
Stichting Woonlinie κ.λπ. κατά Επιτροπής
Stichting Woonpunt κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
NL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
14:00
Απόφαση
T-325/16
Ανταγωνισμός
České dráhy κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
CS Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/06/2018
14:00
Απόφαση
T-621/16
Ανταγωνισμός
České dráhy κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
CS Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Απόφαση
C-557/15
Επιτροπής κατά Μάλτας
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Απόφαση
C-5/16
Πολωνίας κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-391/16
C-77/17
C-78/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
M
X
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Απόφαση
C-480/16
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Fidelity Funds κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Απόφαση
C-543/16
Επιτροπής κατά Γερμανίας
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Απόφαση
C-681/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Operations Support Group
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Απόφαση
C-1/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Petronas Lubricants Italy
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Απόφαση
C-20/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Oberle
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-61/17
C-62/17
C-72/17
Κοινωνική πολιτική
Bichat
Chlubna
Walkner
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Προτάσεις
C-337/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Feniks
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Προτάσεις
C-342/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Memoria και Dall'Antonia
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-345/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Buivids
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-350/17
C-351/17
Μεταφορές
Mobit
Autolinee Toscane
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-514/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Sut
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-755/15
T-759/15
Κρατικές ενισχύσεις
Λουξεμβούργου κατά Επιτροπής
Fiat Chrysler Finance Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Απόφαση
T-227/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Haverkamp IP κατά EUIPO - Sissel (Tapis de sol)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/06/2018
09:30
Απόφαση
T-228/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Haverkamp IP κατά EUIPO - Sissel (Motif de surface plage de galets)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/06/2018
15:00
Προφ. διαδ.
C-443/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Abraxis Bioscience
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 25/06/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-575/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Sofina κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/06/2018
09:00
Προφ. διαδ.
Avis 1/17
Θεσμικό δίκαιο
Accord ECG UE-Canada
Δικαστήριο - Ολομέλεια
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/06/2018
09:00
Απόφαση
C-451/16
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
MB (Changement de sexe και pension de retraite)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 26/06/2018
09:00
Προτάσεις
C-546/16
Montte
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 26/06/2018
09:00
Προτάσεις
C-384/17
Μεταφορές
Link Logistik N&N
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 26/06/2018
09:00
Προτάσεις
C-419/17 P
Deza κατά ECHA
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 26/06/2018
09:30
Απόφαση
T-259/13 RENV
Γεωργία και αλιεία
Γαλλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/06/2018
09:30
Απόφαση
T-537/15
Διανοητική ιδιοκτησία
Deutsche Post κατά EUIPO - Verbis Alfa και EasyPack (InPost)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/06/2018
09:30
Απόφαση
T-619/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Sicignano κατά EUIPO - IN.PRO.DI (GiCapri "a giacchett'e capri")
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/06/2018
09:30
Απόφαση
T-739/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Akant Monika i Zbigniew Harasym κατά EUIPO - Hunter Douglas Holding (COSIMO)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-829/16
Θεσμικό δίκαιο
Mouvement pour une Europe des nations και des libertés κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-865/16
Κρατικές ενισχύσεις
Fútbol Club Barcelona κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/06/2018
09:30
Απόφαση
T-71/17
Διανοητική ιδιοκτησία
France.com κατά EUIPO - France (FRANCE.com)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/06/2018
09:30
Απόφαση
T-78/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Jumbo Africa κατά EUIPO - ProSiebenSat.1 Licensing (JUMBO)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/06/2018
09:30
Απόφαση
T-556/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Staropilsen κατά EUIPO - Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-672/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Mamas and Papas κατά EUIPO - Wall-Budden (Tour de lit d’enfant)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-82/17 P
TestBioTech κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Απόφαση
C-90/17
Φορολογία
Turbogás
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Προτάσεις
C-219/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Berlusconi και Fininvest
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Απόφαση
C-230/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Altiner και Ravn
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Απόφαση
C-246/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Diallo
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Προτάσεις
C-257/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
C και A
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Απόφαση
C-364/17
Φορολογία
Varna Holideis
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Προτάσεις
C-380/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
K και B
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-389/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Paysera LT
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-459/17
C-460/17
Φορολογία
SGI
Valériane
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-587/17 P
Γεωργία και αλιεία
Βελγίου κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Απόφαση
T-362/17
Διανοητική ιδιοκτησία
NCL κατά EUIPO (FEEL FREE)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-471/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Edison κατά EUIPO (EDISON)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/06/2018
11:00
Προφ. διαδ.
C-531/17
Φορολογία
Vetsch Int. Transporte
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Απόφαση
C-203/16 P
Κρατικές ενισχύσεις
Andres (faillite Heitkamp BauHolding) κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Απόφαση
C-208/16 P
Κρατικές ενισχύσεις
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Απόφαση
C-209/16 P
Κρατικές ενισχύσεις
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Απόφαση
C-219/16 P
Κρατικές ενισχύσεις
Lowell Financial Services κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Απόφαση
C-564/16 P
Διανοητική ιδιοκτησία
EUIPO κατά Puma
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Απόφαση
C-635/16 P
Spliethoff's Bevrachtingskantoor κατά Επιτροπής
Δικαστήριο -
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Προτάσεις
C-652/16
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ahmedbekova
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Απόφαση
C-2/17
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Crespo Rey
Δικαστήριο -
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Απόφαση
C-57/17
Κοινωνική πολιτική
Checa Honrado
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Προτάσεις
C-147/17
Κοινωνική πολιτική
Sindicatul Familia Constanţa κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Προτάσεις
C-296/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Wiemer & Trachte
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Προτάσεις
C-330/17
Μεταφορές
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Απόφαση
C-512/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
HR
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 28/06/2018
09:00
Προτάσεις
C-216/18 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 28/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-131/16
T-263/16
Κρατικές ενισχύσεις
Βελγίου κατά Επιτροπής
Magnetrol International κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/06/2018
09:30
Απόφαση
T-211/17
Amplexor Luxembourg κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/06/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-665/17
Διανοητική ιδιοκτησία
China Construction Bank κατά EUIPO - Groupement des cartes bancaires (CCB)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/06/2018
15:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-758/17
T-759/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Perfect Bar κατά EUIPO (PERFECT BAR)
Perfect Bar κατά EUIPO (PERFECT Bar)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 29/06/2018
09:30
Απόφαση
T-218/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HF κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 29/06/2018
09:30
Απόφαση
T-691/17
Διανοητική ιδιοκτησία
hoechstmass Balzer κατά EUIPO (Forme d’un boîtier de mètre ruban)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 02/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-760/15
T-636/16
Κρατικές ενισχύσεις
Κάτω Χωρών κατά Επιτροπής
Starbucks και Starbucks Manufacturing Emea κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
NL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 02/07/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-581/17
Φορολογία
Wächtler
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 03/07/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-469/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Funke Medien NRW
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 03/07/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-379/10 RENV
T-381/10 RENV
Ανταγωνισμός
Keramag Keramische Werke κ.λπ. κατά Επιτροπής
Sanitec Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 03/07/2018
09:30
Απόφαση
T-616/15
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
Transtec κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 03/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-301/16
Εμπορική πολιτική
Jindal Saw και Jindal Saw Italia κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 03/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-201/17
Ανταγωνισμός
Printeos κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 03/07/2018
09:30
Απόφαση
T-402/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Vienna International Hotelmanagement κατά EUIPO (Vienna House)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 03/07/2018
09:30
Απόφαση
T-403/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Vienna International Hotelmanagement κατά EUIPO (VIENNA HOUSE)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 03/07/2018
11:00
Προφ. διαδ.
C-516/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Spiegel Online
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 03/07/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-476/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Pelham κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/07/2018
09:00
Απόφαση
C-626/16
Θεσμικό δίκαιο
Επιτροπής κατά Σλοβακίας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SK Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 04/07/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-492/17
Κρατικές ενισχύσεις
Rittinger κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/07/2018
09:30
Απόφαση
C-28/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
NN
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 04/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-220/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Planta Tabak
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 04/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-308/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Kuhn
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 04/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-477/17
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Balandin κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/07/2018
09:30
Απόφαση
C-532/17
Μεταφορές
Wirth κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 04/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-220/18 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Generalstaatsanwaltschaft (Conditions de détention en Hongrie)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 04/07/2018
09:30
Απόφαση
T-222/14 RENV
Διανοητική ιδιοκτησία
Deluxe Entertainment Services Group κατά EUIPO (deluxe)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-165/16
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair και Airport Marketing Services κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-300/16
Εμπορική πολιτική
Jindal Saw και Jindal Saw Italia κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/07/2018
11:30
Προφ. διαδ.
C-620/16
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Γερμανίας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/07/2018
14:30
Προφ. διαδ.
T-77/16
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair και Airport Marketing Services κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Απόφαση
C-390/16
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Lada
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Απόφαση
C-544/16
Φορολογία
Marcandi
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Απόφαση
C-27/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
flyLAL-Lithuanian Airlines
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Απόφαση
C-43/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Jenkinson κατά Συμβουλίου κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Απόφαση
C-213/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
X
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Απόφαση
C-217/17 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Mast-Jägermeister κατά EUIPO
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-298/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
France Télévisions
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-305/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
FENS
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SK Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Απόφαση
C-320/17
Φορολογία
Marle Participations
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-328/17
Amt Azienda Trasporti e Mobilità κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Απόφαση
C-339/17
Βιομηχανική πολιτική
Verein für lauteren Wettbewerb
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-496/17
Τελωνειακή ένωση
Deutsche Post
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-535/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
NK
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-595/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Apple Sales International κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Απόφαση
T-88/17
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-458/17
Θεσμικό δίκαιο
Shindler κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-464/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
TP κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/07/2018
15:00
Προφ. διαδ.
C-557/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Y.Z. κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 06/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-726/16
Κρατικές ενισχύσεις
VFP κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 09/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-492/15
Κρατικές ενισχύσεις
Deutsche Lufthansa κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 09/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-489/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Windspiel Manufaktur κατά EUIPO (Représentation de la position d’un bouchon de bouteille)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 09/07/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-235/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Επιτροπής κατά Hongrie (Usufruits sur terres agricoles)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 09/07/2018
15:30
Προφ. διαδ.
T-459/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Fifth Avenue Entertainment κατά EUIPO - Commodore Entertainment (THE COMMODORES)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/07/2018
09:00
Απόφαση
C-25/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Jehovan todistajat
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FI
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τρίτη 10/07/2018
09:00
Προτάσεις
C-478/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
IQ
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
RO
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τρίτη 10/07/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-493/17
Οικονομική πολιτική
Weiss κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-310/16
Εμπορική πολιτική
Foshan Lihua Ceramic κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-241/17
Γεωργία και αλιεία
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-416/17
T-702/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO - Papouis Dairies (fino)
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO-Papouis Dairies(Papouis Halloumi)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/07/2018
11:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-417/17
T-703/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Κύπρου κατά EUIPO - Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)
Κύπρου κατά EUIPO - Papouis Dairies (Papouis Halloumi)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/07/2018
14:30
Προφ. διαδ.
T-750/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
FV κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-310/18 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Milev
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:00
Απόφαση
T-643/13
Rogesa κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:00
Προφ. διαδ.
T-688/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Janssen-Cases κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο πενταμελές τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
C-356/15
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Επιτροπής κατά Βελγίου
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
C-629/16
Εξωτερικές σχέσεις
CX
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
C-15/17
Bosphorus Queen Shipping
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FI
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
C-60/17
Κοινωνική πολιτική
Somoza Hermo και Ilunión Seguridad
Δικαστήριο -
ES
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
C-88/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Zurich Insurance και Metso Minerals
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FI
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
C-154/17
Φορολογία
E LATS
Δικαστήριο -
LV
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
C-192/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
COBRA
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-272/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Zyla
Δικαστήριο -
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-393/17
Kirschstein
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-410/17
Φορολογία
A
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FI
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-400/10 RENV
Hamas κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
T-644/16
ClientEarth κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
T-707/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Enoitalia κατά EUIPO - La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
T-13/17
Θεσμικό δίκαιο
Europa Terra Nostra κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
T-16/17
Θεσμικό δίκαιο
APF κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
T-54/17
Θεσμικό δίκαιο
CLF κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Απόφαση
T-57/17
Θεσμικό δίκαιο
Pegasus κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-546/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Haufe-Lexware κατά EUIPO - Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-763/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Septona κατά EUIPO - Intersnack Group (welly)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
14:00
Προφ. διαδ.
T-761/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
UR κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-552/17
Φορολογία
Alpenchalets Resorts
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
14:30
Απόφαση
T-240/16
Klyuyev κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
14:30
Προφ. διαδ.
T-595/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Demp κατά EUIPO (Combinaison des couleurs jaune και grise)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/07/2018
14:30
Απόφαση
T-694/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Link Entertainment κατά EUIPO - García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/07/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-327/18 PPU
R O
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Απόφαση
C-540/16
Αλιευτική πολιτική
Spika κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
LT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Απόφαση
C-14/17
VAR
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Απόφαση
C-89/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Banger
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-216/17
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust και Coopservice
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-221/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Tjebbes κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-238/17
Βιομηχανική πολιτική
Renerga
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
LT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-397/17
C-398/17
Τελωνειακή ένωση
Profit Europe
Δικαστήριο -
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-480/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Montag
Δικαστήριο -
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-495/17
Φορολογία
Cartrans Spedition
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
RO
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-579/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Gradbeništvo Korana
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-289/15
Hamas κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
FR Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Απόφαση
T-356/15
Κρατικές ενισχύσεις
Αυστρίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Απόφαση
T-774/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Consejo Regulador del Cava κατά EUIPO - Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-22/17
Γεωργία και αλιεία
Πορτογαλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Απόφαση
T-41/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Lotte κατά EUIPO - Nestlé Unternehmungen Deutschland (Représentation d’un koala)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-579/17
Wall Street Systems UK κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-651/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Sata κατά EUIPO - Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistolet à peinture)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 13/07/2018
09:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-325/18 PPU
C-375/18 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
C.E. και N.E.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 13/07/2018
09:30
Απόφαση
T-58/14
Ανταγωνισμός
Stührk Delikatessen Import κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 13/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-214/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Out of the blue κατά EUIPO - Dubois και MFunds USA (FUNNY BANDS)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 13/07/2018
09:30
Απόφαση
T-275/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Curto κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 13/07/2018
09:30
Απόφαση
T-377/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
SQ κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 13/07/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-439/17
Yellow Window κατά EIGE
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 13/07/2018
14:30
Προφ. διαδ.
T-450/17
Eurosupport - Fineurop support κατά EIGE
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
C-123/16 P
Ανταγωνισμός
Orange Polska κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
C-128/16 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Ισπανίας κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-377/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Ισπανίας κατά Κοινοβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
C-528/16
Confédération paysanne κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
C-553/16
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
TTL
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
BG
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-621/16 P
Θεσμικό δίκαιο
Επιτροπής κατά Ιταλίας
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
C-632/16
Dyson
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
C-679/16
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
A
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FI
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-680/16 P
August Wolff και Remedia κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-29/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Novartis Farma
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-56/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Fathi
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
BG
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-84/17 P
C-85/17 P
C-95/17 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Société des produits Nestlé κατά Mondelez UK Holdings & Services
Mondelez UK Holdings & Services κατά EUIPO
EUIPO κατά Mondelez UK Holdings & Services
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-138/17 P
C-146/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Union européenne κατά Gascogne Sack Deutschland και Gascogne
Gascogne Sack Deutschland και Gascogne κατά Union européenne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-150/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Union européenne κατά Kendrion
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-163/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Jawo
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
C-164/17
Grace και Sweetman
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-174/17 P
C-222/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Union européenne κατά ASPLA και Armando Álvarez
ASPLA και Armando Álvarez κατά Union européenne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-193/17
Κοινωνική πολιτική
Cresco Investigation
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
C-205/17
Επιτροπής κατά Ισπανίας
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
C-239/17
Γεωργία και αλιεία
Teglgaard και Fløjstrupgård
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DA
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-247/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Raugevicius
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FI
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-265/17 P
Ανταγωνισμός
Επιτροπής κατά United Parcel Service
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-293/17
C-294/17
Coöperatie Mobilisation for the Environment και Vereniging Leefmilieu
Stichting Werkgroep Behoud de Peel
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-297/17
C-318/17
C-319/17
C-438/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ibrahim
Sharqawi κ.λπ.
Magamadov
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-310/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Levola Hengelo
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
C-404/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
A
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
SV
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-416/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Επιτροπής κατά Γαλλίας
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-423/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Warner-Lambert Company
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-437/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-452/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
ZAKO
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Προτάσεις
C-461/17
Holohan κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 25/07/2018
09:30
Απόφαση
C-588/17 P
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev