Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 17/09/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-501/17
Μεταφορές
Germanwings
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 17/09/2018
15:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-223/17
T-224/17
T-225/17
T-226/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Adapta Color κατά EUIPO - Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)
Adapta Color κατά EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Adapta Color κατά EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-431/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Monachos Eirinaios
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/09/2018
09:30
Απόφαση
T-702/16 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Barroso Truta κ.λπ. κατά Cour de justice de l'Union européenne
Γενικό Δικαστήριο - Τμήμα αναιρέσεων
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/09/2018
09:30
Απόφαση
T-93/17
Κρατικές ενισχύσεις
Duferco Long Products κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-229/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-358/17
Mubarak κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/09/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-545/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Pawlak
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
C-438/16 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Γαλλίας και IFP Énergies nouvelles
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
C-41/17
Κοινωνική πολιτική
González Castro
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
C-109/17
Bankia
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-127/17
Μεταφορές
Επιτροπής κατά Πολωνίας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
C-312/17
Κοινωνική πολιτική
Bedi
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-374/17
Κρατικές ενισχύσεις
A-Brauerei
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-388/17
SJ
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
SV Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-427/17
Επιτροπής κατά Ιρλανδίας
Δικαστήριο -
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-567/17
Φορολογία
Bene Factum
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-568/17
Φορολογία
Geelen
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
C-310/18 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Milev
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
C-327/18 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
R O
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-325/18 PPU
C-375/18 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
C.E. και N.E.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
T-68/15
Κρατικές ενισχύσεις
HH Ferries κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
T-604/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HD κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
T-623/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Volkswagen κατά EUIPO - Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
T-39/17
Chambre de commerce και d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-51/17
Γεωργία και αλιεία
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
T-61/17
Θεσμικό δίκαιο
Selimovic κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
SV Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-378/17
Διανοητική ιδιοκτησία
La Zaragozana κατά EUIPO - Heineken Italia (CERVISIA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-537/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
De Loecker κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/09/2018
09:30
Απόφαση
T-652/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Eddy's Snack Company κατά EUIPO - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-510/16
Κρατικές ενισχύσεις
Carrefour Hypermarchés κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-546/16
Montte
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-685/16
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
EV
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-51/17
OTP Bank και OTP Faktoring
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-114/17 P
Κρατικές ενισχύσεις
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-214/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Mölk
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-313/17 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Haswani κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-326/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
RDW κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-343/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Fremoluc
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-373/17 P
Ανταγωνισμός
Agria Polska κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-399/17
Επιτροπής κατά Τσεχικής Δημοκρατίας
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-430/17
Walbusch Walter Busch
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-448/17
EOS KSI Slovensko
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
SK Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-466/17
Κοινωνική πολιτική
Motter
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-497/17
Γεωργία και αλιεία
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-518/17
Rudigier
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
C-555/17
Τελωνειακή ένωση
2M-Locatel
Δικαστήριο -
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-566/17
Φορολογία
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-393/18 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
UD
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-748/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
QH κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-903/16
Θεσμικό δίκαιο
RE κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
T-123/17
Ενέργεια
Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte κατά ACER
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
T-146/17
Ενέργεια
Mondi κατά ACER
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
T-266/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Kwizda Holding κατά EUIPO - Dermapharm (UROAKUT)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-559/17
T-667/17
Abdulkarim κατά Συμβουλίου
Alkarim for Trade and Industry κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Απόφαση
T-668/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Maico Holding κατά EUIPO - Eico (Eico)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-706/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
UP κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
14:30
Απόφαση
T-488/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Ghost - Corporate Management κατά EUIPO (Dry Zone)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/09/2018
14:30
Προφ. διαδ.
T-40/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Ecolab USA κατά EUIPO (SOLIDPOWER)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-349/17
Κρατικές ενισχύσεις
Eesti Pagar
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ET Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-202/18
Θεσμικό δίκαιο
Rimšēvičs κατά Λετονίας
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-238/18
Θεσμικό δίκαιο
BCE κατά Λετονίας
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Απόφαση
T-10/16
GABO:mi κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-177/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Mema κατά OCVV (Braeburn 78 (11078))
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Απόφαση
T-260/16
Γεωργία και αλιεία
Σουηδίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
SV Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Απόφαση
T-33/17
Amicus Therapeutics UK και Amicus Therapeutics κατά EMA
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Απόφαση
T-180/17
Διανοητική ιδιοκτησία
EM Research Organization κατά EUIPO - Christoph Fischer e.a. (EM)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Απόφαση
T-182/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Novartis κατά EUIPO - Chiesi Farmaceutici (AKANTO)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-215/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Pear Technologies κατά EUIPO - Apple (PEAR)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Απόφαση
T-233/17
Γεωργία και αλιεία
Πορτογαλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Απόφαση
T-238/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Gugler κατά EUIPO - Gugler France (GUGLER)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-291/17
Κρατικές ενισχύσεις
Transdev κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Απόφαση
T-435/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Grendene κατά EUIPO - Hipanema (HIPANEMA)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Απόφαση
T-457/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Medisana κατά EUIPO (happy life)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 25/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-480/17
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Απόφαση
C-99/17 P
Ανταγωνισμός
Infineon Technologies κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Απόφαση
C-98/17 P
Ανταγωνισμός
Philips και Philips France κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Απόφαση
C-137/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
Van Gennip κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Απόφαση
C-175/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Belastingdienst κατά Toeslagen (Effet suspensif de l’appel)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Απόφαση
C-180/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Effet suspensif de l’appel)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-473/17
C-546/17
Ενέργεια
Repsol Butano
DISA Gas
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-492/17
Κρατικές ενισχύσεις
Rittinger κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Απόφαση
C-513/17
Μεταφορές
Baumgartner
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-558/17 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
OZ κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Απόφαση
T-574/14
Ανταγωνισμός
EAEPC κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-259/15
Close και Cegelec κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Απόφαση
T-62/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Puma κατά EUIPO - Doosan Machine Tools (PUMA)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Απόφαση
T-463/16
Γεωργία και αλιεία
Πορτογαλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Απόφαση
T-682/16
Γεωργία και αλιεία
Γαλλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-836/16
T-624/17
Κρατικές ενισχύσεις
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-147/17
Θεσμικό δίκαιο
Anastassopoulos κ.λπ. κατά Συμβουλίου και Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-183/17 P
C-184/17 P
Εξωτερικές σχέσεις
International Management Group κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-375/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Stanley International Betting και Stanleybet Malta
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-477/17
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Balandin κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-494/17
Κοινωνική πολιτική
Rossato και Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-581/17
Φορολογία
Wächtler
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Απόφαση
T-288/15
Ezz κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-837/16
Σουηδίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
SV Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Απόφαση
T-12/17
Mellifera κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Απόφαση
T-70/17
Διανοητική ιδιοκτησία
TenneT Holding κατά EUIPO - Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Απόφαση
T-116/17
Spiegel-Verlag Rudolf Augstein και Sauga κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Απόφαση
T-219/17
Διανοητική ιδιοκτησία
M J Quinlan & Associates κατά EUIPO - Intersnack Group (Forme d'un kangourou)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Απόφαση
T-472/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Wilhelm Sihn jr. κατά EUIPO - in-edit (Camele'on)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Απόφαση
T-595/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Demp κατά EUIPO (Combinaison des couleurs jaune και grise)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Απόφαση
T-712/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Ntolas κατά EUIPO - General Nutrition Investment (GN Laboratories)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Απόφαση
T-825/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Carbon System Verwaltungs κατά EUIPO (LIGHTBOUNCE)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-832/17
Διανοητική ιδιοκτησία
achtung! κατά EUIPO (achtung!)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 01/10/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-573/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Popławski
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/10/2018
09:30
Απόφαση
C-207/16
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Ministerio Fiscal
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τρίτη 02/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-391/17
Επιτροπής κατά Ηνωμένου Βασιλείου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-395/17
Επιτροπής κατά Κάτω Χωρών
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-465/16 P
Εμπορική πολιτική
Συμβουλίου κατά Growth Energy και Renewable Fuels Association
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-466/16 P
Εμπορική πολιτική
Συμβουλίου κατά Marquis Energy
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-165/17
Φορολογία
Morgan Stanley & Co International
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-168/17
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
SH
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-216/17
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust και Coopservice
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-236/17 P
Εμπορική πολιτική
Canadian Solar Emea κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-449/17
Φορολογία
A & G Fahrschul-Akademie
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-509/17
Κοινωνική πολιτική
Plessers
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-572/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Syed
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-677/17
Εξωτερικές σχέσεις
Çoban
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-244/16
T-285/17
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Απόφαση
T-186/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Unipreus κατά EUIPO - Wallapop (wallapop)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/10/2018
09:30
Απόφαση
T-313/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Wajos κατά EUIPO (Forme d'un contenant)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/10/2018
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-245/16
T-286/17
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-492/18 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
TC
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-420/16 P
Θεσμικό δίκαιο
Izsák και Dabis κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-571/16
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Kantarev
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-652/16
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ahmedbekova
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-668/16
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Επιτροπής κατά Γερμανίας
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-680/16 P
August Wolff και Remedia κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-56/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Fathi
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-105/17
Kamenova
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-191/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
ING-DiBa Direktbank Austria
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-242/17
L.E.G.O.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-322/17
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Bogatu
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-337/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Feniks
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-347/17
A κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-379/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Società Immobiliare Al Bosco
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-384/17
Μεταφορές
Link Logistik N&N
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-389/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Paysera LT
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-416/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Επιτροπής κατά Γαλλίας
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-423/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Warner-Lambert Company
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-478/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
IQ
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-493/17
Οικονομική πολιτική
Weiss κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-557/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Y.Z. κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-587/17 P
Γεωργία και αλιεία
Βελγίου κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-599/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Επιτροπής κατά Ισπανίας
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Απόφαση
C-45/18 P
Θεσμικό δίκαιο
Staelen κατά Médiateur
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 04/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-821/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Vitromed κατά EUIPO - Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
14:30
Απόφαση
T-128/14
Daimler κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
14:30
Απόφαση
T-615/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PD κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
14:30
Απόφαση
T-150/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Asolo κατά EUIPO - Red Bull (FLÜGEL)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
14:30
Προφ. διαδ.
T-191/17
Boehringer Ingelheim International κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
15:00
Απόφαση
T-328/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Paice κατά EUIPO - Blackmore (DEEP PURPLE)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
15:00
Απόφαση
T-344/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Blackmore κατά EUIPO - Paice (DEEP PURPLE)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
15:00
Απόφαση
T-345/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Blackmore κατά EUIPO - Paice (DEEP PURPLE)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
15:00
Απόφαση
T-546/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Tataram κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
15:00
Απόφαση
T-17/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Constantinescu κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
15:00
Απόφαση
T-736/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Lincoln Global κατά EUIPO (FLEXCUT)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
15:00
Προφ. διαδ.
T-7/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Inforsacom Logicalis κατά EUIPO (Business and technology working as one)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
15:30
Απόφαση
T-272/16
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
15:30
Απόφαση
T-914/16
Proof IT κατά EIGE
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/10/2018
15:30
Προφ. διαδ.
T-824/17
Διανοητική ιδιοκτησία
H2O Plus κατά EUIPO (H 2 O+)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/10/2018
09:30
Απόφαση
T-43/16
Ανταγωνισμός
1&1 Telecom κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/10/2018
09:30
Απόφαση
T-884/16
Ανταγωνισμός
Multiconnect κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/10/2018
09:30
Απόφαση
T-885/16
Ανταγωνισμός
Mass Response Service κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-292/17
Κρατικές ενισχύσεις
Région Île-de-France κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/10/2018
09:30
Απόφαση
T-632/17
Erdősi Galcsikné κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/10/2018
09:30
Απόφαση
T-633/17
Sárossy κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/10/2018
09:30
Απόφαση
T-634/17
Pint κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/10/2018
09:30
Απόφαση
T-697/17
Διανοητική ιδιοκτησία
De Longhi Benelux κατά EUIPO (COOKING CHEF GOURMET)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/10/2018
09:30
Απόφαση
T-24/17
Διανοητική ιδιοκτησία
LA Superquimica κατά EUIPO - D-Tack (D-TACK)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/10/2018
09:30
Απόφαση
T-374/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Cuervo y Sobrinos 1882 κατά EUIPO - A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-743/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Bischoff κατά EUIPO - Miroglio Fashion (CARACTÈRE)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 15/10/2018
14:30
Προφ. διαδ.
T-611/17
Διανοητική ιδιοκτησία
All Star κατά EUIPO - Carrefour Hypermarchés (Forme d'une semelle de chaussure)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 16/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-393/17
Kirschstein
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 16/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-444/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Arib κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 16/10/2018
09:30
Απόφαση
T-10/17
Proof IT κατά EIGE
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 16/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-128/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Torné κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 16/10/2018
09:30
Απόφαση
T-171/17
Διανοητική ιδιοκτησία
M & K κατά EUIPO - Genfoot (KIMIKA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 16/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-446/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
TK κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 16/10/2018
09:30
Απόφαση
T-548/17
Διανοητική ιδιοκτησία
VF International κατά EUIPO - Virmani (ANOKHI)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 16/10/2018
09:30
Απόφαση
T-581/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Asics κατά EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen (Représentation de quatre lignes croisées)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 16/10/2018
09:30
Απόφαση
T-644/17
Διανοητική ιδιοκτησία
DNV GL κατά EUIPO (Sustainablel)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-82/17 P
TestBioTech κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Απόφαση
C-167/17
Klohn
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Απόφαση
C-249/17
Φορολογία
Ryanair
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-496/17
Τελωνειακή ένωση
Deutsche Post
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Απόφαση
C-503/17
Φορολογία
Επιτροπής κατά Ηνωμένου Βασιλείου
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Απόφαση
C-504/17
Φορολογία
Επιτροπής κατά Ιρλανδίας
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-629/17
Διανοητική ιδιοκτησία
J. Portugal Ramos Vinhos
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-635/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
E.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-525/16
T-526/16
T-540/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
GQ κ.λπ. κατά Επιτροπής
FZ κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Απόφαση
T-788/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Szabados κατά EUIPO - Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Απόφαση
T-822/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Weber-Stephen Products κατά EUIPO (iGrill)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-837/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Negru κατά EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Απόφαση
C-669/16
Επιτροπής κατά Ηνωμένου Βασιλείου
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Απόφαση
C-100/17 P
Εμπορική πολιτική
Gul Ahmed Textile Mills κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Απόφαση
C-149/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Bastei Lübbe
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Απόφαση
C-153/17
Φορολογία
Volkswagen
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Απόφαση
C-301/17
Επιτροπής κατά Ρουμανίας
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
RO
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-535/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
NK
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-634/17
ReFood
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-647/17
Φορολογία
Srf konsulterna
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
SV
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Απόφαση
T-364/16
Εμπορική πολιτική
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Απόφαση
T-387/16
Ενέργεια
Terna κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Απόφαση
T-640/16
Ανταγωνισμός
GEA Group κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 18/10/2018
09:30
Απόφαση
T-533/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Next design+produktion κατά EUIPO - Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 18/10/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-58/18
Schyns
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 23/10/2018
09:30
Προτάσεις
Avis 1/17
Θεσμικό δίκαιο
Accord ECG UE-Canada
Δικαστήριο - Ολομέλεια
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τρίτη 23/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-749/16
Εμπορική πολιτική
Stemcor London και Samac Steel Supplies κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 23/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-883/16
Ενέργεια
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
PL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 24/10/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-607/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Memira Holding
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
SV
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 24/10/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-608/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Holmen
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
SV
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 24/10/2018
09:30
Απόφαση
C-124/17
Vossloh Laeis
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 24/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-299/17
Βιομηχανική πολιτική
VG Media
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/10/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-350/17
C-351/17
Μεταφορές
Mobit
Autolinee Toscane
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 25/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-443/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Abraxis Bioscience
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 25/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-469/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Funke Medien NRW
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 25/10/2018
09:30
Προτάσεις
C-579/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
GRADBENIŠTVO KORANA
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 25/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-589/17
Τελωνειακή ένωση
Prenatal
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/10/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-614/17
Γεωργία και αλιεία
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/10/2018
09:30
Απόφαση
T-286/15
Θεσμικό δίκαιο
KF κατά CSUE
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/10/2018
09:30
Απόφαση
T-334/16 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
FN κ.λπ. κατά CEPOL
Γενικό Δικαστήριο - Τμήμα αναιρέσεων
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/10/2018
09:30
Απόφαση
T-122/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Devin κατά EUIPO - Haskovo (DEVIN)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/10/2018
09:30
Απόφαση
T-129/17 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
DI κατά EASO
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/10/2018
09:30
Απόφαση
T-359/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Aldo Supermarkets κατά EUIPO - Aldi Einkauf (ALDI)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/10/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/10/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-690/17
Διανοητική ιδιοκτησία
ÖKO-Test Verlag
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF