Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 04/09/2018
14:30
Απόφαση
C-57/16 P
ClientEarth κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τρίτη 04/09/2018
14:30
Απόφαση
C-80/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Juliana
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 04/09/2018
14:30
Απόφαση
C-244/17
Θεσμικό δίκαιο
Επιτροπής κατά Conseil (Accord avec le Kazakhstan)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τρίτη 04/09/2018
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-582/17
C-583/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
H.
R.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-420/16 P
Θεσμικό δίκαιο
Izsák και Dabis κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 05/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-215/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
NKBM
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 05/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-258/17
Κοινωνική πολιτική
E.B.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 05/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-385/17
Κοινωνική πολιτική
Hein
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 05/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-422/17
Φορολογία
Skarpa Travel
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 05/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-465/17
Falck Rettungsdienste και Falck
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-552/17
Φορολογία
Alpenchalets Resorts
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 05/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-596/17
Φορολογία
Japan Tobacco International και Japan Tobacco International France
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-630/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Milivojević
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
HR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/09/2018
09:30
Απόφαση
T-671/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Villeneuve κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-791/16
Κρατικές ενισχύσεις
Real Madrid Club de Fútbol κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Απόφαση
C-430/16 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Bank Mellat κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Απόφαση
C-488/16 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Απόφαση
C-527/16
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Alpenrind κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Απόφαση
C-4/17 P
Γεωργία και αλιεία
Τσεχικής Δημοκρατίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Απόφαση
C-17/17
Κοινωνική πολιτική
Hampshire
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Απόφαση
C-21/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Catlin Europe
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Απόφαση
C-346/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Klein κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-386/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Liberato
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-412/17
C-474/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Touring Tours und Travel
Sociedad de Transportes
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Απόφαση
C-454/17 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Piessevaux κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Απόφαση
C-471/17
Τελωνειακή ένωση
Kreyenhop & Kluge
Δικαστήριο -
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-483/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Tarola
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-502/17
Φορολογία
C&D Foods Acquisition
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-506/17
Επιτροπής κατά Σλοβενίας
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
SL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-514/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Sut
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Προτάσεις
C-531/17
Φορολογία
Vetsch Int. Transporte
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Απόφαση
C-547/17 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Basic Net κατά EUIPO
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-578/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Hartwall
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-108/17
ClientEarth κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-237/17
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-576/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Mas Que Vinos Global κατά EUIPO - JESA (EL SEÑORITO)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/09/2018
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-487/17
C-488/17
C-489/17
Verlezza κ.λπ.
Scaglione
MAD
Δικαστήριο -
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 07/09/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-393/18 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
UD
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 07/09/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-5/17
Sharif κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF