Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 12/11/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-55/18
Κοινωνική πολιτική
CCOO
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 13/11/2018
09:30
Απόφαση
C-33/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Čepelnik
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τρίτη 13/11/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-47/17
C-48/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
X
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τρίτη 13/11/2018
09:30
Απόφαση
C-247/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Raugevicius
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τρίτη 13/11/2018
09:30
Απόφαση
C-310/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Levola Hengelo
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τρίτη 13/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-673/17
Βιομηχανική πολιτική
Planet49
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 13/11/2018
09:30
Απόφαση
T-44/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Camomilla κατά EUIPO - CMT (CAMOMILLA)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 13/11/2018
09:30
Απόφαση
T-241/17
Γεωργία και αλιεία
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 13/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-474/17
Γεωργία και αλιεία
Πορτογαλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 13/11/2018
09:30
Απόφαση
T-830/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Szentes κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 13/11/2018
15:00
Προφ. διαδ.
T-239/17
Γεωργία και αλιεία
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/11/2018
09:30
Απόφαση
C-18/17
Προσχώρηση νέων κρατών
Danieli & C. Officine Meccaniche κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 14/11/2018
09:30
Απόφαση
C-93/17
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Ελλάδας
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 14/11/2018
09:30
Απόφαση
C-215/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
NKBM
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 14/11/2018
09:30
Απόφαση
C-238/17
Βιομηχανική πολιτική
Renerga
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 14/11/2018
09:30
Απόφαση
C-296/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Wiemer & Trachte
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 14/11/2018
09:30
Απόφαση
C-342/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Memoria και Dall'Antonia
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 14/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-465/17
Falck Rettungsdienste και Falck
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 14/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-630/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Milivojević
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 14/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/11/2018
09:30
Απόφαση
T-486/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Foodterapia κατά EUIPO - Sperlari (DIETOX)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-762/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Grammer κατά EUIPO (Représentation d'une figure géométrique)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 14/11/2018
11:15
Προφ. διαδ.
C-646/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Moro
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-118/17
Dunai
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
C-308/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Kuhn
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
C-330/17
Μεταφορές
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
C-334/17 P
Γεωργία και αλιεία
Εσθονίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ET Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-393/17
Kirschstein
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-399/17
Επιτροπής κατά Τσεχικής Δημοκρατίας
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
C-457/17
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Maniero
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-483/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Tarola
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-487/17
C-488/17
C-489/17
Verlezza κ.λπ.
Scaglione
MAD
Δικαστήριο -
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-590/17
Pouvin και Dijoux
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
C-592/17
Τελωνειακή ένωση
Baby Dan
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-637/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Cogeco Communications
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
C-648/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
BTA Baltic Insurance Company
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-664/17
Κοινωνική πολιτική
Ellinika Nafpigeia
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-697/17
Telecom Italia
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-202/10 RENV II
T-203/10 RENV II
Κρατικές ενισχύσεις
Stichting Woonlinie κ.λπ. κατά Επιτροπής
Stichting Woonpunt κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
NL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
T-207/10
Κρατικές ενισχύσεις
Deutsche Telekom κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
T-239/11
Κρατικές ενισχύσεις
Sigma Alimentos Exterior κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
T-316/14
PKK κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
T-487/14
Εμπορική πολιτική
CHEMK και KF κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
T-793/14
Κρατικές ενισχύσεις
Tempus Energy και Tempus Energy Technology κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
T-113/15
Εμπορική πολιτική
RFA International κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
T-216/17
Mabrouk κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-222/17
Ανταγωνισμός
Recylex κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
T-546/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Haufe-Lexware κατά EUIPO - Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
T-831/17
Διανοητική ιδιοκτησία
DRH Licensing & Managing κατά EUIPO - Merck (Flexagil)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 15/11/2018
09:30
Απόφαση
T-140/18
Διανοητική ιδιοκτησία
LMP Lichttechnik κατά EUIPO (LITECRAFT)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 20/11/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-626/15
C-659/16
Θεσμικό δίκαιο
Επιτροπής κατά Conseil (AMP Antarctique)
Επιτροπής κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τρίτη 20/11/2018
09:30
Απόφαση
C-147/17
Κοινωνική πολιτική
Sindicatul Familia Constanţa κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τρίτη 20/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-616/17
Blaise κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 20/11/2018
14:30
Απόφαση
T-854/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Barata κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 20/11/2018
14:30
Απόφαση
T-790/17
Διανοητική ιδιοκτησία
St. Andrews Links κατά EUIPO (ST ANDREWS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 20/11/2018
14:30
Απόφαση
T-791/17
Διανοητική ιδιοκτησία
St. Andrews Links κατά EUIPO (ST ANDREWS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 20/11/2018
14:30
Απόφαση
T-36/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Asahi Intecc κατά EUIPO - Celesio (Celeson)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Απόφαση
C-648/16
Φορολογία
Fontana
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Απόφαση
C-664/16
Φορολογία
Vădan
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Απόφαση
C-29/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Novartis Farma
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Απόφαση
C-245/17
Κοινωνική πολιτική
Viejobueno Ibáñez και de la Vara González
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Απόφαση
C-452/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
ZAKO
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-558/17 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
OZ κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-563/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Associação Peço a Palavra κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-585/17
Κρατικές ενισχύσεις
Dilly's Wellnesshotel
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-620/17
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Απόφαση
C-619/17
Κοινωνική πολιτική
de Diego Porras
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Απόφαση
C-713/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ayubi
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-145/18
Φορολογία
Regards Photographiques
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-240/17
Ανταγωνισμός
Campine και Campine Recycling κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-181/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Multifit κατά EUIPO (TAKE CARE)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/11/2018
10:00
Απόφαση
T-545/11 RENV
Stichting Greenpeace Nederland και PAN Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/11/2018
10:00
Απόφαση
T-587/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HM κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/11/2018
10:00
Απόφαση
T-82/17
Διανοητική ιδιοκτησία
PepsiCo κατά EUIPO - Intersnack Group (Exxtra Deep)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/11/2018
10:00
Απόφαση
T-339/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Shenzhen Jiayz Photo Industrial κατά EUIPO - Seven (SEVENOAK)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 21/11/2018
10:00
Απόφαση
T-460/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Bopp κατά EUIPO (Représentation d'un octogone équilatéral)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
C-151/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Swedish Match
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
C-295/17
Φορολογία
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-498/17
Επιτροπής κατά Ιταλίας
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-501/17
Μεταφορές
Germanwings
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
C-575/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Sofina κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-578/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Hartwall
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
C-625/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
C-627/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
ZSE Energia
Δικαστήριο -
SK Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-649/17
Amazon EU
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
C-679/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Huijbrechts
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-695/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Metirato
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
T-508/15
Γεωργία και αλιεία
Λιθουανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
T-603/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Brahma κατά Cour de justice de l'Union européenne
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
T-688/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Janssen-Cases κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
T-31/17
Γεωργία και αλιεία
Πορτογαλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
T-296/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Buck-Chemie κατά EUIPO - Henkel (Bloc nettoyant pour toilettes)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
T-424/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Fruit of the Loom κατά EUIPO - Takko (FRUIT)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-655/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Inditex κατά EUIPO - Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
T-724/17
Διανοητική ιδιοκτησία
The Vianel Group κατά EUIPO - Viania Dessous (VIANEL)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
T-826/17
Διανοητική ιδιοκτησία
TeamBank κατά EUIPO - Fio Systems (FYYO)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-3/18
T-4/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Holzer y Cia κατά EUIPO - Annco (ANN TAYLOR)
Holzer y Cia κατά EUIPO - Annco (AT ANN TAYLOR)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
T-9/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Addiko Bank κατά EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
T-59/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Endoceutics κατά EUIPO - Merck (FEMIVIA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 22/11/2018
09:30
Απόφαση
T-78/18
Διανοητική ιδιοκτησία
AB Mauri Italy κατά EUIPO - Lesaffre (FERMIN)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 23/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-787/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Parfümerie Akzente κατά EUIPO (GlamHair)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 26/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-434/15
Θεσμικό δίκαιο
Islamic Republic of Iran Shipping Lines κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 26/11/2018
09:30
Απόφαση
T-458/17
Θεσμικό δίκαιο
Shindler κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 26/11/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-123/18 P
Θεσμικό δίκαιο
HTTS κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 27/11/2018
09:00
Προτάσεις
C-545/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Pawlak
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 27/11/2018
09:00
Προτάσεις
C-573/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Popławski
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 27/11/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-314/16
T-435/16
VG κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 27/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-516/16
T-523/16
T-536/16
T-542/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Alvarez y Bejarano κ.λπ. κατά Επιτροπής
Ardalic κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Alvarez y Bejarano κ.λπ. κατά Επιτροπής
Ardalic κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 27/11/2018
09:30
Απόφαση
T-315/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Hebberecht κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 27/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-603/17
Γεωργία και αλιεία
Λιθουανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 27/11/2018
09:30
Απόφαση
T-824/17
Διανοητική ιδιοκτησία
H2O Plus κατά EUIPO (H 2 O+)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 27/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-88/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Gruppo Armonie κατά EUIPO (ARMONIE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 28/11/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-628/17
Orange Polska
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 28/11/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-676/17
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Călin
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 28/11/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-262/17
C-263/17
C-273/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Solvay Chimica Italia κ.λπ.
Whirlpool Europe κ.λπ.
Sol Gas Primari
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 28/11/2018
09:30
Απόφαση
C-328/17
Amt Azienda Trasporti e Mobilità κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 28/11/2018
09:30
Απόφαση
C-506/17
Επιτροπής κατά Σλοβενίας
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
SL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 28/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-567/17
Φορολογία
Bene Factum
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 28/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-622/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Baltic Media Alliance
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 28/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-58/18
Schyns
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 28/11/2018
09:30
Απόφαση
T-161/17
Θεσμικό δίκαιο
Le Pen κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 28/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-754/17
Κρατικές ενισχύσεις
Chambre de commerce και d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 28/11/2018
11:30
Προφ. διαδ.
C-562/17
Φορολογία
Nestrade
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 28/11/2018
14:30
Προφ. διαδ.
T-747/17
Κρατικές ενισχύσεις
UPF κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
C-600/16 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
National Iranian Tanker Company κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-235/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Επιτροπής κατά Hongrie (Usufruits sur terres agricoles)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
C-248/17 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Bank Tejarat κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
C-264/17
Φορολογία
Mensing
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
C-340/17 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Alcohol Countermeasure Systems (International) κατά EUIPO
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-347/17
A κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie και Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
C-548/17
Φορολογία
baumgarten sports & more
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-582/17
C-583/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
H.
R.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-617/17
Ανταγωνισμός
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-635/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
E.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-658/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
WB
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-1/18
Τελωνειακή ένωση
Oribalt Rīga
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προτάσεις
C-60/18
Tallinna Vesi
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ET Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-254/18
Κοινωνική πολιτική
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
T-459/16
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
T-720/16
Κρατικές ενισχύσεις
ARFEA κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
T-811/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Di Bernardo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
T-214/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Out of the blue κατά EUIPO - Dubois και MFunds USA (FUNNY BANDS)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-370/17
Ανταγωνισμός
KPN κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
T-372/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Louis Vuitton Malletier κατά EUIPO - Bee-Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
T-373/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Louis Vuitton Malletier κατά EUIPO - Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
T-493/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WL κατά ERCEA
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
T-651/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Sata κατά EUIPO - Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistolet à peinture)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Απόφαση
T-763/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Septona κατά EUIPO - Intersnack Group (welly)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 29/11/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-813/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Nerantzaki κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 04/12/2018
09:00
Απόφαση
C-378/17
Κοινωνική πολιτική
The Minister for Justice and Equality και Commissioner of the Garda Síochána
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τρίτη 04/12/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-129/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
SM
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 04/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-492/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Fleig κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-341/17 P
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 05/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-450/17 P
Οικονομική πολιτική
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 05/12/2018
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-473/17
C-546/17
Ενέργεια
Repsol Butano
DISA Gas
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 05/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-2/18
Γεωργία και αλιεία
Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-26/18
Φορολογία
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/12/2018
09:30
Απόφαση
T-875/16
Falcon Technologies International κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/12/2018
09:30
Απόφαση
T-152/17
Sumner κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/12/2018
09:30
Απόφαση
T-312/17
Campbell κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/12/2018
11:00
Προφ. διαδ.
C-33/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
V
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/12/2018
14:00
Προφ. διαδ.
T-37/17
Θεσμικό δίκαιο
Bank Tejarat κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-24/17
Κοινωνική πολιτική
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Απόφαση
C-305/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
FENS
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SK
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-396/17
Κοινωνική πολιτική
Leitner
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Απόφαση
C-480/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Montag
Δικαστήριο -
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-494/17
Κοινωνική πολιτική
Rossato και Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-566/17
Φορολογία
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-596/17
Φορολογία
Japan Tobacco International και Japan Tobacco International France
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Απόφαση
C-629/17
Διανοητική ιδιοκτησία
J. Portugal Ramos Vinhos
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Απόφαση
C-672/17
Φορολογία
Tratave
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Απόφαση
C-675/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Preindl
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-680/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Vethanayagam κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-729/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Επιτροπής κατά Ελλάδας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Απόφαση
T-531/15
Ανταγωνισμός
Coveris Rigid France κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Απόφαση
T-638/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Deichmann κατά EUIPO - Vans (Représentation de lignes sur une chaussure)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Απόφαση
T-22/17
Γεωργία και αλιεία
Πορτογαλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Απόφαση
T-459/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Fifth Avenue Entertainment κατά EUIPO - Commodore Entertainment (THE COMMODORES)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-779/17
Διανοητική ιδιοκτησία
United Wineries κατά EUIPO - Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-216/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Pozza κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/12/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-104/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/12/2018
15:30
Προφ. διαδ.
T-804/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Stada Arzneimittel κατά EUIPO (Représentation de deux arches opposées)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 07/12/2018
09:30
Απόφαση
T-664/14
Κρατικές ενισχύσεις
Βελγίου κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 07/12/2018
09:30
Απόφαση
T-280/17
GE.CO.P. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 07/12/2018
09:30
Απόφαση
T-378/17
Διανοητική ιδιοκτησία
La Zaragozana κατά EUIPO - Heineken Italia (CERVISIA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 07/12/2018
09:30
Απόφαση
T-471/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Edison κατά EUIPO (EDISON)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 07/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-562/17
Διανοητική ιδιοκτησία
dm-drogerie markt κατά EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 10/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-55/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 10/12/2018
10:30
Προφ. διαδ.
T-56/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 10/12/2018
11:30
Προφ. διαδ.
T-57/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 10/12/2018
15:00
Προφ. διαδ.
T-433/15
Θεσμικό δίκαιο
Bank Saderat κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-136/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
G. C. e.a. (Déréférencement de données sensibles)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 11/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-391/17
Επιτροπής κατά Ηνωμένου Βασιλείου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 11/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-395/17
Επιτροπής κατά Κάτω Χωρών
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 11/12/2018
09:30
Απόφαση
C-493/17
Οικονομική πολιτική
Weiss κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τρίτη 11/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-507/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Google (Portée territoriale du déréférencement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 11/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-591/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Αυστρίας κατά Γερμανίας
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-405/15
Θεσμικό δίκαιο
Fulmen κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/12/2018
09:30
Απόφαση
T-100/17
Κρατικές ενισχύσεις
BTB Holding Investments και Duferco Participations Holding κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-170/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
RW κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-185/17
PlasticsEurope κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/12/2018
11:30
Προφ. διαδ.
T-406/15
Θεσμικό δίκαιο
Mahmoudian κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-476/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Pelham κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-624/17
Tronex
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-683/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Cofemel
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Απόφαση
T-498/14
Deutsche Umwelthilfe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Απόφαση
T-677/14
Ανταγωνισμός
Biogaran κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Απόφαση
T-679/14
Ανταγωνισμός
Teva UK κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Απόφαση
T-680/14
Ανταγωνισμός
Lupin κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Απόφαση
T-682/14
Ανταγωνισμός
Mylan Laboratories και Mylan κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Απόφαση
T-684/14
Ανταγωνισμός
Krka κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Απόφαση
T-691/14
Ανταγωνισμός
Servier κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-292/15
Θεσμικό δίκαιο
Vakakis kai Synergates κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Απόφαση
T-873/16
Ανταγωνισμός
Groupe Canal + κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-125/17
BASF Grenzach κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Απόφαση
T-743/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Bischoff κατά EUIPO - Miroglio Fashion (CARACTÈRE)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-765/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Kiku κατά OCVV - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/12/2018
09:30
Απόφαση
T-821/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Vitromed κατά EUIPO - Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-43/18
CFE
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:00
Προφ. διαδ.
C-321/18
Terre wallonne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-138/17 P
C-146/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Union européenne κατά Gascogne Sack Deutschland και Gascogne
Gascogne Sack Deutschland και Gascogne κατά Union européenne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
C-150/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Union européenne κατά Kendrion
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-174/17 P
C-222/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Union européenne κατά ASPLA και Armando Álvarez
ASPLA και Armando Álvarez κατά Union européenne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-299/17
Βιομηχανική πολιτική
VG Media
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
C-385/17
Κοινωνική πολιτική
Hein
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-412/17
C-474/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Touring Tours und Travel
Sociedad de Transportes
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-443/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Abraxis Bioscience
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
C-492/17
Κρατικές ενισχύσεις
Rittinger κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Προτάσεις
C-603/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bosworth και Hurley
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-705/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Hansson
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
SV
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-22/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
TopFit και Biffi
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
C-41/18
Meca
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-827/14
Ανταγωνισμός
Deutsche Telekom κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-851/14
Ανταγωνισμός
Slovak Telekom κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-284/15
Κρατικές ενισχύσεις
AlzChem κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-591/15
Κρατικές ενισχύσεις
Transavia Airlines κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
NL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-630/15
Κρατικές ενισχύσεις
Scandlines Danmark και Scandlines Deutschland κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-631/15
Κρατικές ενισχύσεις
Stena Line Scandinavia κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-77/16
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair και Airport Marketing Services κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-165/16
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair και Airport Marketing Services κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-290/16
Γεωργία και αλιεία
Fruits de Ponent κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-339/16
T-352/16
T-391/16
Ville de Paris κατά Επιτροπής
Ville de Bruxelles κατά Επιτροπής
Ayuntamiento de Madrid κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-530/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Schubert κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-543/16
T-544/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Carpenito κατά Συμβουλίου
Kannellopoulou κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-591/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Wahlström κατά Frontex
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-632/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Haeberlen κατά ENISA
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-672/16
Διανοητική ιδιοκτησία
C=Holdings κατά EUIPO - Trademarkers (C=commodore)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-689/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Pipiliagkas κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-830/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Monolith Frost κατά EUIPO - Dovgan (PLOMBIR)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-274/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Monster Energy κατά EUIPO - Bösel (MONSTER DIP)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-399/17
Θεσμικό δίκαιο
Dalli κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Απόφαση
T-537/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
De Loecker κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-582/17
Boshab κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-733/17
GMPO κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
09:30
Προφ. διαδ.
T-303/18 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
AV κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/12/2018
14:30
Προφ. διαδ.
C-89/18
Εξωτερικές σχέσεις
A
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DA
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/12/2018
11:00
Προτάσεις
C-458/15
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
K.P.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 19/12/2018
11:00
Προτάσεις
C-40/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Fashion ID
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 19/12/2018
11:00
Προτάσεις
C-431/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Monachos Eirinaios
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 19/12/2018
11:00
Προτάσεις
C-516/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Spiegel Online
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 19/12/2018
11:00
Προτάσεις
C-598/17
Κρατικές ενισχύσεις
A-Fonds
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 19/12/2018
11:00
Προτάσεις
C-681/17
slewo
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 19/12/2018
11:00
Προτάσεις
C-159/18
Μεταφορές
Moens
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev