Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 29/04/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-323/18
Φορολογία
Tesco-Global Áruházak
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Γνωμοδότηση
Avis 1/17
Θεσμικό δίκαιο
Accord ECG UE-Canada
Δικαστήριο - Ολομέλεια
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-556/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Torubarov
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Απόφαση
C-611/17
Αλιευτική πολιτική
Ιταλίας κατά Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-620/17
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-128/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Dorobantu
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-198/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
CeDe Group
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-390/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
AIRBNB Ireland
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-414/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Iccrea Banca
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-508/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-509/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-82/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-516/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Alvarez y Bejarano κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-523/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Ardalic κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-536/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Alvarez y Bejarano κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-542/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Ardalic κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-737/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Wattiau κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-136/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Kuota International κατά EUIPO - Sintema Sport (K)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-214/18
Θεσμικό δίκαιο
Briois κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Προφ. διαδ.
T-385/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Aldi κατά EUIPO - Crone (CRONE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-558/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Lupu κατά EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-380/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-381/18
C-382/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-598/17
Κρατικές ενισχύσεις
A-Fonds
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-614/17
Γεωργία και αλιεία
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-683/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Cofemel
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-692/17
Φορολογία
Paulo Nascimento Consulting
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-694/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Pillar Securitisation
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-28/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Verein für Konsumenteninformation
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-39/18 P
Ανταγωνισμός
Επιτροπής κατά Icap κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-42/18
Φορολογία
Cardpoint
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-70/18
Εξωτερικές σχέσεις
A κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-98/18
T. Boer & Zonen
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-133/18
Φορολογία
Sea Chefs Cruise Services
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-224/18
Φορολογία
Budimex
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-225/18
Φορολογία
Grupa Lotos
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-250/18
Επιτροπής κατά Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
HR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-259/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Asendia Spain
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-265/18
Φορολογία
Jarmuškienė
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-268/18
Τελωνειακή ένωση
Onlineshop
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-294/18
Ενέργεια
Oulun Sähkönmyynti
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-309/18
Lavorgna
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-360/18
Γεωργία και αλιεία
Cargill Deutschland
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-395/18
Tim
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-399/16
Ανταγωνισμός
CK Telecoms UK Investments κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
T-748/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
QH κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
11:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-398/18
C-428/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Bocero Torrico
Bode
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-417/18
Βιομηχανική πολιτική
AW e.a. (Appels au 112)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 03/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-399/16
Ανταγωνισμός
CK Telecoms UK Investments κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-217/17
Κρατικές ενισχύσεις
FVE Holýšov I κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-432/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Palo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/05/2019
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Maksimovic
Köfler κ.λπ.
Köfler
Köfler κ.λπ.
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
C-431/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Monachos Eirinaios
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-285/18
Irgita
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-347/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Salvoni
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-447/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-49/17
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-239/17
Γεωργία και αλιεία
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-27/18 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
FV κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-152/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sona Nutrition κατά EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-153/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sona Nutrition κατά EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-154/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sona Nutrition κατά EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-155/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sona Nutrition κατά EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-287/18
T-288/18
Διανοητική ιδιοκτησία
M. I. Industries κατά EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries κατά EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-407/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WP κατά EUIPO
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-423/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Fissler κατά EUIPO (vita)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-501/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Currency One κατά EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-629/18
Διανοητική ιδιοκτησία
mobile.de κατά EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-24/17
Κοινωνική πολιτική
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-396/17
Κοινωνική πολιτική
Leitner
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-450/17 P
Οικονομική πολιτική
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-494/17
Κοινωνική πολιτική
Rossato και Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-566/17
Φορολογία
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-568/17
Φορολογία
Geelen
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-580/17
Γεωργία και αλιεία
Järvelaev
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
ET Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-631/17
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Inspecteur van de Belastingdienst
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-712/17
Φορολογία
EN.SA.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-25/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Kerr
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-53/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Mastromartino
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez και Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-127/18
Φορολογία
A-PACK CZ
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-161/18
Κοινωνική πολιτική
Villar Láiz
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-168/18
Κοινωνική πολιτική
Pensions-Sicherungs-Verein
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-194/18
Κοινωνική πολιτική
Dodič
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
SL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-230/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
PI
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-243/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Entreprise commune Fusion for Energy κατά Galocha
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-253/18
Μεταφορές
Rhenus Veniro
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" κ.λπ.
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-344/18
Κοινωνική πολιτική
ISS Facility Services
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-385/18
Κρατικές ενισχύσεις
Arriva Italia κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-460/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HK κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-486/18
Κοινωνική πολιτική
Praxair MRC
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-690/16
Enrico Colombo και Corinti Giacomo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-48/17
Θεσμικό δίκαιο
ADDE κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-99/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Stamatopoulos κατά ENISA
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-185/18
Ανταγωνισμός
Lucchini κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-269/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Inditex κατά EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-324/18
Διανοητική ιδιοκτησία
VI.TO. κατά EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-325/18
Διανοητική ιδιοκτησία
VI.TO. κατά EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-358/18
Διανοητική ιδιοκτησία
J. García Carrión κατά EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-380/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Intas Pharmaceuticals κατά EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-469/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Battelle Memorial Institute κατά EUIPO (HEATCOAT)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-434/15
Θεσμικό δίκαιο
Islamic Republic of Iran Shipping Lines κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-749/16
Εμπορική πολιτική
Stemcor London και Samac Steel Supplies κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Προφ. διαδ.
T-828/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Quadri di Cardano κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-55/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-56/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-57/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 13/05/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-445/18
Γεωργία και αλιεία
Vaselife International και Chrysal International
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 13/05/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-632/18
Οικονομική πολιτική
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:00
Απόφαση
C-55/18
Κοινωνική πολιτική
CCOO
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-12/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zweirad-Center Stadler κατά EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-89/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Guiral Broto κατά EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-90/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Guiral Broto κατά EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-112/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pink Lady America κατά OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-341/17 P
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-621/17
Kiss και CIB Bank
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-653/17 P
Διανοητική ιδιοκτησία
VM Vermögens-Management κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-677/17
Εξωτερικές σχέσεις
Çoban
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-706/17
Κρατικές ενισχύσεις
Achema κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-715/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-718/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-719/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
CS null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-103/18
C-429/18
Κοινωνική πολιτική
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-132/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Επιτροπής κατά Tuerck
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-170/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
CJ κατά ECDC
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-222/18
VIPA
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-378/18
Γεωργία και αλιεία
Westphal
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-402/18
Tedeschi και Consorzio Stabile Istant Service
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-433/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Aktiva Finants
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FI null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-479/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Guardian Europe κατά Union européenne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-509/17
Κοινωνική πολιτική
Plessers
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-31/18
Ενέργεια
Elektrorazpredelenie Yug
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-37/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Vueling Airlines
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-68/18
Φορολογία
Petrotel-Lukoil
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
RO null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-138/18
Τελωνειακή ένωση
Estron
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DA null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-175/18 P
PTC Therapeutics International κατά EMA
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation και Intervet International κατά EMA
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-176/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-204/18 P
Pebagua κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-281/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Repower κατά EUIPO
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-314/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-435/18
Ανταγωνισμός
Otis Gesellschaft κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-484/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Spedidam
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-624/17
Κρατικές ενισχύσεις
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-733/17
GMPO κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-354/18
Διανοητική ιδιοκτησία
KID-Systeme κατά EUIPO - Sky (SKYFi)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-356/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Volvo Trademark κατά EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-536/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Société des produits Nestlé κατά EUIPO - European Food (fitness)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF