Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-184/20
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-273/20
C-355/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial avec un mineur réfugié)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-279/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesrepublik Deutschland (Regroupement familial d’un enfant devenu majeur)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-332/20
Roma Multiservizi και Rekeep
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-352/20
Ελευθερία εγκαταστάσεως
HOLD Alapkezelő
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-411/20
Ιθαγένεια της Ένωσης
Familienkasse Niedersachsen-Bremen
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-501/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
M P A (Résidence habituelle – État tiers)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-588/20
Ανταγωνισμός
Daimler (Ententes – Camions à ordures ménagères)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-720/20
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-14/21
C-15/21
Μεταφορές
Sea Watch
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-19/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Refus de prise en charge d’un mineur égyptien non accompagné)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-267/21
Φορολογία
Uniqa Asigurări
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-294/21
Φορολογία
Navitours
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-310/21 P
Aquind κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-319/21
Γεωργία και αλιεία
Agecontrol
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-422/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ministero dell'Interno (Retrait des conditions matérielles d’accueil)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-447/21 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Kerstens κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Δευτέρα 01/08/2022
09:30
Απόφαση
C-242/22 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
TL (Absence d’interprète και de traduction)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona