Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-623/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Privacy International
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
C-94/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
Chenchooliah
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
C-123/18 P
Θεσμικό δίκαιο
HTTS κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-263/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Nederlands Uitgeversverbond και Groep Algemene Uitgevers
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-450/18
Κοινωνική πολιτική
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-511/18
C-512/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
La Quadrature du Net κ.λπ.
French Data Network κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-520/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Ordre des barreaux francophones και germanophone κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-883/16
Ενέργεια
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
PL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-741/17
Trasys International και Axianseu - Digital Solutions κατά AESA
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-50/18
BO κατά Cour de justice de l'Union européenne
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-51/18
BP κατά Cour de justice de l'Union européenne
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-66/18
BQ κατά Cour de justice de l'Union européenne
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-145/18
Οικονομική πολιτική
Confédération nationale du Crédit mutuel κ.λπ. κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-217/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
DK κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-527/18
Διανοητική ιδιοκτησία
K.A. Schmersal Holding κατά EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-697/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Aldi κατά EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-744/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Oakley κατά EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-146/18
Οικονομική πολιτική
BPCE κ.λπ. κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF