Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-612/17
C-613/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
FIG
FISE
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-676/17
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Călin
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-13/18
C-126/18
Φορολογία
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-46/18
Γεωργία και αλιεία
Caseificio Sociale San Rocco κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-114/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Sandoz και Hexal
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-143/18
Romano
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-175/18 P
PTC Therapeutics International κατά EMA
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation και Intervet International κατά EMA
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-383/18
Lexitor
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-397/18
Κοινωνική πολιτική
Nobel Plastiques Ibérica
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-406/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
PG
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-446/18
Φορολογία
AGROBET CZ
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-452/18
Ibercaja Banco
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-458/18
Φορολογία
GVC Services (Bulgaria)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-540/18 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
HX κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-564/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-721/17
T-722/17
Topor-Gilka κατά Συμβουλίου
WO Technopromexport κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-149/18
Οικονομική πολιτική
Arkéa Direct Bank κ.λπ. κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
T-286/18
Azarov κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-524/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Billa κατά EUIPO - Boardriders IP Holdings (Billa)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
T-545/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
YL κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-573/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Hickies κατά EUIPO (forme d’un lacet de chaussure)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
T-34/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Orkla Foods Danmark κατά EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DA Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-150/18
T-345/18
Οικονομική πολιτική
BNP Paribas κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF