Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-82/17 P
TestBioTech κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-299/17
Βιομηχανική πολιτική
VG Media
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-347/17
A κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-683/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Cofemel
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-688/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Bayer Pharma
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-709/17 P
Εμπορική πολιτική
Επιτροπής κατά Kolachi Raj Industrial
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Maksimovic
Köfler κ.λπ.
Köfler
Köfler κ.λπ.
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-104/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-199/18
C-200/18
C-343/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Pollo del Campo και Avi Coop
C.A.F.A.R. και Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola και MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-482/18
Φορολογία
Google Ireland
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-513/18
Φορολογία
Autoservizi Giordano
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-542/18 RX-II
Θεσμικό δίκαιο
Réexamen Simpson κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-543/18 RX-II
Θεσμικό δίκαιο
Réexamen HG κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-541/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-584/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Blue Air - Airline Management Solutions κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-627/18
Κρατικές ενισχύσεις
Nelson Antunes da Cunha
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-666/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
IT Development
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-766/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
T-417/16
Κρατικές ενισχύσεις
Achemos Grupė και Achema κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
T-629/17
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
Τσεχικής Δημοκρατίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
CS Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
T-225/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Manéa κατά CdT
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
T-528/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
XI κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF