Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 13/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-671/19
Ανταγωνισμός
Qualcomm κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 13/03/2023
14:30
Προφ. διαδ.
C-382/21 P
Διανοητική ιδιοκτησία
EUIPO κατά The KaiKai Company Jaeger Wichmann
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF