Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 13/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-671/19
Ανταγωνισμός
Qualcomm κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 13/03/2023
14:30
Προφ. διαδ.
C-382/21 P
Διανοητική ιδιοκτησία
EUIPO κατά The KaiKai Company Jaeger Wichmann
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-61/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Landeshauptstadt Wiesbaden
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-671/19
Ανταγωνισμός
Qualcomm κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-784/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Félix κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-671/19
Ανταγωνισμός
Qualcomm κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
09:30
Απόφαση
T-597/21
Basaglia κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
09:30
Απόφαση
T-727/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
TO κατά AUEA
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-790/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PL κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
09:30
Απόφαση
T-89/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Homy Casa κατά EUIPO - Albatros International (Chaises)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
09:30
Απόφαση
T-133/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Katjes Fassin κατά EUIPO (THE FUTURE IS PLANT-BASED)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
09:30
Απόφαση
T-174/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Novartis κατά EUIPO - AstraZeneca (BREZTREV)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
09:30
Απόφαση
T-175/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Novartis κατά EUIPO - AstraZeneca (BREZTRI)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
09:30
Απόφαση
T-178/22
Διανοητική ιδιοκτησία
FA World Entertainment κατά EUIPO (FUCKING AWESOME)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
09:30
Απόφαση
T-194/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Zelmotor κατά EUIPO - B&B Trends (zelmotor)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
14:30
Προφ. διαδ.
C-588/21 P
Public.Resource.Org και Right to Know κατά Επιτροπής κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/03/2023
14:30
Προφ. διαδ.
T-325/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Nurel κατά EUIPO - FKuR Property (Terylene)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-439/20 P
C-441/20 P
Εμπορική πολιτική
Επιτροπής κατά Jiangsu Seraphim Solar System
Συμβουλίου κατά Jiangsu Seraphim Solar System και Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
C-517/20
Ελευθερία εγκαταστάσεως
OL (Prorogation des concessions italiennes)
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
C-127/21 P
Ανταγωνισμός
American Airlines κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
C-174/21
Θεσμικό δίκαιο
Επιτροπής κατά Bulgarie (Double manquement – Pollution par les PM10)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-209/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
C-339/21
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Colt Technology Services κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
C-351/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Beobank
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-438/21 P
C-439/21 P
C-440/21 P
Επιτροπής κατά Pharmaceutical Works Polpharma και EMA
Biogen Netherlands κατά Pharmaceutical Works Polpharma και EMA
EMA κατά Pharmaceutical Works Polpharma
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
C-449/21
Ανταγωνισμός
Towercast
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-457/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Amazon.com κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-508/21 P
C-509/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Dansk Erhverv
IGG κατά Dansk Erhverv
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
C-511/21 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Επιτροπής κατά Calhau Correia de Paiva
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
C-522/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
C-565/21
Caixabank (Commission d’ouverture du prêt)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-634/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
SCHUFA Holding e.a. (Scoring)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-671/21
Μεταφορές
Gargždų geležinkelis
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
C-696/21 P
Ρήτρα διαιτησίας
GABO:mi κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Απόφαση
C-6/22
M.B. e.a. (Effets de l’invalidation d’un contrat)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-26/22
C-64/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
SCHUFA Holding e.a. (Libération de reliquat de dette)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Προτάσεις
C-47/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Apotheke B.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-265/22
Banco Santander (Référence à un indice officiel)
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-330/22
Αλιευτική πολιτική
Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-745/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien κατά EUIPO - Cantina San Donaci (Passo Lungo)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/03/2023
14:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-297/22
T-298/22
Διανοητική ιδιοκτησία
BB Services κατά EUIPO - Lego Juris (Forme d'une figurine de jouet avec picot sur la tête)
BB Services κατά EUIPO - Lego Juris (Forme d'une figurine de jouet)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/03/2023
14:00
Προφ. διαδ.
T-298/22
Διανοητική ιδιοκτησία
BB Services κατά EUIPO - Lego Juris (Forme d'une figurine de jouet)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF