Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 14/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-61/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Landeshauptstadt Wiesbaden
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-671/19
Ανταγωνισμός
Qualcomm κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-784/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Félix κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF