Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-71/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Sofiyska gradska prokuratura e.a. (Mandats d’arrêt successifs)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-466/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Land Rheinland-Pfalz κατά Deutsche Lufthansa
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-508/21 P
C-509/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Dansk Erhverv
IGG κατά Dansk Erhverv
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-582/21
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-632/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Diamond Resorts Europe κ.λπ.
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-801/21 P
Διανοητική ιδιοκτησία
EUIPO κατά Indo European Foods
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-820/21
Φορολογία
Vinal
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-821/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Club La Costa κ.λπ.
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-27/22
Volkswagen Group Italia και Volkswagen Aktiengesellschaft
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-55/22
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Bezirkshauptmannschaft Feldkirch
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-75/22
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Επιτροπής κατά République tchèque (Qualifications professionnelles)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-83/22
Tuk Tuk Travel
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-113/22
Κοινωνική πολιτική
TGSS (Refus du complément de maternité)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-115/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
NADA κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-124/22 P
Θεσμικό δίκαιο
Apostolopoulou και Apostolopoulou-Chrysanthaki κατά Union européenne
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-234/22
Roheline Kogukond κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ET Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-246/22
Μεταφορές
Staatsanwaltschaft Köln και Bundesamt für Güterverkehr (Transport de conteneurs vides)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-359/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice (Clause discrétionnaire - Recours)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Απόφαση
C-393/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
EXTÉRIA
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-421/22
Μεταφορές
DOBELES AUTOBUSU PARKS κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-22/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
AL κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-50/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
AL κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-126/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Coinbase κατά EUIPO - Coinbase Global (coinbase)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/09/2023
14:30
Προφ. διαδ.
T-627/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Vi.ni.ca. κατά EUIPO - Venica & Venica (agricolavinica. Le Colline di Ripa)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF