Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 18/03/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-75/18
Φορολογία
Vodafone Magyarország
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/03/2019
09:00
Απόφαση
C-163/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Jawo
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τρίτη 19/03/2019
09:00
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-297/17
C-318/17
C-319/17
C-438/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ibrahim
Sharqawi κ.λπ.
Magamadov
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τρίτη 19/03/2019
09:00
Απόφαση
C-444/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Arib κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 19/03/2019
09:00
Προτάσεις
C-71/18
Φορολογία
KPC Herning
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 19/03/2019
09:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-585/18
C-624/18
C-625/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/03/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-98/16
T-196/16
T-198/16
Κρατικές ενισχύσεις
Ιταλίας κατά Επιτροπής
Banca Popolare di Bari κατά Επιτροπής
Fondo interbancario di tutela dei depositi κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/03/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-282/16
T-283/16
Κρατικές ενισχύσεις
Inpost Paczkomaty κατά Επιτροπής
Inpost κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-105/17
Ανταγωνισμός
HSBC Holdings κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/03/2019
09:30
Απόφαση
T-133/18
Διανοητική ιδιοκτησία
IQ Group Holdings κατά EUIPO - Krinner Innovation (Lumiqs)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-439/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sintokogio κατά EUIPO (ProAssist)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-641/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
College Pension Plan of British Columbia
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-189/18
Φορολογία
Glencore Agriculture Hungary
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-247/18 P
Κοινωνική πολιτική
Ιταλίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Απόφαση
T-310/16
Εμπορική πολιτική
Foshan Lihua Ceramic κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-417/16
Κρατικές ενισχύσεις
Achemos Grupė και Achema κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Απόφαση
T-766/16
Κρατικές ενισχύσεις
Hércules Club de Fútbol κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Απόφαση
T-138/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Prim κατά EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Απόφαση
T-237/17
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Απόφαση
T-760/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Meesenburg Großhandel κατά EUIPO (Triotherm+)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Απόφαση
T-762/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Grammer κατά EUIPO (Représentation d'une forme)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-837/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Negru κατά EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-68/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Fränkischer Weinbauverband κατά EUIPO (Forme d'une bouteille)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Απόφαση
C-127/17
Μεταφορές
Επιτροπής κατά Πολωνίας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-266/17
C-267/17
Μεταφορές
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker και BVR Busverkehr Rheinland
Rhenus Veniro
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-350/17
C-351/17
Μεταφορές
Mobit
Autolinee Toscane
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Απόφαση
C-443/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Abraxis Bioscience
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Απόφαση
C-465/17
Falck Rettungsdienste και Falck
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Απόφαση
C-498/17
Επιτροπής κατά Ιταλίας
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-526/17
Επιτροπής κατά Ιταλίας
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Απόφαση
C-590/17
Pouvin και Dijoux
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-673/17
Βιομηχανική πολιτική
Planet49
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Απόφαση
C-702/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Unareti
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-34/18
Lovasné Tóth
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Απόφαση
C-245/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Tecnoservice Int.
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-298/18
Κοινωνική πολιτική
Grafe και Pohle
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Απόφαση
C-312/18 P
Ανταγωνισμός
Eco-Bat Technologies κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-484/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Spedidam
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-386/14 RENV
Κρατικές ενισχύσεις
FIH Holding και FIH κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Απόφαση
T-777/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Pan κατά EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-449/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Ortlieb Sportartikel κατά EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 25/03/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-418/18 P
Θεσμικό δίκαιο
Puppinck κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Απόφαση
C-377/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Ισπανίας κατά Κοινοβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Απόφαση
C-621/16 P
Θεσμικό δίκαιο
Επιτροπής κατά Ιταλίας
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-70/17
C-179/17
Abanca Corporación Bancaria
Bankia
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-95/18
C-96/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
van den Berg και Giesen
Franzen
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Απόφαση
C-129/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Προτάσεις
C-249/18
Τελωνειακή ένωση
CEVA Freight Holland
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-508/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-509/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-82/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-119/07
T-207/07
Κρατικές ενισχύσεις
Ιταλίας κατά Επιτροπής
Eurallumina κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Απόφαση
T-480/17
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Απόφαση
T-582/17
Boshab κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Απόφαση
T-725/17
Clestra Hauserman κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Απόφαση
T-787/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Parfümerie Akzente κατά EUIPO (GlamHair)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Απόφαση
T-105/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Deray κατά EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 26/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-464/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Grupo Bimbo κατά EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-620/16
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Γερμανίας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-680/16 P
August Wolff και Remedia κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Mengozzi
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-236/17 P
Εμπορική πολιτική
Canadian Solar Emea κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-237/17 P
Εμπορική πολιτική
Canadian Solar Emea κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-545/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Pawlak
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-578/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Hartwall
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-681/17
slewo
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-716/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
A
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
C-201/18
Φορολογία
Mydibel
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-280/18
Flausch κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-500/17
Εμπορική πολιτική
Hubei Xinyegang Special Tube κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/03/2019
09:30
Απόφαση
T-265/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Biernacka-Hoba κατά EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-405/16 P
Κρατικές ενισχύσεις
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-427/17
Επιτροπής κατά Irlande (Système de collecte και de traitement des eaux usées)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-487/17
C-488/17
C-489/17
Verlezza κ.λπ.
Scaglione
MAD
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-569/17
Επιτροπής κατά Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-637/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Cogeco Communications
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-680/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Vethanayagam κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-60/18
Tallinna Vesi
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ET Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-101/18
Idi
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-144/18 P
Εμπορική πολιτική
River Kwai International Food Industry κατά AETMD
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-143/18
Romano
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-163/18
Μεταφορές
Aegean Airlines
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-171/18
Κοινωνική πολιτική
Safeway
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-172/18
Διανοητική ιδιοκτησία
AMS Neve κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-203/18
C-374/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Deutsche Post και Leymann
UPS Deutschland κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προτάσεις
C-210/18
Μεταφορές
WESTbahn Management
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
C-275/18
Φορολογία
Vinš
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-433/16
Ανταγωνισμός
Pometon κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-527/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Tàpias κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-251/17
T-252/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Robert Bosch κατά EUIPO (Simply. Connected.)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-562/17
Διανοητική ιδιοκτησία
dm-drogerie markt κατά EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-829/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Coesia κατά EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-53/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-259/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg κατά EUIPO - EuroChem Agro (Unifoska)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Απόφαση
T-276/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Julius-K9 κατά EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-279/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Alliance Pharmaceuticals κατά EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 29/03/2019
09:30
Απόφαση
T-611/17
Διανοητική ιδιοκτησία
All Star κατά EUIPO - Carrefour Hypermarchés (Forme d'une semelle de chaussure)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 29/03/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-261/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Roxtec κατά EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 01/04/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-261/18
Επιτροπής κατά Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/04/2019
09:00
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-582/17
C-583/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
H.
R.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 02/04/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-263/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Nederlands Uitgeversverbond και Groep Algemene Uitgevers
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-129/07
T-130/07
Κρατικές ενισχύσεις
Ιρλανδίας κατά Επιτροπής
Aughinish Alumina κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/04/2019
09:30
Απόφαση
T-492/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Fleig κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Απόφαση
C-617/17
Ανταγωνισμός
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-654/17 P
Κρατικές ενισχύσεις
Bayerische Motoren Werke κατά Επιτροπής και Freistaat Sachsen
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-659/17
Κρατικές ενισχύσεις
Azienda Napoletana Mobilità
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-722/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Reitbauer κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Απόφαση
C-139/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
CJ κατά ECDC
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Απόφαση
C-266/18
Aqua Med
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-466/17
Ανταγωνισμός
Printeos κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-95/18
Θεσμικό δίκαιο
Gollnisch κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-412/18
Διανοητική ιδιοκτησία
mobile.de κατά EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Απόφαση
T-468/18
Διανοητική ιδιοκτησία
NSC Holding κατά EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/04/2019
09:30
Απόφαση
T-555/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Medrobotics κατά EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
C-501/17
Μεταφορές
Germanwings
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
C-558/17 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
OZ κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
C-699/17
Allianz Vorsorgekasse
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-47/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Riel
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-56/18 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Gmina Miasto Gdynia και Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-104/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-364/18
C-365/18
Ενέργεια
Eni
Shell Italia
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-389/18
Φορολογία
Brussels Securities
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-910/16
T-911/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Hesse κατά EUIPO - Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)
Wedl & Hofmann κατά EUIPO - Hesse (TESTA ROSSA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-5/17
Sharif κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-108/17
ClientEarth κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-779/17
Διανοητική ιδιοκτησία
United Wineries κατά EUIPO - Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-804/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Stada Arzneimittel κατά EUIPO (Représentation de deux arches opposées)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-61/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Rodriguez Prieto κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-357/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Luz Saúde κατά EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Απόφαση
T-373/18
Διανοητική ιδιοκτησία
ABB κατά EUIPO (FLEXLOADER)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-479/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Multifit κατά EUIPO (Premiere)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 08/04/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-192/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-251/18
Εμπορική πολιτική
Trace Sport
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-363/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Organisation juive européenne και Vignoble Psagot
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Απόφαση
T-182/15
Sopra Steria Group κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Απόφαση
T-259/15
Close και Cegelec κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-571/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
UG κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-47/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
UZ κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-113/18
T-114/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Miles-Bramwell Executive Services κατά EUIPO (FREE)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
09:30
Απόφαση
T-277/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zitro IP κατά EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
14:00
Απόφαση
T-319/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Aldridge κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
14:00
Απόφαση
T-371/17
Ανταγωνισμός
Qualcomm και Qualcomm Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
14:00
Προφ. διαδ.
T-391/17
Θεσμικό δίκαιο
Ρουμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
RO Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/04/2019
15:30
Προφ. διαδ.
T-253/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
VY κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-709/17 P
Εμπορική πολιτική
Επιτροπής κατά Kolachi Raj Industrial
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Tulliallan Burlington κατά EUIPO
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
C-214/18
Φορολογία
PSM „K”
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-255/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
State Street Bank International
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
C-282/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
The Green Effort κατά EUIPO
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-291/18
Φορολογία
Grup Servicii Petroliere
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-386/18
Αλιευτική πολιτική
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
T-388/11
Κρατικές ενισχύσεις
Deutsche Post κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-121/15
Κρατικές ενισχύσεις
Fortischem κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
T-300/16
Εμπορική πολιτική
Jindal Saw και Jindal Saw Italia κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
T-301/16
Εμπορική πολιτική
Jindal Saw και Jindal Saw Italia κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
T-643/16
Gamaa Islamya Égypte κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
T-51/17
Γεωργία και αλιεία
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
T-229/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-331/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Steifer κατά CESE
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Απόφαση
T-303/18 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
AV κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-378/18
Διανοητική ιδιοκτησία
NHS κατά EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-482/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
XF κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-379/18
Μεταφορές
Deutsche Lufthansa
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-324/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Gavanozov
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-473/17
C-546/17
Ενέργεια
Repsol Butano
DISA Gas
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-482/17
Βιομηχανική πολιτική
Τσεχικής Δημοκρατίας κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
CS Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-483/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Tarola
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-543/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Επιτροπής κατά Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-603/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bosworth και Hurley
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-638/17
Φορολογία
Skonis ir kvapas
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Οικονομική πολιτική
BCE κατά Trasta Komercbanka κ.λπ.
Επιτροπής κατά Trasta Komercbanka e.a. και BCE
Trasta Komercbanka κ.λπ. κατά BCE
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-688/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Bayer Pharma
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-690/17
Διανοητική ιδιοκτησία
ÖKO-Test Verlag
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-691/17
Φορολογία
PORR Építési Kft.
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-19/18 P
Θεσμικό δίκαιο
VG κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-29/18
C-30/18
C-44/18
Κοινωνική πολιτική
Cobra Servicios Auxiliares
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-208/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Petruchová
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-254/18
Κοινωνική πολιτική
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-288/18
Τελωνειακή ένωση
X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-295/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-396/18
Μεταφορές
Cafaro
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
C-464/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ryanair
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-619/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-502/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Missir Mamachi di Lusignano κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-223/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Adapta Color κατά EUIPO - Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-224/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Adapta Color κατά EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-225/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Adapta Color κατά EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-226/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Adapta Color κατά EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-467/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Barata κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-636/17
PlasticsEurope κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-655/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Inditex κατά EUIPO - Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-765/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Kiku κατά OCVV - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-323/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Fomanu κατά EUIPO - Fujifilm Imaging Germany (Représentation d'un papillon)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-458/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Multifit κατά EUIPO (real nature)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
09:30
Απόφαση
T-477/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Užstato sistemos administratorius κατά EUIPO - DPG Deutsche Pfandsystem (Représentation d'une bouteille avec une flèche)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-340/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Gibson Brands κατά EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
15:30
Προφ. διαδ.
T-741/17
Trasys International και Axianseu - Digital Solutions κατά AESA
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/04/2019
15:30
Απόφαση
T-403/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pharmadom κατά EUIPO - Objectif Pharma (WS wellpharma shop)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/04/2019
15:00
Απόφαση
T-492/15
Κρατικές ενισχύσεις
Deutsche Lufthansa κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/04/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-323/18
Φορολογία
Tesco-Global Áruházak
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Γνωμοδότηση
Avis 1/17
Θεσμικό δίκαιο
Accord ECG UE-Canada
Δικαστήριο - Ολομέλεια
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-556/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Torubarov
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Απόφαση
C-611/17
Αλιευτική πολιτική
Ιταλίας κατά Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-620/17
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-128/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Dorobantu
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-198/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
CeDe Group
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-390/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
AIRBNB Ireland
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-414/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Iccrea Banca
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-508/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-509/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-82/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-516/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Alvarez y Bejarano κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-523/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Ardalic κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-536/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Alvarez y Bejarano κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-542/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Ardalic κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-737/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Wattiau κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-136/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Kuota International κατά EUIPO - Sintema Sport (K)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-214/18
Θεσμικό δίκαιο
Briois κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Προφ. διαδ.
T-385/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Aldi κατά EUIPO - Crone (CRONE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-558/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Lupu κατά EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-380/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-381/18
C-382/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-598/17
Κρατικές ενισχύσεις
A-Fonds
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-614/17
Γεωργία και αλιεία
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-683/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Cofemel
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-692/17
Φορολογία
Paulo Nascimento Consulting
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-694/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Pillar Securitisation
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-28/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Verein für Konsumenteninformation
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-39/18 P
Ανταγωνισμός
Επιτροπής κατά Icap κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-42/18
Φορολογία
Cardpoint
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-70/18
Εξωτερικές σχέσεις
A κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-98/18
T. Boer & Zonen
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-133/18
Φορολογία
Sea Chefs Cruise Services
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-224/18
Φορολογία
Budimex
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-225/18
Φορολογία
Grupa Lotos
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-250/18
Επιτροπής κατά Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
HR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-259/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Asendia Spain
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-265/18
Φορολογία
Jarmuškienė
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-268/18
Τελωνειακή ένωση
Onlineshop
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-294/18
Ενέργεια
Oulun Sähkönmyynti
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-309/18
Lavorgna
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-360/18
Γεωργία και αλιεία
Cargill Deutschland
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-395/18
Tim
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-399/16
Ανταγωνισμός
CK Telecoms UK Investments κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
T-748/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
QH κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
11:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-398/18
C-428/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Bocero Torrico
Bode
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-417/18
Βιομηχανική πολιτική
AW e.a. (Appels au 112)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 03/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-399/16
Ανταγωνισμός
CK Telecoms UK Investments κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-217/17
Κρατικές ενισχύσεις
FVE Holýšov I κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-432/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Palo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/05/2019
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Maksimovic
Köfler κ.λπ.
Köfler
Köfler κ.λπ.
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
C-431/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Monachos Eirinaios
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-285/18
Irgita
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-347/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Salvoni
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-447/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-49/17
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-239/17
Γεωργία και αλιεία
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-27/18 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
FV κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-152/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sona Nutrition κατά EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-153/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sona Nutrition κατά EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-154/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sona Nutrition κατά EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-155/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sona Nutrition κατά EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-287/18
T-288/18
Διανοητική ιδιοκτησία
M. I. Industries κατά EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries κατά EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-407/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WP κατά EUIPO
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-423/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Fissler κατά EUIPO (vita)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-501/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Currency One κατά EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-629/18
Διανοητική ιδιοκτησία
mobile.de κατά EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-24/17
Κοινωνική πολιτική
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-396/17
Κοινωνική πολιτική
Leitner
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-450/17 P
Οικονομική πολιτική
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-494/17
Κοινωνική πολιτική
Rossato και Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-566/17
Φορολογία
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-568/17
Φορολογία
Geelen
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-580/17
Γεωργία και αλιεία
Järvelaev
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
ET Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-631/17
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Inspecteur van de Belastingdienst
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-712/17
Φορολογία
EN.SA.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-25/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Kerr
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-53/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Mastromartino
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez και Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-127/18
Φορολογία
A-PACK CZ
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-161/18
Κοινωνική πολιτική
Villar Láiz
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-168/18
Κοινωνική πολιτική
Pensions-Sicherungs-Verein
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-194/18
Κοινωνική πολιτική
Dodič
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
SL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-230/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
PI
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-243/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Entreprise commune Fusion for Energy κατά Galocha
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-253/18
Μεταφορές
Rhenus Veniro
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" κ.λπ.
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-344/18
Κοινωνική πολιτική
ISS Facility Services
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-385/18
Κρατικές ενισχύσεις
Arriva Italia κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-460/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HK κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-486/18
Κοινωνική πολιτική
Praxair MRC
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-690/16
Enrico Colombo και Corinti Giacomo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-48/17
Θεσμικό δίκαιο
ADDE κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-99/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Stamatopoulos κατά ENISA
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-185/18
Ανταγωνισμός
Lucchini κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-269/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Inditex κατά EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-324/18
Διανοητική ιδιοκτησία
VI.TO. κατά EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-325/18
Διανοητική ιδιοκτησία
VI.TO. κατά EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-358/18
Διανοητική ιδιοκτησία
J. García Carrión κατά EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-380/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Intas Pharmaceuticals κατά EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-469/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Battelle Memorial Institute κατά EUIPO (HEATCOAT)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-434/15
Θεσμικό δίκαιο
Islamic Republic of Iran Shipping Lines κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-749/16
Εμπορική πολιτική
Stemcor London και Samac Steel Supplies κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Προφ. διαδ.
T-828/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Quadri di Cardano κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-55/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-56/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-57/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 13/05/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-445/18
Γεωργία και αλιεία
Vaselife International και Chrysal International
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 13/05/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-632/18
Οικονομική πολιτική
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:00
Απόφαση
C-55/18
Κοινωνική πολιτική
CCOO
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-12/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zweirad-Center Stadler κατά EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-89/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Guiral Broto κατά EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-90/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Guiral Broto κατά EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-112/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pink Lady America κατά OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-341/17 P
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-621/17
Kiss και CIB Bank
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-653/17 P
Διανοητική ιδιοκτησία
VM Vermögens-Management κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-677/17
Εξωτερικές σχέσεις
Çoban
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-706/17
Κρατικές ενισχύσεις
Achema κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-715/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-718/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-719/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
CS null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-103/18
C-429/18
Κοινωνική πολιτική
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-132/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Επιτροπής κατά Tuerck
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-170/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
CJ κατά ECDC
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-222/18
VIPA
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-378/18
Γεωργία και αλιεία
Westphal
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-402/18
Tedeschi και Consorzio Stabile Istant Service
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-433/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Aktiva Finants
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FI null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-479/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Guardian Europe κατά Union européenne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-509/17
Κοινωνική πολιτική
Plessers
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-31/18
Ενέργεια
Elektrorazpredelenie Yug
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-37/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Vueling Airlines
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-68/18
Φορολογία
Petrotel-Lukoil
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
RO null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-138/18
Τελωνειακή ένωση
Estron
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DA null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-175/18 P
PTC Therapeutics International κατά EMA
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation και Intervet International κατά EMA
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-176/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-204/18 P
Pebagua κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-281/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Repower κατά EUIPO
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-314/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-435/18
Ανταγωνισμός
Otis Gesellschaft κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-484/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Spedidam
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-624/17
Κρατικές ενισχύσεις
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-733/17
GMPO κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-354/18
Διανοητική ιδιοκτησία
KID-Systeme κατά EUIPO - Sky (SKYFi)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-356/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Volvo Trademark κατά EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-536/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Société des produits Nestlé κατά EUIPO - European Food (fitness)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF