Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 15/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-470/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles και lutte contre la contrefaçon)
Δικαστήριο - Ολομέλεια
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 15/05/2023
14:30
Προφ. διαδ.
T-364/22
Shulgin κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 16/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-470/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles και lutte contre la contrefaçon)
Δικαστήριο - Ολομέλεια
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
C-626/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Funke
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-46/22 P
Ρήτρα διαιτησίας
Jenkinson κατά Συμβουλίου κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-84/22
Right to Know
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
C-97/22
DC (Rétractation après l’exécution du contrat)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
C-105/22
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (Taxation des véhicules d’occasion exportés)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-173/22 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
MG κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
C-176/22
Θεσμικό δίκαιο
BK και ZhP (Suspension partielle de la procédure au principal)
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
C-264/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme και d’Autres Infractions
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-288/22
Φορολογία
Administration de l'Enregistrement, des Domaines και de la TVA (TVA – Membre d’un conseil d'administration)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
C-365/22
Φορολογία
État belge (TVA – Véhicules vendus pour pièces)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-402/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Crime particulièrement grave)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
C-418/22
Φορολογία
Cezam
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-312/20
Ανταγωνισμός
EVH κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-313/20
Ανταγωνισμός
Stadtwerke Leipzig κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-314/20
Ανταγωνισμός
Stadtwerke Hameln Weserbergland κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-315/20
Ανταγωνισμός
TEAG κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-316/20
Ανταγωνισμός
Naturstrom κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-317/20
Ανταγωνισμός
EnergieVerbund Dresden κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-318/20
Ανταγωνισμός
eins energie in sachsen κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-319/20
Ανταγωνισμός
GGEW κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-320/20
Ανταγωνισμός
Mainova κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-321/20
Ανταγωνισμός
enercity κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-322/20
Ανταγωνισμός
Stadtwerke Frankfurt am Main κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-685/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
IR κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-177/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Chambers κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-267/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Consulta κατά EUIPO - Karlinger (ACASA)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-480/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Panicongelados-Massas Congeladas κατά EUIPO - Seder (panidor)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-656/22
Διανοητική ιδιοκτησία
moderne Stadt κατά EUIPO (DEUTZER HAFEN)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 17/05/2023
09:30
Απόφαση
T-657/22
Διανοητική ιδιοκτησία
moderne Stadt κατά EUIPO (DEUTZER HAFEN KÖLN)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF