Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 16/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-717/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF