Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 24/06/2019
14:30
Απόφαση
C-573/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Popławski
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Δευτέρα 24/06/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-66/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Επιτροπής κατά Hongrie (Enseignement supérieur)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 24/06/2019
14:30
Απόφαση
C-619/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τρίτη 25/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-19/18
Γεωργία και αλιεία
Λιθουανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
C-723/17
Craeynest κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
C-729/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Επιτροπής κατά Ελλάδας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Tulliallan Burlington κατά EUIPO
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
C-159/18
Μεταφορές
Moens
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
C-247/18 P
Κοινωνική πολιτική
Ιταλίας κατά Commission (Vérifications nécessaires)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-255/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
State Street Bank International
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-386/18
Αλιευτική πολιτική
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-396/18
Μεταφορές
Cafaro
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
C-407/18
Addiko Bank
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
SL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
T-466/16
Οικονομική πολιτική
NRW. Bank κατά CRU
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-350/17
Ανταγωνισμός
Singapore Airlines και Singapore Airlines Cargo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
T-474/17
Γεωργία και αλιεία
Πορτογαλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
T-617/17
Θεσμικό δίκαιο
Vialto Consulting κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-21/18
Γεωργία και αλιεία
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol κατά EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
09:30
Απόφαση
T-651/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Balani Balani κ.λπ. κατά EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
11:00
Προφ. διαδ.
C-427/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
SEAE κατά Alba Aguilera κ.λπ.
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 26/06/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-689/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Executive Selling κατά EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-228/18
Ανταγωνισμός
Budapest Bank κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
C-597/17
Φορολογία
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie κ.λπ.
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-114/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Sandoz και Hexal
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-274/18
Κοινωνική πολιτική
Schuch-Ghannadan
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
C-348/18
Γεωργία και αλιεία
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-379/18
Μεταφορές
Deutsche Lufthansa
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-445/18
Γεωργία και αλιεία
Vaselife International και Chrysal International
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
C-518/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-585/18
C-624/18
C-625/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
T-20/17
Κρατικές ενισχύσεις
Ουγγαρίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
HU Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
T-135/18
Θεσμικό δίκαιο
Szegedi κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
HU Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
T-268/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sandrone κατά EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
T-334/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Bodegas Altún κατά EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Απόφαση
T-385/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Aldi κατά EUIPO - Crone (CRONE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 27/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-700/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Kalypso Media Group κατά EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 28/06/2019
09:30
Απόφαση
T-741/16
Εμπορική πολιτική
Changmao Biochemical Engineering κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 28/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-334/17
Ανταγωνισμός
Cargolux Airlines κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 28/06/2019
09:30
Απόφαση
T-64/18
Θεσμικό δίκαιο
Alfamicro κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 28/06/2019
09:30
Απόφαση
T-340/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Gibson Brands κατά EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 28/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-361/18
Διανοητική ιδιοκτησία
APEDA κατά EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 28/06/2019
09:30
Απόφαση
T-377/18
Intercept Pharma και Intercept Pharmaceuticals κατά EMA
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-274/14
Κρατικές ενισχύσεις
Banco de Santander
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-240/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Constantin Film Produktion κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Απόφαση
T-405/15
Θεσμικό δίκαιο
Fulmen κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Απόφαση
T-406/15
Θεσμικό δίκαιο
Mahmoudian κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-323/17
T-325/17
Ανταγωνισμός
Martinair Holland κατά Επιτροπής
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-325/17
Ανταγωνισμός
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 02/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-31/18
Izuzquiza και Semsrott κατά Frontex
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
C-644/17
Εμπορική πολιτική
Eurobolt
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
C-668/17 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Viridis Pharmaceutical κατά EUIPO
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
C-242/18
Φορολογία
UniCredit Leasing
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
C-316/18
Φορολογία
The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
C-387/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
Delfarma
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-389/18
Φορολογία
Brussels Securities
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-465/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Comune di Bernareggio
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
T-573/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PT κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SV Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-340/17
Ανταγωνισμός
Japan Airlines κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Απόφαση
T-602/17
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-545/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
YL κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
C-377/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Επιτροπής κατά Γερμανίας
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
C-393/17
Kirschstein
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
C-622/17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Baltic Media Alliance
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
C-624/17
Tronex
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-56/18 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Gmina Miasto Gdynia και Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
C-99/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
FTI Touristik κατά EUIPO
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-323/18
Φορολογία
Tesco-Global Áruházak
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-477/18
C-478/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Απόφαση
T-598/17
Γεωργία και αλιεία
Ιταλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-163/18
T-164/18
T-165/18
T-166/18
T-167/18
T-168/18
T-169/18
Amisi Kumba κατά Συμβουλίου
Kampete κατά Συμβουλίου
Kahimbi Kasagwe κατά Συμβουλίου
Ilunga Luyoyo κατά Συμβουλίου
Kanyama κατά Συμβουλίου
Numbi κατά Συμβουλίου
Kibelisa Ngambasai κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-164/18
Kampete κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-165/18
Kahimbi Kasagwe κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-166/18
Ilunga Luyoyo κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-167/18
Kanyama κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-168/18
Numbi κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-169/18
Kibelisa Ngambasai κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-498/18
Διανοητική ιδιοκτησία
ZPC Flis κατά EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-170/18
T-171/18
T-172/18
T-173/18
T-174/18
T-175/18
T-176/18
T-177/18
Kande Mupompa κατά Συμβουλίου
Boshab κατά Συμβουλίου
Akili Mundos κατά Συμβουλίου
Ramazani Shadary κατά Συμβουλίου
Mutondo κατά Συμβουλίου
Ruhorimbere κατά Συμβουλίου
Mende Omalanga κατά Συμβουλίου
Kazembe Musonda κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-171/18
Boshab κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-172/18
Akili Mundos κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-173/18
Ramazani Shadary κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-174/18
Mutondo κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-175/18
Ruhorimbere κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-176/18
Mende Omalanga κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 04/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-177/18
Kazembe Musonda κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 05/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-343/17
Ανταγωνισμός
Cathay Pacific Airways κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 05/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-241/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Bruno κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 08/07/2019
14:30
Απόφαση
C-543/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Επιτροπής κατά Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 08/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-457/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Σλοβενίας κατά Croatie
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Δευτέρα 08/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-211/18
Vanda Pharmaceuticals κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-311/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Facebook Ireland και Schrems
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:00
Προτάσεις
C-414/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Iccrea Banca
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-342/17
Ανταγωνισμός
Deutsche Lufthansa κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Απόφαση
T-53/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Απόφαση
T-253/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
VY κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-295/18
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Απόφαση
T-397/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Hugo's Hotel κατά EUIPO - H'ugo's (HUGO’S BURGER Bar)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Απόφαση
T-482/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
XF κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-547/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Teeäär κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-22/18
Γεωργία και αλιεία
Βουλγαρίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
BG Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 09/07/2019
15:00
Προφ. διαδ.
T-592/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Wywiał-Prząda κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-649/17
Amazon EU
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-722/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Reitbauer κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-19/18 P
Θεσμικό δίκαιο
VG κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-26/18
Φορολογία
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-39/18 P
Ανταγωνισμός
Επιτροπής κατά Icap κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-89/18
Εξωτερικές σχέσεις
A
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-163/18
Μεταφορές
Aegean Airlines
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-210/18
Μεταφορές
WESTbahn Management
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-249/18
Τελωνειακή ένωση
CEVA Freight Holland
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-273/18
Φορολογία
Kuršu zeme
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-345/18 P
Εμπορική πολιτική
Caviro Distillerie κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Απόφαση
C-410/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Aubriet
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-467/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Rayonna prokuratura Lom
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 10/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-628/18
Διανοητική ιδιοκτησία
E.I. Papadopoulos κατά EUIPO - Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
C-697/17
Telecom Italia
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
C-716/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
A
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-37/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Vueling Airlines
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
C-91/18
Φορολογία
Επιτροπής κατά Grèce (Tsipouro)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-180/18
C-286/18
C-287/18
Agrenergy
Fusignano Due
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-298/18
Κοινωνική πολιτική
Grafe και Pohle
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
C-304/18
Επιτροπής κατά Italie (Ressources propres - Recouvrement d'une dette douanière)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-380/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-381/18
C-382/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-395/18
Tim
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-398/18
C-428/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Bocero Torrico
Bode
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-400/18
Φορολογία
Infohos
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
C-416/18 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Azarov κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
C-434/18
Επιτροπής κατά Italie (Programme national - déchets radioactifs)
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
C-447/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
SK Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-469/18
C-470/18
Φορολογία
Belgische Staat
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
C-502/18
Μεταφορές
České aerolinie
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-582/18 P
Ανταγωνισμός
Viscas κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-589/18 P
Ανταγωνισμός
Furukawa Electric κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-590/18 P
Ανταγωνισμός
Fujikura κατά Commision
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-522/15
Ανταγωνισμός
CCPL κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-523/15
Ανταγωνισμός
Italmobiliare κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-530/15
Ανταγωνισμός
Huhtamäki και Huhtamaki Flexible Packaging Germany κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-582/15
Ανταγωνισμός
Silver Plastics και Johannes Reifenhäuser κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-805/16
Ρήτρα διαιτησίας
IPPT PAN κατά Επιτροπής και REA
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-838/16
Θεσμικό δίκαιο
BP κατά FRA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-888/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
BP κατά FRA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-185/17
PlasticsEurope κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-324/17
Ανταγωνισμός
SAS Cargo Group κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Απόφαση
T-349/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Hauzenberger κατά EUIPO (TurboPerformance)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-559/18
T-560/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Atos Medical κατά EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Pansements médicaux)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-591/18 P
Ανταγωνισμός
Brugg Kabel και Kabelwerke Brugg κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-244/16
T-285/17
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-245/16
T-286/17
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Απόφαση
T-894/16
Κρατικές ενισχύσεις
Air France κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Απόφαση
T-95/18
Θεσμικό δίκαιο
Gollnisch κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Απόφαση
T-274/18
Klymenko κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Απόφαση
T-284/18
Arbuzov κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
CS Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Απόφαση
T-285/18
Pshonka κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
CS Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Απόφαση
T-289/18
Pshonka κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
CS Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Απόφαση
T-305/18
Klyuyev κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
14:30
Απόφαση
T-601/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Wewi Mobile κατά EUIPO (Fi Network)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 11/07/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-593/18 P
Ανταγωνισμός
ABB και ABB κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-94/15 RENV
Γεωργία και αλιεία
Binca Seafoods κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-762/15
Ανταγωνισμός
Sony και Sony Electronics κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-763/15
Ανταγωνισμός
Sony Optiarc και Sony Optiarc America κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-772/15
Ανταγωνισμός
Quanta Storage κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-1/16
Ανταγωνισμός
Hitachi-LG Data Storage και Hitachi-LG Data Storage Korea κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-8/16
Ανταγωνισμός
Toshiba Samsung Storage Technology και Toshiba Samsung Storage Technology Korea κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-276/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Ogrodnik κατά EUIPO - Aviario Tropical (Tropical)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-289/17
Κρατικές ενισχύσεις
Keolis CIF κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-291/17
Κρατικές ενισχύσεις
Transdev κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-292/17
Κρατικές ενισχύσεις
Région Île-de-France κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-309/17
Κρατικές ενισχύσεις
Optile κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-330/17
Κρατικές ενισχύσεις
Ceobus κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-331/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Steifer κατά CESE
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-344/17
Ανταγωνισμός
Latam Airlines Group και Lan Cargo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-698/17
Διανοητική ιδιοκτησία
MAN Truck & Bus κατά EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-738/17
Κρατικές ενισχύσεις
STIF-IDF κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-772/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Café del Mar κ.λπ. κατά EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-773/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Café del Mar κ.λπ. κατά EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-774/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Café del Mar κ.λπ. κατά EUIPO - Guiral Broto (C del M)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-792/17
Διανοητική ιδιοκτησία
MAN Truck & Bus κατά EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-54/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Fashion Energy κατά EUIPO - Retail Royalty (1st AMERICAN)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-113/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Miles-Bramwell Executive Services κατά EUIPO (FREE)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-114/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Miles-Bramwell Executive Services κατά EUIPO (FREE)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-264/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Gruppo Armonie κατά EUIPO (mo.da)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-372/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Colombani κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-412/18
Διανοητική ιδιοκτησία
mobile.de κατά EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
09:30
Απόφαση
T-467/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Audimas κατά EUIPO - Audi (AUDIMAS)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 12/07/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-257/18
Κρατικές ενισχύσεις
Iberpotash κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 15/07/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-507/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-40/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Fashion ID
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie και Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-469/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Funke Medien NRW
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-476/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Pelham κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-516/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Spiegel Online
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-556/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Torubarov
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-589/17
Τελωνειακή ένωση
Prenatal
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-620/17
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-654/17 P
Κρατικές ενισχύσεις
Bayerische Motoren Werke κατά Επιτροπής και Freistaat Sachsen
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-659/17
Κρατικές ενισχύσεις
Azienda Napoletana Mobilità
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-680/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Vethanayagam κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-715/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-718/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-719/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-16/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Dobersberger
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-38/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Gambino και Hyka
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-124/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Red Bull κατά EUIPO
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-209/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Επιτροπής κατά Autriche (Ingénieurs civils, agents en brevets και vétérinaires)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-354/18
Μεταφορές
Rusu
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-359/18 P
EMA κατά Shire Pharmaceuticals Ireland
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-360/18
Γεωργία και αλιεία
Cargill Deutschland
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-385/18
Κρατικές ενισχύσεις
Arriva Italia κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-388/18
Φορολογία
B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-418/18 P
Θεσμικό δίκαιο
Puppinck κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-421/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-436/18 P
Εμπορική πολιτική
Shanxi Taigang Stainless Steel κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-432/18
Γεωργία και αλιεία
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-433/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Aktiva Finants
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-435/18
Ανταγωνισμός
Otis Gesellschaft κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-451/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Tibor-Trans
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-460/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HK κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-468/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
R (Compétence responsabilité parentale και obligation alimentaire)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Απόφαση
C-481/18
Επιτροπής κατά Italie (Tissus και cellules d’origine humaine)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Δευτέρα 29/07/2019
10:00
Προτάσεις
C-555/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar