Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 17/09/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-610/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
AFMB κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:00
Προτάσεις
C-489/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
NJ (Parquet de Vienne)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-119/07
T-207/07
Κρατικές ενισχύσεις
Ιταλίας κατά Επιτροπής
Eurallumina κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-129/07
T-130/07
Κρατικές ενισχύσεις
Ιρλανδίας κατά Επιτροπής
Aughinish Alumina κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-778/16
T-892/16
Κρατικές ενισχύσεις
Ιρλανδίας κατά Επιτροπής
Apple Sales International και Apple Operations Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-81/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Barata κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
T-399/18
Διανοητική ιδιοκτησία
TrekStor κατά EUIPO (Theatre)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
T-464/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Grupo Bimbo κατά EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
T-532/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Aroma Essence κατά EUIPO - Refan Bulgaria (Éponges de toilette)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
T-634/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Geske κατά EUIPO (revolutionary air pulse technology)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
T-633/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Rose Gesellschaft κατά EUIPO - Iviton (TON JONES)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-669/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Neoperl κατά EUIPO (Représentation de quatre trous remplis dans un motif à trous régulier)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
15:30
Απόφαση
T-502/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pharmadom κατά EUIPO - IRF (MediWell)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
15:30
Προφ. διαδ.
T-624/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Gres de Aragón κατά EUIPO (GRES ARAGÓN)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF