Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-526/17
Επιτροπής κατά Ιταλίας
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-700/17
Φορολογία
Peters
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-32/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Moser
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-47/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Riel
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-176/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-222/18
VIPA
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-366/18
Κοινωνική πολιτική
Ortiz Mesonero
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-477/18
C-478/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-622/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Cooper International Spirits κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-641/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Rina
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-654/18
Interseroh
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-662/18
C-672/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Ministre de l'Action και des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-678/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-778/16
T-892/16
Κρατικές ενισχύσεις
Ιρλανδίας κατά Επιτροπής
Apple Sales International και Apple Operations Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-695/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Werner κατά EUIPO - Merck (fLORAMED)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/09/2019
10:30
Προφ. διαδ.
C-640/18
Δίκαιο των εταιριών
Wagram Invest
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF