Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 19/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-48/22 P
Ανταγωνισμός
Google και Alphabet κατά Commission (Google Shopping)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-442/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PU κατά Parquet européen
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:00
Προφ. διαδ.
C-237/22 P
Mylan IRE Healthcare κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-547/22
INGSTEEL
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
SK Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
T-131/16 RENV
Κρατικές ενισχύσεις
Βελγίου κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-201/16
T-335/16
T-357/16
T-369/16
Κρατικές ενισχύσεις
Soudal κατά Επιτροπής
Esko-Graphics κατά Επιτροπής
Punch Powertrain κατά Επιτροπής
Luciad κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
NL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-263/16 RENV
T-265/16
T-311/16
T-319/16
T-321/16
T-343/16
T-350/16
T-444/16
T-800/16
T-832/16
Κρατικές ενισχύσεις
Magnetrol International κατά Επιτροπής
Puratos κ.λπ. κατά Επιτροπής
Siemens Industry Software κατά Επιτροπής
BASF Antwerpen κατά Επιτροπής
Ansell Healthcare Europe κατά Επιτροπής
Trane κατά Επιτροπής
Kinepolis Group κατά Επιτροπής
Vasco Group και Astra Sweets κατά Επιτροπής
Mayekawa Europe κατά Επιτροπής
Celio International κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-266/16
T-324/16
T-351/16
T-363/16
T-371/16
T-388/16
Κρατικές ενισχύσεις
Capsugel Belgium κατά Επιτροπής
VF Europe κατά Επιτροπής
Belgacom International Carrier Services κατά Επιτροπής
Zoetis Belgium κατά Επιτροπής
Ineos Aromatics κατά Επιτροπής
Eval Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-278/16
T-370/16
Κρατικές ενισχύσεις
Atlas Copco Airpower και Atlas Copco κατά Επιτροπής
Anheuser-Busch Inbev και Ampar κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
T-373/16
Κρατικές ενισχύσεις
Victaulic Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
T-420/16
Κρατικές ενισχύσεις
SJM Coordination Center κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-467/16
T-681/16
Κρατικές ενισχύσεις
Flir Systems Trading Belgium κατά Επιτροπής
Henkel Belgium κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
T-637/16
Κρατικές ενισχύσεις
ZF CV Systems Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-858/16
T-867/16
Κρατικές ενισχύσεις
Dow Silicones και Dow Silicones Belgium κατά Επιτροπής
Vinventions κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
T-450/21
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
T-516/21
Γεωργία και αλιεία
Ιταλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
T-648/21
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
YD κατά FRA
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-211/22
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EL Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
T-210/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Procter & Gamble κατά EUIPO (Safeguard)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
T-248/22
Mordashov κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
T-293/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PB κατά CRU
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-581/22
Διανοητική ιδιοκτησία
ECE Group κατά EUIPO - ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
09:30
Απόφαση
T-616/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Breville κατά EUIPO (Dispositifs de cuisson)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
14:30
Προφ. διαδ.
T-652/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Lidl Stiftung κατά EUIPO - MHCS (Nuance de couleur orange)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/09/2023
15:30
Προφ. διαδ.
T-736/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Campofrio Food Group κατά EUIPO - Cerioti Holding (SNACK MI)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-478/21 P
Εμπορική πολιτική
China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-568/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Carte diplomatique)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-605/21
Ανταγωνισμός
Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-770/21
Τελωνειακή ένωση
OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-831/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Fachverband Spielhallen και LM κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-47/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Apotheke B.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-116/22
Επιτροπής κατά Allemagne (Protection des zones spéciales de conservation)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-139/22
mBank (Registre polonais des clauses illicites)
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-143/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
ADDE κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-151/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Opinions politiques dans l’État membre d’accueil)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-164/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Juan
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-210/22
Τελωνειακή ένωση
Stappert Deutschland
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-299/22
Tez Tour
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-301/22
Sweetman
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-334/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Audi (Support d’emblème sur une calandre)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-414/22
C-584/22
DocLX Travel Events
Kiwi Tours
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-442/22
Φορολογία
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (Fraude d’un employé)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-473/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Mylan
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-510/22
Ανταγωνισμός
Romaqua Group
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-540/22
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Détachement de travailleurs de pays tiers)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-582/22
Μεταφορές
Die Länderbahn κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-604/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
IAB Europe
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-64/20
Ανταγωνισμός
Deutsche Telekom κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/09/2023
09:00
Προφ. διαδ.
T-58/20
Ανταγωνισμός
NetCologne κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-28/22
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair κατά Commission (Condor ; aide à la restructuration)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/09/2023
14:30
Προφ. διαδ.
T-69/20
Ανταγωνισμός
Tele Columbus κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF