Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 29/04/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-323/18
Φορολογία
Tesco-Global Áruházak
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Γνωμοδότηση
Avis 1/17
Θεσμικό δίκαιο
Accord ECG UE-Canada
Δικαστήριο - Ολομέλεια
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-556/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Torubarov
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Απόφαση
C-611/17
Αλιευτική πολιτική
Ιταλίας κατά Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-620/17
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-128/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Dorobantu
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-198/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
CeDe Group
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-390/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
AIRBNB Ireland
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-414/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Iccrea Banca
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-508/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
OG (Parquet de Lübeck)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-509/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
PF (Procureur général de Lituanie)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
09:30
Προτάσεις
C-82/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
PI (Parquet de Zwickau)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-516/16
T-536/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Alvarez y Bejarano κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-523/16
T-542/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Ardalic κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-737/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Wattiau κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-747/17
Κρατικές ενισχύσεις
UPF κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-754/17
Κρατικές ενισχύσεις
Chambre de commerce και d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-136/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Kuota International κατά EUIPO - Sintema Sport (K)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-214/18
Θεσμικό δίκαιο
Briois κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Προφ. διαδ.
T-385/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Aldi κατά EUIPO - Crone (CRONE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 30/04/2019
15:30
Απόφαση
T-558/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Lupu κατά EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-380/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-381/18
C-382/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-598/17
Κρατικές ενισχύσεις
A-Fonds
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-614/17
Γεωργία και αλιεία
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-683/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Cofemel
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-692/17
Φορολογία
Paulo Nascimento Consulting
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-694/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Pillar Securitisation
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-28/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Verein für Konsumenteninformation
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-39/18 P
Ανταγωνισμός
Επιτροπής κατά Icap κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-42/18
Φορολογία
Cardpoint
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-70/18
Εξωτερικές σχέσεις
A κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-98/18
T. Boer & Zonen
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-133/18
Φορολογία
Sea Chefs Cruise Services
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-224/18
Φορολογία
Budimex
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-225/18
Φορολογία
Grupa Lotos
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-250/18
Επιτροπής κατά Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
HR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-259/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Asendia Spain
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-265/18
Φορολογία
Jarmuškienė
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-268/18
Τελωνειακή ένωση
Onlineshop
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-294/18
Ενέργεια
Oulun Sähkönmyynti
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
C-309/18
Lavorgna
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-360/18
Γεωργία και αλιεία
Cargill Deutschland
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-395/18
Tim
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-399/16
Ανταγωνισμός
CK Telecoms UK Investments κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
09:30
Απόφαση
T-748/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
QH κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
11:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-398/18
C-428/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Bocero Torrico
Bode
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 02/05/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-417/18
Βιομηχανική πολιτική
AW e.a. (Appels au 112)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 03/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-399/16
Ανταγωνισμός
CK Telecoms UK Investments κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/05/2019
09:30
Απόφαση
T-135/17
Κρατικές ενισχύσεις
Scor κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-217/17
Κρατικές ενισχύσεις
FVE Holýšov I κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/05/2019
09:30
Απόφαση
T-271/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Mauritsch κατά INEA
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-432/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Palo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 06/05/2019
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Maksimovic
Köfler κ.λπ.
Köfler
Köfler κ.λπ.
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
C-431/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Monachos Eirinaios
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-285/18
Irgita
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-347/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Salvoni
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-447/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-49/17
Γεωργία και αλιεία
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-239/17
Γεωργία και αλιεία
Γερμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-27/18 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
FV κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-152/18
T-153/18
T-154/18
T-155/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sona Nutrition κατά EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-287/18
T-288/18
Διανοητική ιδιοκτησία
M. I. Industries κατά EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries κατά EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-407/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WP κατά EUIPO
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-423/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Fissler κατά EUIPO (vita)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-501/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Currency One κατά EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 07/05/2019
09:30
Απόφαση
T-629/18
Διανοητική ιδιοκτησία
mobile.de κατά EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-24/17
Κοινωνική πολιτική
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-396/17
Κοινωνική πολιτική
Leitner
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-450/17 P
Οικονομική πολιτική
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-494/17
Κοινωνική πολιτική
Rossato και Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-566/17
Φορολογία
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-568/17
Φορολογία
Geelen
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-580/17
Γεωργία και αλιεία
Järvelaev
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
ET Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-631/17
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Inspecteur van de Belastingdienst
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-712/17
Φορολογία
EN.SA.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-25/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Kerr
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-53/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Mastromartino
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez και Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-127/18
Φορολογία
A-PACK CZ
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-161/18
Κοινωνική πολιτική
Villar Láiz
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-168/18
Κοινωνική πολιτική
Pensions-Sicherungs-Verein
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-194/18
Κοινωνική πολιτική
Dodič
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
SL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-230/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
PI
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-243/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Entreprise commune Fusion for Energy κατά Galocha
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-253/18
Μεταφορές
Rhenus Veniro
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" κ.λπ.
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-344/18
Κοινωνική πολιτική
ISS Facility Services
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-385/18
Κρατικές ενισχύσεις
Arriva Italia κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-460/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HK κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
C-486/18
Κοινωνική πολιτική
Praxair MRC
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-571/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PT κατά Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
SV Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-690/16
Enrico Colombo και Corinti Giacomo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-48/17
Θεσμικό δίκαιο
ADDE κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-37/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Stirlinx Arkadiusz Kamusiński κατά EUIPO - Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-99/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Stamatopoulos κατά ENISA
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-185/18
Ανταγωνισμός
Lucchini κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-269/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Inditex κατά EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-324/18
Διανοητική ιδιοκτησία
VI.TO. κατά EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-325/18
Διανοητική ιδιοκτησία
VI.TO. κατά EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-358/18
Διανοητική ιδιοκτησία
J. García Carrión κατά EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-380/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Intas Pharmaceuticals κατά EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
09:30
Απόφαση
T-469/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Battelle Memorial Institute κατά EUIPO (HEATCOAT)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-434/15
Θεσμικό δίκαιο
Islamic Republic of Iran Shipping Lines κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-553/15
Θεσμικό δίκαιο
Export Development Bank of Iran κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-749/16
Εμπορική πολιτική
Stemcor London και Samac Steel Supplies κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-170/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
RW κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Προφ. διαδ.
T-828/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Quadri di Cardano κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-55/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-56/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 08/05/2019
14:00
Απόφαση
T-57/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 13/05/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-445/18
Γεωργία και αλιεία
Vaselife International και Chrysal International
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 13/05/2019
15:00
Προφ. διαδ.
C-632/18
Οικονομική πολιτική
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:00
Απόφαση
C-77/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
X (Révocation du statut de réfugié)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wathelet
Τρίτη 14/05/2019
09:00
Απόφαση
C-55/18
Κοινωνική πολιτική
CCOO
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 14/05/2019
09:00
Προτάσεις
C-260/18
Dziubak
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 14/05/2019
09:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-585/18
C-624/18
C-625/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-728/17
Κρατικές ενισχύσεις
Marinvest και Porting κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-751/17
Commune de Fessenheim κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-795/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Moreira κατά EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-12/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zweirad-Center Stadler κατά EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-89/18
T-90/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Guiral Broto κατά EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Guiral Broto κατά EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-112/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pink Lady America κατά OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-399/18
Διανοητική ιδιοκτησία
TrekStor κατά EUIPO (Theatre)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-465/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Eurolamp κατά EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
09:30
Απόφαση
T-466/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Eurolamp κατά EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 14/05/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-100/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Wehrheim κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-341/17 P
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-621/17
Kiss και CIB Bank
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-653/17 P
Διανοητική ιδιοκτησία
VM Vermögens-Management κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-677/17
Εξωτερικές σχέσεις
Çoban
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-706/17
Κρατικές ενισχύσεις
Achema κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-715/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-718/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-719/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Επιτροπής κατά République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-103/18
C-429/18
Κοινωνική πολιτική
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-132/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Επιτροπής κατά Tuerck
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-170/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
CJ κατά ECDC
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-235/18
Φορολογία
Vega International Car Transport and Logistic
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Απόφαση
C-306/18
Τελωνειακή ένωση
KORADO
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-378/18
Γεωργία και αλιεία
Westphal
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-402/18
Tedeschi και Consorzio Stabile Istant Service
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-433/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Aktiva Finants
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-528/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
XI κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 15/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-716/18
Διανοητική ιδιοκτησία
The Logistical Approach κατά EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-479/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Guardian Europe κατά Union européenne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-509/17
Κοινωνική πολιτική
Plessers
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-31/18
Ενέργεια
Elektrorazpredelenie Yug
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-68/18
Φορολογία
Petrotel-Lukoil
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-138/18
Τελωνειακή ένωση
Estron
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-175/18 P
PTC Therapeutics International κατά EMA
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-176/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation και Intervet International κατά EMA
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
C-204/18 P
Pebagua κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-281/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Repower κατά EUIPO
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-314/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-423/18
Γεωργία και αλιεία
Südzucker
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-435/18
Ανταγωνισμός
Otis Gesellschaft κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-484/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Spedidam
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-37/17
Θεσμικό δίκαιο
Bank Tejarat κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-624/17
Κρατικές ενισχύσεις
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
PL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-733/17
GMPO κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-813/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Nerantzaki κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-228/18
Transtec κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Απόφαση
T-354/18
Διανοητική ιδιοκτησία
KID-Systeme κατά EUIPO - Sky (SKYFi)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-356/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Volvo Trademark κατά EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 16/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-536/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Société des produits Nestlé κατά EUIPO - European Food (fitness)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 20/05/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-371/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sky κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 20/05/2019
14:30
Απόφαση
T-104/18
Fundación Tecnalia Research & Innovation κατά REA
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 20/05/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-286/18
Azarov κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 21/05/2019
09:30
Απόφαση
C-235/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Επιτροπής κατά Hongrie (Usufruits sur terres agricoles)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τρίτη 21/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-94/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
Chenchooliah
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 21/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-542/18 RX-II
Θεσμικό δίκαιο
Réexamen Simpson κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 21/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-543/18 RX-II
Θεσμικό δίκαιο
Réexamen HG κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-156/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Köln-Aktienfonds Deka
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-10/18 P
Ανταγωνισμός
Marine Harvest κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Απόφαση
C-226/18
Τελωνειακή ένωση
Krohn & Schröder
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-236/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
GRDF
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-329/18
Φορολογία
Altic
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Απόφαση
T-604/15
Δίκαιο των εταιριών
Ertico - ITS Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Απόφαση
T-197/16
Διανοητική ιδιοκτησία
Andrea Incontri κατά EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Απόφαση
T-791/16
Κρατικές ενισχύσεις
Real Madrid Club de Fútbol κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 22/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-417/18
Θεσμικό δίκαιο
CdT κατά EUIPO
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
C-634/17
ReFood
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
C-658/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
WB
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-703/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Krah
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
C-720/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bilali
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
C-52/18
Fülla
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-239/18
Γεωργία και αλιεία
Saatgut-Treuhandverwaltung
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-270/18
Φορολογία
UPM France
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-280/18
Flausch κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προτάσεις
C-383/18
Lexitor
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-384/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Επιτροπής κατά Belgique (Comptables)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-432/18
Γεωργία και αλιεία
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-631/16
Θεσμικό δίκαιο
Remag Metallhandel και Jaschinsky κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-107/17
Θεσμικό δίκαιο
Steinhoff κ.λπ. κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-222/17
Ανταγωνισμός
Recylex κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-370/17
Ανταγωνισμός
KPN κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-837/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Negru κατά EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-3/18
T-4/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Holzer y Cia κατά EUIPO - Annco (ANN TAYLOR)
Holzer y Cia κατά EUIPO - Annco (AT ANN TAYLOR)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-310/18
Κοινωνική πολιτική
EPSU και Willem Goudriaan κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-312/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Dentsply De Trey κατά EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-364/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Arçelik κατά EUIPO (MicroGarden)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 23/05/2019
09:30
Απόφαση
T-439/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sintokogio κατά EUIPO (ProAssist)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 27/05/2019
09:30
Απόφαση
C-508/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
OG (Parquet de Lübeck)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Δευτέρα 27/05/2019
09:30
Απόφαση
C-509/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
PF (Procureur général de Lituanie)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Δευτέρα 27/05/2019
09:30
Απόφαση
C-82/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
PI (Parquet de Zwickau)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 04/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-609/17
C-610/17
Κοινωνική πολιτική
TSN
AKT
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τρίτη 04/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-18/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Glawischnig-Piesczek
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 04/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-482/18
Φορολογία
Google Ireland
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Απόφαση
C-38/17
GT
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-641/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
College Pension Plan of British Columbia
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Απόφαση
C-142/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Skype Communications
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-189/18
Φορολογία
Glencore Agriculture Hungary
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-234/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
„AGRO IN 2001“
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-394/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
I.G.I.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-544/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
HM Revenue & Customs
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-14/18
Γεωργία και αλιεία
Ελλάδας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 05/06/2019
09:30
Απόφαση
T-229/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Biolatte κατά EUIPO (Biolatte)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-659/17
Κρατικές ενισχύσεις
Azienda Napoletana Mobilità
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-13/18
C-126/18
Φορολογία
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-33/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
V
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-58/18
Schyns
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-223/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Deichmann κατά EUIPO
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-233/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Haqbin
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-264/18
P.M. κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-302/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières και suffisantes)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-341/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-361/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Weil
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-468/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
R (Compétence responsabilité parentale και obligation alimentaire)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
C-503/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Barnett κατά CESE
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-778/17
Κρατικές ενισχύσεις
Autostrada Wielkopolska κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-43/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Rietze κατά EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-191/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Rietze κατά EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-192/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Rietze κατά EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-209/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Porsche κατά EUIPO - Autec ( Voitures)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-210/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Porsche κατά EUIPO - Autec (Voitures)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-220/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Torrefazione Caffè Michele Battista κατά EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Απόφαση
T-221/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Torrefazione Caffè Michele Battista κατά EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 06/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-300/18
T-301/18
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-515/17 P
C-561/17 P
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Uniwersytet Wrocławski κατά REA
Πολωνίας κατά Uniwersytet Wrocławski και REA
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 11/06/2019
09:30
Απόφαση
T-478/16
Frank κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-492/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zhadanov κατά EUIPO (Scanner Pro)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 11/06/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-404/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zhadanov κατά EUIPO (PDF Expert)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
C-628/17
Orange Polska
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
C-705/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Hansson
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
SV null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
C-43/18
CFE
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
C-185/18
Φορολογία
Oro Efectivo
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-222/18
VIPA
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
C-321/18
Terre wallonne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-405/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
AURES Holdings
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
CS null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-442/18 P
BCE κατά Espírito Santo Financial (Portugal)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-622/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Cooper International Spirits κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-337/17
Ανταγωνισμός
Air France-KLM κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 12/06/2019
09:30
Απόφαση
T-346/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Advance Magazine Publishers κατά EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-646/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Moro
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-664/17
Κοινωνική πολιτική
Ellinika Nafpigeia
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-22/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
TopFit και Biffi
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-75/18
Φορολογία
Vodafone Magyarország
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-193/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Google
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-203/18
C-374/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Deutsche Post και Leymann
UPS Deutschland κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-261/18
Επιτροπής κατά Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-317/18
Κοινωνική πολιτική
Correia Moreira
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-363/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Organisation juive européenne και Vignoble Psagot
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-364/18
C-365/18
Ενέργεια
Eni
Shell Italia
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-377/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
BG null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-418/18 P
Θεσμικό δίκαιο
Puppinck κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-420/18
Φορολογία
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-450/18
Κοινωνική πολιτική
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
C-505/18
Κρατικές ενισχύσεις
COPEBI
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-523/18
Βιομηχανική πολιτική
Engie Cartagena
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-338/17
Ανταγωνισμός
Air France κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-75/18
Διανοητική ιδιοκτησία
MPM-Quality κατά EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
CS Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-74/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Visi κατά one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-225/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Manéa κατά CdT
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-244/18
Synergy Hellas κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-357/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Luz Saúde κατά EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-366/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pet King Brands κατά EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-392/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Innocenti κατά EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-398/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pielczyk κατά EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-453/18
T-454/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Biasotto κατά EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto κατά EUIPO - Oofos (OO)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-500/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Puma κατά EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 13/06/2019
09:30
Απόφαση
T-652/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Porus κατά EUIPO (oral Dialysis)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 17/06/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-211/18
Φορολογία
Idealmed III
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Απόφαση
C-591/17
Ιθαγένεια της Ένωσης
Αυστρίας κατά Γερμανίας
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Wahl
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-152/18 P
C-153/18 P
Οικονομική πολιτική
Crédit mutuel Arkéa κατά BCE
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-558/18
C-563/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 18/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-607/15
Εμπορική πολιτική
Yieh United Steel κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
C-612/16
Εμπορική πολιτική
C & J Clark International
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
C-607/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Memira Holding
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
SV null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
C-608/17
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Holmen
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
SV null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-93/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
Bajratari
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-532/18
Μεταφορές
Niki Luftfahrt
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-578/18
Ενέργεια
Energiavirasto
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FI null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-353/15
Κρατικές ενισχύσεις
NeXovation κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-373/15
Κρατικές ενισχύσεις
Ja zum Nürburgring κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 19/06/2019
09:30
Απόφαση
T-307/17
Διανοητική ιδιοκτησία
adidas κατά EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
C-458/15
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
K.P.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-56/18 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Gmina Miasto Gdynia και Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Απόφαση
C-72/18
Κοινωνική πολιτική
Ustariz Aróstegui
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-192/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-213/18
Μεταφορές
Guaitoli κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προτάσεις
C-272/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Verein für Konsumenteninformation
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-276/18
Φορολογία
KrakVet Marek Batko
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-454/18
Ενέργεια
Baltic Cable
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
SV null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-428/18
Διανοητική ιδιοκτησία
McDreams Hotel κατά EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 20/06/2019
15:00
Προφ. διαδ.
T-424/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Puma κατά EUIPO - Carrefour (Représentation de lignes croisées)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF