Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Πέμπτη 19/09/2019
08:30
Προφ. διαδ.
C-307/18
Ανταγωνισμός
Generics (UK) κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-511/17
Lintner
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
C-34/18
Lovasné Tóth
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-95/18
C-96/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
van den Berg και Giesen
Franzen
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
C-251/18
Εμπορική πολιτική
Trace Sport
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
C-358/18
Γεωργία και αλιεία
Πολωνίας κατά πιτροπής
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
C-467/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Rayonna prokuratura Lom
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-523/18
Βιομηχανική πολιτική
Engie Cartagena
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
C-527/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Gesamtverband Autoteile-Handel
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
C-544/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Dakneviciute
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-567/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Coty Germany
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-386/14 RENV
Κρατικές ενισχύσεις
FIH Holding και FIH κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-153/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
FV κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-176/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Sequel Naturals κατά EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-228/17
Εμπορική πολιτική
Zhejiang Jndia Pipeline Industry κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-476/17
Γεωργία και αλιεία
Arysta LifeScience Netherlands κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-783/17
GE Healthcare κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-27/18 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
FV κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-378/18
Διανοητική ιδιοκτησία
NHS κατά EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-379/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WI κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-678/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Società agricola Giusti Dal Col κατά EUIPO - DMC (GIUSTI WINE)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
14:30
Απόφαση
T-786/17
BTC κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
14:30
Απόφαση
T-359/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Unifarco κατά EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
14:30
Απόφαση
T-679/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Showroom κατά EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-711/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Wyld κατά EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
14:30
Απόφαση
T-761/18
Διανοητική ιδιοκτησία
La Caixa κατά EUIPO - Imagic Vision (imagin bank)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF