Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 20/01/2020
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-83/19
C-127/19
C-195/19
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România”
Asociaţia “Forumul Judecătorilor Din România” και Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor
PJ
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 20/01/2020
14:30
Προφ. διαδ.
C-291/19
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
SO
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 20/01/2020
14:30
Προφ. διαδ.
C-355/19
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 20/01/2020
14:30
Προφ. διαδ.
C-397/19
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF