Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 20/03/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-745/20
Θεσμικό δίκαιο
Symphony Environmental Technologies και Symphony Environmental κατά Κοινοβουλίου κ.λπ.
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 20/03/2023
15:00
Προφ. διαδ.
C-605/21
Ανταγωνισμός
Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF