Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-615/15 RENV
Θεσμικό δίκαιο
LL κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
LT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-125/17
BASF Grenzach κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-217/17
Κρατικές ενισχύσεις
FVE Holýšov I κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-433/17
Dehousse κατά Cour de justice de l'Union européenne
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-467/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Barata κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-610/17
ICL-IP Terneuzen και ICL Europe Coöperatief κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-636/17
PlasticsEurope κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-650/17
Εμπορική πολιτική
Jinan Meide Casting κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-673/17
Κρατικές ενισχύσεις
Port autonome du Centre και de l'Ouest κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-674/17
Κρατικές ενισχύσεις
Le Port de Bruxelles και Région de Bruxelles-Capitale κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-696/17
Κρατικές ενισχύσεις
Havenbedrijf Antwerpen και Maatschappij van de Brugse Zeehaven κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
NL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-755/17
Γερμανίας κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-47/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
UZ κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-65/18
Venezuela κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-287/18
Διανοητική ιδιοκτησία
M. I. Industries κατά EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-288/18
Διανοητική ιδιοκτησία
M. I. Industries κατά EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-367/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sixsigma Networks Mexico κατά EUIPO - Marijn van Oosten Holding (UKIO)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-458/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Multifit κατά EUIPO (real nature)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-650/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Reaktor Group κατά EUIPO (REAKTOR)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FI Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-716/18
Διανοητική ιδιοκτησία
The Logistical Approach κατά EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-67/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Sixsigma Networks Mexico κατά EUIPO - Dokkio (DOKKIO)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF