Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-478/21 P
Εμπορική πολιτική
China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-568/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Carte diplomatique)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-605/21
Ανταγωνισμός
Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-770/21
Τελωνειακή ένωση
OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-831/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Fachverband Spielhallen και LM κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-47/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Apotheke B.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-116/22
Επιτροπής κατά Allemagne (Protection des zones spéciales de conservation)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-139/22
mBank (Registre polonais des clauses illicites)
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-143/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
ADDE κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-151/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Opinions politiques dans l’État membre d’accueil)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-164/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Juan
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-210/22
Τελωνειακή ένωση
Stappert Deutschland
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-299/22
Tez Tour
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-301/22
Sweetman
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-334/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Audi (Support d’emblème sur une calandre)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-414/22
C-584/22
DocLX Travel Events
Kiwi Tours
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-442/22
Φορολογία
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie (Fraude d’un employé)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-473/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Mylan
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Απόφαση
C-510/22
Ανταγωνισμός
Romaqua Group
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-540/22
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Détachement de travailleurs de pays tiers)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-582/22
Μεταφορές
Die Länderbahn κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-604/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
IAB Europe
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-64/20
Ανταγωνισμός
Deutsche Telekom κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF