Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Παρασκευή 22/09/2023
09:00
Προφ. διαδ.
T-58/20
Ανταγωνισμός
NetCologne κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-28/22
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair κατά Commission (Condor ; aide à la restructuration)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 22/09/2023
14:30
Προφ. διαδ.
T-69/20
Ανταγωνισμός
Tele Columbus κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF