Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Δευτέρα 23/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-488/18
Φορολογία
Golfclub Schloss Igling
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 23/09/2019
15:00
Προφ. διαδ.
T-531/18
Ανταγωνισμός
LL-Carpenter κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
CS Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF