Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
C-136/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
GC e.a. (Déréférencement de données sensibles)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
C-507/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Google (Portée territoriale du déréférencement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-515/17 P
C-561/17 P
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Uniwersytet Wrocławski κατά REA
Πολωνίας κατά Uniwersytet Wrocławski και REA
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-558/18
C-563/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-588/18
Κοινωνική πολιτική
Fetico κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-586/14 RENV
Εμπορική πολιτική
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-755/15
Κρατικές ενισχύσεις
Λουξεμβούργου κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-759/15
Κρατικές ενισχύσεις
Fiat Chrysler Finance Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-760/15
Κρατικές ενισχύσεις
Κάτω Χωρών κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
NL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-636/16
Κρατικές ενισχύσεις
Starbucks και Starbucks Manufacturing Emea κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-105/17
Ανταγωνισμός
HSBC Holdings κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-391/17
Θεσμικό δίκαιο
Ρουμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
RO Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-13/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Crédit mutuel Arkéa κατά EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-261/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Roxtec κατά EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-404/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zhadanov κατά EUIPO (PDF Expert)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-492/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zhadanov κατά EUIPO (Scanner Pro)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-658/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Hästens Sängar κατά EUIPO (Représentation d'un motif à carreaux)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:45
Απόφαση
T-466/17
Ανταγωνισμός
Printeos κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-121/15
Κρατικές ενισχύσεις
Fortischem κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-780/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
US κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-39/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
VF κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-68/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Fränkischer Weinbauverband κατά EUIPO (Forme d'une bouteille ellipsoïdale)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-112/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pink Lady America κατά OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-219/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Piaggio & C. κατά EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-255/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
US κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-300/18
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-301/18
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-507/18
Γεωργία και αλιεία
Γαλλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-500/17
Εμπορική πολιτική
Hubei Xinyegang Special Tube κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-356/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Volvo Trademark κατά EUIPO - Paalupaikka (V V-WHEELS)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-497/18
Διανοητική ιδιοκτησία
IAK - Forum International κατά EUIPO - Schwalb (IAK)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Προφ. διαδ.
T-683/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Conte κατά EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-749/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Daimler κατά EUIPO (ROAD EFFICIENCY)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF