Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Πέμπτη 25/05/2023
09:00
Προφ. διαδ.
C-167/22
Μεταφορές
Επιτροπής κατά Danemark (Durée maximale de stationnement)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Απόφαση
C-290/21
Διανοητική ιδιοκτησία
AKM (Fourniture de bouquets satellitaires en Autriche)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Απόφαση
C-575/21
WertInvest Hotelbetrieb
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-583/21
C-584/21
C-585/21
C-586/21
Κοινωνική πολιτική
NC (Transfert d’une étude notariale espagnole)
JD (Transfert d’une étude notariale espagnole)
TA (Transfert d’une étude notariale espagnole)
FZ (Transfert d’une étude notariale espagnole)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Απόφαση
C-608/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Politseyski organ pri 02 RU SDVR
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-667/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Krankenversicherung Nordrhein
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-750/21 P
Οικονομική πολιτική
Pilatus Bank κατά BCE
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-831/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Fachverband Spielhallen και LM κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-10/22
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
LEA
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-86/22
Papier Mettler Italia
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Απόφαση
C-114/22
Φορολογία
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (TVA – Acquisition fictive)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Απόφαση
C-141/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
TLL The Longevity Labs
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-175/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
BK (Requalification de l’infraction)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-249/22
Φορολογία
GIS
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προτάσεις
C-256/22 P
Οικονομική πολιτική
Pilatus Bank κατά BCE
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-303/22
CROSS Zlín
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Απόφαση
C-364/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesrepublik Deutschland (Retour volontaire)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Απόφαση
C-368/22
Τελωνειακή ένωση
Danish Fluid System Technologies
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-163/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Transformers Manufacturing Company κατά EUIPO - H&F (TMC TRANSFORMERS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-221/22
T-242/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Pharmaselect International κατά EUIPO - OmniActive Health Technologies (LUTAMAX)
OmniActive Health Technologies κατά EUIPO - Pharmaselect International (LUTAMAX)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 25/05/2023
11:30
Προφ. διαδ.
T-167/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Transformers Manufacturing Company κατά EUIPO - H&F (TMC TRANSFORMERS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF