Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 25/06/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-19/18
Γεωργία και αλιεία
Λιθουανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF