Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Απόφαση
C-11/18 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Klymenko κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-10/18 P
Ανταγωνισμός
Marine Harvest κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-456/18 P
Κρατικές ενισχύσεις
Ουγγαρίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-532/18
Μεταφορές
Niki Luftfahrt
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Απόφαση
C-556/18
Επιτροπής κατά Espagne (Eaux – Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-560/18 P
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-607/18 P
Ανταγωνισμός
NKT Verwaltung και NKT κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-785/18
Γεωργία και αλιεία
GAEC Jeanningros
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona