Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τετάρτη 27/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-160/22 P
C-161/22 P
Επιτροπής κατά HB
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-400/22
Conny
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-597/22 P
Επιτροπής κατά HB
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/09/2023
09:30
Απόφαση
T-826/14
Κρατικές ενισχύσεις
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/09/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-12/15
T-158/15
T-258/15
Κρατικές ενισχύσεις
Banco Santander και Santusa κατά Επιτροπής
Abertis Infraestructuras και Abertis Telecom Satélites κατά Επιτροπής
Axa Mediterranean κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/09/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-252/15
T-257/15
Κρατικές ενισχύσεις
Ferrovial κ.λπ. κατά Επιτροπής
Arcelormittal Spain Holding κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/09/2023
09:30
Απόφαση
T-253/15
Κρατικές ενισχύσεις
Sociedad General de Aguas de Barcelona κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/09/2023
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-256/15
T-260/15
Κρατικές ενισχύσεις
Telefónica κατά Επιτροπής
Iberdrola κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/09/2023
09:30
Απόφαση
T-172/21
Ανταγωνισμός
Valve Corporation κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/09/2023
09:30
Απόφαση
T-765/21
Ρήτρα διαιτησίας
Imdea Materiales κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 27/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-591/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Polaroid IP κατά EUIPO - Klimeck (Représentation d'un carré placé dans un rectangle)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Grande salle - Thémis
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF