Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Πέμπτη 28/09/2023
09:00
Προφ. διαδ.
C-450/22
Caixabank e.a. (Contrôle de transparence dans l’action collective)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Απόφαση
C-692/20
Φορολογία
Επιτροπής κατά Royaume-Uni (Marquage fiscal du gazole)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Απόφαση
C-123/21 P
Εμπορική πολιτική
Changmao Biochemical Engineering κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Απόφαση
C-320/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Απόφαση
C-321/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Ryanair κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-470/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
La Quadrature du Net e.a. (Données personnelles και lutte contre la contrefaçon)
Δικαστήριο - Ολομέλεια
FR Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Απόφαση
C-671/21
Μεταφορές
Gargždų geležinkelis
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Απόφαση
C-133/22
LACD
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Απόφαση
C-262/22 P
Θεσμικό δίκαιο
QI κ.λπ. κατά Επιτροπής και BCE
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-308/22
Γεωργία και αλιεία
PAN Europe (Closer)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-309/22
C-310/22
Γεωργία και αλιεία
PAN Europe (évaluation des propriétés de perturbation endocrinienne)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-336/22
Φορολογία
f6 Cigarettenfabrik
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-341/22
Φορολογία
Feudi di San Gregorio Aziende Agricole
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-409/22
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
EUROBANK BULGARIA
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Απόφαση
C-508/22
Φορολογία
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov (Transfert du droit au remboursement)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
RO Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-509/22
Φορολογία
Girelli Alcool
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Collins
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-536/22
VR Bank Ravensburg-Weingarten
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-706/22
Κοινωνική πολιτική
Konzernbetriebsrat
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 28/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-181/22
Ανταγωνισμός
Pharol κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF