Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-227/22
Μεταφορές
Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia“ Pleven
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-354/22
Γεωργία και αλιεία
Weingut A
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Απόφαση
T-249/21
Θεσμικό δίκαιο
SN κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Απόφαση
T-7/22
Διανοητική ιδιοκτησία
FFI Female Financial Invest κατά EUIPO - MLP Finanzberatung (Financery)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Απόφαση
T-52/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Chambre de commerce και d'industrie territoriale de la Marne en Champagne κατά EUIPO - Ambrosetti Group (TEHA)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Απόφαση
T-60/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Chambre de commerce και d'industrie territoriale de la Marne en Champagne κατά EUIPO - Ambrosetti Group (TEHA)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Απόφαση
T-106/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO - M. J. Dairies (BBQLOUMI)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Απόφαση
T-168/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO - Fontana Food (GRILLOUMI)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-296/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Flowbird κατά EUIPO - Apcoa Parking Holdings (FLOWBIRD)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Salle rouge
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Απόφαση
T-303/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Dicofarm κατά EUIPO - Marco Viti Farmaceutici (Vitis pharma Dicofarm group)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
IT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-361/22
Timchenko κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
09:30
Απόφαση
T-459/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Laboratorios Ern κατά EUIPO - Biolark (BIOLARK)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 03/05/2023
14:30
Προφ. διαδ.
T-252/22
Timchenko κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF