Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 03/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-489/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
NJ (Parquet de Vienne)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 03/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF