Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Πέμπτη 30/01/2020
09:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-133/19
C-136/19
C-137/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
État belge (Regroupement familial – Enfant mineur)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
C-156/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Köln-Aktienfonds Deka
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
C-307/18
Ανταγωνισμός
Generics (UK) κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
C-394/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
I.G.I.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
C-395/18
Tim
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Προτάσεις
C-452/18
Ibercaja Banco
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
C-513/18
Φορολογία
Autoservizi Giordano
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-538/18 P
C-539/18 P
Ανταγωνισμός
České dráhy κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Προτάσεις
C-654/18
Interseroh
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
C-725/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Anton van Zantbeek
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Προτάσεις
C-786/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
ratiopharm
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-826/18
Stichting Varkens in Nood κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Προφ. διαδ.
C-147/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
T-168/17
CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-255/17
Ανταγωνισμός
Les Mousquetaires και ITM Entreprises κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-420/17
Οικονομική πολιτική
Portigon κατά CRU
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
T-224/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
PV κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
T-292/18
Γεωργία και αλιεία
Πορτογαλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PT Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-307/18
Εμπορική πολιτική
Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
T-598/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Grupo Textil Brownie κατά EUIPO - The Guide Association (BROWNIE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-717/18
T-718/18
Διανοητική ιδιοκτησία
B.D. κατά EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON)
Boyer κατά EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Προφ. διαδ.
T-718/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Boyer κατά EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Γενικό Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
T-336/19
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
BZ κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
09:30
Απόφαση
T-559/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Julius Sämann κατά EUIPO - Maharishi Vedic University (Représentation d'un arbre)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 30/01/2020
14:30
Προφ. διαδ.
C-43/19
Φορολογία
Vodafone Portugal
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF