Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Παρασκευή 31/01/2020
09:00
Απόφαση
C-457/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Σλοβενίας κατά Croatie
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Παρασκευή 31/01/2020
09:00
Προφ. διαδ.
C-897/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Ruska Federacija
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF