Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Απόφαση
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Απόφαση
C-71/18
Φορολογία
KPC Herning
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Απόφαση
C-347/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Salvoni
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Απόφαση
C-473/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Baden-Württemberg West
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-496/18
C-497/18
HUNGEOD κ.λπ.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-616/18
Cofidis
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-639/18
Sparkasse Südholstein
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-443/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Peek & Cloppenburg κατά EUIPO - Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
10:30
Προφ. διαδ.
C-679/18
OPR-Finance
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
14:30
Απόφαση
T-603/17
Γεωργία και αλιεία
Λιθουανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
14:30
Απόφαση
T-308/18
Hamas κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF