Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 05/09/2023
09:30
Απόφαση
C-137/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Κοινοβουλίου κατά Commission (Exemption de visa pour les ressortissants des États-Unis)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Τρίτη 05/09/2023
09:30
Απόφαση
C-689/21
Ιθαγένεια της Ένωσης
Udlændinge- og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 05/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-630/22
Κοινωνική πολιτική
Kirchliches Krankenhaus
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-748/20
Ρήτρα διαιτησίας
Επιτροπής κατά CEVA κ.λπ.
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-200/21
Θεσμικό δίκαιο
JS κατά CEPD
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-526/21
Gutseriev κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-600/21
Θεσμικό δίκαιο
WS κ.λπ. κατά Frontex
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-643/21
Foodwatch κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-774/21
Διανοητική ιδιοκτησία
DPG Deutsche Pfandsystem κατά EUIPO - Užstato sistemos administratorius (Représentation d'une bouteille avec une flèche)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-786/21
Διανοητική ιδιοκτησία
Team Beverage κατά EUIPO (TEAM BUSINESS IT DATEN - PROZESSE - SYSTEME)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-45/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Weider Germany κατά EUIPO - Den i Nosht (YIPPIE!)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-107/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Adega Ponte da Boga κατά EUIPO - Viñedos y Bodegas Dominio de Tares (P3 DOMINIO DE TARES)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-108/22
Sopra Steria Benelux και Unisys Belgium κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-171/22
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
OR και OS κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-252/22
Timchenko κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-270/22
Pumpyanskiy κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-272/22
Pumpyanskaya κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-276/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Groz-Beckert κατά EUIPO (Position des couleurs blanche, rouge και vert sapin sur un emballage rectangulaire)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-277/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Groz-Beckert κατά EUIPO (Position des couleurs rouge και blanche sur un emballage rectangulaire)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-291/22
Pumpyanskiy κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-312/22
Διανοητική ιδιοκτησία
QC κ.λπ. κατά EUIPO - Wyrębski (RED BRAND CHICKEN)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-316/22
Διανοητική ιδιοκτησία
QC κ.λπ. κατά EUIPO - Wyrębski (BLUE BRAND CHICKEN)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-335/22
Khudaverdyan κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-350/22
Διανοητική ιδιοκτησία
adp Merkur κατά EUIPO - Play’n GO Marks (GAME OF GLADIATORS)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-361/22
Timchenko κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-364/22
Shulgin κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-377/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Cayago Tec κατά EUIPO - iAqua (Shenzhen) (Scooter des mers, bateau à moteur)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-425/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Kalypso Media Group κατά EUIPO (COMMANDOS)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-492/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Iwuć κατά EUIPO - Hangzhou XiangHui (Boîte d’emballage και assortiment de chaussettes)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-557/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Chmielarz κατά EUIPO - Granulat (granulat)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-576/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Bora Creations κατά EUIPO - True Skincare (TRUE SKIN)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-601/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media κατά EUIPO - Optiva Canada (OPTIVA MEDIA)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-658/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Allegro κατά EUIPO (SMART!)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
PL Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-728/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Industrias Lácteas Asturianas κατά EUIPO - Qingdao United Dairy (NAMLAC)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/09/2023
09:30
Απόφαση
T-1/23
Enmacc κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-216/21
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-234/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Défense Active des Amateurs d’Armes κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-461/21
Φορολογία
Cartrans Preda
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-590/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Charles Taylor Adjusting
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-601/21
Επιτροπής κατά Πολωνίας
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-701/21 P
C-739/21 P
Κρατικές ενισχύσεις
Mytilinaios κατά DEI και Επιτροπής
Επιτροπής κατά DEI
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-803/21 P
Οικονομική πολιτική
Versobank κατά BCE
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-822/21
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Λετονίας κατά Suède (Systèmes de garantie des dépôts)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
SV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-832/21
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Beverage City Polska
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Richard de la Tour
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-15/22
Εξωτερικές σχέσεις
Finanzamt G (Projets d’aide au développement)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-128/22
Ιθαγένεια της Ένωσης
NORDIC INFO
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-135/22 P
Breyer κατά REA
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-162/22
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-167/22
Μεταφορές
Επιτροπής κατά Danemark (Durée maximale de stationnement)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-169/22
Γεωργία και αλιεία
Groenland Poultry
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-197/22
Επιτροπής κατά Italie (Valeurs limites – Arsenic και fluorures)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-209/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Rayonna prokuratura Lovech, TO Lukovit (Fouille corporelle)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-216/22
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bundesrepublik Deutschland (Recevabilité d’une demande ultérieure)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-226/22
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Nexive Commerce κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
C-277/22
Ενέργεια
Global NRG
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-291/22 P
D & A Pharma κατά Επιτροπής και EMA
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Medina
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-303/22
CROSS Zlín
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-314/22
Φορολογία
Consortium Remi Group
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-323/22
Φορολογία
KRI
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-361/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Inditex
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-371/22
Ενέργεια
G (Frais de résiliation anticipée)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Rantos
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-384/22
Επιτροπής κατά Espagne (Protection contre les rayonnements ionisants)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Ćapeta
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-433/22
Φορολογία
HPA - Construções
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Απόφαση
C-453/22
Φορολογία
Schütte
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 07/09/2023
09:30
Προτάσεις
C-517/22 P
Εμπορική πολιτική
Eurobolt κ.λπ. κατά Επιτροπής και Stafa Group
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Emiliou
Παρασκευή 08/09/2023
09:30
Προφ. διαδ.
T-562/22
Διανοητική ιδιοκτησία
Noah Clothing κατά EUIPO - Noah (NOAH)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF