Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 03/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-489/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
NJ (Parquet de Vienne)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 03/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Απόφαση
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Απόφαση
C-71/18
Φορολογία
KPC Herning
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DA Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Απόφαση
C-347/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Salvoni
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Απόφαση
C-473/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Baden-Württemberg West
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-496/18
C-497/18
HUNGEOD κ.λπ.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-616/18
Cofidis
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-639/18
Sparkasse Südholstein
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
10:30
Προφ. διαδ.
C-679/18
OPR-Finance
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-156/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Köln-Aktienfonds Deka
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-447/17 P
C-479/17 P
Θεσμικό δίκαιο
Union européenne κατά Guardian Europe
Guardian Europe κατά Union européenne
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
C-28/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Verein für Konsumenteninformation
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
C-145/18
Φορολογία
Regards Photographiques
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
C-172/18
Διανοητική ιδιοκτησία
AMS Neve κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-228/18
Ανταγωνισμός
Budapest Bank κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-272/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Verein für Konsumenteninformation
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
C-290/18
Επιτροπής κατά Πορτογαλίας
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-332/18 P
Κρατικές ενισχύσεις
Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
C-331/18
Pohotovosť
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
SK Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
C-333/18
Lombardi
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
C-377/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-389/18
Φορολογία
Brussels Securities
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
C-417/18
Βιομηχανική πολιτική
AW e.a. (Appels au 112)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
C-443/18
Επιτροπής κατά Italie (Bactérie Xylella fastidiosa)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
C-468/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
R (Compétence responsabilité parentale και obligation alimentaire)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-519/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Regroupement familial – sœur de réfugié)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
C-559/18
Τελωνειακή ένωση
TDK-Lambda Germany
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-547/18
Φορολογία
Dong Yang Electronics
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-642/18
Επιτροπής κατά Espagne (Plans de gestion des déchets)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-831/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Επιτροπής κατά RQ
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 09/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-623/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Privacy International
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 09/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-511/18
C-512/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
La Quadrature du Net κ.λπ.
French Data Network κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 09/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-520/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Ordre des barreaux francophones και germanophone κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-623/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Privacy International
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
C-94/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
Chenchooliah
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
C-123/18 P
Θεσμικό δίκαιο
HTTS κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-263/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Nederlands Uitgeversverbond και Groep Algemene Uitgevers
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-450/18
Κοινωνική πολιτική
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-511/18
C-512/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
La Quadrature du Net κ.λπ.
French Data Network κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-520/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Ordre des barreaux francophones και germanophone κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-612/17
C-613/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
FIG
FISE
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-676/17
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Călin
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-13/18
C-126/18
Φορολογία
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-46/18
Γεωργία και αλιεία
Caseificio Sociale San Rocco κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-114/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Sandoz και Hexal
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-143/18
Romano
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-175/18 P
PTC Therapeutics International κατά EMA
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation και Intervet International κατά EMA
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-383/18
Lexitor
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-397/18
Κοινωνική πολιτική
Nobel Plastiques Ibérica
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-406/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
PG
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-446/18
Φορολογία
AGROBET CZ
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-452/18
Ibercaja Banco
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-458/18
Φορολογία
GVC Services (Bulgaria)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
C-540/18 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
HX κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-564/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-82/17 P
TestBioTech κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-299/17
Βιομηχανική πολιτική
VG Media
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-347/17
A κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-683/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Cofemel
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-688/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Bayer Pharma
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-709/17 P
Εμπορική πολιτική
Επιτροπής κατά Kolachi Raj Industrial
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Maksimovic
Köfler κ.λπ.
Köfler
Köfler κ.λπ.
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-104/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-199/18
C-200/18
C-343/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Pollo del Campo και Avi Coop
C.A.F.A.R. και Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta
SAIGI Società Cooperativa Agricola και MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-482/18
Φορολογία
Google Ireland
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-513/18
Φορολογία
Autoservizi Giordano
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-542/18 RX-II
Θεσμικό δίκαιο
Réexamen Simpson κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-543/18 RX-II
Θεσμικό δίκαιο
Réexamen HG κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
C-541/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-584/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Blue Air - Airline Management Solutions κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-627/18
Κρατικές ενισχύσεις
Nelson Antunes da Cunha
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-666/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
IT Development
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-766/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 16/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-717/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Procureur-generaal (Mandat d'arrêt européen contre un chanteur)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-610/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
AFMB κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-526/17
Επιτροπής κατά Ιταλίας
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-700/17
Φορολογία
Peters
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-47/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Riel
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-32/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Moser
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-176/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-222/18
VIPA
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
C-366/18
Κοινωνική πολιτική
Ortiz Mesonero
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-477/18
C-478/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Exportslachterij J. Gosschalk
Compaxo Vlees Zevenaar κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-641/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Rina
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-622/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Cooper International Spirits κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-654/18
Interseroh
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-678/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-662/18
C-672/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Ministre de l'Action και des Comptes publics (Plus-value afférente à l’échange de titres)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 18/09/2019
10:30
Προφ. διαδ.
C-640/18
Δίκαιο των εταιριών
Wagram Invest
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
08:30
Προφ. διαδ.
C-307/18
Ανταγωνισμός
Generics (UK) κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-511/17
Lintner
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
C-34/18
Lovasné Tóth
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-95/18
C-96/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
van den Berg και Giesen
Franzen
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
C-251/18
Εμπορική πολιτική
Trace Sport
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
C-467/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Rayonna prokuratura Lom
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-523/18
Βιομηχανική πολιτική
Engie Cartagena
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
C-527/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Gesamtverband Autoteile-Handel
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
C-544/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Dakneviciute
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-567/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Coty Germany
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 23/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-488/18
Φορολογία
Golfclub Schloss Igling
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
C-136/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
GC e.a. (Déréférencement de données sensibles)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-515/17 P
C-561/17 P
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Uniwersytet Wrocławski κατά REA
Πολωνίας κατά Uniwersytet Wrocławski και REA
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
C-507/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Google (Portée territoriale du déréférencement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-558/18
C-563/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-588/18
Κοινωνική πολιτική
Fetico κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Απόφαση
C-11/18 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Klymenko κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-10/18 P
Ανταγωνισμός
Marine Harvest κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-456/18 P
Κρατικές ενισχύσεις
Ουγγαρίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-532/18
Μεταφορές
Niki Luftfahrt
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Απόφαση
C-556/18
Επιτροπής κατά Espagne (Eaux – Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-560/18 P
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-607/18 P
Ανταγωνισμός
NKT Verwaltung και NKT κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-785/18
Γεωργία και αλιεία
GAEC Jeanningros
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 01/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-274/14
Κρατικές ενισχύσεις
Banco de Santander
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τρίτη 01/10/2019
09:30
Απόφαση
C-616/17
Blaise κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 01/10/2019
09:30
Απόφαση
C-673/17
Βιομηχανική πολιτική
Planet49
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 01/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-262/18 P
C-271/18 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Dôvera zdravotná poistʼovňa
Σλοβακίας κατά Dôvera zdravotná poistʼovňa
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Απόφαση
C-93/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
Bajratari
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-152/18 P
C-153/18 P
Οικονομική πολιτική
Crédit mutuel Arkéa κατά BCE
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-442/18 P
BCE κατά Espírito Santo Financial (Portugal)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-465/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Comune di Bernareggio
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-634/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-667/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Orde van Vlaamse Balies και Ordre des barreaux francophones et germanophone
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-285/18
Irgita
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-329/18
Φορολογία
Altic
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
LV null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-378/18
Γεωργία και αλιεία
Westphal
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-401/18
Φορολογία
Herst
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
CS null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-632/18
Οικονομική πολιτική
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-649/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
A (Publicité και vente de médicaments en ligne)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 08/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-581/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
TÜV Rheinland LGA Products και Allianz IARD
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-719/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Vivendi
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-211/18
Φορολογία
Idealmed III
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-234/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
„AGRO IN 2001“
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
BG null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-384/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Επιτροπής κατά Belgique (Comptables)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 15/10/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-453/18
C-494/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bondora
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-371/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sky κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-427/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
SEAE κατά Alba Aguilera κ.λπ.
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-615/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatsanwaltschaft Offenburg
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-276/18
Φορολογία
KrakVet Marek Batko
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-341/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-405/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
AURES Holdings
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
CS null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-766/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τετάρτη 04/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-443/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Peek & Cloppenburg κατά EUIPO - Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
14:30
Απόφαση
T-603/17
Γεωργία και αλιεία
Λιθουανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
LT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 04/09/2019
14:30
Απόφαση
T-308/18
Hamas κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-383/17
Εμπορική πολιτική
Hansol Paper κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-505/18
Γεωργία και αλιεία
Ουγγαρίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
HU Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 05/09/2019
09:30
Απόφαση
T-753/18
Διανοητική ιδιοκτησία
C&A κατά EUIPO (#BESTDEAL)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 06/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-568/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Local-e-motion κατά EUIPO - Volkswagen (WE)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 09/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-143/18
Οικονομική πολιτική
Société générale κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 09/09/2019
09:30
Απόφαση
T-680/18
Διανοητική ιδιοκτησία
SLL Service κατά EUIPO - Elfa International (LUMIN8)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 09/09/2019
09:30
Απόφαση
T-689/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Executive Selling κατά EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 09/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-144/18
Οικονομική πολιτική
Crédit agricole κ.λπ. κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-883/16
Ενέργεια
Πολωνίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
PL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-741/17
Trasys International και Axianseu - Digital Solutions κατά AESA
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-50/18
Tassi κατά Cour de justice de l'Union européenne
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-51/18
Kleani κατά Cour de justice de l'Union européenne
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-66/18
Tsapakidou κατά Cour de justice de l'Union européenne
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-145/18
Οικονομική πολιτική
Confédération nationale du Crédit mutuel κ.λπ. κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-217/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
DK κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-527/18
Διανοητική ιδιοκτησία
K.A. Schmersal Holding κατά EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-697/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Aldi κατά EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
09:30
Απόφαση
T-744/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Oakley κατά EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 10/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-146/18
Οικονομική πολιτική
BPCE κ.λπ. κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-721/17
T-722/17
Topor-Gilka κατά Συμβουλίου
WO Technopromexport κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-149/18
Οικονομική πολιτική
Arkéa Direct Bank κ.λπ. κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
T-286/18
Azarov κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-524/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Billa κατά EUIPO - Boardriders IP Holdings (Billa)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-573/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Hickies κατά EUIPO (forme d’un lacet de chaussure)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
T-545/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
YL κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
09:30
Απόφαση
T-34/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Orkla Foods Danmark κατά EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DA Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 11/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-150/18
T-345/18
Οικονομική πολιτική
BNP Paribas κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
T-417/16
Κρατικές ενισχύσεις
Achemos Grupė και Achema κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
T-629/17
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
Τσεχικής Δημοκρατίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
CS Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
T-225/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Manéa κατά CdT
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 12/09/2019
09:30
Απόφαση
T-528/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
XI κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 13/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-341/17
Ανταγωνισμός
British Airways κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-119/07
T-207/07
Κρατικές ενισχύσεις
Ιταλίας κατά Επιτροπής
Eurallumina κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-129/07
T-130/07
Κρατικές ενισχύσεις
Ιρλανδίας κατά Επιτροπής
Aughinish Alumina κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-778/16
T-892/16
Κρατικές ενισχύσεις
Ιρλανδίας κατά Επιτροπής
Apple Sales International και Apple Operations Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-81/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Barata κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
T-399/18
Διανοητική ιδιοκτησία
TrekStor κατά EUIPO (Theatre)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
T-464/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Grupo Bimbo κατά EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
T-532/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Aroma Essence κατά EUIPO - Refan Bulgaria (Éponges de toilette)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
T-634/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Geske κατά EUIPO (revolutionary air pulse technology)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
09:30
Απόφαση
T-633/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Rose Gesellschaft κατά EUIPO - Iviton (TON JONES)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-669/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Neoperl κατά EUIPO (Représentation de quatre trous remplis dans un motif à trous régulier)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
15:30
Απόφαση
T-502/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pharmadom κατά EUIPO - IRF (MediWell)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 17/09/2019
15:30
Προφ. διαδ.
T-624/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Gres de Aragón κατά EUIPO (GRES ARAGÓN)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-778/16
T-892/16
Κρατικές ενισχύσεις
Ιρλανδίας κατά Επιτροπής
Apple Sales International και Apple Operations Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 18/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-695/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Werner κατά EUIPO - Merck (fLORAMED)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-386/14 RENV
Κρατικές ενισχύσεις
FIH Holding και FIH κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-153/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
FV κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-176/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Sequel Naturals κατά EUIPO - Fernandes (VeGa one)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-228/17
Εμπορική πολιτική
Zhejiang Jndia Pipeline Industry κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-476/17
Γεωργία και αλιεία
Arysta LifeScience Netherlands κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-783/17
GE Healthcare κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-27/18 RENV
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
FV κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-378/18
Διανοητική ιδιοκτησία
NHS κατά EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-379/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WI κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
09:30
Απόφαση
T-678/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Società agricola Giusti Dal Col κατά EUIPO - DMC (GIUSTI WINE)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
14:30
Απόφαση
T-786/17
BTC κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
14:30
Απόφαση
T-359/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Unifarco κατά EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
14:30
Απόφαση
T-679/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Showroom κατά EUIPO - E-Gab (SHOWROOM)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-711/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Wyld κατά EUIPO - Kaufland Warenhandel (wyld)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 19/09/2019
14:30
Απόφαση
T-761/18
Διανοητική ιδιοκτησία
La Caixa κατά EUIPO - Imagic Vision (imagin bank)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-615/15 RENV
Θεσμικό δίκαιο
LL κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
LT Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-125/17
BASF Grenzach κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-217/17
Κρατικές ενισχύσεις
FVE Holýšov I κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-433/17
Dehousse κατά Cour de justice de l'Union européenne
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-467/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Barata κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-610/17
ICL-IP Terneuzen και ICL Europe Coöperatief κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-636/17
PlasticsEurope κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-650/17
Εμπορική πολιτική
Jinan Meide Casting κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-673/17
Κρατικές ενισχύσεις
Port autonome du Centre και de l'Ouest κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-674/17
Κρατικές ενισχύσεις
Le Port de Bruxelles και Région de Bruxelles-Capitale κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-696/17
Κρατικές ενισχύσεις
Havenbedrijf Antwerpen και Maatschappij van de Brugse Zeehaven κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
NL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-755/17
Γερμανίας κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-47/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
UZ κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-65/18
Venezuela κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-287/18
Διανοητική ιδιοκτησία
M. I. Industries κατά EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-288/18
Διανοητική ιδιοκτησία
M. I. Industries κατά EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-367/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sixsigma Networks Mexico κατά EUIPO - Marijn van Oosten Holding (UKIO)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-458/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Multifit κατά EUIPO (real nature)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-650/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Reaktor Group κατά EUIPO (REAKTOR)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FI Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-716/18
Διανοητική ιδιοκτησία
The Logistical Approach κατά EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 20/09/2019
09:30
Απόφαση
T-67/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Sixsigma Networks Mexico κατά EUIPO - Dokkio (DOKKIO)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 23/09/2019
15:00
Προφ. διαδ.
T-531/18
Ανταγωνισμός
LL-Carpenter κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
CS Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-586/14 RENV
Εμπορική πολιτική
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-755/15
Κρατικές ενισχύσεις
Λουξεμβούργου κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-759/15
Κρατικές ενισχύσεις
Fiat Chrysler Finance Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-760/15
Κρατικές ενισχύσεις
Κάτω Χωρών κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
NL Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-636/16
Κρατικές ενισχύσεις
Starbucks και Starbucks Manufacturing Emea κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-105/17
Ανταγωνισμός
HSBC Holdings κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-391/17
Θεσμικό δίκαιο
Ρουμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
RO Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-13/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Crédit mutuel Arkéa κατά EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-261/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Roxtec κατά EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-404/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zhadanov κατά EUIPO (PDF Expert)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-492/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zhadanov κατά EUIPO (Scanner Pro)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-658/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Hästens Sängar κατά EUIPO (Représentation d'un motif à carreaux)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:45
Απόφαση
T-466/17
Ανταγωνισμός
Printeos κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-121/15
Κρατικές ενισχύσεις
Fortischem κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-780/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
US κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-39/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
VF κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-68/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Fränkischer Weinbauverband κατά EUIPO (Forme d'une bouteille ellipsoïdale)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-112/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pink Lady America κατά OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-219/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Piaggio & C. κατά EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-255/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
US κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-300/18
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-301/18
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-507/18
Γεωργία και αλιεία
Γαλλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-500/17
Εμπορική πολιτική
Hubei Xinyegang Special Tube κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-356/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Volvo Trademark κατά EUIPO - Paalupaikka (V V-WHEELS)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-497/18
Διανοητική ιδιοκτησία
IAK - Forum International κατά EUIPO - Schwalb (IAK)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Προφ. διαδ.
T-683/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Conte κατά EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-749/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Daimler κατά EUIPO (ROAD EFFICIENCY)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 01/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-484/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
XB κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 01/10/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-487/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Stada Arzneimittel κατά EUIPO (ViruProtect)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-607/17
Κρατικές ενισχύσεις
Volotea κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/10/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-8/18
Κρατικές ενισχύσεις
easyJet Airline κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-805/17
BASF κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-806/17
BASF και REACH & colours κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-8/18
Κρατικές ενισχύσεις
easyJet Airline κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-491/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Vafo Praha κατά EUIPO - Rutzinger-Kurpas (Meatlove)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-500/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Puma κατά EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-509/18
Γεωργία και αλιεία
Τσεχικής Δημοκρατίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
CS Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-533/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Wanda Films και Wanda Visión κατά EUIPO - Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-542/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Wanda Films και Wanda Visión κατά EUIPO - Dalian Wanda Group Co. (wanda films)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-666/18
Διανοητική ιδιοκτησία
6Minutes Media κατά EUIPO - ad pepper media International (ad pepper)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-668/18
Διανοητική ιδιοκτησία
6Minutes Media κατά EUIPO - ad pepper media International (ADPepper)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-686/18
Διανοητική ιδιοκτησία
LegalCareers κατά EUIPO (LEGALCAREERS)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:31
Προφ. διαδ.
T-716/17
Κρατικές ενισχύσεις
Germanwings κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 08/10/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-504/18
Θεσμικό δίκαιο
XG κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-195/18
Ρήτρα διαιτησίας
Talanton κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-402/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Aquino κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-335/17
Εξωτερικές σχέσεις
Help - Hilfe zur Selbsthilfe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-428/18
Διανοητική ιδιοκτησία
McDreams Hotel κατά EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-453/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Biasotto κατά EUIPO - Oofos (OOF)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-454/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Biasotto κατά EUIPO - Oofos (OO)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-536/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Société des produits Nestlé κατά EUIPO - European Food (FITNESS)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-690/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sony Interactive Entertainment Europe κατά EUIPO - Vieta Audio (Vita)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-726/18
Θεσμικό δίκαιο
Mélin κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-700/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Kalypso Media Group κατά EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 11/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-320/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WD κατά EFSA
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 15/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-653/18
T-654/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Armani κατά EUIPO - Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)
Armani κατά EUIPO - Asunción (le Sac 11)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-251/18
Αλιευτική πολιτική
IFSUA κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-380/17
Ανταγωνισμός
HeidelbergCement και Schwenk Zement κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
T-279/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Alliance Pharmaceuticals κατά EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF