Πρόγραμμα συνεδριάσεων
Το πρόγραμμα συνεδριάσεων είναι ενδεικτικό και δημοσιεύεται με την επιφύλαξη τροποποιήσεων
Ημερομηνία Υπόθεση Γλώσσα διαδικασίας Αίθουσα
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
C-136/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
GC e.a. (Déréférencement de données sensibles)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
C-507/17
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Google (Portée territoriale du déréférencement)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-515/17 P
C-561/17 P
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Uniwersytet Wrocławski κατά REA
Πολωνίας κατά Uniwersytet Wrocławski και REA
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-558/18
C-563/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-588/18
Κοινωνική πολιτική
Fetico κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 01/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-274/14
Κρατικές ενισχύσεις
Banco de Santander
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τρίτη 01/10/2019
09:30
Απόφαση
C-616/17
Blaise κ.λπ.
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τρίτη 01/10/2019
09:30
Απόφαση
C-673/17
Βιομηχανική πολιτική
Planet49
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 01/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-262/18 P
C-271/18 P
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Dôvera zdravotná poistʼovňa
Σλοβακίας κατά Dôvera zdravotná poistʼovňa
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 08/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-581/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
TÜV Rheinland LGA Products και Allianz IARD
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 14/10/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-502/19
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Junqueras Vies
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 15/10/2019
09:00
Απόφαση
C-128/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Dorobantu
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 15/10/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-746/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ET Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 22/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-78/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
Επιτροπής κατά Hongrie (Transparence associative)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-566/19 PPU
C-626/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg
Openbaar Ministerie
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-625/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Openbaar Ministerie
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-627/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Openbaar Ministerie
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 05/11/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Οικονομική πολιτική
BCE κατά Trasta Komercbanka κ.λπ.
Επιτροπής κατά Trasta Komercbanka e.a. και BCE
Trasta Komercbanka κ.λπ. κατά BCE
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τρίτη 05/11/2019
09:30
Απόφαση
C-192/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Επιτροπής κατά Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τρίτη 05/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-673/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Santen
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-215/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Primera Air Scandinavia
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
C-280/18
Flausch κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
C-396/18
Μεταφορές
Cafaro
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-419/18
C-483/18
Profi Credit Polska
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις T-755/15
T-759/15
Κρατικές ενισχύσεις
Λουξεμβούργου κατά Επιτροπής
Fiat Chrysler Finance Europe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-636/16
Κρατικές ενισχύσεις
Starbucks και Starbucks Manufacturing Emea κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:45
Απόφαση
T-466/17
Ανταγωνισμός
Printeos κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο πενταμελές τμήμα
ES Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-607/17
Κρατικές ενισχύσεις
Volotea κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/10/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-8/18
Κρατικές ενισχύσεις
easyJet Airline κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-805/17
BASF κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-806/17
BASF και REACH & colours κατά ECHA
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-8/18
Κρατικές ενισχύσεις
easyJet Airline κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-730/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
DQ κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:31
Προφ. διαδ.
T-716/17
Κρατικές ενισχύσεις
Germanwings κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο πενταμελές τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 08/10/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-504/18
Θεσμικό δίκαιο
XG κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-402/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Aquino κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο πενταμελές τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-726/18
Θεσμικό δίκαιο
Mélin κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Απόφαση
T-432/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Palo κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Απόφαση
T-684/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
ZV κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-29/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Idea Groupe κατά EUIPO - The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-332/17
Ενέργεια
E-Control κατά ACER
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-333/17
Ενέργεια
Austrian Power Grid και Vorarlberger Übertragungsnetz κατά ACER
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-58/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Mahr κατά EUIPO - Especialidades Vira (Xocolat)
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-417/18
Θεσμικό δίκαιο
CdT κατά EUIPO
Γενικό Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-743/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Japan Tobacco κατά EUIPO - I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 05/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-42/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Volkswagen κατά EUIPO (CROSS)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Grande salle - Annexe "C"
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-586/14 RENV
Εμπορική πολιτική
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-404/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zhadanov κατά EUIPO (PDF Expert)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-492/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Zhadanov κατά EUIPO (Scanner Pro)
Γενικό Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα Dalsgaard
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
T-380/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Intas Pharmaceuticals κατά EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
T-431/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WN κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
T-568/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Local-e-motion κατά EUIPO - Volkswagen (WE)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-605/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
ZF κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
T-240/19
Διανοητική ιδιοκτησία
A9.com κατά EUIPO (Représentation d'une cloche)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Αίθουσα Fernando Pessoa
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Απόφαση
C-11/18 P
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Klymenko κατά Συμβουλίου
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Απόφαση
C-556/18
Επιτροπής κατά Espagne (Eaux – Mise à jour des plans de gestion des îles Canaries)
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Απόφαση
C-600/18
Μεταφορές
UTEP 2006.
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-607/18 P
Ανταγωνισμός
NKT Verwaltung και NKT κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/10/2019
09:00
Προφ. διαδ.
C-606/18 P
Ανταγωνισμός
Nexans France και Nexans κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 23/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-601/18 P
Ανταγωνισμός
Prysmian και Prysmian Cavi e Sistemi κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-244/18 P
Κρατικές ενισχύσεις
Larko κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EL Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-458/18
Φορολογία
GVC Services (Bulgaria)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-461/18 P
Εμπορική πολιτική
Changmao Biochemical Engineering κατά Distillerie Bonollo e.a. και Συμβουλίου
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-578/18
Ενέργεια
Energiavirasto
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 06/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-611/18 P
Ανταγωνισμός
Pirelli & C. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-693/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
CLCV κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων I - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 23/09/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-488/18
Φορολογία
Golfclub Schloss Igling
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Απόφαση
C-93/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
Bajratari
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-152/18 P
C-153/18 P
Οικονομική πολιτική
Crédit mutuel Arkéa κατά BCE
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-442/18 P
BCE κατά Espírito Santo Financial (Portugal)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-634/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 23/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-663/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
B S και C A (Commercialisation du cannabidiol - CBD)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων II - Επίπεδο 8
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-10/18 P
Ανταγωνισμός
Marine Harvest κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-456/18 P
Κρατικές ενισχύσεις
Ουγγαρίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-532/18
Μεταφορές
Niki Luftfahrt
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-785/18
Γεωργία και αλιεία
GAEC Jeanningros
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-621/17
Kiss και CIB Bank
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-18/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Glawischnig-Piesczek
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-42/18
Φορολογία
Cardpoint
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-70/18
Εξωτερικές σχέσεις
A κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland κ.λπ.
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-208/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Petruchová
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-260/18
Dziubak
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-272/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Verein für Konsumenteninformation
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-274/18
Κοινωνική πολιτική
Schuch-Ghannadan
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-285/18
Irgita
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
LT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-302/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières και suffisantes)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-329/18
Φορολογία
Altic
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-378/18
Γεωργία και αλιεία
Westphal
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
C-632/18
Οικονομική πολιτική
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Δευτέρα 07/10/2019
09:30
Απόφαση
C-171/18
Κοινωνική πολιτική
Safeway
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FI Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
C-703/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Krah
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-211/18
Φορολογία
Idealmed III
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-384/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Επιτροπής κατά Belgique (Comptables)
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
C-692/17
Φορολογία
Paulo Nascimento Consulting
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
PT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
C-31/18
Ενέργεια
Elektrorazpredelenie Yug
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-103/18
C-429/18
Κοινωνική πολιτική
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez κ.λπ.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-177/18
Κοινωνική πολιτική
Baldonedo Martín
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
C-239/18
Γεωργία και αλιεία
Saatgut-Treuhandverwaltung
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-341/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
C-403/18 P
Ανταγωνισμός
Alcogroup και Alcodis κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-405/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
AURES Holdings
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
C-423/18
Γεωργία και αλιεία
Südzucker
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
C-459/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Argenta Spaarbank
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
C-514/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark κατά Schmid
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
C-569/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Caseificio Cirigliana κ.λπ.
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
C-579/18
Τελωνειακή ένωση
Comida paralela 12
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-592/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Darie
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
C-653/18
Φορολογία
Unitel
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
PL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-766/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 24/10/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-583/18
Verbraucherzentrale Berlin
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-730/18 P
Ρήτρα διαιτησίας
SC κατά Eulex Kosovo
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-584/17 P
Ρήτρα διαιτησίας
ADR Center κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
C-687/17 P
Κρατικές ενισχύσεις
Aanbestedingskalender κ.λπ. κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
C-68/18
Φορολογία
Petrotel-Lukoil
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
RO Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez και Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre κ.λπ.
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
C-346/18 P
Rose Vision κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-364/18
C-365/18
Ενέργεια
Eni
Shell Italia
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-480/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
PrivatBank
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
LV Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-488/18
Φορολογία
Golfclub Schloss Igling
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
C-555/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-659/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non-comparution)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
ES Αίθουσα συνεδριάσεων III - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Απόφαση
C-63/18
Vitali
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προτάσεις
C-394/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
I.G.I.
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Πέμπτη 26/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-560/18 P
Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-465/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Comune di Bernareggio
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τετάρτη 02/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-667/18
Ελευθερία εγκαταστάσεως
Orde van Vlaamse Balies και Ordre des barreaux francophones et germanophone
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-401/18
Φορολογία
Herst
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
CS Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-649/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
A (Publicité και vente de médicaments en ligne)
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/10/2019
09:30
Απόφαση
C-548/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
BGL BNP Paribas
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 09/10/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-573/18
C-574/18
Φορολογία
C (TVA και subventions agricoles)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 09/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-719/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Vivendi
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/10/2019
09:30
Απόφαση
C-489/19 PPU
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
NJ (Parquet de Vienne)
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-4/18
C-5/18
Φορολογία
Winterhoff
Eisenbeis
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Απόφαση
C-189/18
Φορολογία
Glencore Agriculture Hungary
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Απόφαση
C-270/18
Φορολογία
UPM France
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-371/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sky κ.λπ.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
EN Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Προτάσεις
C-427/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
SEAE κατά Alba Aguilera κ.λπ.
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Απόφαση
C-490/18
Γεωργία και αλιεία
Agrárminiszter
Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
HU Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-615/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Staatsanwaltschaft Offenburg
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 23/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-576/18
Κρατικές ενισχύσεις
Επιτροπής κατά Italie (Aides illégales au secteur hôtelier en Sardaigne)
Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
C-324/17
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Gavanozov
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
BG Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bot
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-469/18
C-470/18
Φορολογία
Belgische Staat
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
NL Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
C-515/18
Μεταφορές
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Attribution directe d’un contrat de service public de transport)
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
IT Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-769/18
Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων
Caisse d’assurance retraite και de la santé au travail d’Alsace-Moselle
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
C-35/19
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
État belge (Indemnité pour personnes handicapées)
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 06/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-753/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Stim και SAMI
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
SV Αίθουσα συνεδριάσεων IV - Επίπεδο 6
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-121/15
Κρατικές ενισχύσεις
Fortischem κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-780/17
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
US κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-39/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
VF κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-68/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Fränkischer Weinbauverband κατά EUIPO (Forme d'une bouteille ellipsoïdale)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-112/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Pink Lady America κατά OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-219/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Piaggio & C. κατά EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-255/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
US κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-300/18
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-301/18
Yanukovych κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
10:00
Απόφαση
T-507/18
Γεωργία και αλιεία
Γαλλίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-500/17
Εμπορική πολιτική
Hubei Xinyegang Special Tube κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-356/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Volvo Trademark κατά EUIPO - Paalupaikka (V V-WHEELS)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-497/18
Διανοητική ιδιοκτησία
IAK - Forum International κατά EUIPO - Schwalb (IAK)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Προφ. διαδ.
T-683/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Conte κατά EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
IT Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
15:00
Απόφαση
T-749/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Daimler κατά EUIPO (ROAD EFFICIENCY)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 01/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-484/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
XB κατά BCE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-500/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Puma κατά EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-666/18
Διανοητική ιδιοκτησία
6Minutes Media κατά EUIPO - ad pepper media International (ad pepper)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-668/18
Διανοητική ιδιοκτησία
6Minutes Media κατά EUIPO - ad pepper media International (ADPepper)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-686/18
Διανοητική ιδιοκτησία
LegalCareers κατά EUIPO (LEGALCAREERS)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-335/17
Εξωτερικές σχέσεις
Help - Hilfe zur Selbsthilfe κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-372/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Colombani κατά SEAE
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-428/18
Διανοητική ιδιοκτησία
McDreams Hotel κατά EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-453/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Biasotto κατά EUIPO - Oofos (OOF)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-454/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Biasotto κατά EUIPO - Oofos (OO)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-536/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Société des produits Nestlé κατά EUIPO - European Food (FITNESS)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-632/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
ZM κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
FR Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-690/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Sony Interactive Entertainment Europe κατά EUIPO - Vieta Audio (Vita)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 10/10/2019
09:30
Απόφαση
T-700/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Kalypso Media Group κατά EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 16/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-251/18
Αλιευτική πολιτική
IFSUA κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
T-279/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Alliance Pharmaceuticals κατά EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
T-10/19
Διανοητική ιδιοκτησία
United States Seafoods κατά EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-69/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Südwestdeutsche Salzwerke κατά EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-515/13 RENV
T-719/13 RENV
Κρατικές ενισχύσεις
Ισπανίας κατά Επιτροπής
Lico Leasing και Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
ES Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-601/17
Διανοητική ιδιοκτησία
Rubik's Brand κατά EUIPO - Simba Toys (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-498/18
Διανοητική ιδιοκτησία
ZPC Flis κατά EUIPO - Aldi Einkauf (Happy Moreno choco)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-708/18
Διανοητική ιδιοκτησία
ZPC Flis κατά EUIPO - Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-41/19
Διανοητική ιδιοκτησία
MSI Svetovanje κατά EUIPO - Industrial Farmaceutica Cantabria (nume)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 05/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-332/15
Ocean Capital Administration κ.λπ. κατά Συμβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-5/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Clatronic International κατά EUIPO (PROFI CARE)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
T-48/17
Θεσμικό δίκαιο
ADDE κατά Κοινοβουλίου
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο πενταμελές τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Απόφαση
T-240/17
Ανταγωνισμός
Campine και Campine Recycling κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-835/17
Εμπορική πολιτική
Eurofer κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Κυανή αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 23/09/2019
15:00
Προφ. διαδ.
T-531/18
Ανταγωνισμός
LL-Carpenter κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
CS Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-105/17
Ανταγωνισμός
HSBC Holdings κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-391/17
Θεσμικό δίκαιο
Ρουμανίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
RO Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-13/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Crédit mutuel Arkéa κατά EUIPO - Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Απόφαση
T-261/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Roxtec κατά EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 24/09/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-658/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Hästens Sängar κατά EUIPO (Représentation d'un motif à carreaux)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 01/10/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-487/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Stada Arzneimittel κατά EUIPO (ViruProtect)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-491/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Vafo Praha κατά EUIPO - Rutzinger-Kurpas (Meatlove)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-509/18
Γεωργία και αλιεία
Τσεχικής Δημοκρατίας κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
CS Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-533/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Wanda Films και Wanda Visión κατά EUIPO - Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 03/10/2019
09:30
Απόφαση
T-542/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Wanda Films και Wanda Visión κατά EUIPO - Dalian Wanda Group Co. (wanda films)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 09/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-195/18
Ρήτρα διαιτησίας
Talanton κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EL Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 11/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-320/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
WD κατά EFSA
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
FR Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 15/10/2019
09:30
Απόφαση
T-434/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Vans κατά EUIPO (ULTRARANGE)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 15/10/2019
09:30
Απόφαση
T-582/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Boxer Barcelona κατά EUIPO - X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA)
Γενικό Δικαστήριο - Μονομελές Πρωτοδικείο
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 15/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις T-653/18
T-654/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Armani κατά EUIPO - Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)
Armani κατά EUIPO - Asunción (le Sac 11)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-380/17
Ανταγωνισμός
HeidelbergCement και Schwenk Zement κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 17/10/2019
09:30
Απόφαση
T-628/18
Διανοητική ιδιοκτησία
E.I. Papadopoulos κατά EUIPO - Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre)
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 22/10/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-647/18
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
ZQ κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-778/17
Κρατικές ενισχύσεις
Autostrada Wielkopolska κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-310/18
Κοινωνική πολιτική
EPSU και Goudriaan κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο πενταμελές τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-559/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Atos Medical κατά EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Patch médicaux)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 24/10/2019
09:30
Απόφαση
T-560/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Atos Medical κατά EUIPO - Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Patch médicaux)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 05/11/2019
14:30
Απόφαση
T-361/18
Διανοητική ιδιοκτησία
APEDA κατά EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 05/11/2019
14:30
Προφ. διαδ.
T-23/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Limango κατά EUIPO - Consolidated Artists (limango)
Γενικό Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 06/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-598/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Grupo Textil Brownie κατά EUIPO - The Guide Association (BROWNIE)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 07/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-135/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals κατά EUIPO - Dalmat (LaTV3D)
Γενικό Δικαστήριο - Έκτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Παρασκευή 08/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-681/18
Διανοητική ιδιοκτησία
"Korporaciya "Masternet" κατά EUIPO - Stayer Ibérica (STAYER)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-758/14 RENV
Ανταγωνισμός
Infineon Technologies κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Απόφαση
T-149/19
Διανοητική ιδιοκτησία
Société des produits Nestlé κατά EUIPO - Jumbo Africa (Représentation d'une silhouette humaine sur un écusson)
Γενικό Δικαστήριο - Ένατο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/11/2019
09:30
Απόφαση
T-502/16
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
Missir Mamachi di Lusignano κ.λπ. κατά Επιτροπής
Γενικό Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/11/2019
09:30
Απόφαση
T-695/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Werner κατά EUIPO - Merck (fLORAMED)
Γενικό Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/11/2019
09:30
Απόφαση
T-527/18
Διανοητική ιδιοκτησία
K.A. Schmersal Holding κατά EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Γενικό Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
EN Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
T-677/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Galletas Gullón κατά EUIPO - Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH)
Γενικό Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
ES Πράσινη αίθουσα
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Δευτέρα 11/11/2019
14:30
Προφ. διαδ.
C-575/18 P
Τσεχικής Δημοκρατίας κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
CS null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 12/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-183/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bank BGŻ BNP Paribas
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τρίτη 12/11/2019
09:30
Απόφαση
C-233/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Haqbin
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Τρίτη 12/11/2019
09:30
Απόφαση
C-261/18
Επιτροπής κατά Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Τρίτη 12/11/2019
09:30
Απόφαση
C-363/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Organisation juive européenne και Vignoble Psagot
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τρίτη 12/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-502/19
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
Junqueras Vies
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Szpunar
Τρίτη 12/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-535/18
Land Nordrhein-Westfalen
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Τρίτη 12/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-687/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Associated Newspapers
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/11/2019
09:30
Απόφαση
C-528/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
Outsource Professional Services κατά EUIPO
Δικαστήριο - Δέκατο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Sharpston
Τετάρτη 13/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-570/18 P
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων
HF κατά Κοινοβουλίου
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 13/11/2019
09:30
Απόφαση
C-2/18
Γεωργία και αλιεία
Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
LT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 13/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-406/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
PG
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 13/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-564/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Τετάρτη 13/11/2019
09:30
Απόφαση
C-641/17
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων
College Pension Plan of British Columbia
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Τετάρτη 13/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-779/18
Mikrokasa και Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-328/18 P
Διανοητική ιδιοκτησία
EUIPO κατά Equivalenza Manufactory
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Απόφαση
C-599/18 P
Ανταγωνισμός
Silec Cable και General Cable κατά Επιτροπής
Δικαστήριο - Έβδομο τμήμα
EN null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-2/19
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Riigiprokuratuur (Mesures de probation)
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
ET null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Απόφαση
C-255/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
State Street Bank International
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Campos Sánchez-Bordona
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Απόφαση
C-445/18
Γεωργία και αλιεία
Vaselife International και Chrysal International
Δικαστήριο - Πρώτο τμήμα
NL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-454/18
Ενέργεια
Baltic Cable
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
SV null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Απόφαση
C-484/18
Προσέγγιση των νομοθεσιών
Spedidam
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Hogan
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-547/18
Φορολογία
Dong Yang Electronics
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Απόφαση
C-585/17
Κρατικές ενισχύσεις
Dilly's Wellnesshotel
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-616/18
Cofidis
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-670/18
Κοινωνική πολιτική
Comune di Gesturi
Δικαστήριο - Όγδοο τμήμα
IT null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-679/18
OPR-Finance
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
CS null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-752/18
Deutsche Umwelthilfe
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Saugmandsgaard Øe
Πέμπτη 14/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-833/18
Διανοητική ιδιοκτησία
Brompton Bicycle
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τρίτη 19/11/2019
09:00
Προτάσεις
C-66/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Επιτροπής κατά Hongrie (Enseignement supérieur)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Τρίτη 19/11/2019
09:00
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-585/18
C-624/18
C-625/18
Αρχές του κοινοτικού δικαίου
A.K. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
PL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Tanchev
Τρίτη 19/11/2019
09:00
Προφ. διαδ.
Συνεκδ. υποθέσεις C-724/18
C-727/18
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Cali Apartments
Procureur général près la cour d’appel de Paris και ville de Paris
Δικαστήριο - Τμήμα μείζονος συνθέσεως
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Τετάρτη 20/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-212/19
Κρατικές ενισχύσεις
Compagnie des pêches de Saint-Malo
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
FR null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/11/2019
09:30
Απόφαση
Συνεκδ. υποθέσεις C-203/18
C-374/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Deutsche Post και Leymann
UPS Deutschland κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe
Πέμπτη 21/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-446/18
Φορολογία
AGROBET CZ
Δικαστήριο - Δεύτερο τμήμα
CS null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Kokott
Πέμπτη 21/11/2019
09:30
Προτάσεις
Συνεκδ. υποθέσεις C-496/18
C-497/18
HUNGEOD κ.λπ.
Budapesti Közlekedési Zrt.
Δικαστήριο - Τέταρτο τμήμα
HU null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Bobek
Πέμπτη 21/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-584/18
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Blue Air - Airline Management Solutions κ.λπ.
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
EL null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pitruzzella
Πέμπτη 21/11/2019
09:30
Προφ. διαδ.
C-786/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων
ratiopharm
Δικαστήριο - Τρίτο τμήμα
DE null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Πέμπτη 21/11/2019
09:30
Προτάσεις
C-836/18
Ιθαγένεια της Ένωσης
Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real
Δικαστήριο - Πέμπτο τμήμα
ES null
Προσφυγή (ΕΕ) HTML / PDF
Γενικός εισαγγελέας: Pikamäe