Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 18/03/2019
15:00
kohtukõne
C-75/18
Maksustamine
Vodafone Magyarország
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 19/03/2019
09:00
kohtuotsus
C-163/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Jawo
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 19/03/2019
09:00
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-297/17
C-318/17
C-319/17
C-438/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Ibrahim
Sharqawi jt
Magamadov
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 19/03/2019
09:00
kohtuotsus
C-444/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Arib jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 19/03/2019
09:00
ettepanek
C-71/18
Maksustamine
KPC Herning
Euroopa Kohus - Esimene koda
DA Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 19/03/2019
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-585/18
C-624/18
C-625/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 19/03/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-98/16
T-196/16
T-198/16
Riigiabi
Itaalia vs. komisjon
Banca Popolare di Bari vs. komisjon
Fondo interbancario di tutela dei depositi vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 19/03/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-282/16
T-283/16
Riigiabi
Inpost Paczkomaty vs. komisjon
Inpost vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 19/03/2019
09:30
kohtukõne
T-105/17
Konkurents
HSBC Holdings jt vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 19/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-133/18
Intellektuaalomand
IQ Group Holdings vs. EUIPO - Krinner Innovation (Lumiqs)
Üldkohus - Kohtunik ainuisikuliselt
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 19/03/2019
09:30
kohtukõne
T-439/18
Intellektuaalomand
Sintokogio vs. EUIPO (ProAssist)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtukõne
C-641/17
Kapitali vaba liikumine
College Pension Plan of British Columbia
Euroopa Kohus - Teine koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtukõne
C-189/18
Maksustamine
Glencore Agriculture Hungary
Euroopa Kohus - Viies koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtukõne
C-247/18 P
Sotsiaalpoliitika
Itaalia vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-310/16
Kaubanduspoliitika
Foshan Lihua Ceramic vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtukõne
T-417/16
Riigiabi
Achemos Grupė ja Achema vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-766/16
Riigiabi
Hércules Club de Fútbol vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-138/17
Intellektuaalomand
Prim vs. EUIPO - Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-237/17
Põllumajandus
Hispaania vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-762/17
Intellektuaalomand
Grammer vs. EUIPO (Représentation d'une forme)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-760/17
Intellektuaalomand
Meesenburg Großhandel vs. EUIPO (Triotherm+)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtukõne
T-837/17
Intellektuaalomand
Negru vs. EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 20/03/2019
09:30
kohtukõne
T-68/18
Intellektuaalomand
Fränkischer Weinbauverband vs. EUIPO (Forme d'une bouteille)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-127/17
Transport
komisjon vs. Poola
Euroopa Kohus - Neljas koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-266/17
C-267/17
Transport
Verkehrsbetrieb Hüttebräucker ja BVR Busverkehr Rheinland
Rhenus Veniro
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-350/17
C-351/17
Transport
Mobit
Autolinee Toscane
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-443/17
Õigusaktide ühtlustamine
Abraxis Bioscience
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-465/17
Falck Rettungsdienste ja Falck
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-498/17
komisjon vs. Itaalia
Euroopa Kohus - Viies koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 21/03/2019
09:30
ettepanek
C-526/17
komisjon vs. Itaalia
Euroopa Kohus - Viies koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-590/17
Pouvin ja Dijoux
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 21/03/2019
09:30
ettepanek
C-673/17
Tööstuspoliitika
Planet49
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-702/17
Õigusaktide ühtlustamine
Unareti
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 21/03/2019
09:30
ettepanek
C-34/18
Lovasné Tóth
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-245/18
Õigusaktide ühtlustamine
Tecnoservice Int.
Euroopa Kohus - Kümnes koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtukõne
C-298/18
Sotsiaalpoliitika
Grafe ja Pohle
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-312/18 P
Konkurents
Eco-Bat Technologies jt vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtukõne
C-484/18
Õigusaktide ühtlustamine
Spedidam
Euroopa Kohus - Viies koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtukõne
T-386/14 RENV
Riigiabi
FIH Holding ja FIH vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-777/17
Intellektuaalomand
Pan vs. EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 21/03/2019
09:30
kohtukõne
T-449/18
Intellektuaalomand
Ortlieb Sportartikel vs. EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 25/03/2019
14:30
kohtukõne
C-418/18 P
Institutsiooniline õigus
Puppinck jt vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/03/2019
09:00
kohtuotsus
C-377/16
Ametnike personalieeskirjad
Hispaania vs. parlament
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
teisipäev 26/03/2019
09:00
kohtuotsus
C-621/16 P
Institutsiooniline õigus
komisjon vs. Itaalia
Euroopa Kohus - Suurkoda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 26/03/2019
09:00
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-70/17
C-179/17
Abanca Corporación Bancaria
Bankia
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 26/03/2019
09:00
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-95/18
C-96/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
van den Berg ja Giesen
Franzen
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
teisipäev 26/03/2019
09:00
kohtuotsus
C-129/18
Liidu kodakondsus
SM (Enfant placé sous kafala algérienne)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 26/03/2019
09:00
ettepanek
C-249/18
Tolliliit
CEVA Freight Holland
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
teisipäev 26/03/2019
09:00
kohtukõne
C-508/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/03/2019
09:00
kohtukõne
C-509/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/03/2019
09:00
kohtukõne
C-82/19 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/03/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-119/07
T-207/07
Riigiabi
Itaalia vs. komisjon
Eurallumina vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-480/17
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-582/17
Boshab jt vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-725/17
Clestra Hauserman vs. parlament
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-787/17
Intellektuaalomand
Parfümerie Akzente vs. EUIPO (GlamHair)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-105/18
Intellektuaalomand
Deray vs. EUIPO - Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-381/18
Intellektuaalomand
Engel vs. EUIPO - F. Engel (ENGEL)
Üldkohus - Esimene koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 26/03/2019
09:30
kohtukõne
T-464/18
Intellektuaalomand
Grupo Bimbo vs. EUIPO - Rubio Snacks (Tia Rosa)
Üldkohus - Teine koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-620/16
Ühenduse õiguse põhimõtted
komisjon vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-680/16 P
August Wolff ja Remedia vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-236/17 P
Kaubanduspoliitika
Canadian Solar Emea jt vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-237/17 P
Kaubanduspoliitika
Canadian Solar Emea jt vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-545/17
Teenuste osutamise vabadus
Pawlak
Euroopa Kohus - Neljas koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-578/17
Intellektuaalomand
Hartwall
Euroopa Kohus - Neljas koda
FI IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-681/17
slewo
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 27/03/2019
09:30
ettepanek
C-716/17
Isikute vaba liikumine
A
Euroopa Kohus - Neljas koda
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-201/18
Maksustamine
Mydibel
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtukõne
C-276/18
Maksustamine
KrakVet Marek Batko
Euroopa Kohus - Viies koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtukõne
C-280/18
Flausch jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
EL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtukõne
T-500/17
Kaubanduspoliitika
Hubei Xinyegang Special Tube vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 27/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-265/18
Intellektuaalomand
Biernacka-Hoba vs. EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata)
Üldkohus - Kuues koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-405/16 P
Riigiabi
Saksamaa vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-427/17
komisjon vs. Iirimaa
Euroopa Kohus - Kümnes koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 28/03/2019
09:30
ettepanek
C-482/17
Tööstuspoliitika
Tšehhi Vabariik vs. parlament ja nõukogu
Euroopa Kohus - Suurkoda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-487/17
C-488/17
C-489/17
Verlezza jt
Scaglione
MAD
Euroopa Kohus - Kümnes koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 28/03/2019
09:30
ettepanek
C-569/17
komisjon vs. Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-637/17
Õigusaktide ühtlustamine
Cogeco Communications
Euroopa Kohus - Teine koda
PT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 28/03/2019
09:30
ettepanek
C-680/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Vethanayagam jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-60/18
Tallinna Vesi
Euroopa Kohus - Teine koda
ET III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-101/18
Idi
Euroopa Kohus - Kümnes koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-144/18 P
Kaubanduspoliitika
River Kwai International Food Industry vs. AETMD
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 28/03/2019
09:30
ettepanek
C-143/18
Romano
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 28/03/2019
09:30
ettepanek
C-163/18
Transport
Aegean Airlines
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 28/03/2019
09:30
ettepanek
C-171/18
Sotsiaalpoliitika
Safeway
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 28/03/2019
09:30
ettepanek
C-172/18
Intellektuaalomand
AMS Neve jt
Euroopa Kohus - Viies koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 28/03/2019
09:30
ettepanek
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-203/18
C-374/18
Isikute vaba liikumine
Deutsche Post ja Leymann
UPS Deutschland jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/03/2019
09:30
ettepanek
C-210/18
Transport
WESTbahn Management
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
C-275/18
Maksustamine
Vinš
Euroopa Kohus - Kolmas koda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-433/16
Konkurents
Pometon vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtukõne
T-527/16
Ametnike personalieeskirjad
Tàpias vs. nõukogu
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-251/17
Intellektuaalomand
Robert Bosch vs. EUIPO (Simply. Connected.)
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-252/17
Intellektuaalomand
Robert Bosch vs. EUIPO (Simply. Connected.)
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-562/17
Intellektuaalomand
dm-drogerie markt vs. EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-829/17
Intellektuaalomand
Coesia vs. EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques)
Üldkohus - Kaheksas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtukõne
T-53/18
Õigusaktide ühtlustamine
Saksamaa vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-259/18
Intellektuaalomand
Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg vs. EUIPO - EuroChem Agro (Unifoska)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtuotsus
T-276/18
Intellektuaalomand
Julius-K9 vs. EUIPO - El Corte Inglés (K9 UNIT)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 28/03/2019
09:30
kohtukõne
T-279/18
Intellektuaalomand
Alliance Pharmaceuticals vs. EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 29/03/2019
09:30
kohtukõne
T-261/18
Intellektuaalomand
Roxtec vs. EUIPO - Wallmax (Représentation d'un carré noir contenant sept cercles bleus concentriques)
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 01/04/2019
15:00
kohtukõne
C-261/18
komisjon vs. Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/04/2019
09:00
ettepanek
C-543/17
Õigusaktide ühtlustamine
komisjon vs. Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit)
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 02/04/2019
09:00
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-582/17
C-583/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
H.
R.
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
teisipäev 02/04/2019
09:00
kohtukõne
C-263/18
Intellektuaalomand
Nederlands Uitgeversverbond ja Groep Algemene Uitgevers
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/04/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-129/07
T-130/07
Riigiabi
Iirimaa vs. komisjon
Aughinish Alumina vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-300/16
Kaubanduspoliitika
Jindal Saw ja Jindal Saw Italia vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-301/16
Kaubanduspoliitika
Jindal Saw ja Jindal Saw Italia vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-492/17
Ametnike personalieeskirjad
Fleig vs. SEAE
Üldkohus - Esimene koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-617/17
Konkurents
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
Euroopa Kohus - Neljas koda
PL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 03/04/2019
09:30
ettepanek
C-654/17 P
Riigiabi
Bayerische Motoren Werke vs. komisjon ja Freistaat Sachsen
Euroopa Kohus - Viies koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 03/04/2019
09:30
kohtukõne
C-659/17
Riigiabi
Azienda Napoletana Mobilità
Euroopa Kohus - Teine koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/04/2019
09:30
ettepanek
C-722/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Reitbauer jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 03/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-139/18 P
Ametnike personalieeskirjad
CJ vs. ECDC
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 03/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-266/18
AQUA MED
Euroopa Kohus - Esimene koda
PL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 03/04/2019
09:30
kohtukõne
C-341/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Euroopa Kohus - Viies koda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/04/2019
09:30
kohtukõne
T-466/17
Konkurents
Printeos jt vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/04/2019
09:30
kohtukõne
T-95/18
Institutsiooniline õigus
Gollnisch vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/04/2019
09:30
kohtukõne
T-412/18
Intellektuaalomand
mobile.de vs. EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-468/18
Intellektuaalomand
NSC Holding vs. EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-555/18
Intellektuaalomand
Medrobotics vs. EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-501/17
Transport
Germanwings
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-558/17 P
Ametnike personalieeskirjad
OZ vs. Euroopa Investeerimispank
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 04/04/2019
09:30
ettepanek
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-699/17
Allianz Vorsorgekasse
Euroopa Kohus - Üheksas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 04/04/2019
09:30
ettepanek
C-703/17
Isikute vaba liikumine
Krah
Euroopa Kohus - Teine koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 04/04/2019
09:30
ettepanek
C-47/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Riel
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtukõne
C-56/18 P
Riigiabi
komisjon vs. Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Euroopa Kohus - Viies koda
PL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
ettepanek
C-104/18 P
Intellektuaalomand
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Viies koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-364/18
C-365/18
Energeetika
Eni
Shell Italia
Euroopa Kohus - Üheksas koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtukõne
C-389/18
Maksustamine
Brussels Securities
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-910/16
Intellektuaalomand
Hesse vs. EUIPO - Wedl & Hofmann (TESTA ROSSA)
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-911/16
Intellektuaalomand
Wedl & Hofmann vs. EUIPO - Hesse (TESTA ROSSA)
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-5/17
Sharif vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-108/17
ClientEarth vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-779/17
Intellektuaalomand
United Wineries vs. EUIPO - Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)
Üldkohus - Seitsmes koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-804/17
Intellektuaalomand
Stada Arzneimittel vs. EUIPO (Représentation de deux arches opposées)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtukõne
T-202/18
Bruel vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtukõne
T-357/18
Intellektuaalomand
Luz Saúde vs. EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Üldkohus - Kaheksas koda
PT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-373/18
Intellektuaalomand
ABB vs. EUIPO (FLEXLOADER)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/04/2019
09:30
kohtukõne
T-479/18
Intellektuaalomand
Multifit vs. EUIPO (Premiere)
Üldkohus - Kohtunik ainuisikuliselt
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 08/04/2019
14:30
kohtukõne
C-192/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
komisjon vs. Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/04/2019
09:30
ettepanek
C-251/18
Kaubanduspoliitika
Trace Sport
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
teisipäev 09/04/2019
09:30
kohtukõne
C-363/18
Õigusaktide ühtlustamine
Organisation juive européenne ja Vignoble Psagot
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/04/2019
09:30
kohtukõne
T-571/17
Ametnike personalieeskirjad
UG vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/04/2019
09:30
kohtukõne
T-47/18
Ametnike personalieeskirjad
UZ vs. parlament
Üldkohus - Viies koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/04/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-113/18
T-114/18
Intellektuaalomand
Miles-Bramwell Executive Services vs. EUIPO (FREE)
Üldkohus - Neljas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/04/2019
14:00
kohtuotsus
T-371/17
Konkurents
Qualcomm ja Qualcomm Europe vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/04/2019
14:00
kohtukõne
T-391/17
Institutsiooniline õigus
Rumeenia vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
RO Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/04/2019
15:30
kohtukõne
T-253/18
Ametnike personalieeskirjad
VY vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/04/2019
09:30
ettepanek
C-709/17 P
Kaubanduspoliitika
komisjon vs. Kolachi Raj Industrial
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 10/04/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Intellektuaalomand
Tulliallan Burlington vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/04/2019
09:30
kohtukõne
C-234/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
„AGRO IN 2001“
Euroopa Kohus - Kolmas koda
BG null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/04/2019
09:30
kohtukõne
C-255/18
Õigusaktide ühtlustamine
State Street Bank International
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-282/18 P
Intellektuaalomand
The Green Effort vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kuues koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 10/04/2019
09:30
ettepanek
C-291/18
Maksustamine
Grup Servicii Petroliere
Euroopa Kohus - Kolmas koda
RO null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 10/04/2019
09:30
kohtukõne
C-386/18
Kalanduspoliitika
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Euroopa Kohus - Teine koda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/04/2019
09:30
kohtukõne
T-121/15
Riigiabi
Fortischem vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-51/17
Põllumajandus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
PL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-229/17
Õigusaktide ühtlustamine
Saksamaa vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/04/2019
09:30
kohtukõne
T-331/17
Ametnike personalieeskirjad
Steifer vs. CESE
Üldkohus - Viies koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/04/2019
09:30
kohtukõne
T-378/18
Intellektuaalomand
NHS vs. EUIPO - HLC SB Distribution (CRUZADE)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/04/2019
09:30
kohtukõne
T-482/18
Ametnike personalieeskirjad
XF vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:00
kohtukõne
C-379/18
Transport
Deutsche Lufthansa
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
ettepanek
C-324/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Gavanozov
Euroopa Kohus - Esimene koda
BG null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-473/17
C-546/17
Energeetika
Repsol Butano
DISA Gas
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 11/04/2019
09:30
ettepanek
C-479/17 P
Institutsiooniline õigus
Guardian Europe vs. Union européenne
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-483/17
Liidu kodakondsus
Tarola
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-638/17
Maksustamine
Skonis ir kvapas
Euroopa Kohus - Viies koda
LT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 11/04/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Majanduspoliitika
BCE vs. Trasta Komercbanka jt
komisjon vs. Trasta Komercbanka e.a. ja BCE
Trasta Komercbanka jt vs. BCE
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 11/04/2019
09:30
ettepanek
C-683/17
Intellektuaalomand
Cofemel
Euroopa Kohus - Kolmas koda
PT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 11/04/2019
09:30
ettepanek
C-688/17
Intellektuaalomand
Bayer Pharma
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-691/17
Maksustamine
PORR Építési Kft.
Euroopa Kohus - Kümnes koda
HU null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 11/04/2019
09:30
ettepanek
C-19/18 P
Institutsiooniline õigus
VG vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 11/04/2019
09:30
ettepanek
C-208/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Petruchová
Euroopa Kohus - Esimene koda
CS null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 11/04/2019
09:30
ettepanek
C-239/18
Põllumajandus
Saatgut-Treuhandverwaltung
Euroopa Kohus - Viies koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-288/18
Tolliliit
X (Classement tarifaire – Moniteurs à écran plat de grand format)
Euroopa Kohus - Kümnes koda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-295/18
Kapitali vaba liikumine
Mediterranean Shipping Company (Portugal) - Agentes de Navegação
Euroopa Kohus - Kümnes koda
PT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Teenuste osutamise vabadus
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtukõne
C-396/18
Transport
Cafaro
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
ettepanek
C-619/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
komisjon vs. Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtukõne
T-502/16
Ametnike personalieeskirjad
Missir Mamachi di Lusignano jt vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-223/17
Intellektuaalomand
Adapta Color vs. EUIPO - Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-224/17
Intellektuaalomand
Adapta Color vs. EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-225/17
Intellektuaalomand
Adapta Color vs. EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-226/17
Intellektuaalomand
Adapta Color vs. EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtukõne
T-467/17
Ametnike personalieeskirjad
Barata vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtukõne
T-636/17
PlasticsEurope vs. ECHA
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-655/17
Intellektuaalomand
Inditex vs. EUIPO - Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtuotsus
T-765/17
Intellektuaalomand
Kiku vs. OCVV - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 11/04/2019
09:30
kohtukõne
T-458/18
Intellektuaalomand
Multifit vs. EUIPO (real nature)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF