CURIA
rss
täppisotsing
trüki trüki
Kalender

Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
teisipäev 20/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-16/16 P
Belgia vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 20/02/2018
09:30
kohtukõne
C-121/17
Intellektuaalomand
Teva UK jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/02/2018
09:30
ettepanek
C-441/17
komisjon vs. Poola
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 20/02/2018
09:30
kohtukõne
T-259/13 RENV
Põllumajandus
Prantsusmaa vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-118/16
Intellektuaalomand
Deutsche Post vs. EUIPO - bpost (BEPOST)
Üldkohus - Neljas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/02/2018
09:30
kohtukõne
T-290/16
Põllumajandus
Fruits de Ponent vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-45/17
Intellektuaalomand
Kwang Yang Motor vs. EUIPO - Schmidt (CK1)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/02/2018
09:30
kohtukõne
T-164/17
Intellektuaalomand
Apple and Pear Australia ja Star Fruits Diffusion vs. EUIPO - Pink Lady America (WILD PINK)
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/02/2018
14:30
kohtukõne
T-733/16
Majanduspoliitika
Banque Postale vs. BCE
Üldkohus - Teine koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/02/2018
09:00
kohtukõne
C-124/17
Vossloh Laeis
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-518/15
Sotsiaalpoliitika
Matzak
Euroopa Kohus - Viies koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 21/02/2018
09:30
ettepanek
C-123/16 P
Konkurents
Orange Polska vs. komisjon
Euroopa Kohus - Teine koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 21/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-326/16 P
Institutsiooniline õigus
LL vs. parlament
Euroopa Kohus - Viies koda
LT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 21/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-628/16
Maksustamine
Kreuzmayr
Euroopa Kohus - Üheksas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 21/02/2018
09:30
ettepanek
C-667/16
Põllumajandus
Nooren
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 21/02/2018
09:30
ettepanek
C-28/17
Asutamisvabadus
NN
Euroopa Kohus - Esimene koda
DA IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 21/02/2018
09:30
kohtukõne
C-71/17
Õigusaktide ühtlustamine
Vicente Fernandes
Euroopa Kohus - Teine koda
PT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-132/17
Teenuste osutamise vabadus
Peugeot Deutschland
Euroopa Kohus - Üheksas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 21/02/2018
09:30
kohtukõne
C-137/17
Kaupade vaba liikumine
Van Gennip jt
Euroopa Kohus - Viies koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-731/15
Klyuyev vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/02/2018
09:30
kohtukõne
T-362/16
Intellektuaalomand
Tillotts Pharma vs. EUIPO - Ferring (XENASA)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/02/2018
09:30
kohtukõne
T-530/16
Ametnike personalieeskirjad
Schubert jt vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-727/16
Intellektuaalomand
Repower vs. EUIPO - repowermap.org (REPOWER)
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-179/17
Intellektuaalomand
Laboratoire Nuxe vs. EUIPO - Camille ja Tariot (NYouX)
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/02/2018
14:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-543/16
T-544/16
Ametnike personalieeskirjad
Carpenito vs. nõukogu
Kannellopoulou jt vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-103/16
Sotsiaalpoliitika
Porras Guisado
Euroopa Kohus - Kolmas koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 22/02/2018
09:30
ettepanek
C-181/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Gnandi
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-328/16
komisjon vs. Kreeka
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-336/16
komisjon vs. Poola
Euroopa Kohus - Kolmas koda
PL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-396/16
Maksustamine
T – 2
Euroopa Kohus - Esimene koda
SL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-398/16
C-399/16
Asutamisvabadus
X
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-545/16
Tolliliit
Kubota (UK) ja EP Barrus
Euroopa Kohus - Kuues koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-572/16
INEOS Köln
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 22/02/2018
09:30
ettepanek
C-632/16
Dyson
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 22/02/2018
09:30
ettepanek
C-665/16
Maksustamine
Gmina Wrocław
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 22/02/2018
09:30
ettepanek
C-20/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Oberle
Euroopa Kohus - Teine koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 22/02/2018
09:30
ettepanek
C-31/17
Maksustamine
Cristal Union
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtukõne
C-41/17
Sotsiaalpoliitika
González Castro
Euroopa Kohus - Viies koda
ES I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/02/2018
09:30
ettepanek
C-44/17
Õigusaktide ühtlustamine
The Scotch Whisky Association
Euroopa Kohus - Viies koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 22/02/2018
09:30
ettepanek
C-49/17
Maksustamine
Koppers Denmark
Euroopa Kohus - Esimene koda
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtukõne
C-51/17
OTP Bank ja OTP Faktoring
Euroopa Kohus - Teine koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/02/2018
09:30
ettepanek
C-59/17
Põllumajandus
SCI Château du Grand Bois
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-84/17 P
C-85/17 P
C-95/17 P
Intellektuaalomand
Société des produits Nestlé vs. Mondelez UK Holdings & Services
Mondelez UK Holdings & Services vs. EUIPO
EUIPO vs. Mondelez UK Holdings & Services
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtukõne
C-167/17
Klohn
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-182/17
Maksustamine
Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-185/17
Tolliliit
SAKSA
Euroopa Kohus -
BG I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 22/02/2018
09:30
ettepanek
C-217/17 P
Intellektuaalomand
Mast-Jägermeister vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Üheksas koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtukõne
T-632/16
Ametnike personalieeskirjad
Haeberlen vs. ENISA
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtukõne
T-882/16
Intellektuaalomand
Sipral World vs. EUIPO - La Dolfina (DOLFINA)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-210/17
Intellektuaalomand
International Gaming Projects vs. EUIPO - Zitro IP (TRIPLE TURBO)
Üldkohus - Üheksas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 23/02/2018
09:30
kohtukõne
T-260/16
Põllumajandus
Rootsi vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
SV Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 23/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-445/16
Intellektuaalomand
Schniga vs. OCVV (Gala Schnico)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 23/02/2018
09:30
kohtukõne
T-9/17
Ametnike personalieeskirjad
RI vs. nõukogu
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 23/02/2018
09:30
kohtukõne
T-218/17
Ametnike personalieeskirjad
HF vs. parlament
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 23/02/2018
14:30
kohtukõne
T-233/17
Põllumajandus
Portugal vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
PT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 26/02/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-722/15
T-723/15
T-724/15
Riigiabi
Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns vs. komisjon
Genossenschaftsverband Bayern vs. komisjon
Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 26/02/2018
14:30
kohtukõne
C-33/17
Teenuste osutamise vabadus
Čepelnik
Euroopa Kohus - Suurkoda
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-64/16
Ühenduse õiguse põhimõtted
Associação Sindical dos Juízes Portugueses
Euroopa Kohus - Suurkoda
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
teisipäev 27/02/2018
09:30
ettepanek
C-135/16
Riigiabi
Georgsmarienhütte jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 27/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-266/16
Välissuhted
Western Sahara Campaign UK
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 27/02/2018
09:30
kohtukõne
C-68/17
Sotsiaalpoliitika
IR
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/02/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-379/10 RENV
T-381/10 RENV
Konkurents
Keramag Keramische Werke jt vs. komisjon
Sanitec Europe vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-166/15
Intellektuaalomand
Gramberg vs. EUIPO - Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable)
Üldkohus - Neljas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/02/2018
09:30
kohtukõne
T-683/15
Riigiabi
Freistaat Bayern vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-222/16
Intellektuaalomand
Hansen Medical vs. EUIPO - Covidien (MAGELLAN)
Üldkohus - Neljas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-307/16
CEE Bankwatch Network vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-338/16 P
Ametnike personalieeskirjad
Zink vs. komisjon
Üldkohus - Apellatsioonikoda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-301/16 P
Kaubanduspoliitika
komisjon vs. Xinyi PV Products (Anhui) Holdings
Euroopa Kohus - Teine koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-307/16
Maksustamine
Pieńkowski
Euroopa Kohus - Viies koda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-387/16
Maksustamine
Nidera
Euroopa Kohus - Neljas koda
LT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-418/16 P
Intellektuaalomand
mobile.de vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-518/16
Riigiabi
ZPT
Euroopa Kohus - Esimene koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-523/16
C-536/16
MA.T.I. SUD
DUEMMESGR
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-577/16
Trinseo Deutschland
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 28/02/2018
09:30
ettepanek
C-618/16
Isikute vaba liikumine
Prefeta
Euroopa Kohus - Viies koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-672/16
Maksustamine
Imofloresmira - Investimentos Imobiliários
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
PT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-3/17
Teenuste osutamise vabadus
Sporting Odds
Euroopa Kohus - Kuues koda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 28/02/2018
09:30
ettepanek
C-15/17
Bosphorus Queen Shipping
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FI II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 28/02/2018
09:30
ettepanek
C-14/17
VAR
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtukõne
C-18/17
Uute riikide liitumine
Danieli & C. Officine Meccaniche jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
09:30
ettepanek
C-27/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
flyLAL-Lithuanian Airlines
Euroopa Kohus - Teine koda
LT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-46/17
Sotsiaalpoliitika
John
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtukõne
C-98/17 P
Konkurents
Philips ja Philips France vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtukõne
C-115/17
Ühenduse õiguse põhimõtted
Administration des douanes ja droits indirects et FranceAgriMer
Euroopa Kohus - Viies koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-117/17
Comune di Castelbellino
Euroopa Kohus - Kuues koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtukõne
C-242/17
LEGO
Euroopa Kohus - Teine koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtukõne
C-251/17
komisjon vs. Itaalia
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
C-289/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Collect Inkasso jt
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
ET IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-292/15
Institutsiooniline õigus
Vakakis kai Synergates vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtukõne
T-240/16
Klyuyev vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-764/16
Ametnike personalieeskirjad
Paulini vs. BCE
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtuotsus
T-843/16
Intellektuaalomand
dm-drogerie markt vs. EUIPO - Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
09:30
kohtukõne
T-463/17
Intellektuaalomand
Raise Conseil vs. EUIPO - Raizers (RAISE)
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
10:30
kohtukõne
C-99/17 P
Konkurents
Infineon Technologies vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/02/2018
11:00
kohtukõne
C-268/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
AY
Euroopa Kohus - Viies koda
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-115/16
C-118/16
C-119/16
Maksustamine
N Luxembourg 1
X Denmark
C Danmark I
Euroopa Kohus - Suurkoda
DA II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 01/03/2018
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-116/16
C-117/16
Maksustamine
T Danmark
Y Denmark
Euroopa Kohus - Suurkoda
DA II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtukõne
C-128/16 P
Riigiabi
komisjon vs. Hispaania jt
Euroopa Kohus - Teine koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-297/16
Isikute vaba liikumine
CMVRO
Euroopa Kohus - Kolmas koda
RO II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 01/03/2018
09:30
ettepanek
C-299/16
Maksustamine
Z Denmark
Euroopa Kohus - Suurkoda
DA II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-412/16 P
C-413/16 P
Intellektuaalomand
Ice Mountain Ibiza vs. EUIPO
Euroopa Kohus -
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-558/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Mahnkopf
Euroopa Kohus - Teine koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtukõne
C-4/17 P
Põllumajandus
Tšehhi Vabariik vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kolmas koda
CS II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-9/17
Tirkkonen
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FI II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-76/17
Kaupade vaba liikumine
Petrotel-Lukoil ja Georgescu
Euroopa Kohus - Neljas koda
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtukõne
C-165/17
Maksustamine
Morgan Stanley & Co International
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtukõne
C-207/17
Kaubanduspoliitika
Rotho Blaas
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-316/15
Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-402/15
Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-85/16
Intellektuaalomand
Shoe Branding Europe vs. EUIPO - adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtukõne
T-227/16
Intellektuaalomand
Haverkamp IP vs. EUIPO - Sissel (Tapis de sol)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-438/16
Intellektuaalomand
Altunis vs. EUIPO - Hotel Cipriani (CIPRIANI)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-629/16
Intellektuaalomand
Shoe Branding Europe vs. EUIPO - adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
09:30
kohtukõne
T-39/17
Chambre de commerce ja d'industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
14:30
kohtukõne
C-176/17
Profi Credit Polska
Euroopa Kohus - Teine koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 01/03/2018
14:30
kohtukõne
T-228/16
Intellektuaalomand
Haverkamp IP vs. EUIPO - Sissel (Modèle à motif plage de galets)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 05/03/2018
14:30
kohtukõne
C-135/17
Kapitali vaba liikumine
X
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 05/03/2018
14:30
kohtukõne
T-854/16
Ametnike personalieeskirjad
Barata vs. parlament
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 06/03/2018
09:00
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-52/16
C-113/16
Kapitali vaba liikumine
SEGRO
Horváth
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
teisipäev 06/03/2018
09:00
kohtuotsus
C-284/16
Ühenduse õiguse põhimõtted
Achmea
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 06/03/2018
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-391/16
C-77/17
C-78/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
M
X
Euroopa Kohus - Suurkoda
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 06/03/2018
09:00
kohtuotsus
C-579/16 P
Riigiabi
komisjon vs. FIH Holding ja FIH Erhversbank
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 06/03/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-314/16
T-435/16
MS vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-127/16 P
Riigiabi
SNCF Mobilités vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-274/16
C-447/16
C-448/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
flightright
Becker
Barkan jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-494/16
Sotsiaalpoliitika
Santoro
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 07/03/2018
09:30
ettepanek
C-544/16
Maksustamine
Marcandi
Euroopa Kohus - Viies koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-560/16
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
E.ON Czech Holding
Euroopa Kohus - Esimene koda
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtukõne
C-561/16
Energeetika
Saras Energía
Euroopa Kohus - Teine koda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-651/16
Isikute vaba liikumine
DW
Euroopa Kohus -
LV I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 07/03/2018
09:30
ettepanek
C-1/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Petronas Lubricants
Euroopa Kohus - Kolmas koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-31/17
Maksustamine
Cristal Union
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 07/03/2018
09:30
ettepanek
C-90/17
Maksustamine
Turbogás
Euroopa Kohus - Esimene koda
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 07/03/2018
09:30
ettepanek
C-103/17
Maksustamine
Messer France
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtukõne
C-114/17 P
Riigiabi
Hispaania vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-159/17
Maksustamine
Dobre
Euroopa Kohus -
RO I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtukõne
C-230/17
Liidu kodakondsus
Deha Altiner ja Ravn
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DA II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 07/03/2018
09:30
ettepanek
C-246/17
Liidu kodakondsus
Diallo
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-855/16
Fertisac vs. ECHA
Üldkohus - Esimene koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 07/03/2018
09:30
kohtukõne
T-109/17
Intellektuaalomand
FCA US vs. EUIPO - Busbridge (VIPER)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 07/03/2018
14:30
kohtukõne
T-413/17
Intellektuaalomand
Karl Storz vs. EUIPO (3D)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 08/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-395/16
Intellektuaalomand
DOCERAM
Euroopa Kohus - Teine koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 08/03/2018
09:30
kohtukõne
C-17/17
Sotsiaalpoliitika
Grenville Hampshire
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 08/03/2018
09:30
ettepanek
C-34/17
Õigusaktide ühtlustamine
Donnellan
Euroopa Kohus - Teine koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 08/03/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-54/17
C-55/17
Õigusaktide ühtlustamine
Wind Tre
Vodafone Italia
Euroopa Kohus - Teine koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 08/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-64/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Saey Home & Garden
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 08/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-45/13 RENV
Rose Vision vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
ES Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 08/03/2018
09:30
kohtukõne
T-222/14 RENV
Intellektuaalomand
Deluxe Entertainment Services Group vs. EUIPO (deluxe)
Üldkohus - Kuues koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 08/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-587/15
Rose Vision vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
ES Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 08/03/2018
09:30
kohtukõne
T-811/16
Ametnike personalieeskirjad
Di Bernardo vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 08/03/2018
09:30
kohtukõne
T-17/17
Ametnike personalieeskirjad
Constantinescu vs. parlament
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 08/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-159/17
Intellektuaalomand
Claro Sol Cleaning vs. EUIPO - Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 08/03/2018
15:00
kohtukõne
T-606/16
Ametnike personalieeskirjad
Pereira vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 08/03/2018
15:00
kohtuotsus
T-665/16
Intellektuaalomand
Cinkciarz.pl vs. EUIPO (€$)
Üldkohus - Viies koda
PL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 08/03/2018
15:00
kohtukõne
T-33/17
Amicus Therapeutics UK ja Amicus Therapeutics vs. EMA
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 09/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-462/16
Põllumajandus
Portugal vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
PT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 09/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-103/17
Intellektuaalomand
Recordati Orphan Drugs vs. EUIPO - Laboratorios Normon (NORMOSANG)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 09/03/2018
09:30
kohtukõne
T-169/17
Ametnike personalieeskirjad
Pethke vs. EUIPO
Üldkohus - Neljas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/03/2018
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-626/15
C-659/16
Institutsiooniline õigus
komisjon vs. Conseil (AMP Antarctique)
komisjon vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/03/2018
09:00
kohtuotsus
C-244/16 P
Põllumajandus
Industrias Químicas del Vallés vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 13/03/2018
09:00
kohtuotsus
C-384/16 P
Põllumajandus
European Union Copper Task Force vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 13/03/2018
09:00
ettepanek
C-52/17
Õigusaktide ühtlustamine
VTB Bank (Austria)
Euroopa Kohus - Viies koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 13/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-542/11 RENV
Riigiabi
Alouminion vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/03/2018
09:30
kohtukõne
T-544/13 RENV
Energeetika
Dyson vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/03/2018
09:30
kohtukõne
T-774/16
Intellektuaalomand
Consejo Regulador del Cava vs. EUIPO - Cave de Tain L'Hermitage, union des propriétaires (CAVE DE TAIN)
Üldkohus - Esimene koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-824/16
Intellektuaalomand
Kiosked vs. EUIPO - VRT (K)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/03/2018
09:30
kohtukõne
T-874/16
Ametnike personalieeskirjad
RA vs.
Üldkohus - Kolmas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-346/17
Intellektuaalomand
Hotelbeds Spain vs. EUIPO - Guidigo Europe (Guidego what to do next)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/03/2018
14:00
kohtukõne
T-477/16
Vahekohtuklausel
Epsilon International vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-482/16
Sotsiaalpoliitika
Stollwitzer
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-557/16
Õigusaktide ühtlustamine
Astellas Pharma
Euroopa Kohus - Teine koda
FI
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtukõne
C-686/16 P
Intellektuaalomand
Meissen Keramik vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Teine koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtukõne
C-149/17
Intellektuaalomand
Bastei Lübbe
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtukõne
C-171/17
Teenuste osutamise vabadus
komisjon vs. Ungari
Euroopa Kohus - Neljas koda
HU
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtukõne
C-249/17
Maksustamine
Ryanair
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-533/15
T-264/16
Kim jt vs. nõukogu ja komisjon
Korea National Insurance Corporation vs. nõukogu ja komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-33/16
TestBioTech vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-424/16
Intellektuaalomand
Gifi Diffusion vs. EUIPO - Crocs (Chaussures)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtukõne
T-459/16
Põllumajandus
Hispaania vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-651/16
Intellektuaalomand
Crocs vs. EUIPO - Gifi Diffusion (Chaussures)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtukõne
T-41/17
Intellektuaalomand
Lotte vs. EUIPO - Nestlé Unternehmungen Deutschland (Représentation d’images de koala)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
09:30
kohtukõne
T-122/17
Intellektuaalomand
Devin vs. EUIPO - Haskovo (DEVIN)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/03/2018
14:30
kohtukõne
T-313/17
Intellektuaalomand
Wajos vs. EUIPO (Forme d'une bouteille)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-256/16
Kaubanduspoliitika
Deichmann
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-355/16
Asutamisvabadus
Picart
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-431/16
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Blanco Marqués
Euroopa Kohus -
ES
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-470/16
North East Pylon Pressure Campaign ja Sheehy
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-575/16
Isikute vaba liikumine
komisjon vs. Tšehhi Vabariik
Euroopa Kohus - Kuues koda
CS
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtukõne
C-93/17
Riigiabi
komisjon vs. Kreeka
Euroopa Kohus - Esimene koda
EL
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtukõne
C-239/17
Põllumajandus
Teglgaard ja Fløjstrupgård
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DA
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-507/15
Põllumajandus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-108/16
Riigiabi
Naviera Armas vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-211/16
Kaubanduspoliitika
Caviro Distillerie jt vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtukõne
T-718/16
Intellektuaalomand
Mad Dogg Athletics vs. EUIPO - Aerospinning Master Franchising (SPINNING)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-1/17
Intellektuaalomand
La Mafia Franchises vs. EUIPO - Italie (La Mafia SE SIENTA A LA MESA)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-205/17
Intellektuaalomand
SSP Europe vs. EUIPO (SECURE DATA SPACE)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/03/2018
09:30
kohtukõne
T-238/17
Intellektuaalomand
Gugler vs. EUIPO - Gugler France (GUGLER)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/03/2018
10:00
kohtukõne
T-93/17
Riigiabi
Duferco Long Products vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 16/03/2018
09:00
kohtukõne
T-345/16
Intellektuaalomand
Blackmore vs. EUIPO - Paice (DEEP PURPLE)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 16/03/2018
09:30
kohtukõne
T-156/15
Põllumajandus
Prantsusmaa vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 16/03/2018
09:30
kohtukõne
T-177/16
Intellektuaalomand
Mema vs. OCVV (Braeburn 78 (11078))
Üldkohus - Kolmas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 16/03/2018
11:00
kohtukõne
T-344/16
Intellektuaalomand
Blackmore vs. EUIPO - Paice (DEEP PURPLE)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 16/03/2018
12:00
kohtukõne
T-328/16
Intellektuaalomand
Paice vs. EUIPO - Blackmore (DEEP PURPLE)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 19/03/2018
14:30
kohtukõne
C-257/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
C ja A
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 19/03/2018
14:30
kohtukõne
C-380/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
K ja B
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 19/03/2018
15:00
kohtukõne
C-16/17
Maksustamine
TGE Gas Engineering
Euroopa Kohus - Viies koda
PT
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 19/03/2018
15:00
kohtukõne
T-162/17 RENV
Ametnike personalieeskirjad
Fernández González vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-187/16
komisjon vs. Austria
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 20/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-537/16
Ühenduse õiguse põhimõtted
Garlsson Real Estate jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
IT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 20/03/2018
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-569/16
C-570/16
Sotsiaalpoliitika
Bauer
Willmeroth
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 20/03/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-596/16
C-597/16
Ühenduse õiguse põhimõtted
Di Puma
Consob
Euroopa Kohus - Suurkoda
IT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 20/03/2018
09:30
ettepanek
C-619/16
Sotsiaalpoliitika
Kreuziger
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 20/03/2018
09:30
ettepanek
C-684/16
Sotsiaalpoliitika
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 20/03/2018
09:30
ettepanek
C-12/17
Sotsiaalpoliitika
Dicu
Euroopa Kohus - Suurkoda
RO
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
teisipäev 20/03/2018
09:30
kohtukõne
C-234/17
Ühenduse õiguse põhimõtted
XC jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/03/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-558/15
T-559/15
Institutsiooniline õigus
Iran Insurance vs. nõukogu
Post Bank Iran vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/03/2018
15:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-624/15
T-694/15
T-704/15
Riigiabi
European Food jt vs. komisjon
Micula vs. komisjon
Micula jt vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/03/2018
15:00
kohtuotsus
T-272/17
Intellektuaalomand
Webgarden vs. EUIPO (Dating Bracelet)
Üldkohus - Teine koda
HU Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/03/2018
09:00
kohtukõne
C-594/16
Teenuste osutamise vabadus
Buccioni
Euroopa Kohus - Viies koda
IT
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/03/2018
09:00
ettepanek
C-109/17
Bankia
Euroopa Kohus - Viies koda
ES
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 21/03/2018
09:30
ettepanek
C-430/16 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Bank Mellat vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Teine koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 21/03/2018
09:30
ettepanek
C-5/17
Maksustamine
DPAS Limited
Euroopa Kohus - Teine koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 21/03/2018
09:30
kohtukõne
C-186/17
Transport
flightright
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/03/2018
09:30
kohtukõne
C-220/17
Õigusaktide ühtlustamine
Planta Tabak
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/03/2018
09:30
ettepanek
C-346/17 P
Institutsiooniline õigus
Klein vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 21/03/2018
11:00
kohtukõne
C-26/17 P
Intellektuaalomand
Birkenstock Sales vs. EUIPO
Euroopa Kohus -
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/03/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-688/15
C-109/16
Teenuste osutamise vabadus
Anisimovienė jt
Indėlių ir investicijų draudimas
Euroopa Kohus - Viies koda
LT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 22/03/2018
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-96/16
C-94/17
Banco Santander
Escobedo Cortés
Euroopa Kohus - Viies koda
ES
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 22/03/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-327/16
C-421/16
Õigusaktide ühtlustamine
Jacob
Lassus
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 22/03/2018
09:30
kohtuotsus
C-568/16
Teenuste osutamise vabadus
Rasool
Euroopa Kohus - Viies koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 22/03/2018
09:30
ettepanek
C-648/16
Maksustamine
Fontana
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 22/03/2018
09:30
ettepanek
C-668/16
Õigusaktide ühtlustamine
komisjon vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Teine koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 22/03/2018
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-47/17
C-48/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
X
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 22/03/2018
09:30
ettepanek
C-100/17 P
Kaubanduspoliitika
Gul Ahmed Textile Mills vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 22/03/2018
09:30
ettepanek
C-108/17
Maksustamine
Enteco Baltic
Euroopa Kohus - Neljas koda
LT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 22/03/2018
09:30
ettepanek
C-140/17
Maksustamine
Gmina Ryjewo
Euroopa Kohus - Teine koda
PL
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 22/03/2018
09:30
kohtukõne
C-169/17
Kaupade vaba liikumine
Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-540/15
De Capitani vs. parlament
Üldkohus - Seitsmes koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-80/16
Shire Pharmaceuticals Ireland vs. EMA
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-242/16
Stavytskyi vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-581/16
Ametnike personalieeskirjad
Popotas vs. Médiateur
Üldkohus - Kaheksas koda
EL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/03/2018
09:30
kohtukõne
T-604/16
Ametnike personalieeskirjad
HD vs. parlament
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/03/2018
09:30
kohtuotsus
T-235/17
Intellektuaalomand
Dometic Sweden vs. EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 23/03/2018
09:30
kohtukõne
T-545/11 RENV
Stichting Greenpeace Nederland ja PAN Europe vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF

.