Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 12/11/2018
14:30
kohtukõne
C-55/18
Sotsiaalpoliitika
CCOO
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-33/17
Teenuste osutamise vabadus
Čepelnik
Euroopa Kohus - Suurkoda
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 13/11/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-47/17
C-48/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
X
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 13/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-247/17
Liidu kodakondsus
Raugevicius
Euroopa Kohus - Suurkoda
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 13/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-310/17
Intellektuaalomand
Levola Hengelo
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 13/11/2018
09:30
kohtukõne
C-673/17
Tööstuspoliitika
Planet49
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-44/17
Intellektuaalomand
Camomilla vs. EUIPO - CMT (CAMOMILLA)
Üldkohus - Esimene koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-241/17
Põllumajandus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/11/2018
09:30
kohtukõne
T-474/17
Põllumajandus
Portugal vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
PT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-830/17
Ametnike personalieeskirjad
Szentes vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 13/11/2018
15:00
kohtukõne
T-239/17
Põllumajandus
Saksamaa vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-18/17
Uute riikide liitumine
Danieli & C. Officine Meccaniche jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 14/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-93/17
Riigiabi
komisjon vs. Kreeka
Euroopa Kohus - Esimene koda
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 14/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-215/17
Õigusaktide ühtlustamine
NKBM
Euroopa Kohus - Neljas koda
SL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 14/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-238/17
Tööstuspoliitika
Renerga
Euroopa Kohus - Kolmas koda
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 14/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-296/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Wiemer & Trachte
Euroopa Kohus - Neljas koda
BG IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 14/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-342/17
Teenuste osutamise vabadus
Memoria ja Dall'Antonia
Euroopa Kohus - Kolmas koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 14/11/2018
09:30
ettepanek
C-465/17
Falck Rettungsdienste ja Falck
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 14/11/2018
09:30
ettepanek
C-630/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Milivojević
Euroopa Kohus - Teine koda
HR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 14/11/2018
09:30
kohtukõne
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-486/17
Intellektuaalomand
Foodterapia vs. EUIPO - Sperlari (DIETOX)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/11/2018
09:30
kohtukõne
T-762/17
Intellektuaalomand
Grammer vs. EUIPO (Représentation d'une figure géométrique)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 14/11/2018
11:15
kohtukõne
C-646/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Moro
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
ettepanek
C-118/17
Dunai
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-308/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Kuhn
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-330/17
Transport
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-334/17 P
Põllumajandus
Eesti vs. komisjon
Euroopa Kohus - Üheksas koda
ET III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 15/11/2018
09:30
ettepanek
C-393/17
Kirschstein
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 15/11/2018
09:30
ettepanek
C-399/17
komisjon vs. Tšehhi Vabariik
Euroopa Kohus - Esimene koda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-457/17
Ühenduse õiguse põhimõtted
Maniero
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 15/11/2018
09:30
ettepanek
C-483/17
Liidu kodakondsus
Tarola
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 15/11/2018
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-487/17
C-488/17
C-489/17
Verlezza jt
Scaglione
MAD
Euroopa Kohus -
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 15/11/2018
09:30
ettepanek
C-590/17
Pouvin ja Dijoux
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-592/17
Tolliliit
Baby Dan
Euroopa Kohus - Üheksas koda
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtukõne
C-637/17
Õigusaktide ühtlustamine
Cogeco Communications
Euroopa Kohus - Teine koda
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-648/17
Õigusaktide ühtlustamine
BTA Baltic Insurance Company
Euroopa Kohus - Kuues koda
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtukõne
C-664/17
Sotsiaalpoliitika
Ellinika Nafpigeia
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtukõne
C-697/17
Telecom Italia
Euroopa Kohus - Viies koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-202/10 RENV II
T-203/10 RENV II
Riigiabi
Stichting Woonlinie jt vs. komisjon
Stichting Woonpunt jt vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda laiendatud koosseisus
NL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-207/10
Riigiabi
Deutsche Telekom vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-239/11
Riigiabi
Sigma Alimentos Exterior vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-316/14
PKK vs. nõukogu
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-487/14
Kaubanduspoliitika
CHEMK ja KF vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-793/14
Riigiabi
Tempus Energy ja Tempus Energy Technology vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-113/15
Kaubanduspoliitika
RFA International vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-216/17
Mabrouk vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtukõne
T-222/17
Konkurents
Recylex jt vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-546/17
Intellektuaalomand
Haufe-Lexware vs. EUIPO - Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-831/17
Intellektuaalomand
DRH Licensing & Managing vs. EUIPO - Merck (Flexagil)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 15/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-140/18
Intellektuaalomand
LMP Lichttechnik vs. EUIPO (LITECRAFT)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/11/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-626/15
C-659/16
Institutsiooniline õigus
komisjon vs. Conseil (AMP Antarctique)
komisjon vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
teisipäev 20/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-147/17
Sotsiaalpoliitika
Sindicatul Familia Constanţa jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 20/11/2018
09:30
kohtukõne
C-616/17
Blaise jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/11/2018
14:30
kohtuotsus
T-854/16
Ametnike personalieeskirjad
Barata vs. parlament
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/11/2018
14:30
kohtuotsus
T-790/17
Intellektuaalomand
St. Andrews Links vs. EUIPO (ST ANDREWS)
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/11/2018
14:30
kohtuotsus
T-791/17
Intellektuaalomand
St. Andrews Links vs. EUIPO (ST ANDREWS)
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 20/11/2018
14:30
kohtuotsus
T-36/18
Intellektuaalomand
Asahi Intecc vs. EUIPO - Celesio (Celeson)
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-648/16
Maksustamine
Fontana
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-664/16
Maksustamine
Vădan
Euroopa Kohus - Neljas koda
RO II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-29/17
Õigusaktide ühtlustamine
Novartis Farma
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-245/17
Sotsiaalpoliitika
Viejobueno Ibáñez ja de la Vara González
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-452/17
Isikute vaba liikumine
ZAKO
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 21/11/2018
09:30
ettepanek
C-558/17 P
Ametnike personalieeskirjad
OZ vs. Euroopa Investeerimispank
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 21/11/2018
09:30
ettepanek
C-563/17
Asutamisvabadus
Associação Peço a Palavra jt
Euroopa Kohus - Teine koda
PT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtukõne
C-585/17
Riigiabi
Dilly's Wellnesshotel
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtukõne
C-620/17
Ühenduse õiguse põhimõtted
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Euroopa Kohus - Neljas koda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-619/17
Sotsiaalpoliitika
de Diego Porras
Euroopa Kohus - Kuues koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-713/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Ayubi
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtukõne
C-145/18
Maksustamine
Regards Photographiques
Euroopa Kohus - Teine koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtukõne
T-240/17
Konkurents
Campine ja Campine Recycling vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/11/2018
09:30
kohtukõne
T-181/18
Intellektuaalomand
Multifit vs. EUIPO (TAKE CARE)
Üldkohus - Kohtunik ainuisikuliselt
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/11/2018
10:00
kohtuotsus
T-545/11 RENV
Stichting Greenpeace Nederland ja PAN Europe vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/11/2018
10:00
kohtuotsus
T-587/16
Ametnike personalieeskirjad
HM vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/11/2018
10:00
kohtuotsus
T-82/17
Intellektuaalomand
PepsiCo vs. EUIPO - Intersnack Group (Exxtra Deep)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/11/2018
10:00
kohtuotsus
T-339/17
Intellektuaalomand
Shenzhen Jiayz Photo Industrial vs. EUIPO - Seven (SEVENOAK)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 21/11/2018
10:00
kohtuotsus
T-460/17
Intellektuaalomand
Bopp vs. EUIPO (Représentation d'un octogone équilatéral)
Üldkohus - Neljas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-151/17
Õigusaktide ühtlustamine
Swedish Match
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-295/17
Maksustamine
MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia
Euroopa Kohus - Viies koda
PT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtukõne
C-498/17
komisjon vs. Itaalia
Euroopa Kohus - Viies koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
ettepanek
C-501/17
Transport
Germanwings
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-575/17
Kapitali vaba liikumine
Sofina jt
Euroopa Kohus - Viies koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 22/11/2018
09:30
ettepanek
C-578/17
Intellektuaalomand
Hartwall
Euroopa Kohus - Neljas koda
FI III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-625/17
Teenuste osutamise vabadus
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-627/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
ZSE Energia
Euroopa Kohus -
SK IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtukõne
C-649/17
Amazon EU
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-679/17
Kapitali vaba liikumine
Huijbrechts
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 22/11/2018
09:30
ettepanek
C-695/17
Õigusaktide ühtlustamine
Metirato
Euroopa Kohus - Esimene koda
FI III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-508/15
Põllumajandus
Leedu vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
LT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-603/16
Ametnike personalieeskirjad
Brahma vs. Cour de justice de l'Union européenne
Üldkohus - Kolmas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-688/16
Ametnike personalieeskirjad
Janssen-Cases vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-31/17
Põllumajandus
Portugal vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
PT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-296/17
Intellektuaalomand
Buck-Chemie vs. EUIPO - Henkel (Bloc nettoyant pour toilettes)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-424/17
Intellektuaalomand
Fruit of the Loom vs. EUIPO - Takko (FRUIT)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtukõne
T-655/17
Intellektuaalomand
Inditex vs. EUIPO - Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-724/17
Intellektuaalomand
The Vianel Group vs. EUIPO - Viania Dessous (VIANEL)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-826/17
Intellektuaalomand
TeamBank vs. EUIPO - Fio Systems (FYYO)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-3/18
T-4/18
Intellektuaalomand
Holzer y Cia vs. EUIPO - Annco (ANN TAYLOR)
Holzer y Cia vs. EUIPO - Annco (AT ANN TAYLOR)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-9/18
Intellektuaalomand
Addiko Bank vs. EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-59/18
Intellektuaalomand
Endoceutics vs. EUIPO - Merck (FEMIVIA)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 22/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-78/18
Intellektuaalomand
AB Mauri Italy vs. EUIPO - Lesaffre (FERMIN)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 23/11/2018
09:30
kohtukõne
T-787/17
Intellektuaalomand
Parfümerie Akzente vs. EUIPO (GlamHair)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 26/11/2018
09:30
kohtukõne
T-434/15
Institutsiooniline õigus
Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 26/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-458/17
Institutsiooniline õigus
Shindler jt vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 26/11/2018
14:30
kohtukõne
C-123/18 P
Institutsiooniline õigus
HTTS vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/11/2018
09:00
ettepanek
C-545/17
Teenuste osutamise vabadus
Pawlak
Euroopa Kohus - Neljas koda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 27/11/2018
09:00
ettepanek
C-573/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Popławski
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 27/11/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-314/16
T-435/16
VG vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/11/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-516/16
T-523/16
T-536/16
T-542/16
Ametnike personalieeskirjad
Alvarez y Bejarano jt vs. komisjon
Ardalic jt vs. nõukogu
Alvarez y Bejarano jt vs. komisjon
Ardalic jt vs. nõukogu
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-315/17
Ametnike personalieeskirjad
Hebberecht vs. SEAE
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/11/2018
09:30
kohtukõne
T-603/17
Põllumajandus
Leedu vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
LT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-824/17
Intellektuaalomand
H2O Plus vs. EUIPO (H 2 O+)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 27/11/2018
09:30
kohtukõne
T-88/18
Intellektuaalomand
Gruppo Armonie vs. EUIPO (ARMONIE)
Üldkohus - Kolmas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/11/2018
09:00
kohtukõne
C-628/17
Orange Polska
Euroopa Kohus - Viies koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/11/2018
09:00
kohtukõne
C-676/17
Ühenduse õiguse põhimõtted
Călin
Euroopa Kohus - Neljas koda
RO II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/11/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-262/17
C-263/17
C-273/17
Isikute vaba liikumine
Solvay Chimica Italia jt
Whirlpool Europe jt
Sol Gas Primari
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 28/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-328/17
Amt Azienda Trasporti e Mobilità jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 28/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-506/17
komisjon vs. Sloveenia
Euroopa Kohus - Kuues koda
SL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 28/11/2018
09:30
ettepanek
C-567/17
Maksustamine
Bene Factum
Euroopa Kohus - Kolmas koda
LT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 28/11/2018
09:30
kohtukõne
C-622/17
Teenuste osutamise vabadus
Baltic Media Alliance
Euroopa Kohus - Teine koda
LT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/11/2018
09:30
kohtukõne
C-58/18
Schyns
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-161/17
Institutsiooniline õigus
Le Pen vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/11/2018
09:30
kohtukõne
T-754/17
Riigiabi
Chambre de commerce ja d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/11/2018
11:30
kohtukõne
C-562/17
Maksustamine
Nestrade
Euroopa Kohus - Üheksas koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 28/11/2018
14:30
kohtukõne
T-747/17
Riigiabi
UPF vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-600/16 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
National Iranian Tanker Company vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 29/11/2018
09:30
ettepanek
C-235/17
Kapitali vaba liikumine
komisjon vs. Hongrie (Usufruits sur terres agricoles)
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-248/17 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Bank Tejarat vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-264/17
Maksustamine
Mensing
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-340/17 P
Intellektuaalomand
Alcohol Countermeasure Systems (International) vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Üheksas koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 29/11/2018
09:30
ettepanek
C-347/17
A jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 29/11/2018
09:30
ettepanek
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie ja Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
C-548/17
Maksustamine
baumgarten sports & more
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 29/11/2018
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-582/17
C-583/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
H.
R.
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 29/11/2018
09:30
ettepanek
C-617/17
Konkurents
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie
Euroopa Kohus - Neljas koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 29/11/2018
09:30
ettepanek
C-635/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
E.
Euroopa Kohus - Teine koda
NL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtukõne
C-658/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
WB
Euroopa Kohus - Esimene koda
PL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtukõne
C-1/18
Tolliliit
Oribalt Rīga
Euroopa Kohus - Viies koda
LV IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
ettepanek
C-60/18
Tallinna Vesi
Euroopa Kohus - Teine koda
ET I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtukõne
C-254/18
Sotsiaalpoliitika
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure
Euroopa Kohus - Teine koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-459/16
Põllumajandus
Hispaania vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
ES Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-720/16
Riigiabi
ARFEA vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
IT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-811/16
Ametnike personalieeskirjad
Di Bernardo vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-214/17
Intellektuaalomand
Out of the blue vs. EUIPO - Dubois ja MFunds USA (FUNNY BANDS)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtukõne
T-370/17
Konkurents
KPN vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-372/17
Intellektuaalomand
Louis Vuitton Malletier vs. EUIPO - Bee-Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-373/17
Intellektuaalomand
Louis Vuitton Malletier vs. EUIPO - Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-493/17
Ametnike personalieeskirjad
WL vs. ERCEA
Üldkohus - Üheksas koda
IT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-651/17
Intellektuaalomand
Sata vs. EUIPO - Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistolet à peinture)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtuotsus
T-763/17
Intellektuaalomand
Septona vs. EUIPO - Intersnack Group (welly)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 29/11/2018
09:30
kohtukõne
T-813/17
Ametnike personalieeskirjad
Nerantzaki vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 04/12/2018
09:00
kohtuotsus
C-378/17
Sotsiaalpoliitika
The Minister for Justice and Equality ja Commissioner of the Garda Síochána
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 04/12/2018
09:00
kohtukõne
C-129/18
Liidu kodakondsus
SM
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 04/12/2018
09:30
kohtukõne
T-492/17
Ametnike personalieeskirjad
Fleig vs. SEAE
Üldkohus - Esimene koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
09:30
ettepanek
C-341/17 P
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EL
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 05/12/2018
09:30
ettepanek
C-450/17 P
Majanduspoliitika
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 05/12/2018
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-473/17
C-546/17
Energeetika
Repsol Butano
DISA Gas
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtukõne
C-2/18
Põllumajandus
Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė
Euroopa Kohus - Teine koda
LT
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtukõne
C-26/18
Maksustamine
Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-875/16
Falcon Technologies International vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-152/17
Sumner vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-312/17
Campbell vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Intellektuaalomand
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Üldkohus - Kaheksas koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
11:00
kohtukõne
C-33/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
V
Euroopa Kohus - Kuues koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/12/2018
14:00
kohtukõne
T-37/17
Institutsiooniline õigus
Bank Tejarat vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/12/2018
09:30
ettepanek
C-24/17
Sotsiaalpoliitika
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-305/17
Kaupade vaba liikumine
FENS
Euroopa Kohus - Neljas koda
SK
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 06/12/2018
09:30
ettepanek
C-396/17
Sotsiaalpoliitika
Leitner
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-480/17
Asutamisvabadus
Montag
Euroopa Kohus -
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 06/12/2018
09:30
ettepanek
C-494/17
Sotsiaalpoliitika
Rossato ja Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 06/12/2018
09:30
ettepanek
C-566/17
Maksustamine
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Euroopa Kohus - Teine koda
PL
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 06/12/2018
09:30
ettepanek
C-596/17
Maksustamine
Japan Tobacco International ja Japan Tobacco International France
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-629/17
Intellektuaalomand
J. Portugal Ramos Vinhos
Euroopa Kohus - Neljas koda
PT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-672/17
Maksustamine
Tratave
Euroopa Kohus - Kuues koda
PT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-675/17
Isikute vaba liikumine
Preindl
Euroopa Kohus - Kolmas koda
IT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtukõne
C-680/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Vethanayagam jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtukõne
C-729/17
Isikute vaba liikumine
komisjon vs. Kreeka
Euroopa Kohus - Neljas koda
EL
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-531/15
Konkurents
Coveris Rigid France vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-638/16
Intellektuaalomand
Deichmann vs. EUIPO - Vans (Représentation de lignes sur une chaussure)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-22/17
Põllumajandus
Portugal vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
PT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-459/17
Intellektuaalomand
Fifth Avenue Entertainment vs. EUIPO - Commodore Entertainment (THE COMMODORES)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtukõne
T-779/17
Intellektuaalomand
United Wineries vs. EUIPO - Compañía de Vinos Miguel Martín (VIÑA ALARDE)
Üldkohus - Seitsmes koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/12/2018
09:30
kohtukõne
T-216/18
Ametnike personalieeskirjad
Pozza vs. parlament
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/12/2018
14:30
kohtukõne
C-104/18 P
Intellektuaalomand
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Viies koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/12/2018
15:30
kohtukõne
T-804/17
Intellektuaalomand
Stada Arzneimittel vs. EUIPO (Représentation de deux arches opposées)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 07/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-664/14
Riigiabi
Belgia vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 07/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-280/17
GE.CO.P. vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 07/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-378/17
Intellektuaalomand
La Zaragozana vs. EUIPO - Heineken Italia (CERVISIA)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 07/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-471/17
Intellektuaalomand
Edison vs. EUIPO (EDISON)
Üldkohus - Kolmas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 07/12/2018
09:30
kohtukõne
T-562/17
Intellektuaalomand
dm-drogerie markt vs. EUIPO - Albea Services (ALBÉA)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 10/12/2018
09:30
kohtukõne
T-55/18
Intellektuaalomand
Team Beverage vs. EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 10/12/2018
10:30
kohtukõne
T-56/18
Intellektuaalomand
Team Beverage vs. EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 10/12/2018
11:30
kohtukõne
T-57/18
Intellektuaalomand
Team Beverage vs. EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 10/12/2018
15:00
kohtukõne
T-433/15
Institutsiooniline õigus
Bank Saderat vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
09:30
ettepanek
C-136/17
Õigusaktide ühtlustamine
G. C. e.a. (Déréférencement de données sensibles)
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 11/12/2018
09:30
ettepanek
C-391/17
komisjon vs. Ühendkuningriik
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 11/12/2018
09:30
ettepanek
C-395/17
komisjon vs. Madalmaad
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-493/17
Majanduspoliitika
Weiss jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 11/12/2018
09:30
ettepanek
C-507/17
Õigusaktide ühtlustamine
Google (Portée territoriale du déréférencement)
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtukõne
C-591/17
Liidu kodakondsus
Austria vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtukõne
T-405/15
Institutsiooniline õigus
Fulmen vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-100/17
Riigiabi
BTB Holding Investments ja Duferco Participations Holding vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtukõne
T-170/17
Ametnike personalieeskirjad
RW vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
09:30
kohtukõne
T-185/17
PlasticsEurope vs. ECHA
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/12/2018
11:30
kohtukõne
T-406/15
Institutsiooniline õigus
Mahmoudian vs. nõukogu
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
ettepanek
C-476/17
Intellektuaalomand
Pelham jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtukõne
C-624/17
Tronex
Euroopa Kohus - Teine koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtukõne
C-683/17
Intellektuaalomand
Cofemel
Euroopa Kohus - Kolmas koda
PT
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Euroopa Kohus - Neljas koda
BG
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-498/14
Deutsche Umwelthilfe vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-677/14
Konkurents
Biogaran vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-679/14
Konkurents
Teva UK jt vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-680/14
Konkurents
Lupin vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-682/14
Konkurents
Mylan Laboratories ja Mylan vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-684/14
Konkurents
Krka vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-691/14
Konkurents
Servier jt vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtukõne
T-292/15
Institutsiooniline õigus
Vakakis kai Synergates vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-873/16
Konkurents
Groupe Canal + vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtukõne
T-125/17
BASF Grenzach vs. ECHA
Üldkohus - Viies koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-743/17
Intellektuaalomand
Bischoff vs. EUIPO - Miroglio Fashion (CARACTÈRE)
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtukõne
T-765/17
Intellektuaalomand
Kiku vs. OCVV - Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)
Üldkohus - Kuues koda
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-821/17
Intellektuaalomand
Vitromed vs. EUIPO - Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:00
kohtukõne
C-43/18
CFE
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:00
kohtukõne
C-321/18
Terre wallonne
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-138/17 P
C-146/17 P
Institutsiooniline õigus
Union européenne vs. Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne
Gascogne Sack Deutschland ja Gascogne vs. Union européenne
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-150/17 P
Institutsiooniline õigus
Union européenne vs. Kendrion
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-174/17 P
C-222/17 P
Institutsiooniline õigus
Union européenne vs. ASPLA ja Armando Álvarez
ASPLA ja Armando Álvarez vs. Union européenne
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 13/12/2018
09:30
ettepanek
C-299/17
Tööstuspoliitika
VG Media
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-385/17
Sotsiaalpoliitika
Hein
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-412/17
C-474/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Touring Tours und Travel
Sociedad de Transportes
Euroopa Kohus - Teine koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 13/12/2018
09:30
ettepanek
C-443/17
Õigusaktide ühtlustamine
Abraxis Bioscience
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
C-492/17
Riigiabi
Rittinger jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 13/12/2018
09:30
ettepanek
C-603/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Bosworth ja Hurley
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
C-705/17
Intellektuaalomand
Hansson
Euroopa Kohus - Viies koda
SV
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
C-22/18
Liidu kodakondsus
TopFit ja Biffi
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
C-41/18
Meca
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-827/14
Konkurents
Deutsche Telekom vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-851/14
Konkurents
Slovak Telekom vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-284/15
Riigiabi
AlzChem vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-591/15
Riigiabi
Transavia Airlines vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
NL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-630/15
Riigiabi
Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-631/15
Riigiabi
Stena Line Scandinavia vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-77/16
Riigiabi
Ryanair ja Airport Marketing Services vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-165/16
Riigiabi
Ryanair ja Airport Marketing Services vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-290/16
Põllumajandus
Fruits de Ponent vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-339/16
T-352/16
T-391/16
Ville de Paris vs. komisjon
Ville de Bruxelles vs. komisjon
Ayuntamiento de Madrid vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-530/16
Ametnike personalieeskirjad
Schubert jt vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-543/16
T-544/16
Ametnike personalieeskirjad
Carpenito vs. nõukogu
Kannellopoulou jt vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-591/16
Ametnike personalieeskirjad
Wahlström vs. Frontex
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-632/16
Ametnike personalieeskirjad
Haeberlen vs. ENISA
Üldkohus - Kuues koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-672/16
Intellektuaalomand
C=Holdings vs. EUIPO - Trademarkers (C=commodore)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-689/16
Ametnike personalieeskirjad
Pipiliagkas vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-830/16
Intellektuaalomand
Monolith Frost vs. EUIPO - Dovgan (PLOMBIR)
Üldkohus - Esimene koda
DE Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-274/17
Intellektuaalomand
Monster Energy vs. EUIPO - Bösel (MONSTER DIP)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
T-399/17
Institutsiooniline õigus
Dalli vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtuotsus
T-537/17
Ametnike personalieeskirjad
De Loecker vs. SEAE
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
T-582/17
Boshab jt vs. nõukogu
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
T-733/17
GMPO vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
09:30
kohtukõne
T-303/18 RENV
Ametnike personalieeskirjad
AV vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/12/2018
14:30
kohtukõne
C-89/18
Välissuhted
A
Euroopa Kohus - Esimene koda
DA
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-458/15
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
K.P.
Euroopa Kohus - Viies koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-40/17
Õigusaktide ühtlustamine
Fashion ID
Euroopa Kohus - Teine koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-431/17
Isikute vaba liikumine
Monachos Eirinaios
Euroopa Kohus - Suurkoda
EL
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-516/17
Intellektuaalomand
Spiegel Online
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-598/17
Riigiabi
A-Fonds
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-681/17
slewo
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 19/12/2018
11:00
ettepanek
C-159/18
Transport
Moens
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev