Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 14/01/2019
14:30
kohtukõne
C-390/18
Teenuste osutamise vabadus
AIRBNB Ireland
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 14/01/2019
14:30
kohtukõne
T-272/18
Intellektuaalomand
EBM Technologies vs. EUIPO (MobiPACS)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-258/17
Sotsiaalpoliitika
E.B.
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 15/01/2019
09:30
ettepanek
C-52/18
Fülla
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtukõne
C-94/18
Liidu kodakondsus
Chenchooliah
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-179/16 RENV
T-180/16 RENV
T-181/16 RENV
T-182/16 RENV
T-183/16 RENV
Intellektuaalomand
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtukõne
T-741/16
Kaubanduspoliitika
Changmao Biochemical Engineering vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-881/16
Ametnike personalieeskirjad
HJ vs. EMA
Üldkohus - Neljas koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtukõne
T-901/16
Riigiabi
Elche Club de Fútbol vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 15/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-111/17
Intellektuaalomand
Computer Market vs. EUIPO (COMPUTER MARKET)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-162/17 P
Intellektuaalomand
Poola vs. Stock Polska sp. z o.o. ja EUIPO
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-265/17 P
Konkurents
komisjon vs. United Parcel Service
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-386/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Liberato
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-389/17
Teenuste osutamise vabadus
Paysera LT
Euroopa Kohus - Esimene koda
LT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-496/17
Tolliliit
Deutsche Post
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtukõne
C-716/17
Isikute vaba liikumine
A
Euroopa Kohus - Neljas koda
DA II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtukõne
C-722/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Reitbauer jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtukõne
C-724/17
Konkurents
Skanska Industrial Solutions jt
Euroopa Kohus - Teine koda
FI I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtukõne
C-163/18
Transport
Aegean Airlines
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtukõne
T-586/14 RENV
Kaubanduspoliitika
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-412/16
Bena Properties vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-413/16
Cham vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-477/17
Haswani vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 16/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-489/17
Intellektuaalomand
Windspiel Manufaktur vs. EUIPO (Représentation de la position d'une fermeture de bouteille)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-310/16
Dzivev jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
BG I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-168/17
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
SH
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 17/01/2019
09:30
ettepanek
C-637/17
Õigusaktide ühtlustamine
Cogeco Communications
Euroopa Kohus - Teine koda
PT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-639/17
Isikute vaba liikumine
KPMG Baltics
Euroopa Kohus - Neljas koda
LV I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 17/01/2019
09:30
ettepanek
C-690/17
Intellektuaalomand
ÖKO-Test Verlag
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 17/01/2019
09:30
ettepanek
C-706/17
Riigiabi
Achema jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
LT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 17/01/2019
09:30
ettepanek
C-712/17
Maksustamine
EN.SA.
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
C-46/18
Põllumajandus
Caseificio Sociale San Rocco jt
Euroopa Kohus - Teine koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
C-70/18
Välissuhted
A jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-74/18
Teenuste osutamise vabadus
A
Euroopa Kohus - Kuues koda
FI III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-102/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Brisch
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 17/01/2019
09:30
ettepanek
C-133/18
Maksustamine
Sea Chefs Cruise Services
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
C-210/18
Transport
WESTbahn Management
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-348/16 OP
Vahekohtuklausel
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis vs. ERCEA
Üldkohus - Kaheksas koda
EL Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-117/17
Proximus vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-576/17
Intellektuaalomand
Mas Que Vinos Global vs. EUIPO - JESA (EL SEÑORITO)
Üldkohus - Üheksas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
T-578/17
Riigiabi
a&o hostel and hotel Berlin vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
T-602/17
Põllumajandus
Hispaania vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-671/17
Intellektuaalomand
Turbo-K International vs. EUIPO - Turbo-K (TURBO-K)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-40/18
Intellektuaalomand
Ecolab USA vs. EUIPO (SOLIDPOWER)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
T-61/18
Ametnike personalieeskirjad
Rodriguez Prieto vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-91/18
Intellektuaalomand
Equity Cheque Capital Corporation vs. EUIPO (DIAMOND CARD)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
T-136/18
Intellektuaalomand
Kuota International vs. EUIPO - Sintema Sport (K)
Üldkohus - Esimene koda
FR Saal Dalsgaard
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-152/18
T-153/18
T-154/18
T-155/18
Intellektuaalomand
Sona Nutrition vs. EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-368/18
Intellektuaalomand
ETI Gıda Sanayi ve Ticaret vs. EUIPO - Grupo Bimbo (ETI Bumbo)
Üldkohus - Kuues koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 17/01/2019
14:30
kohtukõne
C-172/18
Intellektuaalomand
AMS Neve jt
Euroopa Kohus - Viies koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 18/01/2019
09:30
kohtukõne
T-167/17
Ametnike personalieeskirjad
RV vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 21/01/2019
14:30
kohtukõne
C-569/17
komisjon vs. Espagne (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Crédits immobiliers résidentiels)
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 22/01/2019
09:00
kohtuotsus
C-193/17
Sotsiaalpoliitika
Cresco Investigation
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 22/01/2019
09:00
ettepanek
C-694/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Pillar Securitisation
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 22/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-166/17
Vahekohtuklausel
EKETA vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 22/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-198/17
Vahekohtuklausel
EKETA vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 22/01/2019
09:30
kohtukõne
T-228/17
Kaubanduspoliitika
Zhejiang Jndia Pipeline Industry vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-272/17
Isikute vaba liikumine
Zyla
Euroopa Kohus - Kümnes koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-387/17
Riigiabi
Fallimento Traghetti del Mediterraneo
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-419/17 P
Deza vs. ECHA
Euroopa Kohus - Esimene koda
CS I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-430/17
Walbusch Walter Busch
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 23/01/2019
09:30
ettepanek
C-509/17
Sotsiaalpoliitika
Plessers
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
C-654/17 P
Riigiabi
Bayerische Motoren Werke vs. komisjon ja Freistaat Sachsen
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-661/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
M.A. jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
C-686/17
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
09:30
ettepanek
C-697/17
Telecom Italia
Euroopa Kohus - Viies koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-698/17 P
Intellektuaalomand
Klement vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
C-703/17
Isikute vaba liikumine
Krah
Euroopa Kohus - Teine koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
C-34/18
Lovasné Tóth
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-95/18
C-96/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
van den Berg ja Giesen
Franzen
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
09:30
kohtukõne
T-601/17
Intellektuaalomand
Rubik's Brand vs. EUIPO - Simba Toys (Forme d'un cube)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 23/01/2019
14:00
kohtukõne
T-434/15
Institutsiooniline õigus
Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
08:30
kohtukõne
C-586/16 P
Konkurents
Sun Pharmaceutical Industries ja Ranbaxy (UK) vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
08:30
kohtukõne
C-588/16 P
Konkurents
Generics (UK) vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
08:30
kohtukõne
C-591/16 P
Konkurents
Lundbeck vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
08:30
kohtukõne
C-601/16 P
Konkurents
Arrow Group ja Arrow Generics vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
08:30
kohtukõne
C-611/16 P
Konkurents
Xellia Pharmaceuticals ja Alpharma vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
08:30
kohtukõne
C-614/16 P
Konkurents
Merck vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
09:00
kohtukõne
T-43/18
Intellektuaalomand
Rietze vs. EUIPO - Volkswagen (Voitures)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
09:30
ettepanek
C-458/15
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
K.P.
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 24/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-165/17
Maksustamine
Morgan Stanley & Co International
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 24/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-313/17 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Haswani vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 24/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-326/17
Kaupade vaba liikumine
RDW jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 24/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-477/17
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Balandin jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 24/01/2019
09:30
ettepanek
C-603/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Bosworth ja Hurley
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 24/01/2019
09:30
ettepanek
C-634/17
ReFood
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 24/01/2019
09:30
ettepanek
C-660/17 P
Konkurents
RF vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
PL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 24/01/2019
09:30
ettepanek
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 24/01/2019
09:30
ettepanek
C-720/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Bilali
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 24/01/2019
09:30
ettepanek
C-1/18
Tolliliit
Oribalt Rīga
Euroopa Kohus - Viies koda
LV II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 24/01/2019
09:30
ettepanek
C-43/18
CFE
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 24/01/2019
09:30
kohtukõne
C-93/18
Liidu kodakondsus
Bajratari
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
09:30
ettepanek
C-321/18
Terre wallonne
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 24/01/2019
09:30
kohtukõne
T-94/15 RENV
Põllumajandus
Binca Seafoods vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
09:30
kohtukõne
T-307/17
Intellektuaalomand
adidas vs. EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
09:30
kohtukõne
T-751/17
Commune de Fessenheim jt vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-785/17
Intellektuaalomand
Ilhan vs. EUIPO - Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-800/17
Intellektuaalomand
Brown Street Holdings vs. EUIPO - Enesan (FIGHT LIFE)
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-181/18
Intellektuaalomand
Multifit vs. EUIPO (TAKE CARE)
Üldkohus - Kohtunik ainuisikuliselt
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
10:30
kohtukõne
T-191/18
Intellektuaalomand
Rietze vs. EUIPO - Volkswagen (Véhicules)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 24/01/2019
11:30
kohtukõne
T-192/18
Intellektuaalomand
Rietze vs. EUIPO - Volkswagen (Véhicules)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/01/2019
09:30
ettepanek
Avis 1/17
Institutsiooniline õigus
Accord ECG UE-Canada
Euroopa Kohus - Täiskogu
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 29/01/2019
09:30
kohtukõne
C-37/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Vueling Airlines
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/01/2019
09:30
ettepanek
C-243/18 P
Ametnike personalieeskirjad
Entreprise commune Fusion for Energy vs. Galocha
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 29/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-336/17
Intellektuaalomand
The GB Foods vs. EUIPO - Yatecomeré (YATEKOMO)
Üldkohus - Kohtunik ainuisikuliselt
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/01/2019
09:30
kohtukõne
T-783/17
GE Healthcare vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 29/01/2019
14:30
kohtukõne
T-728/17
Riigiabi
Marinvest ja Porting vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
IT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-220/17
Õigusaktide ühtlustamine
Planta Tabak
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 30/01/2019
09:30
ettepanek
C-377/17
Teenuste osutamise vabadus
komisjon vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 30/01/2019
09:30
ettepanek
C-510/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
ML
Euroopa Kohus - Teine koda
SK null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-587/17 P
Põllumajandus
Belgia vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 30/01/2019
09:30
ettepanek
C-628/17
Orange Polska
Euroopa Kohus - Viies koda
PL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
C-709/17 P
Kaubanduspoliitika
komisjon vs. Kolachi Raj Industrial
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
C-28/18
Õigusaktide ühtlustamine
Verein für Konsumenteninformation
Euroopa Kohus - Viies koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
C-32/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Moser
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
C-71/18
Maksustamine
KPC Herning
Euroopa Kohus - Esimene koda
DA null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
C-72/18
Sotsiaalpoliitika
Ustariz Aróstegui
Euroopa Kohus - Teine koda
ES null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
T-110/17
Kaubanduspoliitika
Jiangsu Seraphim Solar System vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 30/01/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-673/17
T-674/17
Riigiabi
Port autonome du Centre ja de l'Ouest jt vs. komisjon
Le Port de Bruxelles ja Région de Bruxelles-Capitale vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-183/17 P
C-184/17 P
Välissuhted
International Management Group vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-194/17 P
Intellektuaalomand
Pandalis vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-225/17 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 31/01/2019
09:30
ettepanek
C-677/17
Välissuhted
Çoban
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-6/18 P
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/01/2019
09:30
ettepanek
C-25/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Kerr
Euroopa Kohus - Esimene koda
BG null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 31/01/2019
09:30
ettepanek
C-55/18
Sotsiaalpoliitika
CCOO
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
C-149/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Da Silva Martins
Euroopa Kohus - Kuues koda
PT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtukõne
C-208/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Petruchová
Euroopa Kohus - Esimene koda
CS null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtukõne
C-226/18
Tolliliit
Krohn & Schröder
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtukõne
C-239/18
Põllumajandus
Saatgut-Treuhandverwaltung
Euroopa Kohus - Viies koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtukõne
T-478/16
Frank vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-726/16
Riigiabi
VFP vs. komisjon
Üldkohus - Suurkoda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtukõne
T-131/17
Institutsiooniline õigus
Argus Security Projects vs. SEAE
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-215/17
Intellektuaalomand
Pear Technologies vs. EUIPO - Apple (PEAR)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-604/17
Intellektuaalomand
Thun vs. EUIPO (Poisson)
Üldkohus - Üheksas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-97/18
Intellektuaalomand
DeepMind Technologies vs. EUIPO (STREAMS)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
09:30
kohtuotsus
T-427/18
Intellektuaalomand
Geske vs. EUIPO (SATISFYERMEN)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 31/01/2019
14:30
kohtukõne
C-291/18
Maksustamine
Grup Servicii Petroliere
Euroopa Kohus - Kolmas koda
RO null
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 04/02/2019
14:30
kohtukõne
C-171/18
Sotsiaalpoliitika
Safeway
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 04/02/2019
15:00
kohtukõne
T-696/17
Riigiabi
Havenbedrijf Antwerpen ja Maatschappij van de Brugse Zeehaven vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda laiendatud koosseisus
NL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 05/02/2019
09:00
ettepanek
C-646/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Moro
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 05/02/2019
09:00
ettepanek
C-676/17
Ühenduse õiguse põhimõtted
Călin
Euroopa Kohus - Neljas koda
RO null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 05/02/2019
09:00
kohtukõne
C-128/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Dorobantu
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 05/02/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-698/17
T-792/17
Intellektuaalomand
Man Truck & Bus vs. EUIPO - Halla Holdings (MANDO)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 05/02/2019
15:30
kohtuotsus
T-177/16
Intellektuaalomand
Mema vs. OCVV (Braeburn 78 (11078))
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 05/02/2019
15:30
kohtuotsus
T-88/18
Intellektuaalomand
Gruppo Armonie vs. EUIPO (ARMONIE)
Üldkohus - Kolmas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:00
kohtukõne
C-197/18
Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
ettepanek
C-391/17
komisjon vs. Ühendkuningriik
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 06/02/2019
09:30
ettepanek
C-395/17
komisjon vs. Madalmaad
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtuotsus
C-535/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
NK
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 06/02/2019
09:30
ettepanek
C-591/17
Liidu kodakondsus
Austria vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-612/17
C-613/17
Õigusaktide ühtlustamine
FIG
FISE
Euroopa Kohus - Teine koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtukõne
C-31/18
Energeetika
Elektrorazpredelenie Yug
Euroopa Kohus - Viies koda
BG null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-461/17
Ametnike personalieeskirjad
TN vs. ENISA
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-580/17
Ametnike personalieeskirjad
Karp vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-332/18
Intellektuaalomand
Marry Me Group vs. EUIPO (MARRY ME)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 06/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-333/18
Intellektuaalomand
Marry Me Group vs. EUIPO (marry me)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 07/02/2019
09:30
ettepanek
C-589/17
Tolliliit
Prenatal
Euroopa Kohus - Teine koda
ES null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 07/02/2019
09:30
ettepanek
C-664/17
Sotsiaalpoliitika
Ellinika Nafpigeia
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 07/02/2019
09:30
kohtukõne
C-692/17
Maksustamine
Paulo Nascimento Consulting
Euroopa Kohus - Teine koda
PT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 07/02/2019
09:30
ettepanek
C-58/18
Schyns
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 07/02/2019
09:30
kohtukõne
T-913/16
Majanduspoliitika
Fininvest ja Berlusconi vs. BCE
Üldkohus - Teine koda laiendatud koosseisus
IT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 07/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-287/17
Intellektuaalomand
Swemac Innovation vs. EUIPO - SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 07/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-766/17
Intellektuaalomand
Eglo Leuchten vs. EUIPO - Di-Ka (Lampe)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 07/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-767/17
Intellektuaalomand
Eglo Leuchten vs. EUIPO - Briloner Leuchten (Lampe)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 07/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-789/17
Intellektuaalomand
TecAlliance vs. EUIPO - Siemens (TecDocPower)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 07/02/2019
09:30
kohtukõne
T-74/18
Intellektuaalomand
Visi vs. one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 08/02/2019
09:30
kohtukõne
T-65/18
Venezuela vs. nõukogu
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 11/02/2019
14:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-663/17 P
C-665/17 P
C-669/17 P
Majanduspoliitika
BCE vs. Trasta Komercbanka jt
komisjon vs. Trasta Komercbanka e.a. ja BCE
Trasta Komercbanka jt vs. BCE
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 12/02/2019
09:30
ettepanek
C-568/17
Maksustamine
Geelen
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtukõne
T-476/17
Põllumajandus
Arysta LifeScience Netherlands vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 12/02/2019
09:30
kohtukõne
T-377/18
Intercept Pharma ja Intercept Pharmaceuticals vs. EMA
Üldkohus - Teine koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
C-18/18
Teenuste osutamise vabadus
Glawischnig-Piesczek
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Euroopa Kohus - Teine koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
C-240/18 P
Intellektuaalomand
Constantin Film Produktion vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Viies koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-377/16
T-645/16
T-809/16
Majanduspoliitika
Hypo Vorarlberg Bank vs. CRU
Üldkohus - Kaheksas koda laiendatud koosseisus
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-823/17
Intellektuaalomand
Etnia Dreams vs. EUIPO - Poisson (Etnik)
Üldkohus - Esimene koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
T-228/18
Transtec vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 13/02/2019
09:30
kohtukõne
T-354/18
Intellektuaalomand
KID-Systeme vs. EUIPO - Sky (SKYFi)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
ettepanek
C-585/17
Riigiabi
Dilly's Wellnesshotel
Euroopa Kohus - Viies koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 14/02/2019
09:30
ettepanek
C-616/17
Blaise jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 14/02/2019
09:30
ettepanek
C-704/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
D. H.
Euroopa Kohus - Suurkoda
CS null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtukõne
C-39/18 P
Konkurents
komisjon vs. Icap jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
ettepanek
C-38/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Gambino ja Hyka
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtukõne
C-168/18
Sotsiaalpoliitika
Pensions-Sicherungs-Verein
Euroopa Kohus - Viies koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtukõne
T-365/16
Majanduspoliitika
Portigon vs. CRU
Üldkohus - Kaheksas koda laiendatud koosseisus
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-903/16
Institutsiooniline õigus
RE vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-366/17
Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtukõne
T-629/17
Majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus
Tšehhi Vabariik vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
CS Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtuotsus
T-796/17
Intellektuaalomand
Mouldpro vs. EUIPO - Wenz Kunststoff (MOULDPRO)
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
09:30
kohtukõne
T-269/18
Intellektuaalomand
Inditex vs. EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Üldkohus - Üheksas koda
ES Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 14/02/2019
11:00
kohtukõne
C-249/18
Tolliliit
CEVA Freight Holland
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF