Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 17/09/2018
14:30
kohtukõne
C-501/17
Transport
Germanwings
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 17/09/2018
15:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-223/17
T-224/17
T-225/17
T-226/17
Intellektuaalomand
Adapta Color vs. EUIPO - Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)
Adapta Color vs. EUIPO - Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)
Adapta Color vs. EUIPO - Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/09/2018
09:30
kohtukõne
C-431/17
Isikute vaba liikumine
Monachos Eirinaios
Euroopa Kohus - Suurkoda
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-702/16 P
Ametnike personalieeskirjad
Barroso Truta jt vs. Cour de justice de l'Union européenne
Üldkohus - Apellatsioonikoda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-93/17
Riigiabi
Duferco Long Products vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/09/2018
09:30
kohtukõne
T-229/17
Õigusaktide ühtlustamine
Saksamaa vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/09/2018
09:30
kohtukõne
T-358/17
Mubarak vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/09/2018
14:30
kohtukõne
C-545/17
Teenuste osutamise vabadus
Pawlak
Euroopa Kohus - Neljas koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-438/16 P
Riigiabi
komisjon vs. Prantsusmaa ja IFP Énergies nouvelles
Euroopa Kohus - Viies koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-41/17
Sotsiaalpoliitika
González Castro
Euroopa Kohus - Viies koda
ES I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-109/17
Bankia
Euroopa Kohus - Viies koda
ES I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 19/09/2018
09:30
ettepanek
C-127/17
Transport
komisjon vs. Poola
Euroopa Kohus - Neljas koda
PL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-312/17
Sotsiaalpoliitika
Bedi
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 19/09/2018
09:30
ettepanek
C-374/17
Riigiabi
A-Brauerei
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 19/09/2018
09:30
ettepanek
C-388/17
SJ
Euroopa Kohus - Üheksas koda
SV II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtukõne
C-427/17
komisjon vs. Iirimaa
Euroopa Kohus -
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtukõne
C-567/17
Maksustamine
Bene Factum
Euroopa Kohus - Kolmas koda
LT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtukõne
C-568/17
Maksustamine
Geelen
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-310/18 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Milev
Euroopa Kohus - Esimene koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad C-325/18 PPU
C-375/18 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
C.E. ja N.E.
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-327/18 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
R O
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-68/15
Riigiabi
HH Ferries jt vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-604/16
Ametnike personalieeskirjad
HD vs. parlament
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-623/16
Intellektuaalomand
Volkswagen vs. EUIPO - Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-39/17
Chambre de commerce ja d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtukõne
T-51/17
Põllumajandus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
PL Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-61/17
Institutsiooniline õigus
Selimovic vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda
SV Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtukõne
T-378/17
Intellektuaalomand
La Zaragozana vs. EUIPO - Heineken Italia (CERVISIA)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtukõne
T-537/17
Ametnike personalieeskirjad
De Loecker vs. SEAE
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-652/17
Intellektuaalomand
Eddy's Snack Company vs. EUIPO - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-510/16
Riigiabi
Carrefour Hypermarchés jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-546/16
Montte
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-685/16
Kapitali vaba liikumine
EV
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-51/17
OTP Bank ja OTP Faktoring
Euroopa Kohus - Teine koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-114/17 P
Riigiabi
Hispaania vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-214/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Mölk
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 20/09/2018
09:30
ettepanek
C-313/17 P
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Haswani vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 20/09/2018
09:30
ettepanek
C-326/17
Kaupade vaba liikumine
RDW jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-343/17
Liidu kodakondsus
Fremoluc
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-373/17 P
Konkurents
Agria Polska jt vs. komisjon
Euroopa Kohus - Üheksas koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtukõne
C-399/17
komisjon vs. Tšehhi Vabariik
Euroopa Kohus - Esimene koda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
09:30
ettepanek
C-430/17
Walbusch Walter Busch
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-448/17
EOS KSI Slovensko
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
SK III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-466/17
Sotsiaalpoliitika
Motter
Euroopa Kohus - Kuues koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 20/09/2018
09:30
ettepanek
C-497/17
Põllumajandus
Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-518/17
Rudigier
Euroopa Kohus - Üheksas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-555/17
Tolliliit
2M-Locatel
Euroopa Kohus -
DA III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtukõne
C-566/17
Maksustamine
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Euroopa Kohus - Teine koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
09:30
ettepanek
C-393/18 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
UD
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtukõne
T-748/16
Ametnike personalieeskirjad
QH vs. parlament
Üldkohus - Esimene koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtukõne
T-903/16
Institutsiooniline õigus
RE vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-123/17
Energeetika
Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte vs. ACER
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-146/17
Energeetika
Mondi vs. ACER
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-266/17
Intellektuaalomand
Kwizda Holding vs. EUIPO - Dermapharm (UROAKUT)
Üldkohus - Esimene koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-559/17
T-667/17
Abdulkarim vs. nõukogu
Alkarim for Trade and Industry vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-668/17
Intellektuaalomand
Maico Holding vs. EUIPO - Eico (Eico)
Üldkohus - Esimene koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
09:30
kohtukõne
T-706/17
Ametnike personalieeskirjad
UP vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
14:30
kohtuotsus
T-488/17
Intellektuaalomand
Ghost - Corporate Management vs. EUIPO (Dry Zone)
Üldkohus - Kuues koda
PT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/09/2018
14:30
kohtukõne
T-40/18
Intellektuaalomand
Ecolab USA vs. EUIPO (SOLIDPOWER)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
ettepanek
C-349/17
Riigiabi
Eesti Pagar
Euroopa Kohus - Suurkoda
ET Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtukõne
C-202/18
Institutsiooniline õigus
Rimšēvičs vs. Läti
Euroopa Kohus - Suurkoda
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtukõne
C-238/18
Institutsiooniline õigus
BCE vs. Läti
Euroopa Kohus - Suurkoda
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-10/16
GABO:mi vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtukõne
T-177/16
Intellektuaalomand
Mema vs. OCVV (Braeburn 78 (11078))
Üldkohus - Kolmas koda
DE Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-260/16
Põllumajandus
Rootsi vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
SV Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-33/17
Amicus Therapeutics UK ja Amicus Therapeutics vs. EMA
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-180/17
Intellektuaalomand
EM Research Organization vs. EUIPO - Christoph Fischer e.a. (EM)
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-182/17
Intellektuaalomand
Novartis vs. EUIPO - Chiesi Farmaceutici (AKANTO)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtukõne
T-215/17
Intellektuaalomand
Pear Technologies vs. EUIPO - Apple (PEAR)
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-233/17
Põllumajandus
Portugal vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
PT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-238/17
Intellektuaalomand
Gugler vs. EUIPO - Gugler France (GUGLER)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtukõne
T-291/17
Riigiabi
Transdev jt vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-435/17
Intellektuaalomand
Grendene vs. EUIPO - Hipanema (HIPANEMA)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-457/17
Intellektuaalomand
Medisana vs. EUIPO (happy life)
Üldkohus - Viies koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 25/09/2018
09:30
kohtukõne
T-480/17
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-98/17 P
Konkurents
Philips ja Philips France vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-99/17 P
Konkurents
Infineon Technologies vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-137/17
Kaupade vaba liikumine
Van Gennip jt
Euroopa Kohus - Viies koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-175/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
X
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-180/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
X ja Y
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-473/17
C-546/17
Energeetika
Repsol Butano
DISA Gas
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/09/2018
09:30
ettepanek
C-492/17
Riigiabi
Rittinger jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtuotsus
C-513/17
Transport
Baumgartner
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtukõne
C-558/17 P
Ametnike personalieeskirjad
OZ vs. Euroopa Investeerimispank
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-574/14
Konkurents
EAEPC vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtukõne
T-259/15
Close ja Cegelec vs. parlament
Üldkohus - Neljas koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-62/16
Intellektuaalomand
Puma vs. EUIPO - Doosan Machine Tools (PUMA)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-463/16
Põllumajandus
Portugal vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
PT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-682/16
Põllumajandus
Prantsusmaa vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-836/16
T-624/17
Riigiabi
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/09/2018
09:30
kohtukõne
T-147/17
Institutsiooniline õigus
Anastassopoulos jt vs. nõukogu ja komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-183/17 P
C-184/17 P
Välissuhted
International Management Group vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 27/09/2018
09:30
ettepanek
C-375/17
Asutamisvabadus
Stanley International Betting ja Stanleybet Malta
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 27/09/2018
09:30
ettepanek
C-477/17
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Balandin jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtukõne
C-494/17
Sotsiaalpoliitika
Rossato ja Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
ettepanek
C-581/17
Maksustamine
Wächtler
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-288/15
Ezz jt vs. nõukogu
Üldkohus - Viies koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtukõne
T-837/16
Rootsi vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
SV Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-12/17
Mellifera vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-70/17
Intellektuaalomand
TenneT Holding vs. EUIPO - Ngrid Intellectual Property (NorthSeaGrid)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-116/17
Spiegel-Verlag Rudolf Augstein ja Sauga vs. BCE
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-219/17
Intellektuaalomand
M J Quinlan & Associates vs. EUIPO - Intersnack Group (Forme d'un kangourou)
Üldkohus - Kuues koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-472/17
Intellektuaalomand
Wilhelm Sihn jr. vs. EUIPO - in-edit (Camele'on)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-595/17
Intellektuaalomand
Demp vs. EUIPO (Combinaison des couleurs jaune ja grise)
Üldkohus - Kuues koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-712/17
Intellektuaalomand
Ntolas vs. EUIPO - General Nutrition Investment (GN Laboratories)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtuotsus
T-825/17
Intellektuaalomand
Carbon System Verwaltungs vs. EUIPO (LIGHTBOUNCE)
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/09/2018
09:30
kohtukõne
T-832/17
Intellektuaalomand
achtung! vs. EUIPO (achtung!)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 01/10/2018
14:30
kohtukõne
C-573/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Popławski
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/10/2018
09:30
kohtuotsus
C-207/16
Õigusaktide ühtlustamine
Ministerio Fiscal
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
teisipäev 02/10/2018
09:30
kohtukõne
C-391/17
komisjon vs. Ühendkuningriik
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 02/10/2018
09:30
kohtukõne
C-395/17
komisjon vs. Madalmaad
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/10/2018
09:30
ettepanek
C-465/16 P
Kaubanduspoliitika
nõukogu vs. Growth Energy ja Renewable Fuels Association
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 03/10/2018
09:30
ettepanek
C-466/16 P
Kaubanduspoliitika
nõukogu vs. Marquis Energy
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 03/10/2018
09:30
ettepanek
C-165/17
Maksustamine
Morgan Stanley & Co International
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 03/10/2018
09:30
ettepanek
C-168/17
Ühine välis- ja julgeolekupoliitika
SH
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
kolmapäev 03/10/2018
09:30
ettepanek
C-216/17
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust ja Coopservice
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
IT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 03/10/2018
09:30
ettepanek
C-236/17 P
Kaubanduspoliitika
Canadian Solar Emea jt vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 03/10/2018
09:30
ettepanek
C-449/17
Maksustamine
A & G Fahrschul-Akademie
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 03/10/2018
09:30
kohtukõne
C-509/17
Sotsiaalpoliitika
Plessers
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/10/2018
09:30
ettepanek
C-572/17
Intellektuaalomand
Syed
Euroopa Kohus - Neljas koda
SV
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 03/10/2018
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-244/16
T-285/17
Yanukovych vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-186/17
Intellektuaalomand
Unipreus vs. EUIPO - Wallapop (wallapop)
Üldkohus - Kuues koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-313/17
Intellektuaalomand
Wajos vs. EUIPO (Forme d'un contenant)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 03/10/2018
14:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-245/16
T-286/17
Yanukovych vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
09:00
ettepanek
C-420/16 P
Institutsiooniline õigus
Izsák ja Dabis vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
HU
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 04/10/2018
09:00
ettepanek
C-389/17
Teenuste osutamise vabadus
Paysera LT
Euroopa Kohus - Esimene koda
LT
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 04/10/2018
09:00
kohtukõne
C-492/18 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
TC
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
09:30
kohtuotsus
C-571/16
Teenuste osutamise vabadus
Kantarev
Euroopa Kohus - Viies koda
BG
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 04/10/2018
09:30
kohtuotsus
C-668/16
Õigusaktide ühtlustamine
komisjon vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Teine koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 04/10/2018
09:30
ettepanek
C-680/16 P
August Wolff ja Remedia vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 04/10/2018
09:30
kohtuotsus
C-105/17
Kamenova
Euroopa Kohus - Viies koda
BG
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 04/10/2018
09:30
kohtuotsus
C-191/17
Teenuste osutamise vabadus
ING-DiBa Direktbank Austria
Euroopa Kohus - Viies koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 04/10/2018
09:30
ettepanek
C-322/17
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Bogatu
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 04/10/2018
09:30
ettepanek
C-345/17
Õigusaktide ühtlustamine
Buivids
Euroopa Kohus - Teine koda
LV
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 04/10/2018
09:30
kohtukõne
C-347/17
A jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
09:30
kohtuotsus
C-384/17
Transport
Link Logistik N&N
Euroopa Kohus - Viies koda
HU
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 04/10/2018
09:30
kohtuotsus
C-416/17
Asutamisvabadus
komisjon vs. Prantsusmaa
Euroopa Kohus - Viies koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 04/10/2018
09:30
kohtuotsus
C-478/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
IQ
Euroopa Kohus - Viies koda
RO
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
neljapäev 04/10/2018
09:30
ettepanek
C-557/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Y.Z. jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Mengozzi
neljapäev 04/10/2018
09:30
ettepanek
C-587/17 P
Põllumajandus
Belgia vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 04/10/2018
09:30
kohtukõne
T-821/17
Intellektuaalomand
Vitromed vs. EUIPO - Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
14:30
kohtuotsus
T-128/14
Daimler vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
14:30
kohtuotsus
T-615/16
Ametnike personalieeskirjad
PD vs. Euroopa Investeerimispank
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
14:30
kohtuotsus
T-150/17
Intellektuaalomand
Asolo vs. EUIPO - Red Bull (FLÜGEL)
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
14:30
kohtukõne
T-191/17
Boehringer Ingelheim International vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
15:00
kohtuotsus
T-328/16
Intellektuaalomand
Paice vs. EUIPO - Blackmore (DEEP PURPLE)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
15:00
kohtuotsus
T-344/16
Intellektuaalomand
Blackmore vs. EUIPO - Paice (DEEP PURPLE)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
15:00
kohtuotsus
T-345/16
Intellektuaalomand
Blackmore vs. EUIPO - Paice (DEEP PURPLE)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
15:00
kohtuotsus
T-546/16
Ametnike personalieeskirjad
Tataram vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
15:00
kohtuotsus
T-17/17
Ametnike personalieeskirjad
Constantinescu vs. parlament
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
15:00
kohtuotsus
T-736/17
Intellektuaalomand
Lincoln Global vs. EUIPO (FLEXCUT)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
15:00
kohtukõne
T-7/18
Intellektuaalomand
Inforsacom Logicalis vs. EUIPO (Business and technology working as one)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
15:30
kohtuotsus
T-272/16
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
EL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
15:30
kohtuotsus
T-914/16
Proof IT vs. EIGE
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 04/10/2018
15:30
kohtukõne
T-824/17
Intellektuaalomand
H2O Plus vs. EUIPO (H 2 O+)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 05/10/2018
14:30
ettepanek
C-493/17
Majanduspoliitika
Weiss jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 09/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-43/16
Konkurents
1&1 Telecom vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-884/16
Konkurents
Multiconnect vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-885/16
Konkurents
Mass Response Service vs. komisjon
Üldkohus - Kolmas koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/10/2018
09:30
kohtukõne
T-292/17
Riigiabi
Région Île-de-France vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-632/17
Erdősi Galcsikné vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-633/17
Sárossy vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-634/17
Pint vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 09/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-697/17
Intellektuaalomand
De Longhi Benelux vs. EUIPO (COOKING CHEF GOURMET)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-24/17
Intellektuaalomand
LA Superquimica vs. EUIPO - D-Tack (D-TACK)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 10/10/2018
09:30
kohtukõne
T-743/17
Intellektuaalomand
Bischoff vs. EUIPO - Miroglio Fashion (CARACTÈRE)
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 15/10/2018
14:30
kohtukõne
T-611/17
Intellektuaalomand
All Star vs. EUIPO - Carrefour Hypermarchés (Forme d'une semelle de chaussure)
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 16/10/2018
09:30
ettepanek
C-393/17
Kirschstein
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 16/10/2018
09:30
ettepanek
C-444/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Arib jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 16/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-10/17
Proof IT vs. EIGE
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 16/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-171/17
Intellektuaalomand
M & K vs. EUIPO - Genfoot (KIMIKA)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 16/10/2018
09:30
kohtukõne
T-446/17
Ametnike personalieeskirjad
TK vs. parlament
Üldkohus - Esimene koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 16/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-548/17
Intellektuaalomand
VF International vs. EUIPO - Virmani (ANOKHI)
Üldkohus - Esimene koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 16/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-581/17
Intellektuaalomand
Asics vs. EUIPO - Van Lieshout Textielagenturen (Représentation de quatre lignes croisées)
Üldkohus - Esimene koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 16/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-644/17
Intellektuaalomand
DNV GL vs. EUIPO (Sustainablel)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 17/10/2018
09:30
ettepanek
C-82/17 P
TestBioTech jt vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 17/10/2018
09:30
kohtuotsus
C-167/17
Klohn
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 17/10/2018
09:30
ettepanek
C-496/17
Tolliliit
Deutsche Post
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 17/10/2018
09:30
kohtuotsus
C-503/17
Maksustamine
komisjon vs. Ühendkuningriik
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 17/10/2018
09:30
kohtuotsus
C-504/17
Maksustamine
komisjon vs. Iirimaa
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 17/10/2018
09:30
kohtukõne
C-629/17
Intellektuaalomand
J. Portugal Ramos Vinhos
Euroopa Kohus - Kolmas koda
PT
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 17/10/2018
09:30
kohtukõne
C-635/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
E.
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 17/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-788/17
Intellektuaalomand
Szabados vs. EUIPO - Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 17/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-822/17
Intellektuaalomand
Weber-Stephen Products vs. EUIPO (iGrill)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 18/10/2018
09:30
ettepanek
C-535/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
NK
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 18/10/2018
09:30
kohtukõne
C-634/17
ReFood
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 18/10/2018
09:30
kohtukõne
C-647/17
Maksustamine
Srf konsulterna
Euroopa Kohus - Esimene koda
SV
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 18/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-364/16
Kaubanduspoliitika
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava jt vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 18/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-387/16
Energeetika
Terna vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
IT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 18/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-640/16
Konkurents
GEA Group vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 18/10/2018
09:30
kohtuotsus
T-533/17
Intellektuaalomand
Next design+produktion vs. EUIPO - Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna)
Üldkohus - Seitsmes koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 18/10/2018
14:30
kohtukõne
C-58/18
Schyns
Euroopa Kohus - Teine koda
FR
Hagi (ELT) HTML / PDF