Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 27/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-509/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
PF (Procureur général de Lituanie)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
esmaspäev 27/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-82/19 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
PI (Parquet de Zwickau)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 04/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-609/17
C-610/17
Sotsiaalpoliitika
TSN
AKT
Euroopa Kohus - Suurkoda
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 04/06/2019
09:30
ettepanek
C-18/18
Teenuste osutamise vabadus
Glawischnig-Piesczek
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 04/06/2019
09:30
kohtukõne
C-482/18
Maksustamine
Google Ireland
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-38/17
GT
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 05/06/2019
09:30
ettepanek
C-641/17
Kapitali vaba liikumine
College Pension Plan of British Columbia
Euroopa Kohus - Teine koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-142/18
Õigusaktide ühtlustamine
Skype Communications
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 05/06/2019
09:30
ettepanek
C-189/18
Maksustamine
Glencore Agriculture Hungary
Euroopa Kohus - Viies koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtukõne
C-234/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
„AGRO IN 2001“
Euroopa Kohus - Kolmas koda
BG IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtukõne
C-394/18
Asutamisvabadus
I.G.I.
Euroopa Kohus - Teine koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtukõne
C-544/18
Isikute vaba liikumine
HM Revenue & Customs
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-433/15
Institutsiooniline õigus
Bank Saderat vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-616/17 RENV
Ametnike personalieeskirjad
Siragusa vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtukõne
T-14/18
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-229/18
Intellektuaalomand
Biolatte vs. EUIPO (Biolatte)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-272/18
Intellektuaalomand
EBM Technologies vs. EUIPO (MobiPACS)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-273/18
Ametnike personalieeskirjad
Bernaldo de Quirós vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
ettepanek
C-659/17
Riigiabi
Azienda Napoletana Mobilità
Euroopa Kohus - Teine koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-13/18
C-126/18
Maksustamine
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Euroopa Kohus - Teine koda
HU I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-33/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
V
Euroopa Kohus - Kuues koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-58/18
Schyns
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-223/18 P
Intellektuaalomand
Deichmann vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kuues koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 06/06/2019
09:30
ettepanek
C-233/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Haqbin
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-264/18
P.M. jt
Euroopa Kohus - Viies koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 06/06/2019
09:30
ettepanek
C-302/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières ja suffisantes)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtukõne
C-341/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Euroopa Kohus - Viies koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-361/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Weil
Euroopa Kohus - Kuues koda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-503/18 P
Ametnike personalieeskirjad
Barnett vs. CESE
Euroopa Kohus - Kuues koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-399/17
Institutsiooniline õigus
Dalli vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-539/17
Vahekohtuklausel
Euroopa Investeerimispank vs. Syrie
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-540/17
Vahekohtuklausel
Euroopa Investeerimispank vs. Syrie
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-541/17
Vahekohtuklausel
Euroopa Investeerimispank vs. Syrie
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-542/17
Vahekohtuklausel
Euroopa Investeerimispank vs. Syrie
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-543/17
Vahekohtuklausel
Euroopa Investeerimispank vs. Syrie
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-588/17
Vahekohtuklausel
Euroopa Investeerimispank vs. Syrie
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-589/17
Vahekohtuklausel
Euroopa Investeerimispank vs. Syrie
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-590/17
Vahekohtuklausel
Euroopa Investeerimispank vs. Syrie
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-591/17
Vahekohtuklausel
Euroopa Investeerimispank vs. Syrie
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-614/17
Ametnike personalieeskirjad
Bonnafous vs. EACEA
Üldkohus - Kolmas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtukõne
T-778/17
Riigiabi
Autostrada Wielkopolska vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-43/18
Intellektuaalomand
Rietze vs. EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-191/18
Intellektuaalomand
Rietze vs. EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-192/18
Intellektuaalomand
Rietze vs. EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-209/18
Intellektuaalomand
Porsche vs. EUIPO - Autec (Véhicules motorisés)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-210/18
Intellektuaalomand
Porsche vs. EUIPO - Autec (Voitures)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-220/18
Intellektuaalomand
Torrefazione Caffè Michele Battista vs. EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-221/18
Intellektuaalomand
Torrefazione Caffè Michele Battista vs. EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-300/18
T-301/18
Yanukovych vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtukõne
T-301/18
Yanukovych vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-449/18
Intellektuaalomand
Ortlieb Sportartikel vs. EUIPO (Représentation d’un polygone octogonal)
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/06/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-515/17 P
C-561/17 P
Ühenduse õiguse põhimõtted
Uniwersytet Wrocławski vs. REA
Poola vs. Uniwersytet Wrocławski ja REA
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Euroopa Kohus - Viies koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
teisipäev 11/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-478/16
Frank vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-462/17
Ametnike personalieeskirjad
TO vs. AEE
Üldkohus - Viies koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-138/18
Ametnike personalieeskirjad
De Esteban Alonso vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/06/2019
09:30
kohtukõne
T-492/18
Intellektuaalomand
Zhadanov vs. EUIPO (Scanner Pro)
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/06/2019
14:30
kohtukõne
T-404/18
Intellektuaalomand
Zhadanov vs. EUIPO (PDF Expert)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-628/17
Orange Polska
Euroopa Kohus - Viies koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-705/17
Intellektuaalomand
Hansson
Euroopa Kohus - Viies koda
SV IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-43/18
CFE
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-185/18
Maksustamine
Oro Efectivo
Euroopa Kohus - Kuues koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 12/06/2019
09:30
ettepanek
C-222/18
VIPA
Euroopa Kohus - Viies koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-321/18
Terre wallonne
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtukõne
C-405/18
Isikute vaba liikumine
AURES Holdings
Euroopa Kohus - Neljas koda
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtukõne
C-442/18 P
BCE vs. Espírito Santo Financial (Portugal)
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtukõne
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Euroopa Kohus - Teine koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtukõne
C-622/18
Intellektuaalomand
Cooper International Spirits jt
Euroopa Kohus - Viies koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-167/17
Ametnike personalieeskirjad
RV vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtukõne
T-337/17
Konkurents
Air France-KLM vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-583/17
Intellektuaalomand
EOS Deutscher Inkasso-Dienst vs. EUIPO - IOS Finance EFC (IOS FINANCE)
Üldkohus - Kuues koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-291/18
Intellektuaalomand
Biedermann Technologies vs. EUIPO (Compliant Constructs)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-346/18
Intellektuaalomand
Advance Magazine Publishers vs. EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-664/17
Sotsiaalpoliitika
Ellinika Nafpigeia
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-22/18
Liidu kodakondsus
TopFit ja Biffi
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
C-75/18
Maksustamine
Vodafone Magyarország
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-193/18
Õigusaktide ühtlustamine
Google
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-203/18
C-374/18
Isikute vaba liikumine
Deutsche Post ja Leymann
UPS Deutschland jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
C-261/18
komisjon vs. Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-317/18
Sotsiaalpoliitika
Correia Moreira
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
PT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
C-363/18
Õigusaktide ühtlustamine
Organisation juive européenne ja Vignoble Psagot
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-364/18
C-365/18
Energeetika
Eni
Shell Italia
Euroopa Kohus - Üheksas koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
C-377/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Euroopa Kohus - Teine koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-420/18
Maksustamine
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Euroopa Kohus - Teine koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
C-450/18
Sotsiaalpoliitika
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-505/18
Riigiabi
COPEBI
Euroopa Kohus - Viies koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
C-523/18
Tööstuspoliitika
Engie Cartagena
Euroopa Kohus - Viies koda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-248/17 RENV
Ametnike personalieeskirjad
CC vs. parlament
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
T-338/17
Konkurents
Air France vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-75/18
Intellektuaalomand
MPM-Quality vs. EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Üldkohus - Seitsmes koda
CS Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-74/18
Intellektuaalomand
Visi vs. one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
T-225/18
Ametnike personalieeskirjad
Manéa vs. CdT
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-244/18
Synergy Hellas vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-299/18
Strabag Belgium vs. parlament
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-357/18
Intellektuaalomand
Luz Saúde vs. EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Üldkohus - Kaheksas koda
PT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-366/18
Intellektuaalomand
Pet King Brands vs. EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-392/18
Intellektuaalomand
Innocenti vs. EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-398/18
Intellektuaalomand
Pielczyk vs. EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-453/18
T-454/18
Intellektuaalomand
Biasotto vs. EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto vs. EUIPO - Oofos (OO)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
T-500/18
Intellektuaalomand
Puma vs. EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-652/18
Intellektuaalomand
Porus vs. EUIPO (oral Dialysis)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 17/06/2019
14:30
kohtukõne
C-211/18
Maksustamine
Idealmed III
Euroopa Kohus - Kuues koda
PT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-591/17
Liidu kodakondsus
Austria vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 18/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-152/18 P
C-153/18 P
Majanduspoliitika
Crédit mutuel Arkéa vs. BCE
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
teisipäev 18/06/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-558/18
C-563/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/06/2019
09:30
kohtukõne
T-607/15
Kaubanduspoliitika
Yieh United Steel vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/06/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-624/15
T-694/15
T-704/15
Riigiabi
European Food jt vs. komisjon
Micula vs. komisjon
Micula jt vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-828/17
Ametnike personalieeskirjad
Quadri di Cardano vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/06/2019
09:30
kohtukõne
T-434/18
Intellektuaalomand
Vans vs. EUIPO (ULTRARANGE)
Üldkohus - Esimene koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-569/18
Intellektuaalomand
W. Kordes' Söhne Rosenschulen vs. EUIPO (Kordes' Rose Monique)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-612/16
Kaubanduspoliitika
C & J Clark International
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-607/17
Asutamisvabadus
Memira Holding
Euroopa Kohus - Esimene koda
SV IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-608/17
Asutamisvabadus
Holmen
Euroopa Kohus - Esimene koda
SV IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-660/17 P
Konkurents
RF vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-41/18
Meca
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 19/06/2019
09:30
ettepanek
C-93/18
Liidu kodakondsus
Bajratari
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtukõne
C-532/18
Transport
Niki Luftfahrt
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtukõne
C-578/18
Energeetika
Energiavirasto
Euroopa Kohus - Viies koda
FI IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-353/15
Riigiabi
NeXovation vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-373/15
Riigiabi
Ja zum Nürburgring vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-179/16 RENV
Intellektuaalomand
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER SMOKY)
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-180/16 RENV
Intellektuaalomand
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER SHAPE)
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-181/16 RENV
Intellektuaalomand
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER PRECISE)
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-182/16 RENV
Intellektuaalomand
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER DUO)
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-183/16 RENV
Intellektuaalomand
L'Oréal vs. EUIPO - Guinot (MASTER DRAMA)
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-307/17
Intellektuaalomand
adidas vs. EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtukõne
T-326/17
Konkurents
Air Canada vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-28/18
Intellektuaalomand
Marriott Worldwide vs. EUIPO - AC Milan (AC MILAN)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-213/18
Intellektuaalomand
Brita vs. EUIPO (Forme d'un robinet)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-479/18
Intellektuaalomand
Multifit vs. EUIPO (Premiere)
Üldkohus - Kohtunik ainuisikuliselt
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-458/15
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
K.P.
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-1/18
Tolliliit
Oribalt Rīga
Euroopa Kohus - Viies koda
LV Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-72/18
Sotsiaalpoliitika
Ustariz Aróstegui
Euroopa Kohus - Teine koda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-100/18
Õigusaktide ühtlustamine
Línea Directa Aseguradora
Euroopa Kohus - Teine koda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 20/06/2019
09:30
ettepanek
C-192/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
komisjon vs. Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 20/06/2019
09:30
ettepanek
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Euroopa Kohus - Teine koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 20/06/2019
09:30
ettepanek
C-213/18
Transport
Guaitoli jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtukõne
C-276/18
Maksustamine
KrakVet Marek Batko
Euroopa Kohus - Viies koda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-291/18
Maksustamine
Grup Servicii Petroliere
Euroopa Kohus - Kolmas koda
RO IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-404/18
Sotsiaalpoliitika
Hakelbracht jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtukõne
C-454/18
Energeetika
Baltic Cable
Euroopa Kohus - Kolmas koda
SV IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-578/17
Riigiabi
a&o hostel and hotel Berlin vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-389/18
Intellektuaalomand
Nonnemacher vs. EUIPO - Ingram (WKU)
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-390/18
Intellektuaalomand
Nonnemacher vs. EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Üldkohus - Viies koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtukõne
T-428/18
Intellektuaalomand
McDreams Hotel vs. EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 21/06/2019
09:30
kohtukõne
T-67/18
Põllumajandus
Probelte vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 24/06/2019
14:30
kohtuotsus
C-573/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Popławski
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
esmaspäev 24/06/2019
14:30
kohtukõne
C-66/18
Teenuste osutamise vabadus
komisjon vs. Hongrie (Enseignement supérieur)
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 24/06/2019
14:30
kohtuotsus
C-619/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
komisjon vs. Pologne (Indépendance de la Cour suprême)
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
teisipäev 25/06/2019
09:30
kohtukõne
T-19/18
Põllumajandus
Leedu vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
LT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-723/17
Craeynest jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-729/17
Isikute vaba liikumine
komisjon vs. Kreeka
Euroopa Kohus - Neljas koda
EL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 26/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-155/18 P
C-156/18 P
C-157/18 P
C-158/18 P
Intellektuaalomand
Tulliallan Burlington vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-159/18
Transport
Moens
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-247/18 P
Sotsiaalpoliitika
Itaalia vs. Commission (Vérifications nécessaires)
Euroopa Kohus - Neljas koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 26/06/2019
09:30
ettepanek
C-255/18
Õigusaktide ühtlustamine
State Street Bank International
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 26/06/2019
09:30
ettepanek
C-386/18
Kalanduspoliitika
Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel
Euroopa Kohus - Teine koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 26/06/2019
09:30
ettepanek
C-396/18
Transport
Cafaro
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-407/18
Addiko Bank
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
SL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-466/16
Majanduspoliitika
NRW. Bank vs. CRU
Üldkohus - Kaheksas koda laiendatud koosseisus
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtukõne
T-350/17
Konkurents
Singapore Airlines ja Singapore Airlines Cargo vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-474/17
Põllumajandus
Portugal vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
PT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-617/17
Institutsiooniline õigus
Vialto Consulting vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtukõne
T-21/18
Põllumajandus
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
PL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-117/18
T-118/18
T-119/18
T-120/18
T-121/18
Intellektuaalomand
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO ( 500 PANORAMICZNYCH)
Agencja Wydawnicza Technopol vs. EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)
Üldkohus - Kaheksas koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-651/18
Intellektuaalomand
Balani Balani jt vs. EUIPO - Play Hawkers (HAWKERS)
Üldkohus - Kaheksas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
11:00
kohtukõne
C-427/18 P
Ametnike personalieeskirjad
SEAE vs. Alba Aguilera jt
Euroopa Kohus - Kümnes koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 26/06/2019
14:30
kohtukõne
T-689/18
Intellektuaalomand
Executive Selling vs. EUIPO (EXECUTIVE SELLING)
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:00
kohtukõne
C-228/18
Konkurents
Budapest Bank jt
Euroopa Kohus - Viies koda
HU II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-597/17
Maksustamine
Belgisch Syndicaat van Chiropraxie jt
Euroopa Kohus - Kuues koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtukõne
C-114/18
Õigusaktide ühtlustamine
Sandoz ja Hexal
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
ettepanek
C-274/18
Sotsiaalpoliitika
Schuch-Ghannadan
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-348/18
Põllumajandus
Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 27/06/2019
09:30
ettepanek
C-379/18
Transport
Deutsche Lufthansa
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 27/06/2019
09:30
ettepanek
C-445/18
Põllumajandus
Vaselife International ja Chrysal International
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-518/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
RD (Certification en tant que titre exécutoire européen)
Euroopa Kohus - Kuues koda
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 27/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-585/18
C-624/18
C-625/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-20/17
Riigiabi
Ungari vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
HU Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-135/18
Institutsiooniline õigus
Szegedi vs. parlament
Üldkohus - Kuues koda
HU Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-268/18
Intellektuaalomand
Luciano Sandrone vs. EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-334/18
Intellektuaalomand
Bodegas Altún vs. EUIPO - Codorníu (ANA DE ALTUN)
Üldkohus - Kuues koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-385/18
Intellektuaalomand
Aldi vs. EUIPO - Crone (CRONE)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 27/06/2019
09:30
kohtukõne
T-700/18
Intellektuaalomand
Kalypso Media Group vs. EUIPO - Wizards of the Coast (DUNGEONS)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-741/16
Kaubanduspoliitika
Changmao Biochemical Engineering vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtukõne
T-334/17
Konkurents
Cargolux Airlines vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-64/18
Institutsiooniline õigus
Alfamicro vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
PT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-340/18
Intellektuaalomand
Gibson Brands vs. EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtukõne
T-361/18
Intellektuaalomand
APEDA vs. EUIPO - Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 28/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-377/18
Intercept Pharma ja Intercept Pharmaceuticals vs. EMA
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF