Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 15/07/2019
09:30
kohtukõne
C-507/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI
Euroopa Kohus - Suurkoda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-40/17
Õigusaktide ühtlustamine
Fashion ID
Euroopa Kohus - Teine koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie ja Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-469/17
Intellektuaalomand
Funke Medien NRW
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-476/17
Intellektuaalomand
Pelham jt
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-516/17
Intellektuaalomand
Spiegel Online
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-556/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Torubarov
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-589/17
Tolliliit
Prenatal
Euroopa Kohus - Teine koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-620/17
Ühenduse õiguse põhimõtted
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Euroopa Kohus - Neljas koda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-654/17 P
Riigiabi
Bayerische Motoren Werke vs. komisjon ja Freistaat Sachsen
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-659/17
Riigiabi
Azienda Napoletana Mobilità
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-680/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Vethanayagam jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-715/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
komisjon vs. Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
PL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-718/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
komisjon vs. Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-719/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
komisjon vs. République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
CS III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-16/18
Teenuste osutamise vabadus
Dobersberger
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-38/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Gambino ja Hyka
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-124/18 P
Intellektuaalomand
Red Bull vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kümnes koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-209/18
Teenuste osutamise vabadus
komisjon vs. Autriche (Ingénieurs civils, agents en brevets ja vétérinaires)
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-354/18
Transport
Rusu
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
RO III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-359/18 P
EMA vs. Shire Pharmaceuticals Ireland
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-360/18
Põllumajandus
Cargill Deutschland
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-385/18
Riigiabi
Arriva Italia jt
Euroopa Kohus - Teine koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-388/18
Maksustamine
B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion)
Euroopa Kohus - Kümnes koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-418/18 P
Institutsiooniline õigus
Puppinck jt vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-421/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-432/18
Põllumajandus
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-433/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Aktiva Finants
Euroopa Kohus - Esimene koda
FI III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-436/18 P
Kaubanduspoliitika
Shanxi Taigang Stainless Steel vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kümnes koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-435/18
Konkurents
Otis Gesellschaft jt
Euroopa Kohus - Viies koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-451/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Tibor-Trans
Euroopa Kohus - Kuues koda
HU III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-460/18 P
Ametnike personalieeskirjad
HK vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-468/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
R (Compétence responsabilité parentale ja obligation alimentaire)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
RO III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
esmaspäev 29/07/2019
10:00
kohtuotsus
C-481/18
komisjon vs. Italie (Tissus ja cellules d’origine humaine)
Euroopa Kohus - Kuues koda
IT III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
esmaspäev 29/07/2019
10:00
ettepanek
C-555/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Euroopa Kohus - Kuues koda
BG III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar