Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 29/04/2019
15:00
kohtukõne
C-323/18
Maksustamine
Tesco-Global Áruházak
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 30/04/2019
09:30
arvamused
Avis 1/17
Institutsiooniline õigus
Accord ECG UE-Canada
Euroopa Kohus - Täiskogu
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 30/04/2019
09:30
ettepanek
C-556/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Torubarov
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 30/04/2019
09:30
kohtuotsus
C-611/17
Kalanduspoliitika
Itaalia vs. Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Euroopa Kohus - Suurkoda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
teisipäev 30/04/2019
09:30
ettepanek
C-620/17
Ühenduse õiguse põhimõtted
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Euroopa Kohus - Neljas koda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 30/04/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Euroopa Kohus - Neljas koda
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
teisipäev 30/04/2019
09:30
ettepanek
C-128/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Dorobantu
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 30/04/2019
09:30
ettepanek
C-198/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
CeDe Group
Euroopa Kohus - Neljas koda
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 30/04/2019
09:30
ettepanek
C-390/18
Teenuste osutamise vabadus
AIRBNB Ireland
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 30/04/2019
09:30
kohtukõne
C-414/18
Õigusaktide ühtlustamine
Iccrea Banca
Euroopa Kohus - Suurkoda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 30/04/2019
09:30
ettepanek
C-508/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
OG (Parquet de Lübeck)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 30/04/2019
09:30
ettepanek
C-509/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
PF (Procureur général de Lituanie)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 30/04/2019
09:30
ettepanek
C-82/19 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
PI (Parquet de Zwickau)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 30/04/2019
15:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-516/16
T-536/16
Ametnike personalieeskirjad
Alvarez y Bejarano jt vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 30/04/2019
15:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-523/16
T-542/16
Ametnike personalieeskirjad
Ardalic jt vs. nõukogu
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 30/04/2019
15:30
kohtuotsus
T-737/17
Ametnike personalieeskirjad
Wattiau vs. parlament
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 30/04/2019
15:30
kohtuotsus
T-747/17
Riigiabi
UPF vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 30/04/2019
15:30
kohtuotsus
T-754/17
Riigiabi
Chambre de commerce ja d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 30/04/2019
15:30
kohtuotsus
T-136/18
Intellektuaalomand
Kuota International vs. EUIPO - Sintema Sport (K)
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 30/04/2019
15:30
kohtuotsus
T-214/18
Institutsiooniline õigus
Briois vs. parlament
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 30/04/2019
15:30
kohtukõne
T-385/18
Intellektuaalomand
Aldi vs. EUIPO - Crone (CRONE)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 30/04/2019
15:30
kohtuotsus
T-558/18
Intellektuaalomand
Lupu vs. EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/05/2019
09:00
kohtukõne
C-380/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/05/2019
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-381/18
C-382/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-598/17
Riigiabi
A-Fonds
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-614/17
Põllumajandus
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Euroopa Kohus - Neljas koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 02/05/2019
09:30
ettepanek
C-683/17
Intellektuaalomand
Cofemel
Euroopa Kohus - Kolmas koda
PT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 02/05/2019
09:30
ettepanek
C-692/17
Maksustamine
Paulo Nascimento Consulting
Euroopa Kohus - Teine koda
PT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-694/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Pillar Securitisation
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 02/05/2019
09:30
ettepanek
C-28/18
Õigusaktide ühtlustamine
Verein für Konsumenteninformation
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 02/05/2019
09:30
ettepanek
C-39/18 P
Konkurents
komisjon vs. Icap jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 02/05/2019
09:30
ettepanek
C-42/18
Maksustamine
Cardpoint
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 02/05/2019
09:30
ettepanek
C-70/18
Välissuhted
A jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-98/18
T. Boer & Zonen
Euroopa Kohus - Üheksas koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-133/18
Maksustamine
Sea Chefs Cruise Services
Euroopa Kohus - Kolmas koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-224/18
Maksustamine
Budimex
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
PL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-225/18
Maksustamine
Grupa Lotos
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
PL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-250/18
komisjon vs. Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
HR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-259/18
Teenuste osutamise vabadus
Asendia Spain
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-265/18
Maksustamine
Jarmuškienė
Euroopa Kohus - Kümnes koda
LT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-268/18
Tolliliit
Onlineshop
Euroopa Kohus - Kümnes koda
RO II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-294/18
Energeetika
Oulun Sähkönmyynti
Euroopa Kohus - Kümnes koda
FI II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-309/18
Lavorgna
Euroopa Kohus - Üheksas koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtukõne
C-360/18
Põllumajandus
Cargill Deutschland
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtukõne
C-395/18
Tim
Euroopa Kohus - Teine koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtukõne
T-399/16
Konkurents
CK Telecoms UK Investments vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-748/16
Ametnike personalieeskirjad
QH vs. parlament
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/05/2019
11:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-398/18
C-428/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Bocero Torrico
Bode
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
ES III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 02/05/2019
14:30
kohtukõne
C-417/18
Tööstuspoliitika
AW e.a. (Appels au 112)
Euroopa Kohus - Neljas koda
LT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
reede 03/05/2019
09:30
kohtukõne
T-399/16
Konkurents
CK Telecoms UK Investments vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 06/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-135/17
Riigiabi
Scor vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 06/05/2019
09:30
kohtukõne
T-217/17
Riigiabi
FVE Holýšov I jt vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 06/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-271/18
Ametnike personalieeskirjad
Mauritsch vs. INEA
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 06/05/2019
09:30
kohtukõne
T-432/18
Ametnike personalieeskirjad
Palo vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 06/05/2019
14:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Teenuste osutamise vabadus
Maksimovic
Köfler jt
Köfler
Köfler jt
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-431/17
Isikute vaba liikumine
Monachos Eirinaios
Euroopa Kohus - Suurkoda
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
teisipäev 07/05/2019
09:30
ettepanek
C-285/18
Irgita
Euroopa Kohus - Neljas koda
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
teisipäev 07/05/2019
09:30
ettepanek
C-347/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Salvoni
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
teisipäev 07/05/2019
09:30
kohtukõne
C-447/18
Isikute vaba liikumine
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-49/17
Põllumajandus
Hispaania vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
ES Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-239/17
Põllumajandus
Saksamaa vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/05/2019
09:30
kohtukõne
T-27/18 RENV
Ametnike personalieeskirjad
FV vs. nõukogu
Üldkohus - Kaheksas koda
FR Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/05/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-152/18
T-153/18
T-154/18
T-155/18
Intellektuaalomand
Sona Nutrition vs. EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Üldkohus - Viies koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/05/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-287/18
T-288/18
Intellektuaalomand
M. I. Industries vs. EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries vs. EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Üldkohus - Viies koda
EN Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-407/18
Ametnike personalieeskirjad
WP vs. EUIPO
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-423/18
Intellektuaalomand
Fissler vs. EUIPO (vita)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/05/2019
09:30
kohtukõne
T-501/18
Intellektuaalomand
Currency One vs. EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Üldkohus - Esimene koda
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 07/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-629/18
Intellektuaalomand
mobile.de vs. EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Üldkohus - Esimene koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-24/17
Sotsiaalpoliitika
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-396/17
Sotsiaalpoliitika
Leitner
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-450/17 P
Majanduspoliitika
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-494/17
Sotsiaalpoliitika
Rossato ja Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-566/17
Maksustamine
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Euroopa Kohus - Teine koda
PL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-568/17
Maksustamine
Geelen
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-580/17
Põllumajandus
Järvelaev
Euroopa Kohus - Kümnes koda
ET IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-631/17
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
Inspecteur van de Belastingdienst
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 08/05/2019
09:30
ettepanek
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Euroopa Kohus - Teine koda
FI IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-712/17
Maksustamine
EN.SA.
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-25/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Kerr
Euroopa Kohus - Esimene koda
BG IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-53/18
Asutamisvabadus
Mastromartino
Euroopa Kohus - Teine koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 08/05/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Euroopa Kohus - Viies koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 08/05/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez ja Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre jt
Euroopa Kohus - Viies koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-127/18
Maksustamine
A-PACK CZ
Euroopa Kohus - Esimene koda
CS IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-161/18
Sotsiaalpoliitika
Villar Láiz
Euroopa Kohus - Kolmas koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 08/05/2019
09:30
ettepanek
C-168/18
Sotsiaalpoliitika
Pensions-Sicherungs-Verein
Euroopa Kohus - Viies koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-194/18
Sotsiaalpoliitika
Dodič
Euroopa Kohus - Üheksas koda
SL IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-230/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
PI
Euroopa Kohus - Kuues koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-243/18 P
Ametnike personalieeskirjad
Entreprise commune Fusion for Energy vs. Galocha
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-253/18
Transport
Rhenus Veniro
Euroopa Kohus - Kümnes koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 08/05/2019
09:30
ettepanek
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Euroopa Kohus - Neljas koda
RO IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" jt
Euroopa Kohus - Kuues koda
IT IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtukõne
C-344/18
Sotsiaalpoliitika
ISS Facility Services
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtukõne
C-385/18
Riigiabi
Arriva Italia jt
Euroopa Kohus - Teine koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtukõne
C-460/18 P
Ametnike personalieeskirjad
HK vs. komisjon
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-486/18
Sotsiaalpoliitika
Praxair MRC
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-571/16
Ametnike personalieeskirjad
PT vs. Euroopa Investeerimispank
Üldkohus - Neljas koda
SV Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-690/16
Enrico Colombo ja Corinti Giacomo vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtukõne
T-48/17
Institutsiooniline õigus
ADDE vs. parlament
Üldkohus - Kaheksas koda laiendatud koosseisus
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-37/18
Intellektuaalomand
Stirlinx Arkadiusz Kamusiński vs. EUIPO - Heinrich Bauer Verlag (Brave Paper)
Üldkohus - Neljas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-99/18
Ametnike personalieeskirjad
Stamatopoulos vs. ENISA
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-185/18
Konkurents
Lucchini vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-269/18
Intellektuaalomand
Inditex vs. EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Üldkohus - Üheksas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-324/18
Intellektuaalomand
VI.TO. vs. EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Üldkohus - Kuues koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-325/18
Intellektuaalomand
VI.TO. vs. EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Üldkohus - Kuues koda
IT Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-358/18
Intellektuaalomand
J. García Carrión vs. EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Üldkohus - Üheksas koda
ES Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtukõne
T-380/18
Intellektuaalomand
Intas Pharmaceuticals vs. EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-469/18
Intellektuaalomand
Battelle Memorial Institute vs. EUIPO (HEATCOAT)
Üldkohus - Kuues koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
14:00
kohtuotsus
T-434/15
Institutsiooniline õigus
Islamic Republic of Iran Shipping Lines jt vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
14:00
kohtuotsus
T-553/15
Institutsiooniline õigus
Export Development Bank of Iran vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
14:00
kohtuotsus
T-749/16
Kaubanduspoliitika
Stemcor London ja Samac Steel Supplies vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
14:00
kohtuotsus
T-170/17
Ametnike personalieeskirjad
RW vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
14:00
kohtukõne
T-828/17
Ametnike personalieeskirjad
Quadri di Cardano vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
14:00
kohtuotsus
T-55/18
Intellektuaalomand
Team Beverage vs. EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
14:00
kohtuotsus
T-56/18
Intellektuaalomand
Team Beverage vs. EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 08/05/2019
14:00
kohtuotsus
T-57/18
Intellektuaalomand
Team Beverage vs. EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 13/05/2019
15:00
kohtukõne
C-445/18
Põllumajandus
Vaselife International ja Chrysal International
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 13/05/2019
15:00
kohtukõne
C-632/18
Majanduspoliitika
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/05/2019
09:00
kohtuotsus
C-77/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
X (Révocation du statut de réfugié)
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wathelet
teisipäev 14/05/2019
09:00
kohtuotsus
C-55/18
Sotsiaalpoliitika
CCOO
Euroopa Kohus - Suurkoda
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
teisipäev 14/05/2019
09:00
ettepanek
C-260/18
Dziubak
Euroopa Kohus - Kolmas koda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
teisipäev 14/05/2019
09:00
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-585/18
C-624/18
C-625/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
Krajowa Rada Sądownictwa (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
CP (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
DO (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême)
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-728/17
Riigiabi
Marinvest ja Porting vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
IT Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-751/17
Commune de Fessenheim jt vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-795/17
Intellektuaalomand
Moreira vs. EUIPO - Da Silva Santos Júnior (NEYMAR)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-12/18
Intellektuaalomand
Zweirad-Center Stadler vs. EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Üldkohus - Esimene koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/05/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-89/18
T-90/18
Intellektuaalomand
Guiral Broto vs. EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Guiral Broto vs. EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/05/2019
09:30
kohtukõne
T-112/18
Intellektuaalomand
Pink Lady America vs. OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/05/2019
09:30
kohtukõne
T-399/18
Intellektuaalomand
TrekStor vs. EUIPO (Theatre)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-465/18
Intellektuaalomand
Eurolamp vs. EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Üldkohus - Kolmas koda
EL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-466/18
Intellektuaalomand
Eurolamp vs. EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Üldkohus - Kolmas koda
EL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 14/05/2019
14:30
kohtukõne
T-100/18
Ametnike personalieeskirjad
Wehrheim vs. BCE
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-341/17 P
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 15/05/2019
09:30
ettepanek
C-621/17
Kiss ja CIB Bank
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-653/17 P
Intellektuaalomand
VM Vermögens-Management vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Viies koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-677/17
Välissuhted
Çoban
Euroopa Kohus - Esimene koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-706/17
Riigiabi
Achema jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
LT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtukõne
C-715/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
komisjon vs. Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtukõne
C-718/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
komisjon vs. Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtukõne
C-719/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
komisjon vs. République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
CS Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-103/18
C-429/18
Sotsiaalpoliitika
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez jt
Euroopa Kohus - Teine koda
ES I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-132/18 P
Ametnike personalieeskirjad
komisjon vs. Tuerck
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-170/18 P
Ametnike personalieeskirjad
CJ vs. ECDC
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-235/18
Maksustamine
Vega International Car Transport and Logistic
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
PL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-306/18
Tolliliit
KORADO
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
CS I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 15/05/2019
09:30
ettepanek
C-378/18
Põllumajandus
Westphal
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtukõne
C-402/18
Tedeschi ja Consorzio Stabile Istant Service
Euroopa Kohus - Viies koda
IT II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtukõne
C-433/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Aktiva Finants
Euroopa Kohus - Esimene koda
FI III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtukõne
T-528/18
Ametnike personalieeskirjad
XI vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 15/05/2019
09:30
kohtukõne
T-716/18
Intellektuaalomand
The Logistical Approach vs. EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
Üldkohus - Viies koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
ettepanek
C-479/17 P
Institutsiooniline õigus
Guardian Europe vs. Union européenne
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-509/17
Sotsiaalpoliitika
Plessers
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 16/05/2019
09:30
ettepanek
C-31/18
Energeetika
Elektrorazpredelenie Yug
Euroopa Kohus - Viies koda
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 16/05/2019
09:30
ettepanek
C-68/18
Maksustamine
Petrotel-Lukoil
Euroopa Kohus - Viies koda
RO Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-138/18
Tolliliit
Estron
Euroopa Kohus - Kuues koda
DA I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtukõne
C-175/18 P
PTC Therapeutics International vs. EMA
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtukõne
C-176/18
Intellektuaalomand
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
ES I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtukõne
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation ja Intervet International vs. EMA
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-204/18 P
Pebagua vs. komisjon
Euroopa Kohus - Üheksas koda
ES II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 16/05/2019
09:30
ettepanek
C-281/18 P
Intellektuaalomand
Repower vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Teine koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 16/05/2019
09:30
ettepanek
C-314/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtukõne
C-423/18
Põllumajandus
Südzucker
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
DE IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtukõne
C-435/18
Konkurents
Otis Gesellschaft jt
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
ettepanek
C-484/18
Õigusaktide ühtlustamine
Spedidam
Euroopa Kohus - Viies koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-37/17
Institutsiooniline õigus
Bank Tejarat vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-624/17
Riigiabi
Poola vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
PL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-733/17
GMPO vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-813/17
Ametnike personalieeskirjad
Nerantzaki vs. komisjon
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-228/18
Transtec vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
FR Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-354/18
Intellektuaalomand
KID-Systeme vs. EUIPO - Sky (SKYFi)
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtukõne
T-356/18
Intellektuaalomand
Volvo Trademark vs. EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 16/05/2019
09:30
kohtukõne
T-536/18
Intellektuaalomand
Société des produits Nestlé vs. EUIPO - European Food (fitness)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 20/05/2019
14:30
kohtukõne
C-371/18
Intellektuaalomand
Sky jt
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 20/05/2019
14:30
kohtuotsus
T-104/18
Fundación Tecnalia Research & Innovation vs. REA
Üldkohus - Kuues koda
ES Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 20/05/2019
14:30
kohtukõne
T-286/18
Azarov vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 21/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-235/17
Kapitali vaba liikumine
komisjon vs. Hongrie (Usufruits sur terres agricoles)
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
teisipäev 21/05/2019
09:30
ettepanek
C-94/18
Liidu kodakondsus
Chenchooliah
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 21/05/2019
09:30
kohtukõne
C-542/18 RX-II
Institutsiooniline õigus
Réexamen Simpson vs. nõukogu
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 21/05/2019
09:30
kohtukõne
C-543/18 RX-II
Institutsiooniline õigus
Réexamen HG vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/05/2019
09:30
kohtukõne
C-156/17
Kapitali vaba liikumine
Köln-Aktienfonds Deka
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
NL III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/05/2019
09:30
kohtukõne
C-10/18 P
Konkurents
Marine Harvest vs. komisjon
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-226/18
Tolliliit
Krohn & Schröder
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
kolmapäev 22/05/2019
09:30
ettepanek
C-236/18
Õigusaktide ühtlustamine
GRDF
Euroopa Kohus - Teine koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
kolmapäev 22/05/2019
09:30
ettepanek
C-329/18
Maksustamine
Altic
Euroopa Kohus - Kolmas koda
LV III istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 22/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-604/15
Äriühinguõigus
Ertico - ITS Europe vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-197/16
Intellektuaalomand
Andrea Incontri vs. EUIPO - Higicol (ANDREA INCONTRI)
Üldkohus - Neljas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-791/16
Riigiabi
Real Madrid Club de Fútbol vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
ES Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 22/05/2019
09:30
kohtukõne
T-417/18
Institutsiooniline õigus
CdT vs. EUIPO
Üldkohus - Neljas koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-634/17
ReFood
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-658/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
WB
Euroopa Kohus - Esimene koda
PL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 23/05/2019
09:30
ettepanek
C-703/17
Isikute vaba liikumine
Krah
Euroopa Kohus - Teine koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-720/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Bilali
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-52/18
Fülla
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
neljapäev 23/05/2019
09:30
ettepanek
C-239/18
Põllumajandus
Saatgut-Treuhandverwaltung
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 23/05/2019
09:30
ettepanek
C-270/18
Maksustamine
UPM France
Euroopa Kohus - Viies koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 23/05/2019
09:30
ettepanek
C-280/18
Flausch jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
EL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 23/05/2019
09:30
ettepanek
C-383/18
Lexitor
Euroopa Kohus - Esimene koda
PL II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtukõne
C-384/18
Asutamisvabadus
komisjon vs. Belgique (Comptables)
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtukõne
C-432/18
Põllumajandus
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Euroopa Kohus - Viies koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-631/16
Institutsiooniline õigus
Remag Metallhandel ja Jaschinsky vs. komisjon
Üldkohus - Kuues koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-107/17
Institutsiooniline õigus
Steinhoff jt vs. BCE
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-222/17
Konkurents
Recylex jt vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-370/17
Konkurents
KPN vs. komisjon
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-837/17
Intellektuaalomand
Negru vs. EUIPO - Sky (SkyPrivate)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
Liidetud kohtuasjad T-3/18
T-4/18
Intellektuaalomand
Holzer y Cia vs. EUIPO - Annco (ANN TAYLOR)
Holzer y Cia vs. EUIPO - Annco (AT ANN TAYLOR)
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtukõne
T-310/18
Sotsiaalpoliitika
EPSU ja Willem Goudriaan vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-312/18
Intellektuaalomand
Dentsply De Trey vs. EUIPO - IDS (AQUAPRINT)
Üldkohus - Viies koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-364/18
Intellektuaalomand
Arçelik vs. EUIPO (MicroGarden)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 23/05/2019
09:30
kohtuotsus
T-439/18
Intellektuaalomand
Sintokogio vs. EUIPO (ProAssist)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 27/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-508/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
OG (Parquet de Lübeck)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
esmaspäev 27/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-509/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
PF (Procureur général de Lituanie)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
esmaspäev 27/05/2019
09:30
kohtuotsus
C-82/19 PPU
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
PI (Parquet de Zwickau)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
teisipäev 04/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-609/17
C-610/17
Sotsiaalpoliitika
TSN
AKT
Euroopa Kohus - Suurkoda
FI Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
teisipäev 04/06/2019
09:30
ettepanek
C-18/18
Teenuste osutamise vabadus
Glawischnig-Piesczek
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
teisipäev 04/06/2019
09:30
kohtukõne
C-482/18
Maksustamine
Google Ireland
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-38/17
GT
Euroopa Kohus - Seitsmes koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
kolmapäev 05/06/2019
09:30
ettepanek
C-641/17
Kapitali vaba liikumine
College Pension Plan of British Columbia
Euroopa Kohus - Teine koda
DE I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-142/18
Õigusaktide ühtlustamine
Skype Communications
Euroopa Kohus - Neljas koda
FR II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 05/06/2019
09:30
ettepanek
C-189/18
Maksustamine
Glencore Agriculture Hungary
Euroopa Kohus - Viies koda
HU IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtukõne
C-234/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
„AGRO IN 2001“
Euroopa Kohus - Kolmas koda
BG IV istungisaal - 6. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtukõne
C-394/18
Asutamisvabadus
I.G.I.
Euroopa Kohus - Teine koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtukõne
C-544/18
Isikute vaba liikumine
HM Revenue & Customs
Euroopa Kohus - Neljas koda
EN II istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtukõne
T-14/18
Põllumajandus
Kreeka vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda
EL Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 05/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-229/18
Intellektuaalomand
Biolatte vs. EUIPO (Biolatte)
Üldkohus - Esimene koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
ettepanek
C-659/17
Riigiabi
Azienda Napoletana Mobilità
Euroopa Kohus - Teine koda
IT I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-13/18
C-126/18
Maksustamine
Sole-Mizo
Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Euroopa Kohus - Teine koda
HU I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-33/18
Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus
V
Euroopa Kohus - Kuues koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-58/18
Schyns
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-223/18 P
Intellektuaalomand
Deichmann vs. EUIPO
Euroopa Kohus - Kuues koda
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 06/06/2019
09:30
ettepanek
C-233/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Haqbin
Euroopa Kohus - Suurkoda
NL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-264/18
P.M. jt
Euroopa Kohus - Viies koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 06/06/2019
09:30
ettepanek
C-302/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières ja suffisantes)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
NL I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtukõne
C-341/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrôlement des marins dans le port de Rotterdam)
Euroopa Kohus - Viies koda
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-361/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Weil
Euroopa Kohus - Kuues koda
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 06/06/2019
09:30
ettepanek
C-468/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
R (Compétence responsabilité parentale ja obligation alimentaire)
Euroopa Kohus - Kolmas koda
RO I istungisaal - 8. korrus
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-503/18 P
Ametnike personalieeskirjad
Barnett vs. CESE
Euroopa Kohus - Kuues koda
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtukõne
T-778/17
Riigiabi
Autostrada Wielkopolska vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-43/18
Intellektuaalomand
Rietze vs. EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-191/18
Intellektuaalomand
Rietze vs. EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-192/18
Intellektuaalomand
Rietze vs. EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-209/18
Intellektuaalomand
Porsche vs. EUIPO - Autec ( Voitures)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-210/18
Intellektuaalomand
Porsche vs. EUIPO - Autec (Voitures)
Üldkohus - Kolmas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-220/18
Intellektuaalomand
Torrefazione Caffè Michele Battista vs. EUIPO - Battista Nino Caffè (Battistino)
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-221/18
Intellektuaalomand
Torrefazione Caffè Michele Battista vs. EUIPO - Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 06/06/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-300/18
T-301/18
Yanukovych vs. nõukogu
Üldkohus - Kuues koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/06/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-515/17 P
C-561/17 P
Ühenduse õiguse põhimõtted
Uniwersytet Wrocławski vs. REA
Poola vs. Uniwersytet Wrocławski ja REA
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-349/18
C-350/18
C-351/18
Kanyeba
Nijs
Dedroog
Euroopa Kohus - Viies koda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
teisipäev 11/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-478/16
Frank vs. komisjon
Üldkohus - Viies koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/06/2019
09:30
kohtukõne
T-492/18
Intellektuaalomand
Zhadanov vs. EUIPO (Scanner Pro)
Üldkohus - Viies koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 11/06/2019
14:30
kohtukõne
T-404/18
Intellektuaalomand
Zhadanov vs. EUIPO (PDF Expert)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-628/17
Orange Polska
Euroopa Kohus - Viies koda
PL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-705/17
Intellektuaalomand
Hansson
Euroopa Kohus - Viies koda
SV null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-43/18
CFE
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-185/18
Maksustamine
Oro Efectivo
Euroopa Kohus - Kuues koda
ES null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 12/06/2019
09:30
ettepanek
C-222/18
VIPA
Euroopa Kohus - Viies koda
HU null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bot
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-321/18
Terre wallonne
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtukõne
C-405/18
Isikute vaba liikumine
AURES Holdings
Euroopa Kohus - Neljas koda
CS null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtukõne
C-442/18 P
BCE vs. Espírito Santo Financial (Portugal)
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtukõne
C-524/18
Dr. Willmar Schwabe
Euroopa Kohus - Teine koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtukõne
C-622/18
Intellektuaalomand
Cooper International Spirits jt
Euroopa Kohus - Viies koda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtukõne
T-337/17
Konkurents
Air France-KLM vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 12/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-346/18
Intellektuaalomand
Advance Magazine Publishers vs. EUIPO - Enovation Brands (VOGUE)
Üldkohus - Kolmas koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-646/17
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Moro
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-664/17
Sotsiaalpoliitika
Ellinika Nafpigeia
Euroopa Kohus - Kolmas koda
EL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-22/18
Liidu kodakondsus
TopFit ja Biffi
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
C-75/18
Maksustamine
Vodafone Magyarország
Euroopa Kohus - Suurkoda
HU null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
C-160/18
X (Recouvrement de droits additionnels à l’importation)
Euroopa Kohus - Neljas koda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-193/18
Õigusaktide ühtlustamine
Google
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-203/18
C-374/18
Isikute vaba liikumine
Deutsche Post ja Leymann
UPS Deutschland jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pikamäe
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
C-261/18
komisjon vs. Irlande (Parc éolien de Derrybrien)
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-317/18
Sotsiaalpoliitika
Correia Moreira
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
PT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-355/18
C-356/18
C-357/18
C-479/18
Teenuste osutamise vabadus
Rust-Hackner
Gmoser
Plackner
UNIQA Österreich Versicherungen jt
Euroopa Kohus - Kolmas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
C-363/18
Õigusaktide ühtlustamine
Organisation juive européenne ja Vignoble Psagot
Euroopa Kohus - Suurkoda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Hogan
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-364/18
C-365/18
Energeetika
Eni
Shell Italia
Euroopa Kohus - Üheksas koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
C-377/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
AH e.a. (Présomption d’innocence)
Euroopa Kohus - Teine koda
BG null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 13/06/2019
09:30
ettepanek
C-418/18 P
Institutsiooniline õigus
Puppinck jt vs. komisjon
Euroopa Kohus - Suurkoda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Bobek
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-420/18
Maksustamine
IO (TVA – Activité de membre d’un conseil de surveillance)
Euroopa Kohus - Teine koda
NL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
C-450/18
Sotsiaalpoliitika
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Euroopa Kohus - Esimene koda
ES null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-505/18
Riigiabi
COPEBI
Euroopa Kohus - Viies koda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
C-523/18
Tööstuspoliitika
Engie Cartagena
Euroopa Kohus - Viies koda
ES null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
T-338/17
Konkurents
Air France vs. komisjon
Üldkohus - Neljas koda laiendatud koosseisus
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-75/18
Intellektuaalomand
MPM-Quality vs. EUIPO - Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)
Üldkohus - Seitsmes koda
CS Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-74/18
Intellektuaalomand
Visi vs. one / EUIPO - EasyFix (Porte-affichette pour véhicules)
Üldkohus - Kaheksas koda
DE Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
T-225/18
Ametnike personalieeskirjad
Manéa vs. CdT
Üldkohus - Seitsmes koda
FR Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-244/18
Synergy Hellas vs. komisjon
Üldkohus - Üheksas koda
EL Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-357/18
Intellektuaalomand
Luz Saúde vs. EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
Üldkohus - Kaheksas koda
PT Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-366/18
Intellektuaalomand
Pet King Brands vs. EUIPO - Virbac (SUIMOX)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-392/18
Intellektuaalomand
Innocenti vs. EUIPO - Gemelli (Innocenti)
Üldkohus - Seitsmes koda
IT Saal Fernando Pessoa
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-398/18
Intellektuaalomand
Pielczyk vs. EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad T-453/18
T-454/18
Intellektuaalomand
Biasotto vs. EUIPO - Oofos (OOF)
Biasotto vs. EUIPO - Oofos (OO)
Üldkohus - Kaheksas koda
EN Sinine saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtukõne
T-500/18
Intellektuaalomand
Puma vs. EUIPO - Destilerias MG (MG PUMA)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 13/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-652/18
Intellektuaalomand
Porus vs. EUIPO (oral Dialysis)
Üldkohus - Üheksas koda
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 17/06/2019
14:30
kohtukõne
C-211/18
Maksustamine
Idealmed III
Euroopa Kohus - Kuues koda
PT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-591/17
Liidu kodakondsus
Austria vs. Saksamaa
Euroopa Kohus - Suurkoda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Wahl
teisipäev 18/06/2019
09:30
ettepanek
Liidetud kohtuasjad C-152/18 P
C-153/18 P
Majanduspoliitika
Crédit mutuel Arkéa vs. BCE
Euroopa Kohus - Esimene koda
FR null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Pitruzzella
teisipäev 18/06/2019
09:30
kohtukõne
Liidetud kohtuasjad C-558/18
C-563/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
Miasto Łowicz
Prokuratura Okręgowa w Płocku
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
teisipäev 18/06/2019
09:30
kohtukõne
T-607/15
Kaubanduspoliitika
Yieh United Steel vs. komisjon
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-612/16
Kaubanduspoliitika
C & J Clark International
Euroopa Kohus - Kaheksas koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-607/17
Asutamisvabadus
Memira Holding
Euroopa Kohus - Esimene koda
SV null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-608/17
Asutamisvabadus
Holmen
Euroopa Kohus - Esimene koda
SV null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
kolmapäev 19/06/2019
09:30
ettepanek
C-93/18
Liidu kodakondsus
Bajratari
Euroopa Kohus - Esimene koda
EN null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Szpunar
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtukõne
C-532/18
Transport
Niki Luftfahrt
Euroopa Kohus - Neljas koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtukõne
C-578/18
Energeetika
Energiavirasto
Euroopa Kohus - Viies koda
FI null
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-353/15
Riigiabi
NeXovation vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-373/15
Riigiabi
Ja zum Nürburgring vs. komisjon
Üldkohus - Esimene koda laiendatud koosseisus
DE Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
kolmapäev 19/06/2019
09:30
kohtuotsus
T-307/17
Intellektuaalomand
adidas vs. EUIPO - Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles)
Üldkohus - Üheksas koda laiendatud koosseisus
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-458/15
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
K.P.
Euroopa Kohus - Viies koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Sharpston
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-682/17
ExxonMobil Production Deutschland
Euroopa Kohus - Viies koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 20/06/2019
09:30
ettepanek
C-56/18 P
Riigiabi
komisjon vs. Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo
Euroopa Kohus - Viies koda
PL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtuotsus
C-72/18
Sotsiaalpoliitika
Ustariz Aróstegui
Euroopa Kohus - Teine koda
ES null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Kokott
neljapäev 20/06/2019
09:30
ettepanek
C-192/18
Ühenduse õiguse põhimõtted
komisjon vs. Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun)
Euroopa Kohus - Suurkoda
PL null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Tanchev
neljapäev 20/06/2019
09:30
ettepanek
C-212/18
Prato Nevoso Termo Energy
Euroopa Kohus - Teine koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 20/06/2019
09:30
ettepanek
C-213/18
Transport
Guaitoli jt
Euroopa Kohus - Esimene koda
IT null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 20/06/2019
09:30
ettepanek
C-272/18
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
Verein für Konsumenteninformation
Euroopa Kohus - Esimene koda
DE null
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Saugmandsgaard Øe
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtukõne
C-276/18
Maksustamine
KrakVet Marek Batko
Euroopa Kohus - Viies koda
HU null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtukõne
C-454/18
Energeetika
Baltic Cable
Euroopa Kohus - Kolmas koda
SV null
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/06/2019
09:30
kohtukõne
T-428/18
Intellektuaalomand
McDreams Hotel vs. EUIPO - McDonald's International Property (mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis!)
Üldkohus - Üheksas koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF
neljapäev 20/06/2019
15:00
kohtukõne
T-424/18
Intellektuaalomand
Puma vs. EUIPO - Carrefour (Représentation de lignes croisées)
Üldkohus - Seitsmes koda
EN Roheline saal
Hagi (ELT) HTML / PDF