Kohtuistungite kalender
Kalendrist saab üksnes esialgset teavet ning seda võidakse muuta
Järjesta järgmiste kriteeriumite alusel : kuupäev | kohus | saal
Kuupäev Kohtuasi Kohtumenetluse keel Saal
esmaspäev 10/12/2018
09:00
kohtuotsus
C-621/18
Institutsiooniline õigus
Wightman jt
Euroopa Kohus - Täiskogu
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Hagi (ELT) HTML / PDF
Kohtujurist: Campos Sánchez-Bordona
esmaspäev 10/12/2018
09:30
kohtukõne
T-55/18
Intellektuaalomand
Team Beverage vs. EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 10/12/2018
10:30
kohtukõne
T-56/18
Intellektuaalomand
Team Beverage vs. EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 10/12/2018
11:30
kohtukõne
T-57/18
Intellektuaalomand
Team Beverage vs. EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Üldkohus - Teine koda
DE Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 10/12/2018
15:00
kohtukõne
T-433/15
Institutsiooniline õigus
Bank Saderat vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
EN Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF
esmaspäev 10/12/2018
15:00
kohtuotsus
T-552/15
Institutsiooniline õigus
Bank Refah Kargaran vs. nõukogu
Üldkohus - Teine koda
FR Grande salle - Annexe "C"
Hagi (ELT) HTML / PDF